Efekty biologiczne wybranych broni nieśmiercionośnych, cz. 1

docTłumaczony poniżej dokument (pierwsza część, kolejne będą publikowane niedługo na łamach tej strony www.monitor-polski.pl) jest dowodem na to z jakimi psychopatami mamy do czynienia, jeśli chodzi o tzw. „elity”. Wyciek dokumentu był możliwy dzięki amerykańskiemu prawu wolnego dostępu do informacji. Istotne było więc to czego autor żądania dostępu do informacji (Donald Friedman) szukał – podejrzewam, że wcześniej wiedział o tego typu tajnych i pół tajnych projektach, które mogą spokojnie podpadać pod definicję ludobójstwa. Niewątpliwie mamy do czynienia z broniami masowego rażenia, bowiem broń mikrofalowa, o której właśnie mowa, ma służyć i służy pacyfikacji tłumów ludzi, często z nieokreślonymi konsekwencjami dla zdrowia. Jak przeczytamy w dokumencie, dla twórców tejże broni ważniejsze było bezpieczeństwo osób ją stosujących, niż ludzi (zwanych „celami”), na których będzie stosowana.

Pamiętajmy, że dokument dotyczy sytuacji sprzed kilkunastu lat i wcześniej, tak więc można być pewnym, że obecne rodzaje tejże broni są znacznie bardziej zaawansowane i służą innym, bardziej wyrafinowanym celom, jak zdalne hipnotyzowanie i pełna kontrola umysłu wybranych osobników lub całych grup ludności, czy też nawet indukowania uszkodzeń ciała, których symptomy są analogiczne do chorób, ze śmiercią włącznie.

Jak wiemy, tego typu działania mają miejsce także w Polsce, zatem artykuł jest niezwykle ważny i aktualny – jest to dowód zbrodni tzw. „służb” na ludności cywilnej Polski i innych krajów, będzie zapewne dowodem w procesach karnych, które niedługo zostaną wytoczone oprawcom Polaków i mieszkańców innych krajów.

Tłumaczenie listu wstępnego (datowanego 13/12/2006) od Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych w sprawie żądania otrzymanego (od adresata, poniżej) na podstawie obowiązującej ustawy „FOIA”, czyli prawa do “wolnego dostępu do informacji”, o udostępnienie wszystkich dokumentów związanych z: „microwave auditory effect, microwave hearing effect, Frey effect, artificial telepathy, and/or any device/weapon which uses and/or causes such effect; and any covert or undisclosed use of hypnosis” (mikrofalowych efektów słuchowych, efektu słyszenia mikrofal, i/lub jakichkolwiek urządzeń/broni, która wykorzystuje ten efekt i jakiegokolwiek tajnego czy też niejawnego użycia hipnozy) ; oraz załącznika do tego listu w formie dokumentu (obecnie jawnego, poprzednio klasyfikowanego „tajne” oraz „wyłącznie dla obywateli amerykańskich”) pod tytułem „Bioeffects of Selected Nonlethal Weapons (fn1 )” (Efekty biologiczne wyselekcjonowanych nieśmiercionośnych broni).

Oryg.: https://www.wired.com/images_blogs/dangerroom/files/Bioeffects_of_Selected_Non-Lethal_Weapons.pdf

Tłumaczenie listu jeżeli chodzi o stronę prawną jest nieszczegółowe. 

Pieczęć:  Departament Obrony USA (Department of Defence, United States of America)
Nagłówek: Departament Armii, Dowództwo Wywiadu i Bezpieczeństwa Armii US, Biuro wolnego dostępu do informacji/prywatności, adres – Fort George G. Meade, Maryland
Tytuł: Odpowiedz w sprawie dostępu do informacji:
Adresat: Pan Donald Friedman (adres podany)

Referencje na podstawie których ten list wystosowano (skrótowo):

 • Żądania wystosowanego dnia 25/05/2006 na podstawie obowiązującej ustawy o “wolnym dostępie do informacji” o umożliwienie dostępu do wszystkich dokumentów dotyczących „efektów mikrofali na słuch i odbiór dźwieków przez aparat słuchowy, efektu Frey’a, sztucznej telepatii, oraz/lub jakiegokolwiek urządzenia/broni która wykorzystuje oraz/lub wytwarza taki efekt; oraz jakiegokolwiek tajnego lub dotychczas nie ujawnionego używania hipnozy” (…).
 • Zawiadomienia z dnia 13/09/2006 ze owo żądanie nie mogło być spełnione w obowiązującym legalnie terminie 20 dni.

Zawiadamia się, że inny wydział biura ukończył selekcję dokumentów i dostarczył wybrane akta w celu sprawdzenia i przekazania do adresata. Wybrane akta zostały prawnie odtajnione i ich kopia jest załączona do tego listu. (…)
Płatność za usługę została umorzona.
Podpis osoby upoważnionej – Dyrektor, S.J. Butterfield

Tłumaczenie całego zdeklasyfikowanego, 18-stronicowego dokumentu pod tytułem: „Bioefekty wybranych broni niezabijajacych (fn1)”.

Wstęp (tłumaczenie szczegółowe)

Niniejszy addendum do opisanych wyników badań w artykule pod tytułem „Non lethal Technologies – Worldwide (Ne GIC-I1 47-101-9)” (Technologie niezabijające na całym świecie), stanowi posumowanie tegoż artykułu w celu odpowiedzi na najbardziej istotne pytania co do technologii broni niezabijających, jej efektów fizjologicznych zaobserwowanych w trakcie badań klinicznych oraz podatności personelu na tego typu broń. Opisane wyniki identyfikują oraz potwierdzają niektóre aspekty tych obecnie dojrzewających technologii broni niezabijającej, w tym:

 • Lasera i podobnych fenomenów świetlnych;
 • Energii przekazywanej poprzez częstotliwości radiowe i efektów słuchowych, które mogą być najprawdopodobniej w przyszłości napotkane lub zastosowane.

Sfera badań nad efektami pól elektromagnetycznych oraz ich oddziaływaniem na systemy biologiczne znajduje się w fazie gwałtownego wzrostu. Sporo z tych badań powstało ze względu na obawy zdrowotne. Na przykład, zaniepokojenie co do narażenia operatorów na efekty pól elektromagnetycznych związanych z krótkofalowymi urządzeniami dithermalnymi, silnymi piecami mikrofalowymi, systemami radarowymi, urządzeniami magnetycznej rezonacji, et c.

Powstały również spore obawy co do bezpieczeństwa pól elektrycznych i magnetycznych o bardzo niskiej częstotliwości (60 Hz), które są emitowane po przez linie transmisji wysokiego napięcia, urządzenia użytku przemysłowego jak i domowego. Dlatego celem badan epidemiologicznych było długoterminowe bezpieczeństwo na polu jak przemysłowym jak i domowym. Wyniki tych badan sugerują możliwość negatywnych skutków (np. rak, efekty reprodukcyjne, et c.) dla ludzkiego zdrowia. Badania laboratoryjne są kontynuowane w celu ustalenia potencjalnych mechanizmów opisanych interakcji. Jednakowoż, oprócz efektów termicznych frekwencji mikrofalowych, nie ma zgody co do mechanizmów negatywnego oddziaływania rożnych pól elektromagnetycznych. W konsekwencji, nasza baza wiedzy powstaje wyłącznie na podstawie obserwacji różnych fenomenów. Dlatego też, nie można przewidzieć jaka będzie różnica w efektach biologicznych, nie-termalnych, po ekspozycji do różnych typów pól elektromagnetycznych. Szczególnie trudno, ze względu na brak danych o efektach krótkich pulsów, przewidzieć biologiczne efekty impulsów o silnej mocy i o ekstremalnie krótkim okresie trwania.

Istnieje, jednak, rosnąca percepcja iż napromieniowanie krótkofalowe i ekspozycja polami elektromagnetycznymi o niskiej częstotliwości może wywoływać szeroką gamę interakcji biologicznych. Na podstawie ich skutków na systemy biologiczne, niektórzy badacze zaczynają nawet opisywać podobieństwo pomiędzy napromieniowaniem krótkofalowym, a związkami chemicznymi. Przykładowo, niektórzy z nich sugerują iż siła/natężenie pola oraz stopień specyficznej absorpcji promieni krótkofalowych mogą korespondować do odpowiednio – koncentracji leku w podawanej cieczy oraz administrowanej dawki. Ewidentnie, efekty mikrofali na tkankę mózgową, jej chemię i funkcje są kompleksowe oraz selektywne. Obserwacje wagi ciała i zachowania pokazały, że szczury pod wpływem mikrofal o specyficznych parametrach, zjadają i piją mniej i dlatego maja niższą wagę ciała, jako rezultat nieokreślonego stresu generowanego poprzez oddziaływanie na centralny system nerwowy, jak również obniżoną aktywność motoryczną. Wykazano, że ekspozycja zwierząt na elektromagnetyczną częstotliwość określonego typu zdecydowanie obniżyła ich agresywność podczas eksperymentu. Jednakowoż, przeciwne efekty, czyli zwiększona aktywność ruchowa i agresywność, zostały wykazane wobec oddziaływania fal elektromagnetycznych innych charakterystyk. Niedawno opublikowane wyniki sugerują, że mikrofale mogą być czynnikiem osłabiającym funkcje pamięci przestrzennej. Podobne efekty zostały zaobserwowane po ekspozycji na „rezonansowo nastrojone” pole magnetyczne o bardzo niskiej częstotliwości. Konsekwentnie, obecna baza danych jest pełna fenomenologicznych obserwacji systemów biologicznych „zmienionych” przez ekspozycję na energię elektromagnetyczną (sam fakt, że system biologiczny zmienia się w odpowiedzi na zewnętrzny bodziec, wcale nie oznacza, że zmiana ta ma negatywny wpływ na zdrowie).  Celem obecnego artykułu była wiec identyfikacja informacji z obecnie rozwijającej się przestrzeni zrozumienia wpływu pól elektromagnetycznych na systemy zwierzęce, które można powiązać z ludzką podatnością biologiczną. Sytuacje, w których te domeny koegzystują nakładając się choć częściowo, oferują możliwość użycia tych aplikacji w sposób niezabijający.

Poniższy tekst to skrótowo przetłumaczony opis konkretnych aplikacji broni niezabijających (główne aspekty i efekty), nie pod stricte oryginalnymi tytułami.

Efekty cieplne mikrofali (MF) – obezwładnienie

Efekt cieplny MF, imitujący gorączkę, stanowi sedno ich działania obezwładniającego. Celem jest kontrolowane przekazanie ciału odpowiedniej ilości energii pozwalające na prawie równomierne rozgrzanie całego ciała unikając uszkodzenia organów wewnętrznych. Temp ok. 41C jest uważana za stosowną aby spowodować zdecydowaną zmianę w zachowaniu osobnika. Większość ludzi pod wpływem hipertermii staje się mniej agresywna, jednak niektórzy bywają bardziej poirytowani. Subiektywne odczucia w ten sposób podniesionej temperatury ciała są zdecydowanie bardziej nieprzyjemne niż w czasie naturalnej gorączki. W czasie hipertermii MF, wszystkie procesy reakcji są maksymalnie przesilone co nie ma miejsca w czasie zwykłej gorączki. Jest możliwe ze hipertermia MF (powodująca wzrost temperatury mózgu o tylko 1C), może zakłócić bieżącą pamięć co spowoduje dezorientację.

