Afera Getin Banku setki razy większa od Amber Gold?

Poniżej zamieszczam w całości treść jednego z wielu e-maili, jakie otrzymałem od p. Jana Jączka w.s. afery, o której milczą wszystkie ścierwomedia. Udało mi się zrobić z panem Jączkiem dwa wywiady, z których pierwszy publikuję już dzisiaj – jest to rozmowa przeprowadzona wspólnie z dr Zbigniewem Kękusiem, który jako dyrektor innego banku, ING, został pokrzywdzony przez jego dyrekcję.

Przykład w jaki sposób Getin Bank udzielał pożyczki swoim klientom, jest przypadkiem skrajnym tzw. „systemu rezerw częściowych” (zwanych też frakcyjnym). Jan Jączek ujawnia szczegóły protokołu Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego, w tym skandaliczny fakt, że Getin Bank nie posiadał nawet małego ułamka potrzebnych pieniędzy na udzielanie kredytów swoim klientom! To co było w sejfach tego banku stanowiło ok. 1/100 (słownie jedną setną) pożyczonej sumy!
Wszyscy chcielibyśmy udzielać pożyczek np. 100,000 zł, mając tylko w kieszeni 1000 zł, a potem domagać się zwrotu całej pożyczonej sumy. Niestety, ale tak działają banki i nie jest przesadą stwierdzenie, że jest to system mafijny. Dlatego m.in. w długach toną całe narody.
Sprawę afery Getin Banku opisuje dość dokładnie Krystyna Górzyńska na swoich trzech blogach:src=”http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js”>// < ![CDATA[ // ]]>
U w a g a:
Chcesz stracić pieniądze zostań klientem Getin Banku!!!

Jestem pokrzywdzonym, jak wiele innych osób w wyniku afery finansowej Getin Banku SA, w której właściciel tego banku Leszek Czarnecki bezprawnie przejął środki pieniężne swoich klientów w kwocie 689 mln PLN, w tym kwotę ponad 326 tysięcy PLN oszczędności mojej matki Michaliny Jączek.

Dodatkowo aferzyści z Getin Banku SA bezprawnie zrobili zadłużenie mojej mamie na kwotę około 100 tys. PLN i wykorzystując skorumpowanych sędziów, którzy wydali postanowienie niezgodne z art.379 pkt 3 KPC w związku z art. 199 § 1 pkt 2 KPC, przy pomocy komornika sądowego ograbiali moją matkę z emerytury na rzecz Getin Banku SA, zadając Jej ogromny ból, cierpienie psychiczne i silny stres, co doprowadziło do udaru mózgu i śmierci.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 718/12 i inne akta.
Podkreślam, że afera finansowa Getin Banku SA jest znacznie większa od afery Amber Gold i jest skutecznie ukrywana przez władze Państwa Polskiego i rządzącą Partię PO.
Mechanizm oszustwa finansowego i oszustwa procesowego – błędnego stosowania prawa – opisany jest na portalu internetowym aferyprawa.eu, wPolityce.pl i innych, podaję linki:

Proponuję, by wszyscy pokrzywdzeni w tej aferze finansowej zorganizowali się w dużą grupę (tak jak pokrzywdzeni Amber Gold) i nagłośnili sprawę w mediach ogólnopolskich. Następnie postawimy oszustów przed Sądem, jak również skorumpowanych prokuratorów i złożymy pozew zbiorowy przeciwko Skarbowi Państwa – Prokuraturze Generalnej RP i innym instytucjom.

KONTAKT ZE MNĄ: tel.731-700-580, e-mail: jan.jaczek@gmail.com

==============================================

Szanowna Pani Maria Nowak
Posłanka na Sejm RP

W nawiązaniu do odpowiedzi Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Wojciecha Kowalczyka, na interpelację Poseł na Sejm RP Pani Mari Nowak z dnia 15 marca 2013 r., w sprawie osób pokrzywdzonych przez Getin Bank SA, z przykrością stwierdzam, że stan faktyczny w tej sprawie jest zupełnie inny, nadto Podsekretarz Stanu podaje oczywistą nieprawdę do dokumentu mającego znaczenie prawne i dowodowe, co poniżej uzasadniam:

1. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Wojciech Kowalczyk NIE UMIE LUB NIE CHCE odróżnić oszustwa finansowego od inwestycji na giełdzie.
Poniżej przedstawiam opinię rzeczoznawców o najwyższym statusie zawodowym, która nie może być podważana przez prokuratorów, sędziów, biegłych rzeczoznawców, ani Podsekretarza Stanu Wojciecha Kowalczyka , ponieważ ta opinia jest sporządzona przez funkcjonariuszy (KOMISJĘ) z Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego, cytuję:

„Proces kredytowania tych akcji oceniono jako mało ostrożnościowy i budzący wątpliwości na tle obowiązujących przepisów prawa.

Uwagi budziły w szczególności:

 • obowiązujące zasady wyliczania zdolności kredytowej, niezgodne z postanowieniami art. 70 ust. 1 ustawy Prawo bankowe,
 • przejściowa zmiana wewnętrznych limitów koncentracji wierzytelności w okresie kredytowania zakupu akcji,
 • naruszenie przez Bank postanowień art. 79a ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo bankowe,
 • brak środków pieniężnych na finansowanie przez Bank akcji kredytowej, związanej z udzieleniem kredytów na zakup akcji LC Corp,
 • przejściowe obniżenie współczynnika wypłacalności poniżej normy ostrożnościowej, określonej przepisami art. 128 ust 1 pkt 3 ustawy Prawo bankowe (…).

Dowód: Protokół z inspekcji przeprowadzonej w Getin Banku SA w Katowicach przez funkcjonariuszy (KOMISJĘ) Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego, z dnia 20 grudnia 2007 r.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM, JEŻELI GETIN BANK SA UDZIELIŁ KREDYTÓW OK. 10 MILIARDÓW PLN, KTÓRYCH NIE MIAŁ, CO POWYŻEJ STWIERDZIŁ Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego TO DLA KAŻDEGO FUNKCJONARIUSZA PUBLICZNEGO O ZDROWYCH ZMYSŁACH JEST TO PRZESTĘPSTWO, OCZYWIŚCIE POZA WOJCIECHEM KOWALCZYKIEM I PRZESTĘPCZĄ GRUPĄ Z GETIN BANKU, KTÓRĄ CHRONI PRZED ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KARNĄ I CYWILNĄ.

