Afery, grabieże i straty Polski z rąk zdradzieckich żydów

Striełkov: Kijów planuje zniszczyć Donieck i Ługańsk przy użyciu rakiet balistycznych

Reakcje na list Z. Wrzodaka

Bostoński fałszywy terror wstępem do stanu wyjątkowego w całych Stanach Zjednoczonych

Wydarzenia i linki, 20 kwietnia 2013r

Wolna dyskusja 26 marca 2013r.

Czy Wiosna Ludów 2013 w Polsce jest inicjatywą spontaniczną?

Boże chroń królową?

Alarm! skażenie radioaktywne. To nie był błąd aparatury

Wolna Dyskusja 4

List Andrzeja T. Chronowskiego z Ontario w.s. prof. Biniendy

Kongres „pokrzywdzeni lecz NIEPOKONANI” 31.05.2012 Warszawa – program

Scenariusz dla Europy – refleksje