Biologiczny cel/normalna funkcja/stan patologiczny

Jak wiadomo, temperatura ciała ciepłokrwistych zwierząt i ludzi jest relatywnie stabilna bez względu na temperaturę otoczenia. Normalna temperatura ciała mierzona w ustach to 37C, a rektalna jest o stopień wyższa; indywidualna różnica zamyka się w marginesie od 35.8 do 37.8C. U każdego osobnika, w zależności od pory dnia i nocy, temperatura ciała jest zróżnicowana aż do 2C. Również, aktywność fizyczna, w zależności od intensywności, może okresowo podnieść temperaturę ciała aż do 40C. W sytuacjach ekstremalnego stresu cieplnego, czyli gdy naturalny mechanizm utraty ciepła jest przekroczony, temperatura ciała wzrasta do poziomu patologicznego. Homeostatyczny poziom temperatury ciała, ponad którym życie jest zagrożone – to 42C, i jest taka sama w przypadku naturalnej gorączki jak i hipertermii MF, ale znane są rzadkie przypadki przeżycia wzrostu temperatury aż do 43C. W sytuacji gdy, przez dłuższy czas, temperatura ciała przekracza 40-41C dochodzi do uszkodzenia mózgu i ewentualnej śmierci. Typowymi symptomami takiego przegrzania ciała są: obrzęk mózgu niszczący neurony, utrata orientacji, delirium i konwulsje; a w sytuacji gdy czas przegrzania się dalej przedłuża, takie uszkodzenie mózgu blokuje mechanizmy homeostatycznej termoregulacji i np. zatrzymanie produkcji potu, prowadzi do spotęgowania przegrzania ciała. Ów patologiczny syndrom jest popularnie znany jako porażenie słoneczne lub termiczne, w zależności od okoliczności.

Jak osiąga się pożądane efekty hipotermiczne używając MF

(opis eksperymentów na szczurach optymalizujących parametry MF i niektóre sekcje artykułu powtarzające te same informacje nie są uwzględnione w tym tłumaczeniu, przyp. tłum.).

Metodologia ta jest oparta na ponad 40-letnim doświadczeniu z efektami cieplnymi MF. Wykonano multum badań w celu określenia charakterystyk rozkładu tej energii w ciele zwierząt, które pokazały, że najważniejsza jest fizyczna zależność między masą ciała, a energią danej częstotliwości radiowej. W konsekwencji, przepisy bezpieczeństwa dla ludzi są oparte na wiedzy o zróżnicowanym pochłanianiu MF jako funkcji pomiędzy ich częstotliwością, a wielkością ciała. Główne zadanie w stosowaniu to minimalizacja czasu do pożądanego efektu bez równoczesnego uszkodzenia ciała lub któregoś z organów, podczas optymalnego działania urządzeń. Właściwa orientacja urządzeń w stosunku do pozycji organizmu jest równie ważna.
Szacując z grubsza na podstawie eksperymentów na zwierzętach dla danej technologii, moc MF potrzebna do ogrzania człowieka to około 10 W/kg przekazana na cel przez okres od 15 do 30 min. Jednak specyficzne parametry właściwej mocy MF zależą od warunków klimatycznych, odzieży i innych zmiennych, które mogą wpłynąć na utratę ciepła z ciała. Oczywiście istnieje wiele problemów z ekstrapolacją na organizm ludzki wyników badań nad efektami termoregulacyjnymi u zwierząt, dlatego pomiar dawkowania w stosunku do powierzchni, a nie do wagi ciała jest bardziej stosowny w tej kwestii.

Technologia używana w tym celu jest dość stara i dobrze znana, i do dziś używana szeroko w różnych gałęziach przemysłu, nie tylko do podgrzewania jedzenia. W przeszłości były nawet propozycje aby ją użyć w celu ogrzewania ciał ludzi, a nie ich mieszkalnej przestrzeni. Dlatego zważywszy domniemane bezpieczeństwo tej technologi MF, wiele potencjalnych, nowatorskich zastosowań jest obecnie w fazie badań. Analogicznie, w ramach aplikacji tej technologii na polu broni niezabijającej, nowoczesne skomplikowane urządzenia mogą być użyte w celu utrzymania temperatury ludzkiego ciała na odpowiednim, precyzyjnie kontrolowanym poziomie. W ten sposób, utrzymując ciepłotę ciała na poziomie wysokiej gorączki można wpłynąć na psychologiczną funkcje wroga bez potrzeby zabijania. Ten koncept podgrzewania jest bardzo prosty a jego skuteczność zależy jedynie od doboru odpowiednich parametrów energii MF w konkretnych warunkach, aby nie doszło do trwałego uszkodzenia organów napromieniowanych celów. Istnieje wiele różnych zalet tej niezabijającej technologii. Po pierwsze, jest oparta na świetnie poznanym efekcie – ogrzewaniu. Ponieważ każdy człowiek jest wrażliwy na ten efekt grzewczy, skuteczność jest 100%. Czas do pojawienia się pełnego efektu może być zoptymalizowany na okres od 15 do 30 min, z tym ze nadal trwają badania nad jego przyspieszeniem, co zmniejsza ryzyko trwałej szkody. W tym celu, czas do pełnego efektu lub częstotliwość MF mogą być tak dobrane aby obiekt ataku nie poczuł, że jest atakowany. Równocześnie bezpieczeństwo niewinnych może być zwiększone po przez użycie odpowiednich czujników. Czas obezwładnienia może być przedłużany bez ograniczeń, w zgodzie z bezpieczeństwem. (Biorąc pod uwagę dynamikę R&D, temperatura ciała oraz inne parametry witalne mogą być zdalnie monitorowane, utrzymując temperaturę na minimalnie skutecznym poziomie.) W przypadkach gdy zajdzie taka potrzeba, a źródło MF jest dostatecznie mocne, ta technologia może być również używana jako broń zabijająca, gdyż podniesienie temperatury ciała powyżej 43C na odpowiednio długi czas musi doprowadzić do uszkodzenia mózgu i w konsekwencji śmierci.

Wrażliwość na oraz skuteczność oczekiwanego efektu

Nie istnieją żadne informacje sugerujące, że ktokolwiek może nie być wrażliwy na technologie grzewcze MF, ale jest jasne,  że osobnicy z zaburzoną funkcją termoregulacji, na przykład z uszkodzonym podwzgórzem mózgu (hypothalamus), będą bardziej podatni nawet w przypadku niższej energii rażenia. Ponieważ organizm ludzki nie jest jednolity, niektóre organy ze względu na ich rozmiar i geometrię, są bardziej podatne na niektóre częstotliwości MF. Dlatego aby zapobiec selektywnym, trwałym uszkodzeniom w tych miejscach organizmu, zarówno u celów jak i u niewinnych, częstotliwości MF powinny być dynamicznie zróżnicowane. Dodatkowo należy unikać warunków, w których może dojść do wytworzenia katarakt ocznych. W konsekwencji, mimo że ta niezabijająca technologia ogrzewania za pomocą MF jest generalnie dojrzała, zachodzi potrzeba bardzo specyficznego doboru sprzętu i parametrów MF, używając skomplikowanych kalkulacji biofizycznych, w celu optymalizacji do każdych warunków i celów.

Ponieważ ta technologia ma z założenia działać powoli przez stosownie długi czas, może być używana jedynie wtedy kiedy okres między startem a efektem nie ma specjalnego znaczenia. Na przykład, można ją zastosować do kontroli tłumu lub w czasie negocjacji, z jednostką jak i grupą.

Technologiczny status generatora/urządzenia celującego MF

Obecnie (lata 90te), sprzęt do generacji MF jest powszechnie dostępny na użytek laboratoryjny. Projektowanie i produkcja urządzeń generujących i wysyłających MF będzie zależeć od ograniczeń związanych z kalkulacjami, typem generatora i części wysyłającej; istnieje sporo możliwości optymalizacji urządzeń na konkretne potrzeby. Konkretnie, skomplikowane oraz generatory ze zmienną modulacją i wzmacniacze energii MF będą potrzebne aby w pełni osiągnąć zgodne z parametrami potrzeby grzewcze MF na podstawie interakcji miedzy częstotliwością, mocą pola i czasem. Mimo, że sporo takich urządzeń jest już dostępnych, jest raczej jasne, że zajdzie potrzeba dodatkowych opracowań specyficznych urządzeń i ich oprogramowania, ponieważ istniejące urządzenia nie były projektowane z myślą o użyciu jako broń niezabijająca z potrzebą na modulacje wszystkich parametrów emisji MF, również aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników. Również, anteny i inne moduły kierunkowo wysyłające MF wymagają specyficznej konfiguracji. Ponieważ, owa technologia polega na przesyłaniu energii przez fale radiowe, jest jasne ze można się przed nią ochronić używając różnych osłon z metalu.

tłum. B.S.
część 2: https://www.monitor-polski.pl/efekty-biologiczne-wybranych-broni-niesmiercionosnych-cz-2/

182 komentarze Efekty biologiczne wybranych broni nieśmiercionośnych, cz. 1

 • Ania

  Ciekawe, ciekawe…
  Huczna impreza w przygotowaniu, goście już przybywają

  http://img.wiocha.pl/images/b/d/bd9a5fb582794d414ec3ebf4e60cfc20.jpg

 • Świętowit

  Marihuana kasuje programy umysłu? poszerza świadomość?
  http://stopzet.org/2016/03/25/marihuana-kasuje-programy-kontrola-umyslu/
  Wyleczył 5000 ludzi z raka. Ma receptę na 90-dniową terapię.
  http://polakuleczsiesam.pl/wyleczyl-5000-ludzi-z-raka-ma-recepte-na-90-dniowa-terapie/

 • Extazed

  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/eskalacja-walk-na-ukrainie-grozi-wybuchem-iii-wojny-swiatowej

  No to jak moi mili, jebutnie w końcu czy nie jebutnie?
  Osobiście nie chciałbym scenariusza ogólnoświatowej zawieruchy ale wszystko na to wskazuje, kotłuje się w garze od tak dawna. Nie widzę się w całym tym spektaklu 3WŚ bo generalnie nie ma ani prób, ani bisów.
  Jak daleko posunięta jest wiara w politykę, rządy, wiara we własną wyższość aby człowiek występował przeciwko człowiekowi?
  Zawsze mnie ten temat fascynował i zarazem przygnębiał. Może sama idea NWO nie jest straszna o ile nie dopuścić do siebie myśli że ktoś tym będzie sterował, bo wtedy czar pryska.
  Znaczy moim marzeniem (choć kocham Polskę) jest widzieć świat bez granic, wypełniony szczerością, szacunkiem oraz miłością – bez wyjątków. Moim marzeniem jest ten tzw. RAJ obiecywany w różnych religiach, lecz ten mój nie jest aż tak bardzo tajemniczy, ba! nawet nie trzeba umierać by się tam znaleźć. Wystarczy tylko i aż szanować wszystkich i być szczerym. Proste? Tak, czy do wykonania przez wszystkich? Nie!
  No i powracając w tym kontekście do Rosji i Ukrainy – wybuch i eskalacja konfliktu może być ogniem na lont, przez co efektem domina zaczną odpalać poszczególne ładunki Ci, którzy tak dokładnie je rozmieścili. Jaki będzie efekt? Jak sądzicie? Jakie scenariusze przewidujecie? Czy to moment w którym trzeba emigrować do Nowej Zelandii póki jeszcze można? Nie mam zamiaru walczyć w nie swojej walce ani ginąć w nie swojej wojnie.