Zadaję fundamentalne pytanie: Jakie korzyści materialne lub osobiste czerpie Wojciech Kowalczyk – podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, który świadomie i celowo zaniechał rozpoznania tej istotnej kwestii, iż Getin Bank SA NIE POSIADAŁ ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W KWOCIE OK.10 MLD. PLN NA KREDYTOWANIE AKCJI LC Corp. SA?

Na podstawie art. 1 par. 3a punkt 1 w zw. z art.2 i art.13 Ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, żądam natychmiastowego przesłuchania Wojciech Kowalczyka Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów przez CBA, na okoliczność dlaczego odpowiadając na interpelację poselską, zaniechał i nie odniósł się w żaden sposób do braku środków pieniężnych przez Getin Bank SA, związanych z udzielaniem kredytów na zakup akcji LC Corp SA, cytuję: „brak środków pieniężnych na finansowanie przez Bank akcji kredytowej, związanej z udzieleniem kredytów na zakup akcji LC Corp (…)”.

Dowód: Protokół z inspekcji przeprowadzonej w Getin Banku SA w Katowicach przez funkcjonariuszy (KOMISJĘ) z Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego, z dnia 20 grudnia 2007 r.

2. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Wojciech Kowalczyk NIE MA ELEMENTARNEJ WIEDZY PRAWNEJ, że nie można przerzucać odpowiedzialności za przestępstwo ze sprawcy na ofiarę, co jednoznacznie wynika z szeregu przepisów prawa, m.in. Polskiej Karty Praw Ofiary, cytuję:
„Nie można przerzucać odpowiedzialności za przestępstwo ze sprawcy na ofiarę. Nie można usprawiedliwiać przestępstwa tradycją, kulturą, stereotypami minimalizującymi winę sprawcy (…)”.

3. Faktem oczywistym jest, że udzielenie kredytów na kwotę ok.10 mld. PLN na zakup akcji LC Corp. SA, gdzie redukcja była 98, 12 procent, miał wpływ na cenę emisyjną akcji LC Corp. SA.
Tymczasem Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Wojciech Kowalczyk PISZE NASTĘPUJĄCE KŁAMSTWA i BREDNIE, cytuję:

„(..) Fakt udzielania kredytów na zakup akcji spółki nie wpłynął na zmianę ostatecznej ceny emisyjnej w stosunku do ceny orientacyjnej podanej przed rozpoczęciem zapisów na akcje spółki. Nie miał on również bezpośredniego wpływu na kształtowanie ceny akcji spółki w obrocie na rynku giełdowym, ponieważ cena ta kształtowana jest popytem i podażą ze strony inwestorów zamierzających dokonać zbycia posiadanych akcji lub ich nabycia.”

Z uwagi na powyższe zadaję pytanie: Jakie korzyści materialne lub osobiste czerpie Wojciech Kowalczyk – podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, który świadomie i celowo pisze kłamstwa i brednie w sposób oczywisty sprzeczny z zasadami logicznego myślenia, pomijając istotne fakty: iż Getin Bank SA nie miał środków finansowych na tak dużą akcję kredytową, jaką z premedytacją przeprowadził i że udzielenie klientom ok. 10 mld PLN wirtualnych i wyłącznie na papierze kredytów miało wpływ na cenę emisyjną LC Corp. SA?

Na podstawie art. 1 par. 3a punkt 1 w zw. z art.2 i art.13 Ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, żądam natychmiastowego przesłuchania Wojciech Kowalczyka Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów przez CBA, na okoliczność dlaczego odpowiadając na interpelację poselską, podaje oczywiste kłamstwa do dokumentów mających znaczenie prawne i dowodowe oraz dlaczego działa na moją szkodę?

4. W związku z tym, domagam się i żądam, by funkcjonariusze CBA niezwłocznie przesłuchali Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Wojciecha Kowalczyka i Andrzeja Jakubiaka Przewodniczącego KNF na powyżej wskazane okoliczności oraz powiadomili o niniejszej sprawie następujących przedstawicieli Państwa Polskiego:

1. Pana Donalda Tuska Premiera Rządu Polskiego

2. Pana Marka Biernackiego Ministra Sprawiedliwości RP

3. Prezydium Sejmu RP

5. Biorąc pod uwagę, że NIE OTRZYMAŁA PANI RZETELNEJ ODPOWIEDZI, na interpelację poselską (którą poniżej załączam) w sprawie osób pokrzywdzonych przez Getin Bank SA, proszę uprzejmie Panią Posłankę o ponowne złożenie interpelacji poselskiej do Pana Donalda Tuska Premiera Rządu RP.

Pozostaję z wyrazami szacunku, Jan Jączek

————————–

Interpelacja (nr 16456) do ministra finansów w sprawie osób poszkodowanych przez Getin Bank SA

Szanowny Panie Premierze!

Do mojego biura poselskiego zgłosiła się osoba przedstawiająca dokumenty, które wzbudziły moje zaniepokojenie i zrodziły kilka pytań. Pierwszy z dokumentów to umowa kredytowa zawarta 13 czerwca 2007 r. z Getin Bankiem SA z przeznaczeniem na zakup akcji LC Corp SA.

Wartość kredytu na zakup akcji LC Corp SA udzielonego przez Getin Bank SA wynosiła 20 mln zł. Osoba podpisująca wskazaną umowę pozostawała na emeryturze i miała miesięczne przychody z tego tytułu rzędu 1700 zł. Bank udzielający kredytu nie poinformował o ryzyku finansowym, jakie osoba ta bierze na siebie. Można przypuszczać, że gdyby tak się stało – znając stopień ryzyka – umowy kredytowej by nie podpisała.

W związku z powyższym moje pytania:

1. Czy KNF i nadzór bankowy, a także Prawo bankowe dopuszczają podobne sytuacje, gdy kredytobiorca uzyskuje wysoki kredyt, nie posiadając zdolności kredytowej do jego obsługi?

2. Czy KPWiG i KNF dopuszczają sytuacje, w których bank (Getin Bank) udziela kredytu na zakup akcji firmy (LC Corp), pomimo że właścicielem obu (Getin Bank i LC Corp) jest ta sama osoba? Czy KPWiG lub KNF nie widzą w tej sytuacji żadnych zagrożeń, konfliktów interesów i potencjalnych negatywnych skutków dla stabilności rynku finansowego w Polsce?

