Groźna sprawa – awaria elektronie atomowej na Ukrainie

„Niebo jest czyste do przeprowadzenia emisji, niecałe 50 godzin do uderzenia fali szokowej”

Mehran T. Keshe: zagrożenie wielkimi trzęsieniami – Obama może pozostać prezydentem

Największe od co najmniej 50 lat trzęsienie ziemi w Nowej Zelandii o sile 7,8. Fala nowych nastąpi niedługo.

Prognozy Keshe się sprawdzają. Dzisiejsze wielkie trzęsienie ziemi we Włoszech było dokładnie zapowiedziane przez Dutchsinse.

Niestety, prognozy Mehrana Tavakoli Keshe odnośnie wzrostu aktywności tektonicznej planety się sprawdzają

Obama przygotowuje naród do wprowadzenia dyktatury na wypadek „wydarzenia kosmicznego”

Na 2 dni przed Dutchsinse przewidział dokładnie miejsce, datę i siłę trzęsienia ziemi we Włoszech!

Keshe zapowiada serię trzęsień Ziemi jakich jeszcze nie było