 • greg2014

  Z Niemiec, Polak, witamina D :

  -”Z tym syntetyzowaniem tzw.Vit. D3 ( to zadna vit. a hormon – secosteroid) w organizmie przy pomocy slonca trzeba pamietac, ze tylko promieniowanie sloneczne ultrafioletowe UV-B to czyni.
  To promieniowanie pojawia sie w naszej szerokosci geograficznej w polowie kwietnia, by osiagnac max. okres wystepowania 21.06. i zanika na poczatku wrzesnia. Najlepiej syntetyzowac tzw. wit. D3 w okresie poludnia w w/w okresach.
  Promieniowanie sloneczne ultrafioletowe UV-A , ktore wystepuje od wschodu do zachodu slonca nie tylko nie syntetyzuje jej w naszym ciele, ale po prostu jej poziom w naszym ciele obniza.
  Opalanie co najmniej polowy ciała w okresie wystepowania UV-B, pozwala na naladowanie ciala Vit. D3 w ilosci od 10 000 do 20 000 ng/ml.
  Jestem tworca 2 patentow zegarow slonecznych w NRF (kieszonkowego i stacjonarnego), ktore wykazuja okres wystepowania promieniowania slonecznego ultrafioletowego UV-B.

  Napisalem wniosek do P. Premier Szydlo, ze przekaze moj patent na Stacjonarny Zegar Sloneczny Vit. D3
  bezplatnie dla Polski. Otrzymalem krotka inf. , ze wniosek przeslano zgodnie z kompetecjami, czyli jak przypuszczam do przemyslu chorobowego. ”

  jak zwykle .. 😉

 • Świętowit

  Wielką piramidę w Gizie pokazała moja wyszukiwarka google earth

 • Świętowit

  Ciekawostka:wpiszcie w wyszukiwarce google earth słowo mandela effect i zobaczcie gdzie nas przekieruje.

 • surya

  Prawda wygrywa. Wielu pracuje nad budową nowej jakości. Nie dajcie się nakręcić negatywnymi scenariuszami. Nie zasilajcie tego co upada swoją energią, uwagą, lękami czy innymi emocjami. Im na tym zależy by trzymać nas pod kontrolą. Chwasty niepodlewane same padną. Niezasilane nie będą miały energii. Im więcej ludzi obudzi potencjał i prawdziwą tożsamość, tym szybciej proces przemian nastąpi. Jest on nieuchronny 🙂

 • greg2014

  „W dniu dzisiejszym sąd, na wniosek prokurator Anny Karlińskiej z Mazowieckiego Wydziału ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, przedłużył o kolejne trzy miesiące areszt dla naszego lidera, dr. Mateusza Piskorskiego”. Pełny tekst, link:

  http://wps.neon24.pl/post/133182,oswiadczenie-ws-przedluzenia-aresztu-dla-m-piskorskiego

  Kilka tygodni temu do Prezydenta RP Andrzeja Dudy napisało list kilkunastu posłów Europarlamentu z frakcji Lewicy i GUE/NGL. W liście domagają się oni poszanowania przez Polskę wolności słowa i przekonań oraz natychmiastowego zwolnienia zatrzymanego. Listu nie opublikowała żadna polska gazeta i nie wspomniała o nim żadna polska telewizja. Prezydent, mainstreamowi politycy i media po prostu udają, że żadnego listu nie ma”.

  Pełny tekst na blogu Stanislava, link:
  http://wps.neon24.pl/post/133156,dranstwo-abw-co-ma-piernik-do-wiatraka

  Skończyła się wolność słowa!

 • greg2014

  Możecie wejśc na Wolnąpolskę?

 • Ania

  Bezwarunkowy Dochód Podstawowy – stać nas!

  Opublikowano: 12.08.2016 | Kategorie: Gospodarka, Publicystyka
  za: Wolne Media

  Bezwarunkowy Dochód Podstawowy, wbrew temu, co się powszechnie mówi, wcale nie pozostaje poza naszym zasięgiem. Polska jest w stanie wprowadzić go przy jednoczesnej całościowej reformie systemu podatkowego.

  Dyskusja o Bezwarunkowym Dochodzie Podstawowym (BDP) pasjonuje wielu i uświadamia o wadze społecznej i cywilizacyjnej jego idei i to zarówno z lewej, jak i prawej strony spectrum idei politycznych. Przeciwnicy tego rozwiązania zdają się nie zauważać, że system karmi się ludzkim życiem – wraz ze spadkiem udziału płac w produkcie narodowym powiększa się strefa ludzi wykluczonych, żyjących na pograniczu minimum egzystencji (ME) bez gwarancji, pomimo pracy, trwałego podnoszenia stopy życiowej.

  Udział dochodów z kapitału w wypracowanym bogactwie od starożytności dotąd jest wyższy od dochodów z pracy, która to bogactwo wytwarza[i]. BDP wychodzi naprzeciw tej patologii. To nie łaskawe, warunkowe świadczenie pieniężne pomocowych programów socjalnych państwa, które w swoim anty demokratycznym założeniu o prymacie kapitału nad istotą społeczną, legitymizują rozwarstwienie i koncentrację dochodów spowodowane przez ustrój ekonomiczny państwa. Wprowadzenie BDP to wygrana w przestrzeni ekonomicznej, która ma szansę stworzyć podwaliny demokratycznej alternatywy ustrojowej.

  CZYM ZATEM JEST BDP?

  BDP jest bezwarunkowym dochodem, który państwo przyznaje wszystkim indywidualnie od urodzenia do śmierci. Z tego względu jest uniwersalnym dochodem, który przysługuje każdemu. Jego celem jest trwałe zabezpieczenie każdej istoty ludzkiej przed życiem poniżej minimum egzystencji (ME).

  BDP Nie stanowi świadczenia socjalnego. Nie posiada znamion „prawa roszczeniowego” w rozumieniu konwencjonalnej polityki socjalnej[ii]. Przyznanie BDP nie podlega uznaniowości instytucji pomocy socjalnej ani uwarunkowaniom dochodowym lub politycznym. Z tego tytułu w odróżnieniu of filozofii pomocy socjalnej państwa, BDP jest dochodem de facto wyzwalającym. Wprowadza faktyczne zróżnicowanie pomiędzy pracą, a zatrudnieniem. BDP kończy z pojęciem i praktyką „pomagania biednym”. Zapewniając ME, sprzyja rozwojowi twórczego potencjału pracy obywateli bez przymusu zatrudnienia się lub zatrudniania innych na warunkach urągających ludzkiej godności

  KTO KORZYSTA Z BDP?

  Bezpośredni beneficjenci BDP to: bezrobotni, młodzież, woluntariusze, artyści, rodziny z jednym rodzicem, seniorzy, osoby niepełnosprawne, biedni pracujący w tym i na własny rachunek, ludzie zrzeszeni w organizacjach produkcyjnych ekonomii społecznej.

  Działa tu duch solidarności humanistycznej. Rozłożenie obciążenia podatkowego przy finansowaniu BDP sprawia, że najlepiej zarabiający dokładają do niego na rzecz najmniej zarabiających. Albowiem BDP to instrument zrównoważenia rozwarstwienia dochodowego. Zgodnie z przyjętymi założeniami i przeprowadzoną analizą w warunkach społecznoekonomicznych Polski – najwięcej zarabiający, stanowiący 3 proc. pracujących i stojących na szczycie piramidy rozwarstwienia dochodowego, 9 proc. będących średnio zamożną grupą społeczną i żyjących na poziomie MS oraz 14 proc. zajmujących górną warstwę ME – staną się płatnikami netto BDP. Niżej usytuowani na piramidzie rozwarstwienia, stanowiący 24 proc. w dolnej warstwie ME ani zyskają, ani stracą na dochodzie. Większość żyjących na pograniczu ME i MB oraz przy MB, to jest 50 proc. pracujących (w tym będących na świadczeniach socjalnych) to odbiorcy netto BDP[iii].

  Systemowe skutki, które jest w stanie wywołać wprowadzenie BDP to: wysokie zdrowie psychospołeczne ludzi, niskie bezrobocie, wysokie płace z pracy zarobkowej, bardzo wysoka aktywność wytwórcza społeczeństwa, wysoka zdolność aktywnych zawodowo do wykorzystania nauki i postępu technicznego w gospodarce, niskie prawdopodobieństwo bankructwa kraju z powodu wysokiej spójności społecznej, równomierność w dostępie do dóbr edukacyjnych i zdrowotnych.

  EMANCYPACYJNA SIŁA BDP

  Oto sześć zasadniczych przymiotów, które stanowią sile emancypacyjnej dochodu:

  1. Dla klasy pracowniczej jest to zasadnicze zwiększenie siły przetargowej pracownika wobec pracodawców na rynku pracy. Nie musimy akceptować przymusu pracy opłacanej poniżej BDP, a zatem taką, która nie zabezpiecza nam życia poniżej realnego minimum egzystencji.

  2. BDP warunkuje poziom płacy minimalnej (PM), będąc powszechnym dochodem społecznym niezależnym od rynku pracy.

  3. Jest to powszechny, niczym nieuwarunkowany dochód, stanowi więc o godności ludzkiej.

  4. Stwarza psychologiczny prowytwórczy komfort do nieprzymusowej pracy i przyczynia się jednocześnie do stabilizacji popytu niepodlegającego konsumpcji nakręconej przez walkę o zysk.

  5. Przywraca wymiar kulturotwórczy społecznemu wykorzystaniu czasu.

  6. Stwarza możliwości wyjścia naprzeciw procesowi zmniejszenia zapotrzebowania na pracę ludzką z powodu awansu technologicznego w czynnościach produkcyjnych (dóbr bądź usług).

  MINIMUM EGZYSTENCJI (ME) DLA BDP

  Dochód zapewniający ME stanowi wielokrotność dochodu dla poziomu minimum biologicznego MB. Ta wielokrotność wskazuje na sumę dwa i pół razy większą (ME=2.5MB). Dla rodziny czteroosobowej tak obliczony dochód wynosi 4674 zł. Przyjmując klucz dystrybucji dochodu dla każdego dorosłego (jako pełnej jednostki konsumpcyjnej) mamy 1558 zł, a dla każdego nieletniego (jako niepełnej jednostki konsumpcyjnej) – 779 zł. Są to ważne ustanowienia również, dlatego że rzutują rozstrzygająco na całkowity udział BDP w budżecie państwa.

 • greg2014

  Reality:

  Są badania na temat tego, że suplementacja tauryny jest skuteczna w przypadku niewyjaśnionych szumów usznych, oczywiście jeśli ucho nie jest fizycznie czymś zapchane.
  https://www.google.pl/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=tinnitus%20taurine

  „Tauryna a szumy uszne:
  Tauryna odgrywa też kluczową rolę dla słuchu. W niektórych przypadkach przyczyniała się do odwrócenia biochemicznych procesów utraty słuchu. Inne badania pokazały, że tauryna może całkowicie wyeliminować dzwonienie w uszach związane z szumami usznymi.