3. Czy wg KPWiG lub KNF sytuacja, w której Getin Bank udzielał znacznych kredytów na zakup akcji LC Corp, mogła mieć wpływ na cenę emisyjną LC Corp, a także na cenę akcji na rynku po emisji?

Z wyrazami szacunku
Poseł Maria Nowak

Warszawa, dnia 21 marca 2013 r.

Reasumując powyższe, mój wniosek, by funkcjonariusze CBA zawiadomili o powyższej aferze finansowej i procesowej Premiera Rządu RP, Ministra Sprawiedliwości RP i Prezydium Sejmu RP jest konieczny i w pełni zasadny.

47 komentarzy Afera Getin Banku setki razy większa od Amber Gold?

 • Irak

  Uważaj z wyborem marzeń. Marzenia się czasem spełniają. I z marzeń można zrobić konfitury. Trzeba tylko dodać owoce i cukier 🙂 cyt: S. Lec…

 • kgb

  Złodziei i oszustów nigdy nie brakowało. Zawsze byli, są i będą. Jednak prawdziwy problem to tzw. wymiar sprawiedliwości, z którego funkcjonariusze w nim zatrudnieni stworzyli sobie sygnowaną przez państwo organizację przestępczą. To dzięki nim, za łapówy złodzieje dalej mogą okradać nasz naród, naszych obywateli. Aby to było możliwe, członkowie tej mafii zagwarantowali sobie bezkarność w Konstytucji pomimo, że stanowi ona iż wszyscy obywatele są równi wobec prawa. W tejże Konstytucji zapisali sobie dożywotnie upozażenie z dożywotnią waloryzacją, I dzieje się to w sytacji, gdy społeczeństwu które ich utrzymuje z podatków, każe się harować za głodowe stawki praktycznie do śmierci. A po co taki pożal się Boże sędzia czy prokurator ma wysilać się na eliminowanie złodziei ze społeczeństwa? Kto mu da łapówę? Przeciętny Kowalski, który o ile ma pracę, haruje aby związać koniec z końcem? Pan Jan Jączek od 2008 roku usiłuje zmusić przestępców w togach sędziowskich i prokuratorskich, aby łaskawie wzięli się do roboty i zainteresowali „biznesmenem” wywodzącym się ze służb esbeckich. Dowodzi, że ograbił on jego i innych ludzi na ponad sześćset milionów złotych. Jednak zarzuty złamania wielu ustaw m.in. Prawa Bankowego, Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, Kodeksu Handlowego, Kodeksu Karnego bardzo rzetelnie udokumentowane przez Pana Jączka jak na razie naszych „pomazańców” w togach zupełnie nie zainteresowały. Zapewne ktoś nieźle im płaci po efektach widać, że nie Pan Jan Jączek.

 • kubas

  przekret nad przekrety ….ekstradycja do chin lub usa …oni wiedza co z oszustami sie robi ….. proponuje wyslac kluze abratanka czarneckiego …….z woli narodu

 • pinokio

  idmsa i getin to oszusci …okradli tysiace polakow …ja sam dalem sie oszukac …p.janie niech sie pan trzyma i walczy do konca..pozdrawiam

 • ex student

  „Natomiast wasze kategoryzowanie tematów „cyst, torbieli”, które nalezy pozostawić samym sobie w konsekwencji skutkuje wycięciem macicy.”

  Jeszcze w temacie z poprzedniego wpisu – mam znajomą, której w wieku 20 kilku lat zaczeli coś tam takiego usuwać z powodu jakiegoś tam – skutek jest taki, ze stała się niepłodna. Tak wiec nie tak hop siup z tymi operacjami…

 • ex student

  komentowanie poprzednich wpisów jest wyłączone?

 • kk7qq

  Na szczescie nie wszyscy mezczyzni i nie wszystkie kobiety 😀

  Sie medycznie okaleczaja, nowa moda wynikiem przewleklej glupoty 😀 😀

 • ARTUR

  W przyszłym roku zapewne Polskę będzie reprezentował Talib z sojuszniczych wojsk opozycji terrorystycznej wolnej Libii .

 • MamOczy

  http://naszeblogi.pl/38424-w-wenecji-polske-reprezentowac-bedzie-izrael

  Jak wiemy decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bogdana Zdrojewskiego, na czerwcowej 54 Wystawie Sztuki w Wenecji Polskę reprezentowała będzie mieszkająca w Tel Awiwie obywatelka Izraela, Yael Bartana.
  Na internetowej stronie „Zachęty” możemy przeczytać radosną informację mówiącą, że „To pierwszy przypadek w historii polskiego udziału w weneckim biennale, kiedy Polskę reprezentuje artysta z innego kraju”

 • atr

  Oj tam od razu afera, po prostu system kreacji dłużnego pieniądza na to pozwala. Nie ma odgórnie ustalonego maksymalnego poziomu ‚lewara’ to banki tworzą dłużne pieniądze ze współczynnikiem 1:100 czy 1:200.
  Ten współczynnik oczywiście będzie wyższy za kilka lat.

 • Ricopol

  hahahahahahahahahahah jak dlugo Polacy jak dlugo beda Was w ch..ja robic ja sie pytam

 • Aśka

  http://www.stefczyk.info/wiadomosci/polska/rzad-promuje-ksiazke-o-polskim-antysemityzmie,5049383949
  Rząd promuje książkę o polskim antysemityzmie
  07.08.2012

  Książka została wydana w Oficynie Rytm, firmie byłego oficera SB Mariana Kotarskiego vel Pękalskiego. Pięć z siedmiu kluczowych opracowań przedstawia Polaków jako antysemitów i kolaborujących z Niemcami.

  „Piekło wyborów” („Inferno of Choices”) – taki tytuł nosi książka, której promocję MSZ nakazało w polskich placówkach dyplomatycznych. Jak pisze „Rzeczpospolita”, aż pięć z siedmiu głównych opracować w książce poświęcone jest opisowi Polaków jako szabrowników, antysemitów i kolaborujących z Niemcami. Jedynie dwa teksty mówią o polskiej martyrologii i okupacyjnych realiach.
  […]

  • Orka

   Zlikwidować Ministerstwo Kultury , poodcinać te pasożytnicze przywry od pieniędzy z budżetu , niech tworzą , kręcą filmy , skandalizują , piszą książki ale na własny koszt , będzie się podobało to na siebie zarobi a nie to niech zmienią zawód lub wyjadą gdzieś w cholerę . Dawniej nie dopłacało się do kultury i powstawały arcydzieła wręcz nieśmiertelne …

   • To co się zwie prawdzie kulturą nigdy na siebie wprost i bezpośrednio nie zarobi na siebie. Wymaga to mecenatu państwa.
    Jak się tego nie rozumie to potem się pisze dyrdymały typu ‚Orka’.
    To wszystko trzeba przewietrzyć i wywalić pasożyty, a nie likwidować Ministerstwo Kultury.

