Grzegorz Skwarek demonstruje cudowne właściwości nanowody.

Lucjan Łągiewka nie żyje

I Konferencja Technologii Keshe początkiem nowej ery w Polsce