  Największe zniszczenia w słuchu nie dzieją się na poziomie części mechanicznych, ale na poziomie komórek nerwowych, które przetwarzają fale dźwiękowe na impuls elektryczny odczytywany w mózgu. Jak inne komórki nerwowe, komórki rzęsate zależą od przepływu jonów wapnia z i do komórki. Tauryna przywraca i kontroluje normalny poziom jonów wapnia w komórkach słuchowych.

  Tauryna poprawia zdolność słuchową u zwierząt wystawionych na działanie leków jak antybiotyk gentamycyna, który jest toksyczny dla słuchu. 17% z populacji ma chroniczne szumy w uszach, tauryna może być tu rozwiązaniem. Badania pokazują, że dawka od 700mg do 3.2 grama dziennie przez kilka tygodni powoduje prawie kompletny zanik szumów usznych. Badania na pilotach maszyn lotniczych pokazuje, że 12% osób odpowiedziało pozytywnie na kurację.”

  • greg2014

   Naukowcy, choć konkretnych badań nie znam, bo wiadomość jest z którejś ręki, twierdzą, że przyczyną szumu w uszach może być spożywana niegdyś aspiryna.
   Natomiast remedium w takiej sytuacji w/g dr Marka Stenglera jest pobieranie Ginko Biloba w ilości 40 mg – 3 razy dziennie.
   To jest typowy suplement dla mózgu i daje wiele pozytywnych działań, ale to już inny temat.==

   H. Clark:

   William Thall, lat 47. Dokuczały mu codzienne bóle głowy i głośny szum prawego ucha.
   Każdego dnia zażywał środki przeciwbólowe. Wykryto u niego pałeczki czerwonki (wytwarzające toksyny drażniące nerwy), Borellia (bakterie choroby Lyme), Gafkya (bakteria układu oddechowego) pod dwoma zębami
   mądrości po prawej stronie, Campylobacter i Anaplasma.
   U pacjenta występowały również węgorki.
   Organizm zatruty był wanadem (wyciek gazu) i azbestem.
   Po dziesięciu tygodniach oczyszczono zębodoły, przeprowadzono kurację przeciw pasożytniczą,
   w efekcie czego szumy w uszach ustały,
   lecz w dalszym ciągu zdarzały się bóle głowy, co wskazywało na obecność węgorków. (…)

   ”Kuracja życia”- pdf, kliknij, sciągnij i przeczytaj:

   http://www.powrotdonatury.net.pl/czytelnia/Czytelnia/Apteka%20natury%20-%20ksi%C4%85%C5%BCki/Kuracja%20%C5%BCycia%20dr%20Clark%20.pdf/download.html

   • Reality

    @greg2014, dziękuję za zainteresowanie, podpowiedź i dobre serce.
    Rzeczywiście! mam do usunięcia korzeń zęba po lewej stronie ( pisk w lewym uchu )
    …używam też zappera
    Wyczytałem że skutecznie pomaga olej słonecznikowy, płukanie nim jamy ustnej x2 dziennie po 20 minut, nie połykając oleju pod żadnym pozorem!
    A zatem:
    dentysta
    zapper
    płukanie olejem słonecznikowym

    Przyjmuję też x2 dziennie płyn lugola ( 40 kropli ) na wodę ze solą.
    15 kropli propolis

    • greg2014

     Trzeba się wymieniać informacjami.
     Musisz zrobić porządek z zębami, to podstawa i
     zarazem źródło wielu ”niediagnozowalnych” kłopotów.
     Jod to dobry pomysł.
     Popróbowałbym z wodą utlenioną.
     Usuwa cyjanki, ołów, inne metale, likwiduje wirusy.
     Można na 3 sposoby, poczytaj to:
     http://echomatkibozejniepokalaniepoczetej.com/embnp/pages/pliki/2014/woda_utleniona_wg_nieumywakina.pdf

     Nawet inhalacje nebulizatorem wg Sircusa, jod i sodę
     tez można tak aplikować, taniutkie niezwykle skuteczne metody na wirusy i inne gady.

     Wit.C z MSM tworzy parę redox, działa podobnie:
     http://www.sygnaturazdrowia.pl/suplementy/msm-po-prostu-siarka/
     Nawet małe dzieci tą metoda ratuje przed wycinaniem migdałków
     (nagminne, ale oni inaczej nie potrafią, wyciąć i dać
     antybiotyk albo sterydy)
     Powoduje to kolejne problemy, i o to chodzi..

    • greg2014

     MSM i witamina C:

     ==Walter Last, znany niemiecki biochemik uważa, że za pomocą MSM i witaminy C w postaci askorbinianu sodu jesteśmy w stanie bardzo poprawić (oczyścić) naszą krew. Skuteczność jest porównywalna, a czasami nawet większa niż ozonowanie krwi. Dzieje się tak dlatego, że witamina C i MSM tworzą pary redukcyjno-utleniające inaczej zwane pary redoks.

     Aby efekt był NAJ, należy przyjmować witaminę C oraz MSM razem, np. 10 gramów witaminy C (askorbinianu sodu) oraz 10 gramów MSM. Polecam rozpuszczenie w litrze wody i popijanie małymi łykami przez cały dzień. Proszę tylko nie używać do tego plastikowych butelek po wodzie. Bez problemu w internecie da się kupić szklane butelki. Jeśli pracujemy w domu, to wystarczy szklany dzbanek albo słoik

     Dlaczego napisałem, że do kuracji z MSM należy wykorzystywać askorbinian sodu. Formy buforowane są dużo bardziej korzystniejsze w chorobach nerek, problemach krążeniowych, nadciśnieniu czy retencji wody w organizmie. Alternatywnie można stosować kwas L-askorbinowy.==
     Zwuykła siarka organiczna i wit.C, można kupić
     w kilogramowych opakowaniach, tania i skuteczna kuracja.

    • greg2014

     Jakiego masz zappera, noszę się z zamiarem zakupu, ale
     jest tyle info, że głowa może rozboleć 😉
     Ktoś doradzał mi Sweepera polskiego z Enso, ale to koszt koło
     4 tysięcy, i opinie fifty/fifty:

     http://www.lalbavita.pl/sprzet/urzadzenia-firmy-enso-electronics/sweeper/

  • greg2014

   Taurynę można kupić tutaj np.:
   http://podkowalinypl.shoper.pl/pl/p/Tauryna-spozywcza-99/622

   Lepiej zażyć taurynę, ona ma bardzo szerokie spektrum działania, nawet jeśli sie nie załapiesz w te 12% i szumy nie znikną, to i tak będzie wiele innych pozytywnych efektów z przyjmowania 2 x 0,5 g tauryny dziennie. Ale przyjmować trzeba kilka miesięcy.==

   Okazuje się, że w wielu przypadkach pisk w uszach jest to zespół niedoboru witamin D3 i E. Zastosowanie jednoczesnej suplementacji tych dwóch witamin potrafi zredukować szumy już po tygodniu a zlikwidować po 4 – 6 tygodniach. Niestety nie u wszystkich. Więc, jak widać fizycznych przyczyn jest więcej niż jedna.==

   Nie używamy wacików, bo one wpychają wszystko jeszcze głębiej. Moja znajoma laryngolog kiedyś dawno powiedziała, żebym płukał sobie sam – raz na tydzień albo na 2 tygodnie.
   Strzykawka 20 ml, mocno ciepła woda, ale żeby nie była nieprzyjemna – 3 – 5 intensywnych wstrzyknięć nad umywalką do każdego ucha. Najwyżej nie wszystko wyleci z powrotem i na początku będzie bulgotało, ale w ciągu kilki godzin (noc) wyschnie. Masz 100% prześwit zapewniony.
   Sprzedają też spray – audispray itp. , ale szkoda pieniędzy, wprawdzie te dodatki łatwiej rozpuszczają woskowinę, ale jej nie potrzeba rozpuszczać tylko usunąć – strumień ze strzykawki wystarcza w zupełności.==

   • Reality

    Tak, zgadzam się z Tobą
    Przyczyn szumu może być wiele
    Wit D3 i E jest u mnie na maxa ( badanie QTA )
    Spróbuje też taurynę

    • greg2014

     Tu więcej o taurynie:

     Co trzeba wiedzieć o taurynie?
     To najliczniejszy aminokwas, którego rola jest przemilczana. Znajduje się w całym ciele, ale szczególnie w tkankach, zawierających pobudliwe komórki, jak komórki nerwowe czy mięśnia sercowego.

     Badania epidemiologiczne sugerują, że pewne grupy społeczne mają najdłuższe przewidywania co do długości życia dzięki większemu spożyciu tauryny.

     Tauryna może zapobiec otyłości i cukrzycy u zwierząt, a u ludzi łagodzi oba te stany.

     Suplementacja t. wzmacnia mięsień sercowy, przedłuża długość życia komórek sercowych i chroni przed ich zniszczeniem. Redukuje efekty miażdżycy z jej śmiertelnymi następstwami.

     Tauryna chroni siatkówkę oka i komórki ucha wewnętrznego przed zniszczeniem, normalizując przepływ jonów wapnia, które są wymagane do prawidłowej pracy tych narządów.

     Coraz więcej dowodów na działanie tauryny w zapobieganiu napadów epileptycznych i chorobach wątroby.

     Jeśli interesuje Ciebie dłuższe, zdrowsze i bardziej aktywne życia, rozważ suplementację tauryny.
     ====

     Japończycy cieszą się prawdopodobnie najlepszymi przewidywaniami co do długości ich życia. W rzeczywistości, Okinawa – japońska sławna wyspa ‚Długowieczności’ – prawdopodobnie ma największy odsetek osób powyżej 100 lat.

     Bez wątpienia, na taki stan rzeczy wpływa wiele czynników, ale liczne dowody wskazują, że wszystkie te przypadki mają jedną cechę wspólną: wysokie spożycie aminokwasu zwanego tauryną.

     Związek między tauryną a długością życia jest tak silny, że naukowcy nazwali taurynę w swoim badaniu naukowym „składnikiem odżywczym, który odpowiada za długowieczność Japończyków”: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19239132

     Tauryna wpływa na zdrowie sercowo-naczyniowe, wrażliwość na insulinę, równowagę elektrolityczną, słuch i odporność. W badaniu na zwierzętach tauryna chroniła przed atakiem serca, ograniczając śmiertelność o 80%.

     Jej zalety są tak rozległe, że nazwano taurynę „cudowną cząsteczką”.

     Taurynę można znaleźć w bardzo dużych ilościach w zdrowym organizmie. Jednak niektóre diety, szczególnie wegetariańskie czy wegańskie, wpływają na braki tauryny. Stany chorobowe jak dolegliwości wątroby, nerek, problemy z sercem, cukrzyca i rak mogą powodować braki tauryny. Starzejący się organizm często nie może wyprodukować optymalnej ilości tauryny, co sprawia, że suplementacja jest niezbędna.

     Dlaczego potrzebujemy suplementacji tauryną?

     W entuzjazmie, który towarzyszył badaczom nowych składników wpływających na zdrowie, zapomniano o substancjach, które są znane od dekad. Tak jest w przypadku tauryny. Straciła na swojej popularności.