    • Myśląca Gaja

     @To wszystko trzeba przewietrzyć i wywalić pasożyty,

     Panie JB, najwyraźniej nie czerpie pan z wiedzy @od, która lansuje tutaj modę na posiadanie pasożytów, bo zgodnie z konwencją prezentowanej przez nia GNM „pasożyty sa pożyteczne”, a pan chce je usuwać (?) 🙂

    • Aśka

     Mniej niż zero … przykro mi.

    • od

     Popieram Aśka, popieram… mi też przykro.

     I podtrzymuję zdanie, że najważniejszym celem MG są zaczepki i przyczepki, a nie chęć wyjaśnienia czegokolwiek.

     Pomimo gry pozorów, jest to bardzo widoczne i łatwe przewidzenia. Słabiutko się maskujesz MG.

    • Peryskop

     Muląca wcale się nie maskuje.

     Chutzpa na 100 fajerek – na zgubę frajerów i frajerek !

     http://www.monitor-polski.pl/lancuch-zycia-ksiazka-ktora-was-obudzi/comment-page-1/#comment-77157

     Obstawiam, że zacznie znowu robić z siebie ofiarę, a jednocześnie będzie nas atakować, multi-nickować, wyzywać, przedrzeźniać, odwoływać się do definicji z netu, zamulać, i robić wrażenie, jakie stara się robić tu też Porombalsky: „beze mnie ten blog spada na psy”.

     A zbliża się rocznica, bo we wtorek minie rok jak się tu męczymy kontrolując gnioty „pierdzącej” Mulącej i oddzielając plewy od nielicznych ziaren wciskanych na Monitora dla uwiarygodnienia się.

     Nam nadzieję, że jakaś nagła asteroida Mayów w tym nie przeszkodzi, a na swój kalendarzyk majowy Muląca nie ma już co liczyć, bo skończył się wielką kompromitacją.

     Jakzawsze !

    • Kapsel

     …..To wszystko trzeba przewietrzyć i wywalić pasożyty, a nie likwidować…..

     Zgadzam się z tym Panie Józefie , a taki przykład daje Nam Papież Franciszek

     W ostatnich mszach z Papieżem Franciszkiem w Rzymie, księża odmawiają podawania Komunii Świętej na rękę. 🙂 Bogu niech będą dzięki!!!!!!!!!
     http://pl.gloria.tv/?media=445687

     Papież Franciszek – KONIEC KOMUNII NA RĘKĘ

     http://www.youtube.com/watch?v=wrvf12dtPeY

    • Kapsel

     a tutaj jeden z ostatnich przykładów jak ideoolodzy NWO „przewietrzają” świat cały a Europę w szczególności

     Francja zalegalizowała tzw. małżeństwa homoseksualne

     Zgromadzenie Narodowe, niższa izba francuskiego parlamentu, przyjęła we wtorek ustawę zezwalającą na małżeństwa homoseksualne i adoptowanie dzieci przez pary tej samej płci. Ustawę już wcześniej uchwalił francuski Senat.

     Ustawa została przyjęta 331 głosami za i 225 głosami przeciw. Rządząca Partia Socjalistyczna, z której wywodzi się prezydent Francois Hollande, dysponuje w Zgromadzeniu Narodowym większością absolutną.

     Jest to historyczny moment dla Francji, z czasem będą także widoczne konsekwencje m.in. moralne i kulturowe, które poniesie społeczeństwo.

     – Oglądałem przez moment dyskusję w Sejmie; dyskusja na niskim poziomie. Oczywiście katolicy byli traktowani, jako ci, którzy burzą pewien porządek i przeszkadzają w tym wszystkim, co jest pozytywne dla rozwoju społeczeństwa. W Senacie ten projekt ustawy był głosowany przez podniesienie ręki, po to, aby ewentualnie nie ujawnić tych wszystkich, którzy głosowali „za” czy „przeciw”. W związku z tym myślę, że nastawienie Francji, czy rządu francuskiego jest jednoznaczne. Przegłosowanie tego prawa nie jest, więc zaskoczeniem – powiedział ks. Tadeusz Śmiech.

     Francja otworzyła w pewien sposób drzwi do legalizacji takich rozwiązań w innych krajach europejskich. To niebezpieczny sygnał także dla Polski – dodaje ks. Tadeusz Śmiech.

     – Z pewnością przejście przez to głosowanie i zatwierdzenie tego prawa jest otwarciem prawa, drogi dla Francji i Francuzów, którzy w tym wszystkim w jakiś sposób „przodują”. Będzie to z pewnością prawo, które stanie się podstawą dla tych wszystkich innych krajów; szczególnie UE, które ślepo będą naśladowały tą moralność, która jest laicka. To się oficjalnie podaje, bo będą chcieli wystąpić z tym wszystkim przeciwko Kościołowi. Na pewno trzeba uważać, żeby Polska nie poszła za daleko – zaznaczył ks. Tadeusz Śmiech.
     http://www.radiomaryja.pl/informacje/francja-zalegalizowala-tzw-malzenstwa-homoseksualne/

     Małżeństwa homoseksualne we Francji już w pełni legalne

     Środowiska homoseksualne mają powód do radości. Małżeństwa osób tej samej płci zyskały we Francji status zgodnych z prawem.
     Krok w stronę równości

     Pierwszym etapem na wyrównanie szans par heteroseksualnych i homoseksualnych było orzeczenie francuskiego Trybunału Konstytucyjnego głoszące, że ustawa o małżeństwach homoseksualnych, przyjęta przez parlament jest zgodna z konstytucją. Jak orzekli sędziowie, mimo że według francuskiego prawa „małżeństwo określano jako związek kobiety i mężczyzny, to ta reguła nie dotyczy ani praw i wolności podstawowych, ani suwerenności narodowej, ani organizacji władz”, a co za tym idzie – nie należy do podstawowych zasad. Po uzyskaniu tego orzeczenia, prezydent Francji Francois Hollande złożył swój podpis pod ustawą umożliwiającą parom homoseksualnym zawieranie związków małżeńskich oraz adoptowanie dzieci. Ustawa została już opublikowana w Dzienniku Ustaw i zaczyna oficjalnie obowiązywać we Francji.
     Prawica i Kościół przeciw ustawie