     Badanie przeprowadzone w listopadzie 2012 roku postawiło śmiałą tezę, że tauryna jest jedną z najważniejszych substancji w organizmie. Autorzy napisali: „Rozważając skalę obecności i właściwości cytoprotekcyjne oraz znaczenie funkcyjne w rozwoju komórki, jej odżywianiu i przetrwaniu, tauryna jest bez wątpienia jedną z najważniejszych substancji w organizmie”.

     Możliwe jest własne wytwarzanie tauryny, ale i tak trzeba ją uzupełniać poprzez dietę i suplementację, aby uzyskać jej optymalne nasycenie.

     Ze względu na jej kluczową rolę w ciele, suplementacja daje liczne korzyści, w tym przywracanie właściwej funkcji insuliny, łagodzenie komplikacji u cukrzyków, odwracanie czynników powodujących problemy sercowo-naczyniowe, zapobieganie i leczenie zatłuszczonej wątroby, ograniczenie napadów padaczkowych, zwalczanie szumów usznych i wiele więcej.

     Tauryna zapobiega otyłości
     Jednym z rozwiązań, jakie oferuje tauryna w walce o zdrowie jest zwalczanie otyłości. Otyłość wpływa na każdy aspekt życia, szczególnie ze względu na powodujące stany zapalne pokłady tłuszczu brzusznego. Badania na ludziach pokazały, że 3 gramy tauryny dziennie przez 7 tygodni w znaczący sposób zredukowały masę ciała w grupie osób z nadwagą i otyłych (ale takich, które nie były jeszcze cukrzykami). Badania pokazały znaczne spadki ilości trójglicerydów oraz „wskaźnika aterogennego” (to jest wskaźnik na podstawie wielu składników cholesterolowych, który bada ryzyko wystąpienia miażdżycy).

     Liczne badania na zwierzętach pokazały właściwości zwalczania otyłości i obniżające poziom lipidów. Te same badania wskazują na zdolność tauryny do poprawienia tolerancji glukozy u otyłych zwierząt, to ważny aspekt, bo wielki odsetek otyłych ma cukrzycę.

     Być może najgłośniejsze badanie z udziałem zwierząt pokazuje, że otyłość sama w sobie wpływa na obniżenie ilości tauryny w organizmie. To błędne koło, które napędza dalsze wzrosty wagi. Spadek ilości tauryny został zaobserwowany u myszy z otyłością genetyczną i otyłością wywołaną przez dietę. Na szczęście, to samo badanie stwierdza, że dostarczenie tauryny do diety prowadzi do załamania cyklu i zwalcza skutki otyłości.

     Tauryna poprawia kontrolę poziomu glukozy i leczy cukrzycę

     To znany fakt, że poziom koncentracji tauryny jest mniejszy u cukrzyków w porównaniu do zdrowych jednostek. Tauryna może pokazywać współzależność między cukrzycą a otyłością. Badania na ludziach wykazały, że 1.5 grama tauryny dziennie może przywrócić właściwy poziom tauryny, a badania na zwierzętach pokazują, że suplementacja tauryny zapobiega a nawet odwraca skutki cukrzycy typu II.

     Normalne poziomy tauryny są niezbędne w kontrolowaniu cukrzycy i jej powikłań. Badania na zwierzętach pokazują, że odpowiednia ilość tauryny obniża poziom glukozy we krwi i przywraca wrażliwość na insulinę. To jednak nie koniec. Tauryna odwraca konsekwencje choroby.

     Na przykład, u dorosłego cukrzyka, suplementacja 1.5 grama dziennie przez 2 tygodniu odwróciła efekty wywołane przez cukrzycę takie jak zesztywnienie tętnic i anomalie w układzie naczyniowym, które powodowały zmiany w przepływie krwi i ciśnieniu. To może być istotne dla długości życia cukrzyków, jako że te anomalie są winne zwiększonemu ryzyku u cukrzyków, jeśli chodzi o choroby sercowo-naczyniowe. Badania na szczurach-cukrzykach wskazały na działanie ochronne na serce. Tauryna zapobiega uszkodzeniu mięśnia sercowego, główną rolę odgrywa tu proces, w którym tauryna zwiększa transport glukozy z krwi do komórek mięśnia sercowego, które potrzebują energii. Mechanizm jest prosty: zwiększa się transport glukozy do komórek, obniża się jej poziom we krwi.

     Dodatkowe badania wyjawiły, że tauryna zwalcza komplikacje cukrzycowe. Tauryna poprawia wytrzymałość włókien nerwowych, co potencjalnie zwalnia albo odwraca skutki bolesnej neuropatii cukrzycowej. Siatkówka oka to kolejny kluczowy obszar, obiekt ataków ze strony podwyższonego poziomu glukozy. Tauryna walczy ze stresem oksydacyjnym wywołanym przez zły poziom glukozy i ochrania wrażliwe na światło komórki (choroba to retinopatia). Uszkodzenie nerek to kolejna konsekwencja cukrzycy, która została zminimalizowana przez suplementację tauryny u zwierząt.

     Tauryna odwraca działanie czynników powodujących choroby sercowo-naczyniowe
     Tauryna ma potężne działanie na serce i naczynia krwionośne. Osoby z wysokim poziomem tauryny mają znacząco niższe ryzyko śmierci w wyniku choroby wieńcowej. Dodatkowo, mają niższy wskaźnik masy ciała, niższe ciśnienie i mniejsze poziomy niebezpiecznych lipidów. Wiele różnych mechanizmów wpływa na silne efekty tauryny na serce i naczynia krwionośne.

     U zwierząt z nadciśnieniem, tauryna obniżyła ciśnienie krwi poprzez zmniejszenie oporu, który napotykała krew w naczyniach krwionośnych. Tauryna obniżyła też częstotliwość impulsów nerwowych, które podwyższają ciśnienie. Suplementacja wykazała działanie leczące u osób z objawami miażdżycowymi jak zgrubienie i zesztywnienie tętnic. Przywróciła właściwą odpowiedź tętnic na korzystny śródbłonkowy tlenek azotu i zredukowała stan zapalny, który przyczynia się do choroby sercowo-naczyniowej.

     Badanie na pacjentach po pomostowaniu aortalno-wieńcowym wykazało, że spożywanie płynu, który zawierał 3 gramy tauryny, 3 gramy karnityny i 150 mg koenzymu Q10 oraz podstawowe składniki witaminowe zredukował objętość lewej komory podczas fazy odpoczynku serca (diastole). To ważne, bo zwiększona objętość lewej komory w diastole to przesłanka nadchodzącej śmierci, taki pacjent wymaga bypassów lub protezy rozszerzającej naczynia. na Zachodzie tauryna jest kluczowym składnikiem diety u takich pacjentów.

     Tauryna dostarcza silnej ochrony dla siatkówki oka
     Tauryna jest szczególnie ważna, kiedy chodzi o zdrowie oczu. Jej odpowiedni poziom przeciwdziała uszkodzeniom wzroku związanym z wiekiem i odwrotnie: jej niedobór może powodować niepokojące problemy z oczami. Wady wzroku nabyte mają wiele przyczyn, ale głównym winowajcą jest stres oksydacyjny na światło-wrażliwe komórki siatkówki oka. Takie zniszczenia prowadzą do degeneracji plamki żółtej i innych chorób siatkówki u starszych osób.

     Tauryna występuje w dużej koncentracji w siatkówce, a jej poziom tam spada z wiekiem. Dodatkowo, tauryna walczy ze stresem oksydacyjnym szczególnie podczas cukrzycy i przywraca właściwy poziom czynnika wzrostu nerwów, który jest wymagany dla zdrowia siatkówki oka.

     Kiedy brakuje tauryny, pojawiają się liczne problemy ze wzrokiem, nawet u dzieci. Badania jednoznacznie wykazują, że tauryna jest kluczowa dla zdrowia oczu. Niektóre leki wpływają na obniżenie jej poziomu. Są to szczególnie specyfiki wykorzystywane w chemioterapii jak Cytoxan i Bulsufex, jak również lek na epilepsję Sabril. Radioterapia niszczy pokłady tauryny. Suplementacja przywraca właściwy poziom.

     Tauryna a szumy uszne
     Tauryna odgrywa też kluczową rolę dla słuchu. W niektórych przypadkach przyczyniała się do odwrócenia biochemicznych procesów utraty słuchu. Inne badania pokazały, że tauryna może całkowicie wyeliminować dzwonienie w uszach związane z szumami usznymi.

     Największe zniszczenia w słuchu nie dzieją się na poziomie części mechanicznych, ale na poziomie komórek nerwowych, które przetwarzają fale dźwiękowe na impuls elektryczny odczytywany w mózgu. Jak inne komórki nerwowe, komórki rzęsate zależą od przepływu jonów wapnia z i do komórki. Tauryna przywraca i kontroluje normalny poziom jonów wapnia w komórkach słuchowych.

     Tauryna poprawia zdolność słuchową u zwierząt wystawionych na działanie leków jak antybiotyk gentamycyna, który jest toksyczny dla słuchu. 17% z populacji ma chroniczne szumy w uszach, tauryna może być tu rozwiązaniem. Badania pokazują, że dawka od 700mg do 3.2 grama dziennie przez kilka tygodni powoduje prawie kompletny zanik szumów usznych. Badania na pilotach maszyn lotniczych pokazuje, że 12% osób odpowiedziało pozytywnie na kurację.

     Rozwiązanie na napady drgawkowe
     Wiele jest przyczyn epilepsji, ale zaburzenie funkcji tkanek pobudliwych mózgu jest podstawą każdego przypadku. Jedną z głównych ról tauryny u ssaków jest kontrolowanie tych tkanek, co powoduje coraz większe zainteresowanie ze strony lekarzy leczących epilepsję.

     Badanie na zwierzętach pokazuje, że obniżenie pokładów tauryny zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia napadu. Tauryna ogranicza prawdopodobieństwo wystąpienia napadów, które są następstwem stosowania wielu leków. Tauryna zwiększa poziom dekarboksylazy kwasy glutaminowego, enzymu odpowiedzialnego za produkcję neurotransmitera GABA, jak również za tzw. wiązanie GABA-receptorów w komórkach mózgowych, co uspokaja je i ogranicza występowanie losowych, nieskoordynowanych impulsów elektrycznych, a to główna przyczyna napadów.

     Tauryna chroni i leczy w chorobach wątroby
     Coraz więcej badań pokazuje, że tauryna może pomagać w niealkoholowym stłuszczeniu wątroby. Ten stan pojawia się, kiedy zbyt wiele tłuszczów gromadzi się w wątrobie. To może być spowodowane opornością na insulinę i procesami metabolicznymi. Z czasem robi się z tego marskość wątroby.

     Wątroba to nasz mistrz w neutralizowaniu toksyn, filtruje krew pod kątem substancji szkodliwych. Tauryna jak się okazuje, jest kluczowym składnikiem mechanizmu samoobrony w wątrobie (przeciwko toksynom).

     Badania pokazują, że tauryna broni komórki wątroby przed wolnymi rodnikami i toksynami, redukując rozmiar stresu oksydacyjnego w wątrobie. To kluczowe dla stłuszczeń wątroby alkoholowych i niealkoholowych, które kończą się marskością.

     Badanie na odpowiedniej grupie wykazało, że branie 2 gramów tauryny 3x dziennie przez 3 miesiące spowodowało znaczący spadek markerów uszkodzonej wątroby i markerów stresu oksydacyjnego, spadek poziomu cholesterolu i trójglicerydów.

     Ciekawostki:
     – z jedzenia można uzyskać 40-400 mg tauryny dziennie
     – człowiek wytwarza resztę potrzebnej tauryny z cysteiny, ale z wiekiem z coraz mniejszą skutecznością. A im człowiek starszy, tym więcej jej potrzebuje
     – tauryna nie odpowiada za szkodliwość napojów energetycznych, lecz końskie dawki kofeiny
     – w latach 60. zaczęto produkować karmy dla zwierząt. W USA oślepły tysiące kotów domowych, zanim stwierdzono, że tauryna jest niezbędna dla wzroku, a koty nie potrafią wytwarzać jej z cysteiny
     – dobre wyniki tauryny w przypadku zaburzeń afektywnych
     – tauryna pojawia w dominujących ilościach w kształtującym się mózgu w okresie płodowym==

    • greg2014

     Psychostymulator.

     Wcześniej, niż jako anabolik, tauryna znana była i wykorzystywana – jako psychostymulator; najczęściej – w zestawie z kofeiną. Jednak – pomimo relatywnie długiej kariery psychostymulatora – dopiero niedawno udało się (jak się wydaje) zadowalająco wyjaśnić mechanizm jej aktywności psychostymulacyjnej.

     W mózgu – tauryna oddziałuje na dwa ośrodki: serotoninergiczny, w którym impulsy przekazywane są przez neurotransmiter – serotoninę, i gabaergiczny – zależny od gamaaminomaślanu (GABA).

     Wcześniej wskazywano – jako podstawowy mechanizm psychoaktywacji – hamujący wpływ tauryny na serotoninę, gdyż przekaźnik ten odpowiada za relaksację, więc jego hamowanie może przedłużać aktywność psychoruchową. Jednak obecnie – częściej mówi się o wpływie tauryny na układ gabaergiczny, gdyż to wyraźniej tłumaczy jej oryginalny, ośrodkowy efekt działania…

     Stymulacja układu gabaergicznego – tauryną – bardzo przypomina działanie małych dawek leków przeciwlękowych lub… alkoholu etylowego. Następuje wydłużenie czasu czuwania – z jednoczesnym zniesieniem lęku. Tauryna ma tu jednak pewną przewagę nad lekami i alkoholem: i leki przeciwlękowe, i alkohol, w większych dawkach – najpierw sprowadzają euforię, potem – upojenie, a w końcu – zamroczenie. Natomiast tauryna – nawet monstrualnie przedawkowana – zatrzymuje się ostatecznie na zniesieniu lęku i wydłużeniu czuwania. Z tego właśnie powodu – napoje kofeinowo–taurynowe szczególnie upodobali sobie kierowcy i sportowcy z dyscyplin ekstremalnych.

     W sportach siłowych – jedna, dwie butelki przed treningiem – znacząco zwiększają możliwości wysiłkowe; pobudzają psychoruchowo i dodają wiary we własne możliwości.

     Źródło: http://slawomirambroziak.pl/legalne-ana … a-terapia/

    • greg2014

     Jeden link wszedł w moderację.

    • greg2014

     Napoje energetyczne to nie jest dobre rozwiązanie 😉
     Ale wystarczy dosypywać do napojów, posiłków.

    • greg2014

     Link jeszcze raz:
     http://slawomirambroziak.pl/legalne-anaboliki/tauryna-bycza-terapia/

     Praktyka.

     Na zakończenie, w oparciu o dane z literatury, przygotowałem kilka schematów wspomagania tauryną – dostosowanych, jak sądzę, do Waszych indywidualnych potrzeb.

     Będą to tylko przykłady – oczywiście. Liczę, że sami wykażecie tu dużo inwencji!… Jednakże, wprowadzając taurynę do własnego programu wspomagania, warto pamiętać o trzech sprawach:

     Tauryna i glutamina wprowadzają do organizmu bardzo wysokie porcje azotu, co – pozostając niezwykle korzystne dla rozwoju muskulatury – może chwilowo osłabiać zdolność do wysiłków aerobowych, z uwagi na znaczne obciążenie azotem. Jeżeli więc planujecie na treningu ćwiczenia aerobowe lub trenujecie sport z elementami wytrzymałościowymi – lepiej porcje tauryny i glutaminy przyjmować po treningu.

     Tauryna wydłuża czas czuwania… Wprawdzie jest to tzw. czuwanie spokojne, które nie powinno utrudniać zasypiania, jednak – w praktyce – różnie to bywa… Dla tego też, lepiej nie przyjmować nad zbyt wysokich porcji tauryny przed snem – a już na pewno – nie z kofeiną!

     Tauryna ułatwia wchłanianie kreatyny, poprzez stymulację uwalniania insuliny. Jest to jednak – jedynie jej „uboczny efekt działania”. W żadnym wypadku nie można postrzegać tauryny, wyłącznie jako transportera kreatyny, bo to przede wszystkim – przyzwoity antykatabolik i anabolik!!!

     Kuracja taurynowa: 3 kapsułki tauryny przed śniadaniem i 3 kapsułki tauryny po treningu.

     Kuracja glutaminowo–taurynowa: 2 kapsułki glutaminy i 2 kapsułki tauryny przed śniadaniem, 2 kapsułki glutaminy i 2 kapsułki tauryny po treningu, 4 kapsułki glutaminy przed snem.

     Kuracja antykataboliczna: 2 kapsułki glutaminy i 2 kapsułki tauryny przed śniadaniem, 2 kapsułki HMB przed treningiem, 2 kapsułki glutaminy i 2 kapsułki tauryny po treningu, 2 kapsułki HMB i 2 kapsułki glutaminy przed snem.

     Silna kuracja antykataboliczna: 2 kapsułki glutaminy, 2 kapsułki tauryny i 2 kapsułki ALC przed śniadaniem, 2 kapsułki HMB i 2 kapsułki ALC przed treningiem, 2 kapsułki glutaminy i 2 kapsułki tauryny po treningu, 2 kapsułki HMB i 2 kapsułki glutaminy przed snem.

     Totalna kuracja antykataboliczna: 2 kapsułki glutaminy, 2 kapsułki tauryny, 2 kapsułki ALC i 2 tabletki BCAA przed śniadaniem, 2 kapsułki HMB i 2 kapsułki ALC przed treningiem, 2 kapsułki glutaminy, 2 kapsułki tauryny i 2 tabletki BCAA po treningu, 2 kapsułki HMB, 2 kapsułki glutaminy i 2 tabletki BCAA przed snem.

     Kuracja kreatynowa z tauryną: 5 kapsułek chelatu kreatynowego magnezu (Magna Power) i 5 kapsułek tauryny przed śniadaniem, 5 kapsułek monohydratu kreatyny i 1 porcja odżywki węglowodanowej po treningu, 5 kapsułek chelatu kreatynowego magnezu (Magna Power) i 5 kapsułek rybozy przed snem.==

   • Reality

    @greg2014, Zapper DDS AVT3100 🙂
    Jestem zadowolony 🙂 5 programów

   • greg2014

    Bardzo ciekawy artykuł Waltera Lasta o problemach
    psychicznych, profilaktyce i leczeniu, o taurynie również:

    http://www.health-science-spirit.com/mentaldisease.html

 • greg2014

  (….)

  4. Mało wymagające społeczeństwo

  Czwartą siłą działającą na rzecz opóźnienia powszechnego dostępu do technologii „darmowej” energii jesteśmy my wszyscy. Przypuszczam, że dostrzeżenie ograniczoności i nikczemności motywów pierwszych trzech sił przyszło nam z łatwością, natomiast z dostrzeżeniem tego, że te same motywy odnoszą się również do nas wszystkich, jest już gorzej.

  Niemal każdy z nas, podobnie jak ma to miejsce w przypadku najbogatszych rodzin (finansjery), hołubi fałszywą iluzję o nadrzędności i chęci kontrolowania innych, lecz nie siebie samego. Czy nie „sprzedalibyśmy się”, gdyby zaproponowano nam dziś odpowiednio wysoką cenę, powiedzmy milion dolarów? Albo czy podobnie jak rządy każdy z nas nie pragnie zapewnić sobie własnego przetrwania? Czy znalazłszy się w wypełnionym ludźmi palącym się teatrze nie spychalibyśmy w panice z drogi słabszych rozpaczliwie pragnąc dostać się do drzwi? Czyż nie delektujemy się od czasu do czasu niczym pełen iluzji wynalazca przyjemnymi złudzeniami zastępującymi nieprzyjemne doznania? Czyż nie lubimy uważać się za lepszych, niż sądzą inni? Czy nie odczuwamy lęku przed nieznanym, nawet jeśli kryje się za tym wielka nagroda?

  Jak widać, wszystkie te cztery siły są jedynie różnymi aspektami tego samego procesu działającego na różnych poziomach społecznych. Tak naprawdę istnieje tylko jedna siła przeciwstawiająca się powszechnemu dostępowi do technologii „darmowej” energii i jest nią niemoralna motywacja zachowań zwierzęcia, któremu na imię Człowiek. Technologia „darmowej” energii stanowi zewnętrzną manifestację boskiej szczodrobliwości. Jest to siła napędowa ekonomiki oświeconego społeczeństwa, w którym ludzie z własnej i nieprzymuszonej woli są ustosunkowani życzliwie jeden do drugiego, w którym każdy jego członek ma wszystko, czego potrzebuje, i nie pożąda własności sąsiada, gdzie wojna i fizyczna przemoc są powszechnie potępiane i gdzie różnice między ludźmi są w najgorszym przypadku tolerowane.

  Pojawienie się technologii „darmowej” energii stanowi świt prawdziwie cywilizowanych czasów. Jest to wydarzenie o znaczeniu epokowym. Nikomu nie można przypisywać zasługi jego pojawienia się. Nikt się z tej racji nie wzbogaci. Nikt przy jej pomocy nie zawładnie światem. To po prostu dar boży. Zmusza ona wszystkich do przyjęcia odpowiedzialności za to, co robimy, do samozdyscyplinowania i ograniczenia, jeśli zajdzie taka potrzeba. Świat nie może w swojej obecnej postaci posiąść „darmowej” energii. Zostanie przez nią przeobrażony w coś innego. Obecna „cywilizacja” osiągnęła szczyt swoich możliwości, ponieważ zrodziła nasiona swojego własnego przeobrażenia. Nieuduchowionym ludzkim zwierzętom nie można powierzyć „darmowej” energii, ponieważ będą robiły tylko to co zawsze, czyli wyciągały bezlitośnie korzyści jedno od drugiego lub zabijały się nawzajem w procesie rywalizacji.