     Ustawa budziła i nadal budzi spore emocje i sprzeciw środowisk prawicowych oraz Kościoła. Orzeczenie, którego musiał udzielić Trybunał Konstytucyjny zostało wydane właśnie na wniosek francuskiej prawicy, która chciała zweryfikować zgodność ustawy z konstytucją. Opozycjoniści nie zgadzają się na jej postanowienia, które oprócz pozwolenia na zawieranie małżeństw przez osoby tej samej płci, umożliwia także adopcję dzieci. Jeśli osoba przebywająca w homoseksualnej relacji posiada dziecko z poprzedniego związku, to jej partner lub partnerka może je adoptować (ale tylko w przypadku śmierci drugiego biologicznego rodzica bądź gdy ten zrzeknie się praw rodzicielskich).
     Pary homoseksualne nie będą mogły za to korzystać z metody in vitro.
     Małżeństwa homoseksualne na świecie

     Dzięki zatwierdzonej legalizacji związków homoseksualnych, Francja dołączyła do grona jako 14 państwo, które zezwala na zawieranie takich małżeństw. Wcześniej zezwolono na to między innymi w Belgii, Holandii, Hiszpanii, Norwegii, Szwecji i Kanadzie.
     Społeczeństwo sprzyja ustawie

     Jak donoszą przeprowadzone sondaże, większość obywateli Francji popiera związki małżeńskie osób tej samej płci. Choć pojawiają się głosy sprzeciwu, a nawet uliczne demonstracje, spora część społeczeństwa uważa za słuszne wyrównanie praw homoseksualistów.
     Francja już ponad 10 lat temu umożliwiła homoseksualistom zawieranie związków partnerskich, ze wszystkimi tego przywilejami, między innymi z prawem do dziedziczenia po swoim partnerze.
     Dzięki wprowadzonej ustawie, we Francji pierwsze małżeństwa homoseksualiści będą mogli zawierać już od czerwca.
     http://www.twojaeuropa.pl/4069/malzenstwa-homoseksualne-we-francji-juz-w-pelni-legalne

    • Kapsel

     Osądzić demokrację!

     Doczekaliśmy się czasów, o których nie śniło się nam za rządów SLD. Alkoholików i złodziei, których jeszcze dało się tolerować na naszych oczach zastępują najgorsze szumowiny i męty, których cywilizowany i kulturalny człowiek mógłby potraktować jedynie batem, bo na bardziej honorowy sposób egzekwowania satysfakcji, jako zwykłe chamy nie zasługują. Jak tu nie radykalizować swego własnego języka, gdy słyszy się jak niejaki Palikot, z woli narodu poseł Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, życzy sobie rychłej śmierci, jeszcze w tym roku, nielubianego lidera opozycji?

     Nie da się zachować spokoju, gdy banda podpitych gówniarzy, opuściła zadymione meliny i rynsztok czując się władcami ulic, zachęcona płynącym z góry przykładem Palikota, miota na Krakowskim Przedmieściu najgorsze obelgi pod adresem gromadzących się tam ludzi. „Mohery na stos”, „Precz z krzyżami” to tylko najbardziej cenzuralne z haseł towarzyszących równie mało wyszukanym zabawom tej dziwnej mieszanki menelstwa i „oświeconej inteligencji”.
     Taki lumpeninteligent musi rzeczywiście mieć sieczkę zamiast mózgu, by wyobrażać sobie, że krzyżowanie pluszowego misia, czy konstruowanie krzyża z puszek po piwie „Lech” jest normalną formą wyrażania poglądów

     Czas wreszcie, abyśmy zaczęli sobie zadawać pytanie, co możemy z tym zrobić? Czy wyjściem jest wybranie innych władz, zawiązywanie stronnictw i partii lub inne formy obrony? Otóż nie. Do niczego to nie doprowadzi, może złagodzi niektóre objawy choroby na 2, 3 lub 4 lata, ale jej nawrót będzie jeszcze gwałtowniejszy.
     ,b>Trzeba wreszcie zebrać się na odwagę i powiedzieć coś, co w dzisiejszym świecie zakrawa na herezję, największą zbrodnię intelektualną, wykluczającą osobę ją głoszącą poza nawias medialnej menażerii – nasz problem i choroba trawiąca świat nazywa się – Demokracja!

     Zanim szanowny czytelniku zapłoniesz „świętym oburzeniem” i okrzykniesz mnie faszystą i wrogiem ludzkości, pozwól że zadam choć kilka prostych pytań.
     Jaki to święty sobór, prorok czy inne objawienie zsakralizowało to pojęcie? Kto nakazał ludziom bez zastanowienia, jako pewnik przyjmować wyższość demokracji nad innymi formami sprawowania rządów? Jakie są wreszcie owoce tej demokracji, czy świat pod jej rządami jest lepszy, czy gorszy, niż był wcześniej?

     Źródeł współczesnej demokracji należy szukać w Rewolucji Francuskiej i w Deklaracji Praw Człowieka z 1789, która w artykule 3 mówi: „Początek wszelkiej władzy pochodzi od ludu…” Po okresie reakcji i oporu wobec tego dyktatu narzuconego przez jeden z najgorszych i najkrwawszych reżymów w historii ludzkości, świat potwierdził ten dogmat w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przyjętej przez ONZ w 1948. To te dwa dokumenty są „Biblią” nowej cywilizacji, której nie wolno nam podważać czy krytykować, a już samo wyrażanie wątpliwości przykleja łatkę „faszyzmu”.
     A my ludzi wierzący, chrześcijanie nie tylko powinniśmy wyrażać wątpliwości, ale wręcz głośno krzyczeć, że to nieprawda i zwykła ludzka uzurpacja.