  Jeśli sięgniecie państwo do książki Ayn Rand Atlas Shrugged (Atlas wzruszył ramionami) lub do raportu Klubu Rzymskiego The Limits to Growth (Ograniczenia rozwoju) (1972), dowiecie się, że najbogatsze rody wiedzą o tym od dziesiątków lat i planują żyć w „świecie <> energii”, zaś nas wszystkich utrzymywać w obecnym stanie świadomości. To nic nowego. Królowie zawsze uważali lud (czyli nas) za swoich poddanych. Tym, co jest nowe, jest to, że wy i ja możemy porozumieć się lepiej niż dotąd. Internet oferuje nam, czwartej sile, szansę przezwyciężenia połączonych wysiłków pozostałych sił, które starają się zapobiec rozprzestrzenianiu się technologii „darmowej” energii.

  SZANSA NA SPRAWIEDLIWE SPOŁECZEŃSTWO

  I oto, co zaczyna się dziać. Wynalazcy upubliczniają swoje wynalazki, zamiast je patentować i trzymać w sekrecie. Coraz powszechniejsza staje się praktyka „rozdawania” informacji na temat tej technologii przy pomocy książek, nagrań wideo i stron internetowych. Mimo iż w Internecie jest jeszcze masa bezużytecznych informacji na ten temat, podaż wartościowych informacji gwałtownie rośnie. Proszę sprawdzić wykaz stron internetowych i innych źródeł zamieszczony na końcu tego artykułu.

  Koniecznością jest przystąpienie do zbierania wszystkich dostępnych informacji dotyczących „darmowej” energii. Jaki jest tego powód, zapytacie zapewne? Pierwsze dwie siły nigdy nie pozwolą wynalazcy lub firmie na zbudowanie i sprzedawanie maszyn napędzanych „darmową” energią! Jedynym sposobem ich uzyskania jest samodzielne ich wykonanie (lub do spółki z przyjacielem). Właśnie taki tryb postępowania przyjęły już po cichu setki tysięcy ludzi. Nawet jeśli ktoś uważa się za niezdolnego do wykonania takiego urządzenia, niech zacznie zbierać informacje na ten temat. W ten sposób można stać się ważnym ogniwem w łańcuchu zdarzeń, które mogą przynieść korzyść innym. Skupmy się na tym, co potrafimy zrobić teraz, a nie na tym, jak wiele jeszcze zostało do zrobienia. W czasie gdy państwo czytacie ten artykuł, małe, prywatne grupy badawcze wypracowują dalsze szczegóły. Wiele z nich przystąpiło już do publikowania wyników swoich badań w Internecie.

  My wszyscy stanowimy czwartą siłę. Jeśli przeciwstawimy się ignorancji i bezczynności, będziemy mogli zmienić historię. Połączony wysiłek nas wszystkich może sprawić cuda. Jedynie masowa akcja będąca wyrazem naszego wspólnego konsensusu jest zdolna do sprawienia, aby ten świat stał się takim, jakim chcemy, aby był. Pozostałe trzy siły nie pomogą nam w zamontowaniu w piwnicy elektrowni nie wymagającej paliwa. Nie pomogą nam wyzwolić się z manipulacji, jakim nas poddają.

  Mimo to technologia „darmowej” energii już tu jest. Istnieje naprawdę i zmieni całkowicie styl naszego życia, naszej pracy i naszych wzajemnych stosunków. Technologia „darmowej” energii spycha do lamusa chciwość i obawę o możliwość przetrwania. Musimy jednak najpierw, podobnie jak we wszystkich pozostałych przypadkach związanych z wiarą duchową, zamanifestować naszą wielkoduszność i wiarę we własne życie.

  Źródło „darmowej” energii znajduje się w nas samych i jest ono radością z wyrażania samych siebie bez ograniczeń. To nasz duchem prowadzony intuicyjny sposób wyrażania siebie samych bez zniekształceń, zastraszenia lub manipulacji. To otwartość naszych serc. W idealnym przypadku technologia „darmowej” energii podtrzymuje sprawiedliwe społeczeństwo, w którym każdy ma wystarczającą ilość pożywienia, ubranie, schronienie, poczucie własnej wartości i wolny czas, w którym może kontemplować wyższe, duchowe wartości życia. Czyż nie jesteśmy winni uświadomienia sobie nawzajem naszych lęków i podjęcia działań zmierzających do wykreowania lepszego jutra dla naszych dzieci? Wiem, że nie jestem jedynym, który czeka, aby zacząć działać na rzecz większej Prawdy. Technologia „darmowej” energii już tu jest. Od dziesiątków lat. Nowoczesne technologie porozumiewania się i Internet uniosły zasłonę skrywającą ten doniosły fakt w tajemnicy. Ludzie na całym świecie zaczynają budować urządzenia napędzane „darmową” energią na własny użytek. Bankierzy i rządy nie chcą, aby miało to miejsce, nie są jednak w stanie tego powstrzymać. W celu odciągnięcia ludzi od ruchu na rzecz „darmowej” energii będą prowokowane wojny, zaś gospodarki destabilizowane. Nie będzie na ten temat sprawozdań w głównych mediach. Będzie się tylko mówiło o lokalnych wojnach, które wybuchają wszędzie i prowadzą do oenzetowskiej okupacji pod szyldem „zachowania pokoju” w coraz większej liczbie krajów.

  Zachodnie społeczeństwo znalazło się na zstępującej części spirali prowadzącej do samounicestwienia w związku z akumulacją efektów długotrwałej chciwości i skorumpowania. Ogólna dostępność technologii „darmowej” energii nie może zahamować tego trendu. Może go tylko wzmocnić. Jeśli ktoś z państwa posiada urządzenie napędzane „darmową” energią, to jest lepiej wyposażony w środki pozwalające przetrwać polityczne, społeczne i ekonomiczne przemiany, które już się realizują. Rząd żadnego państwa nie przetrwa tego procesu. Aktualne pozostaje jedynie pytanie: Kto ostatecznie będzie kontrolował świat, pierwsza czy czwarta siła?

  Stoimy niemal u progu ostatniej Wielkiej Wojny, po której nastanie prawdziwa cywilizacja. Ci, którzy będą stali na uboczu i przetrwają, doczekają świtu świata „darmowej” energii. Wzywam was, abyście znaleźli się pośród tych, którzy będą próbowali.

  Dr Peter Lindemann, 2001 r.

  Źródło: Nexus wrzesień-październik 2001, Nr 5 (19)

  Patenty Keshe pod linkiem: Keshe Foundation

  Dr Peter Lindemann interesuje się zagadnieniem „darmowej” energii od roku 1973, kiedy zapoznał się z pracami Edwina Graya. Do roku 1981 opracował własny system oparty na „darmowej” energii, którego podstawę stanowią zmienne reluktancyjne generatory i silniki pulsacyjne. W latach osiemdziesiątych współpracował z Bruce’em DePalmą i Ericiem Dollardem. W roku 1988 przystąpił do Fundacji Badań z Pogranicza Nauki (Borderland Sciences Research Foundation), z którą współpracował do roku 1999. W tym czasie napisał ponad 20 artykułów opublikowanych w The Journal ofBorderland Research.

  Dr Lindemann jest autorytetem w dziedzinie praktycznych zastosowań technologii eteru i zimnej elektryczności. W chwili obecnej jest współpracownikiem dra Roberta Adamsa z Nowej Zelandii oraz Trevora Jamesa Constable’a z USA. Pełni również funkcję dyrektora Research for Clear Tech, Inc. w USA.

  Jest autorem książki The Free Energy Secrets of Cold Electricity (Tajemnice darmowej energii z zimnej elektryczności) oraz programu na kasecie wideo o tym samym tytule. Obie pozycje można otrzymać z Clear Tech, Inc., ‹www.free-energy.cc›, oraz z Adventures Unlimited, ‹www.adventuresunlimitedpress.com›, w USA.

  Przełożył Jerzy Florczykowski

  Przypisy:

  1. W języku angielskim słowo „free” oznacza zarówno „wolny, nieskrępowany”, jak i „wolny od opłat, bezpłatny”. Oba te znaczenia mają

  odniesienie do omawianej tu energii, ponieważ chodzi tu o ogólnie dostępną energię i jednocześnie wolną od opłat. – Przyp. tłum.

  2. Skrót od British Thermal Unit – brytyjska jednostka ciepła równa 1055 dżulom (ilość ciepła potrzebna do ogrzania 1 funta wody o 1 stopień Fahrenheita). – Przyp. tłum.

  Bibliografia:

  • Dr Robert Adams, Applied Modern 20th Century Aether Science (Stosowana współczesna dwudziestowieczna nauka o eterze), Aethmogen Technologies, Whakatane, Nowa Zelandia, wydanie II uaktualnione, 2001.

  • Dr Harold Aspoden, Modern Aether Science (Współczesna nauka o eterze), Sabberton, Wielka Brytania, 1996.

  • Callum Coats, Living Energies (Żywe energie), Gateway Books, Wielka Brytania, 1996.

  • Dr Peter Lindemann, The Free Energy Secrets of Cold Electricity (Tajemnice darmowej energii z zimnej elektryczności), Clear Tech, Inc., USA, 1996.

  • Jeane Manning, The Coming Energy Revolution: The Search for Free Energy (Nadejście rewolucji energetycznej – poszukiwania darmowej energii), Avery Publishing Group, USA, 1996.

  • Ayn Rand, Atlas Shrugged (Atlas wzruszył ramionami), Random House, 1957.

  • Gerry Vassilatos, Secrets of Cold War Technology: Project HAARP and Beyond (Sekrety technologii okresu Zimnej Wojny – projekt HAARP i inne), Adventures Unlimited Press, USA, 1999.

  Strony internetowe:

  http://energy21.terrashare.com, opracowana przez Geoffa Egela z Australii. Najlepsza witryna w sieci!

  http://www.free-energy.cc, opracowana przez Clear Tech, Inc. i dra Petera Lindemanna.

  http://jnaudin.free.fr, opracowana przez JLN Labs z Francji.

  http://www.1dove.com/fe/index/html, opracowana przez Jima z USA.

  http://www.keelynet.com, strona Jerry’ego Deckera z USA.

  http://www.xogen.com, strona poświęcona technologii superelektrolizy.

  http://www.rumormillnews.com, doskonała strona zawierająca wszelkie nowinki z licznymi linkami.

  Patenty:

  (Większość poniższych patentów można obejrzeć na stronie internetowej http://www.delphion.com. Poniżej podaję krótką listę wynalazków, przy pomocy których można wytwarzać darmową energię).

  • Tesla: USP #685957 (1901),

  • Freedman: USP #2796345 (1957),

  • Richardson: USP #4077001 (1978),

  • Frenette: USP #4143639 (1979),

  • Perkins: USP #4424797 (1984),

  • Gray: USP #4595975 (1986),

  • Meyer: USP #4936961 (1990),

  • Chambers (Xogen): USP #6126794 (1998).

  http://alexjones.pl/aj/aj-technologia-i-nauka/aj-energia/item/82721-gdzie-u-licha-jest-ta-darmowa-energia

  • maniek - Drugi

   @greg2014 – dzięki wielkie dla Ciebie – za te patenty Tesli i innych!…szukałem tego wszędzie!…”puszczam” dalej – trzeba to przetłumaczyć na j.polski!…pozdrawiam…

 • greg2014

  13-letni chłopiec kierując się badaniami Tesla i zbudował generator darmowej energii za mniej niż 13 euro!

  http://kochanezdrowie.blogspot.co.uk/2016/07/13-letni-chopiec-zbudowa-generator.html

 • greg2014

  Magrav daje mi już ponad 90% oszczędności energii – Tomasz Dubij

  https://youtu.be/pqrxPso8osE

  • sprawdzam

   Kościuszko to mason, więc nic dziwnego, że prawo stanowione przedkłada nad prawo boskie.

 • surya

  *przebudzonych forumowiczów… ah ten słownik 😀

 • surya

  Przepraszam za błędy. Słownik, mimo korekty podstawia cudaczne wyrazy. Mam nadzieję, że treść była czytelna. P.S. mimo ostrych słów pod adresem niektórych tutejszych postaci doceniam tę inicjatywe i cieszę się, że można tu znaleźć również perełki 🙂 Pozdrowienia dla świadomych i przeznaczonych forumowiczów 🙂

 • surya

  Drogi Boru, jestem regularnym czytelnikiem niniejszego forum. Lektura komentarzy bardzo często wzbudza uśmiech a jeszcze częściej zdumienie, kiedy czytam „twórczość” niektórych z wszechwiedzacych pouczycieli, stałych bywalców…
  W twoich wypowiedziach często dzielisz się refleksjami, które niestety dla części z obecnych tu rozdmuchanych ego są nie do uchwycenia. Czy nie szkoda Ci czasu i energii na przekonywanie? To tak jak z próbą budzenia osoby, która udaje, że śpi. Ilekolwiek czasu i zaangażowania byś włożył- rezultat będzie niezmienny. Jeśli ktoś na prawdę śpi, wiedza i dzielenie dzielenie się tym co oczywiste naturalnie prowadzi do oburzenia. Niektóre z obecnych tu osób manipulują w skrajnie przerysowanej formie i pod osłoną monstrualnych rozmiarów hipokryzji. Jesteś młody. Dużo dostrzegasz. Twój potencjał jest duży. Weź pod uwagę, że część z tych rozbuchanych forumowych Ego nie jest w stanie zestroić się z tym co dla Ciebie oczywiste. Tylko prawda rozpoznaje prawdę a głupota widzi głupotę… Niech się wstydzi ten co widzi – gdyż bierze odpowiedzialność za swoje projekcje. Nie marnuj energii na riposty i tłumaczenia. List nieodebrany – wraca do nadawcy. Te jady i toksyczne energie powrócą do swoich twórców i tym samym pomogą im obudzić się. Sposób w jaki z nimi rozmawiasz tylko zasila te przerosniete „Egole” Kiedy przestaniesz je zasilać swoją uwagą zrobisz coś bardzo cennego. Pozdrawiam Cię serdecznie z Azji. Z przyjemnością porozmawialbym z Tobą w innej formie nie korzystając z tej ocenzurowanej platformy. Doceniam twą otwartość umysłu. Trzymam kciuki byś nigdy nie poddał się mimo największej krytyki i ataków.

  • utik

   Posługujesz się językiem skomplikowanym i mało zrozumiałym. Jednak z ustępu
   ” Z przyjemnością porozmawialbym z Tobą w innej formie nie korzystając z
   tej ocenzurowanej platformy” można by wyciągnąć (być może pochopny)
   wniosek, ze zamierzasz Boru bzyknąć 🙂

   • Ciekawyyy

    Surya to Hindus a to bracia Słowian po za tym bez obaw Borus jest hetero.

   • surya

    Haha, zabawne skojarzenie. Głodnemu chleb na myśli 😀 Nietrafiona aluzja.
    Przyjemność intelektualna rozmowy z kimś kto ogarnia więcej faktów niż większość ujadających szczekaczek 😉 dzielenie się informacjami etc.

  • Boru

   Dzięki za komentarz.

   Rok temu zacząłem uważniej przyglądać się przyziemnym sprawom, politycznym manipulacjom (wybory, imigranci, Ukraina itd.) wcześniej przez długi czas żyłem w takim odcięciu się od tych spraw i kierowałem się ku samej duchowości, pojęcia spraw „pozaziemskich”, wielowymiarowości.
   Ten blog jest specyficzny, bo głównie skupia się na tematach przyziemnych manipulacji, ale też i wybiega w inne rejony ducha, przekraczające sam katolicyzm. Tutaj właśnie wylewam z siebie wszystko co nagromadziło się we mnie w ostatnich latach i też sam sobie to porządkuje poprzez pisanie. Próbuje stworzyć tutaj pewien swój styl wypowiedzi, zebrać w jedną całość to co w środku wiem i nauczyć się sposobu prezentowania tego. Jednocześnie użeram się z niektórymi „użyszkodnikami”, niby wiedząc, że i tak do nich nic nie dotrze. To jest też jak lekcja. Myślę, że skończy się to na stworzeniu przeze mnie własnego bloga.

  • Boru

   moderejszyn egen

   • Piotr

    Założ bloga koniecznie!
    Ładnie układasz,formułujesz zdania,masz argumenty. Dużo piszesz, masz ogromną wiedzą albo zacznij pisać u Pana artykuły :D.

    Serio!
    Jeśli to lubisz pisać to chętnie będę czytał,ale pamiętaj,ale pamiętaj my wierzymy w tego samego Boga zarówno jak starym testamencie i nowym.

    Pozdrawiam serdecznie!

   • surya

    Cieszę się, że w mym ojczystym kraju ludzie wybudzają się i odkrywają naszą prawdziwą słowiańską tożsamość.
    W nadchodzących przemianach rola Słowian będzie znacząca. Oby jak najwięcej obudziło się i poznało naszą prawdziwą przeszłość. Mimo, że na innym kontynencie sercem jestem z Wami i trzymam kciuki za „odchwaszczenie” tego co przez wieki próbowano zniszczyć. Nasza prawdziwa kultura została zachowana. We właściwym czasie nasze dziewictwo będzie przywrócone. Jest wielu świadomych Słowian pracujących w tym kierunku. Nie będę więcej na ten temat pisał, gdyż lepiej na tym etapie nie odslaniać zbyt wiele i nie dawać informacji siłom będącym jeszcze tymczasowo „u władzy” Prawda zawsze wygrywa. Powrócimy i prawdziwe wartości przywrócimy. Nie dajcie się wpędzić w marazm. Podążajcie za tym co słuszne. Każdy otrzyma to na co zasługuje. Prawa energetyczne stoją ponad wytworami praw stanowionych. Nie traćcie nadzieja i entuzjazmu 🙂 Jest nas wielu. Nikt nas nie powstrzyma.

    • surya

     * dziedzictwo

    • Boru

     Ludzie mogą patrzeć z politowaniem na słowiańskość i ogólnie pogaństwo, bo patrzą na świat tylko przez pryzmat tego ile człowiek może osiągnąć poprzez polityczne wpływy. Wszyscy wiemy, że słowianie odrzucający kościół nigdy nie będą większością w sejmie i nie przywrócą rodzimej wiary poprzez polityczne decyzje. Jednak ta niewielka grupka ludzi reprezentuje siłę, na której żeruje cały ten system od lewa do prawa, zapominając o tej sile. I prędzej wulkan w Yellowstone wybuchnie niż Korwin przekroczy 5% i prędzej oceany zaleją lądy niż patrioci obalą tą żydowską siatkę z Kalksteinami i Singerami.

    • greg2014

     Korwin jest elementem systemu.
     To zamulacz.

    • Boru

     Wśród rodzimowierców też są zamulacze. W Rosji taki Trehlebov, który w Polsce ma też sporo zwolenników. Żydzi często używają zwolenników pogańskich wierzeń jako narzędzi w konflikcie z chrześcijanami.

     Chrześcijanie tym samym umacniają swoje poczucie, że chce się zniszczyć ich wiarę dla samej tej wiary, bo jest prawdziwa. Nie rozumieją, że atakuje się chrześcijan ze względu na to, że to są dawni poganie, a ich chrześcijaństwo jest pierwszą żydowską falą dokonującą na nich spustoszenia. W następnej kolejności atakuje się lewactwem i ateizmem tych obrośniętych w chrześcijaństwo pogan by spustoszenie w umysłach zwiększyć. Chrześcijaństwo jest podległe rasizmowi żydowskiemu, więc im mocniej jest wgrane i umocnione, tym mocniej się obrywa gdy wahadełko wygina się w drugą, anty-chrześcijańską stronę.

    • Boru

     Żydowskie wpływy w ruchach pogańskich można rozpoznać poprzez elementy rasistowskie, albo takie które w sposób bardziej subtelny sugerują, że jakaś rasa jest wyższa niż inne. Trehlebov promuje idee, że biali ludzie są rasą wyższą, która ujarzmia i obdarza wiedzą inne „dzikie” nacje. Najlepsze jest to, że w tym samym czasie jest sporo murzynów, którzy promują takie same idee, tylko na swój temat. Mówią na przykład, że murzyni to są „dzieci słońca” w przeciwieństwie do białych i że oni są „prawdziwym biblijnym Izraelem”. Komiczne jest też w tym wszystkim używanie postaci Jezusa dla „uwiarygodnienia” swoich teorii. Rosjanie mówią, że Jezus był tak naprawdę Rosjaninem, a murzyni że był on czarny. Słyszałem nawet, że Budda był murzynem.

     Nie mówiąc już o tym, że posiadanie brody według Trehlebova jest jakimś warunkiem rozwoju duchowego u mężczyzny. Tutaj całkowicie odpadam jako rodzimowierca, bo za cholerę nie zapuszczę brody, choćbym chciał.

    • greg2014

     Matka boska była Polką, zawsze dziewicą.
     Budda był Chińczykiem lub Mongołem.
     Podobno były filmy z tego okresu, ale są głęboko
     schowane w lochach watykańskich.

     Co się musi wydarzyć, żeby te kiepskie torańsko-talmudyczne legendy przestały być źródłem inspiracji i zachwytów, palenia na stosach i wojen..

  • łajza

   Słusznie pisze @utik!

   Boruś przecie nie kryje się, że najpiękniejszy w świecie i bloga używa żeby sobie ulżyć, a pelikany łykają wszystko, jak TE co się z tym/z tego reklamują.

   Choć z grubsza rozumuje poprawnie to jednak na takim poziomie ogólności, jak większość grafomańskiej literatury dostępnej na rynku.

   Wystarczy porównać go do jego starszej wersji, niejakiego Igora Witkowskiego; taki Boruś 30lat później

   • Boru

    „Choć z grubsza rozumuje poprawnie to jednak na takim poziomie ogólności”

    Dziękuje panie profesorze.

    Patrzę na wszystko z szerszej perspektywy i mam inny punkt wyjścia w swoich założeniach, dlatego piszę ogólnie by ci którzy mają inny punkt widzenia mogli załapać ten sposób patrzenia na świat.

    Nijak mam się do różnych ufologów i new-ageowców.

    Piszesz tak jakbyś w codziennym życiu oceniał takich „Borusiów” i od twojej oceny zależało czy przejdą dalej, czy będą powtarzać rok.
    Boli cię to, że ja twoją ocenę po prostu pierdolę.

  • nicniewiem

   Nie na temat, ale ważne:
   czy ktoś z Państwa wie, dlaczego strony wolna-polska.pl są dziś niedostępne?
   Nie mylić z wolnapolska.pl
   Z góry dziękuję 🙂