     Nie odbierając prawa innym ludziom do wiary w demokrację, my wierzymy w Zbawiciela, który mówi wyraźnie: „Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem” (J.15:16), albo w innym miejscu, zwracając się do Piłata: „Nie miałbyś żadnej władzy nade Mną, gdyby nie dano ci jej z góry” (J.19:11). Najlepszy przykład skutków władzy płynącej z dołu też zresztą znajdujemy w Ewangelii, kiedy Piłat dał ludowi wybór między Jezusem a Barabaszem. Czy lud wybrał dobrze? Czy wybrał swego dobroczyńcę, czy też mordercę i kryminalistę?
     Dlaczego zatem mamy wierzyć, tak jak dyktują nam krwawi oprawcy Wandei w to, że władza pochodzi z dołów a odrzucać słowa Jezusa o jej boskim pochodzeniu.

     Ateista niech sobie teoretyzuje, niech sięga do Hegla czy Voltaire’a – my mamy Chrystusa.
     Ale nawet ten ateista, jeśli będzie na tyle uczciwy, by dociekać, zada sobie pytanie o naturalne źródła władzy. Gdy zacznie szukać analogi w świecie, we wszystkich kulturach i we wszystkich czasach odkryje, że władza „naturalna” nie pochodzi z wyboru, ale jest nam dana. Nie mamy wpływu na rodzinę, w której się rodzimy, nie wybieramy ani ojca, ani matki. W szkole nauczyciel nie pochodzi z elekcji dokonywanej wśród uczniów, ale jest im narzucany. Nawet nasza Ojczyzna nie jest owocem „wolnego wyboru”, ale przeznaczeniem, na które nie mieliśmy wpływu.

     Odpowiadając na pytanie o owoce demokracji zacząć musimy od pierwszego ludobójstwa, jakie za jej sprawą spotkało Wandeę (temat to na osobny artykuł). Wyobraźcie sobie, że w dzisiejszej Francji, rząd dokonuje planowej eksterminacji 8 milionów ludzi, niszcząc 20% budynków w całej prowincji, niszcząc uprawy i lasy – czymś takim zachowując proporcje była rzeź tego regionu po 1789. Nawet Hitler nie osiągnął tej skali barbarzyństwa, bo opowieści o przerabianiu ludzi na mydło w przypadku obozów koncentracyjnych okazały się tylko propagandą, w Wandei były faktem.
     Idąc dalej szklakiem zwycięstw demokracji – Ameryka Łacińska, seria rewolucji, które odebrały Hiszpanii panowanie a Indianom opiekę i protekcję króla. Zaczęły się rządy masońskich klik, burżuazyjnych elit, niemiłosiernie eksploatujących Indian, zakazujących używania ich języków i podporządkowujących kontynent silniejszym braciom z Ameryki Północnej. Dzisiejsza bieda Ameryki Południowej to nie efekt jej kolonizacji przez Hiszpanię, ale właśnie masońskich rewolt z XIX wieku, których ukoronowaniem byłą antychrześcijańska rewolucja w Meksyku, kiedy z pasją palono kościoły i mordowano katolików za wiarę i w imię postępu.
     To samo później spotkało samą Hiszpanię, znów rzeź, kilkaset tysięcy ofiar, zamordowanych za samo noszenie krzyżyka, 6,5 tys. duchownych zabitych w barbarzyński sposób, często sięgający korzeniami starożytnej Kartaginy. Demokraci, wśród których prym wiedli anarchiści, komuniści i socjaliści wskrzesili tam zwyczaj przywiązywania żywej osoby do martwej i zostawianie obu na palącym słońcu, by zgniły. O takim obliczu demokracji w szkołach dziś nie uczą.
     Hitler, Stalin, dwa największe koszmary XX w. Czy otrzymali władzę z góry czy z dołu? Czy gdyby nie demokratyczne wybory mieli by okazję wymordować w sumie 150 milionów ludzi?
     Nie to też owoc, najbardziej zgniły owoc demokracji.

     Mój artykuł nie wynika z rozgoryczenia tym, co się dziś dzieje, ani z samych obaw co do przyszłości, kierunku w jakim pójść może nasz kraj pod rządami wybranych przez „oświecony z dołu” lud, Barabaszy. Wynika z przekonania, że przynajmniej my katolicy powinniśmy odrzucić narzucone nam postawy przepraszania za wszystko, godzenia się z każdą bzdurą w imię „dialogu ze światem”. Mamy obowiązki względem Prawdy i tylko ona może nas wyzwolić a nie jakieś świeckie dogmaty. Nie powtarzajmy zatem oklepanych frazesów, że demokracja jest najgorszym systemem ale nie wymyślono dotąd lepszego, bo to nieprawda. Demokracja jest w całości nienaturalna i nieludzka, nielogiczna i pozbawiona legitymizacji. Demokracja jest źródłem choroby i praprzyczyną nieszczęść, jakie od 1789 na świat spadają.
     Jeśli ma być lepiej, jeśli cywilizacja ma się odrodzić, demokracja musi zostać zniszczona.

     http://konservat.pl/arty2010/images/GuerreVendee.jpg
     http://konservat.pl/?sp=art&art=0966&path=arty2010

     Viva Cristo Rey!

     Jakkolwiek oceniać polityczno-społeczne, zwłaszcza krótkoterminowe, skutki owych kontrowersyjnych arreglos, istnieje jeszcze ponadczasowy, duchowy rezultat cristiady, jakim jest wzbogacenie martyrologium Kościoła meksykańskiego, tym samym zaś Powszechnego Ecclesia Militans. Za ostatnich dwóch pontyfikatów Kościół szczodrze docenił ofiarę męczenników, oddając im najwyższy możliwy wyraz hołdu, jakim jest wyniesienie na ołtarze. Papież Jan Paweł II kanonizował i beatyfikował łącznie (kolejno w latach 1988, 1992, 1995, 1997, 2000 i 2002) 53 męczenników meksykańskich z tego okresu. Kolejnych męczenników (3 księży i 10 świeckich) kanonizował 20 XI 2005 roku papież Benedykt XVI. Najmłodszym z nich był 14-letni José Sánchez del Río, który, mimo bestialskich tortur (obdarto mu skórę ze stóp i kazano chodzić po rozsypanej soli, a następnie przejść przez całe miasto), nie wyparł się wiary. Właściwą pointą wydają się tu więc słowa Jeana Meyera: „Stare, znane powiedzenie Tertuliana z pierwszych wieków Kościoła, mówiące, że krew męczenników jest zasiewem chrześcijan, nie jest stwierdzeniem mistycznym, tylko socjologicznym. W przypadku Meksyku rzeczywiście możemy tego doświadczyć”.

     Read more: http://www.pch24.pl/viva-cristo-rey—3-,13816,i.html#ixzz2ToXKE3P8

    • Kapsel

     Intronizacja to przecież powrót do praw naturalnych a jesteśmy niewoleni prawami stanowionymi czyli grupa dewiantów coś ustanowi a my tak musimy.Jezus Chrystus objawiając się i prosząc o Intronizacje bardzo dobrze wie jak już jesteśmy zniewoleni.I co ? a co na to Episkopat? Główny artykuł Pana Gawrońskego z którym jak najbardziej się zgadzam też o tym mówi…Jesteśmy Narodem Wybranym …. Wszystkim nie wierzącym polecam taka radę Marka S którego chętnie cytuję bo uważam za jednego z najlepszych komentatorów w sieci

     …. Problemem jest to że oni są antykatoliccy, jakby nie rozumieli że Kościół Katolicki jest zinfiltrowany. Nie wolno więc odrzucać Nauki KK, w której jest jedyna prawda, lecz jedynie podchodzić krytycznie do hierarchów kościelnych którzy są w dużej części agentami. Nie można wylewać dziecka z kąpielą.

     WPS są przeciwni intronizacji. Tego w ogóle nie rozumiem. Bo gdybym był ateistą, kochał Polskę, i rozumiał dzisiejszą naszą beznadziejną sytuację, myślał bym RACJONALNIE (tak jak chwalą się ateiści). A co znaczy myśleć racjonalnie w obecnej sytuacji?

     Myśleć racjonalnie w sytuacji bez wyjścia to łapać każdą nadzieję. Intronizacja nie kosztuje nas żadnych miliardów dolarów jak inne inicjatywy tzw: uzdrawiaczy. Państwo może nawet nie kosztować NIC.

     Dlatego, gdybym był ateistą, kochał Polskę, i chciał ją ratować, to 100 bardziej popierał bym Intronizację niż katolicy. A co tam, nawet 1000 razy bardziej.

     Czy nie bierze się ubezpieczenia nawet wtedy gdy się w coś nie wierzy?….

     http://www.monitor-polski.pl/8-mego-maja-zamiast-rocznicy-objawien-o-mancinelliego-siekiera/comment-page-1/#comment-75753

    • Aśka

     Tak – tak.

    • Orka

     Józef Bizoń@ doprawdy co za zaszczyt , że był Pan tak uprzejmy odnieść się do mojego wpisu , no ale jak Pan widzi nikt nie jest doskonały i jak jest miejsce dla dyrdymałów typu ” Józef Bizoń ” to i dla typu „Orka „też. Kultura i sztuka to produkt uboczny „wytwarzany” przez ludzi którzy mają inne zawody i chwile wolne poświęcają tworzeniu sztuki , która naprawdę jest odzwierciedleniem prawdziwych wartości ponieważ pozbawiona jest chęci wzbogacenia się za wszelką cenę i iszokowaniu a oparta jest na prawdziwych przeżyciach i doznaniach. I tam powinno być jej miejsce .
     Taką kultura i sztuką może zajmować się każdy a w dzisiejszych czasach , doprawdy nawet film , można nakręcić telefonem komórkowym a już nie wspomnę o możliwościach jakie stwarza komputer chociażby w grafice , no i oczywiście w pisaniu „dyrdymałów” ! A jakie możliwości stwarza internet w prezentowaniu ! Sama uprawiam od kilkudziesięciu lat amatorską fotografię i mam niezłe wyniki a do tego doszły takie możliwości jej obróbki … że nie zawaham się zaliczyć to do sztuki … i wiele , wiele innych możliwości dla zwykłego człowieka . Prawdziwej sztuce nie jest potrzebny żaden mecenat , to jeden ze sposobów pasożytowania na ludziach utalentowanych …
     …”To wszystko trzeba przewietrzyć i wywalić pasożyty”… :D, 😀 , :D: , no to niech Pan Bizoń weźmie się za to wietrzenie , no chyba , że sam korzysta z mecenatu …
     Jeszcze raz – zlikwidować ministerstwo kultury i sztuki a wszystkie przywry jeśli uważają , że z sztuki i kultury nie da się wyżyć , zmienić zawód … państwo w kryzysie , brakuje pieniędzy na leczenie , życie szarego człowieka zaczyna przypominać koszmar … powiem więcej zlikwidować wszystkie pasożytnicze organizacje i stowarzyszenia , czas na igrzyska jeszcze nie nadszedł… dziękuję za uwagę …

 • Stowarzyszenie Fides et Ratio w Krakowie

  serdecznie zaprasza na spotkanie.
  z dr Stanisławem Krajskim

  24 maja 2013 r. (piątek), godz. 17:00

  Polskie Towarzystwo Gimnastyczne “Sokół”
  Kraków, ul. Piłsudskiego 27 (sala Łucznicza, I piętro)
  “Papież Franciszek – dokąd zmierza Kościół?“

  Więcej informacji na załączonym niżej plakacie (na http://jozefbizon.wordpress.com/wpisy-blog/ ) oraz na stronie:

  http://fides-et-ratio.pl/index.php/2013/05/24-maja-2013-zaproszenie-na-spotkanie-z-dr-stanislawem-krajskim/

  Zaprasza Stanisław Papież
  z serdeczną prośbą o zamieszczenie tej informacji na Państwa nośnikach medialnych oraz o przekazanie zainteresowanym Osobom.

 • ARTUR

  Czytałem o tej aferze dość dużo i zawsze zadziwia mnie zachłanność ” inwestorów ” , nie zawsze ilość pieniędzy w portfelu pokrywa się z ilością wiedzy na temat ekonomii i zdolnością do spokojnej utraty wszystkiego w imię przyszłych niepewnych zysków .Giełda i inne formy inwestycji wysokiego ryzyka to nie fabryka czekoladek ale dżungla .Czytałem też o niby aferze Getin Banku który oferował klientom lokaty bez podatku z ubezpieczeniem na 10 lat , każdy jak usłyszał że bez podatku to biegł czym prędzej ulokować pieniądze nie czytając dalszej części ,niestety okazało się że z chytrości czy z głupoty popełnili błąd , gdyż nie dało się wypłacić tych pieniędzy bez strat przed upływem 10 lat .Wobec skarg niedorozwojów z gotówką , bank postanowił wypłacić każdemu ulokowane pieniądze z odsetkami nie licząc kosztów ubezpieczenia , a że odsetki były wysokie to każdy wypłacający zgarnął parę groszy więcej .Nie zawsze skargi tych co mają pieniądze są obiektywne ,jednak nie słyszałem aby ten bank kogoś oszukał lub niszczył , wystarczy spojrzeć na licytacje banków aby się dowiedzieć który jest bezwzględny w ilości zajęć i podejściu do klienta .

  • mlotnanwo

   ten bank mnie oszukał !Miałem ustalone warunki kredytu na zakup mieszkania i jakimś dziwnym trafem dokumenty nie mogły dojść na czas.Sprzedający lokal wyznaczył mi drugi termin,oczywiscie musiałem sprzedającemu dopłacić do ceny żeby nie stracić zadatku .Dokumenty doszły ostatniego dnia drugiego terminu do którego miałem umowę przedwstępną ze sprzedającym o godzinie 14:30 .Sprzedjący oświadczył że czeka do 15 u notariusza i jak nie przyjdę z kompletem dokumentów to tracę i zadatek i to co mu dopłaciłem.Treść umowy jaka przyszła w kopercie powaliła mnie z nóg.Była zupełnie inna od wynegocjowanej.
   Podpisałem,tak podpisałem bo zostałem podstawiony pod ścianą.Nie chciałem stracić 20 tysięcy zadatku.Dla nie geting noble bank to qurwy i zlodzieje.

 • Tola

  Lutek!
  Geting Bank -nazwa sugeruje, ze mozesz wejsc i latwo wziac co potrzebujesz 🙂
  To tak w skrocie, bo mozna jeszcze dodac, ze rowniez bank jest po to, by dawac, w pozytywnym sensie.
  Nazwa niesie w sobie lekkosc i pozytywne skojarzenie.

  • ORzesz

   Mnie się kojarzy z „Wejdź i oddaj co masz, po dobroci, naiwniaku”.

   • ORzesz

    PS
    „Daleko od banków, od banków najdalej (…)”.

    • ex student

     „Wejdź i oddaj co masz, po dobroci, naiwniaku”.

     To z jednej strony, a dla tych co z drugiej – |”Łatwo bierz co dają naiwni” 😉

     Ale kiedyś dawali tam dosć korzystne kredyty…

 • Lutek

  A co to po polsku znaczy Getin Bank? Właź Bank?

  • Tadziu

   Czas na dzialanie bracia Rodacy.A po 1-aresztowac zlodziejski rzad po2-aresztowac Ministra finansow niejakiego Vincenta Rostrowskiego.Rodem z Angli.Ten klijent objal urzad Ministra finansow niemajac obywatelstwa polskiego i paszportu.Czyn iscie kryminalny tylko w takim kraju jak Polska przechodza takie numery.A zydzi wrzeszcza na caly swiat ze Polacy to antysemici.Bezczelni.Do roboty POLACY.

 • navajo88

  Spokojnie jak na wojnie , na wszystko przyjdzie czas !!!! i to wkrótce !
  J.M.H

 • ORzesz

  Przypuszczam że afer to u nas będzie jeszcze mnogo i to większych niż ta.
  Uni, zgodnie z przewidywaniami, już nie tylko wyprowadzają z Polski środki finansowe wszelkimi sposobami ale zaczynają bić wprost w fundamenty naszej egzystencji.
  Robią co mogą by nas wytrącić z równowagi:

  „Wasze ulice, nasze kamienice” czyli „Nie ma rady, trzeba wprowadzić podatek … katastralny”
  http://biznes.interia.pl/raport/kryzys_finansowy/news/vat-em-w-obywatela,1917972,5434

  • monitorpolski

   Chyba skończy się na kastrowaniu tych „katastratów”

   • ORzesz

    To zależy od stopnia „zrenifewrowania” Polaków (ktoś tu kiedyś porównał Karibu – dzikie zwierzęta i Renifery – ten sam gatunek ale udomowiony. Hodowany z tendencją ku uległości).

    Na pewno nie przypadkiem pracują nad ustawą zezwalającą na interwencję obcych służb mundurowych!.

    Cała sprawa to jednak chyba klasyczna „finta w fincie”.

    Nie będę udawał wielkiego politologa ale jak dla mnie to element przewrotu pałacowego.
    PiS ma zastąpić teraz PO by plany budowy judeopoloni nie zostały pokrzyżowane przez, prawdopodobnie, słabo zinfiltrowany Ruch Narodowy.

    A czemu oddał władzę PO?.
    Bo trzeba było POwalić Polskę na łopatki a partia i tapecie „narodowej” do tego się nie nadawała.

    Masońska (B’nai B’rith z Janem Hartmanem w tle) „Polska 40%” Palikota z Ruchu Polskojęzycznych na obecną chwilę nie ma u nas szans.

    Tusk ucieknie na wyższe stanowisko w UE, czyli tak jak żydokomuna zawsze robiła z wiernymi jej pachołkami: „kop w górę” (nie mam szacunku dla tego człowieka, choć wolał bym mieć bo jest przecież premierem państwa w którym żyję.
    Niestety nie zasłużył sobie. Nie służy też Polsce).

    PiS ratując judeopolonię przed polskim Orbanem (Nie wiem kto nim może być. Może Pan Kowalski z ONR?. Nadawał by się ale ma na pewno wielu „ambitnych” konkurentów, jak to u nas bywa!) będzie się nadymać i może nam łaskawie odroczy podatek katastralny o parę lat.

    Jakkolwiek będzie (znając lemingozę rodaków oceniam że Tusk, mimo wszystko, ma szansę jeszcze przetrwać na stołku) perspektywę może nam poprawić już tylko boski cud.
    To trzeba jednak wymodlić a po wielu wpisach tu i gdzie indziej „czarno to widzę”.

    Żydokomuna i masoni świeccy oraz ci w stylu „Biskupi 666” zrobili już swoje, bardzo skutecznie.
    Do dwóch milionów wiernych w ramach krucjaty różańcowej, takiej jak na Węgrzech, nadal nam bardzo daleko.

    • ex student

     „Do dwóch milionów wiernych w ramach krucjaty różańcowej, takiej jak na Węgrzech, nadal nam bardzo daleko.”

     Było to możliwe w 1920 r, ale wtedy naprawdę było źle i Polacy pamiętali czas zaborów…

     Co do 2 mln to na Węgrzech byłą to 1/5, a u nas musiałoby być jakieś 7-8 mln…