Efekty biologiczne wybranych broni nieśmiercionośnych, cz. 1

docTłumaczony poniżej dokument (pierwsza część, kolejne będą publikowane niedługo na łamach tej strony www.monitor-polski.pl) jest dowodem na to z jakimi psychopatami mamy do czynienia, jeśli chodzi o tzw. „elity”. Wyciek dokumentu był możliwy dzięki amerykańskiemu prawu wolnego dostępu do informacji. Istotne było więc to czego autor żądania dostępu do informacji (Donald Friedman) szukał – podejrzewam, że wcześniej wiedział o tego typu tajnych i pół tajnych projektach, które mogą spokojnie podpadać pod definicję ludobójstwa. Niewątpliwie mamy do czynienia z broniami masowego rażenia, bowiem broń mikrofalowa, o której właśnie mowa, ma służyć i służy pacyfikacji tłumów ludzi, często z nieokreślonymi konsekwencjami dla zdrowia. Jak przeczytamy w dokumencie, dla twórców tejże broni ważniejsze było bezpieczeństwo osób ją stosujących, niż ludzi (zwanych „celami”), na których będzie stosowana.

Pamiętajmy, że dokument dotyczy sytuacji sprzed kilkunastu lat i wcześniej, tak więc można być pewnym, że obecne rodzaje tejże broni są znacznie bardziej zaawansowane i służą innym, bardziej wyrafinowanym celom, jak zdalne hipnotyzowanie i pełna kontrola umysłu wybranych osobników lub całych grup ludności, czy też nawet indukowania uszkodzeń ciała, których symptomy są analogiczne do chorób, ze śmiercią włącznie.

Jak wiemy, tego typu działania mają miejsce także w Polsce, zatem artykuł jest niezwykle ważny i aktualny – jest to dowód zbrodni tzw. „służb” na ludności cywilnej Polski i innych krajów, będzie zapewne dowodem w procesach karnych, które niedługo zostaną wytoczone oprawcom Polaków i mieszkańców innych krajów.

Tłumaczenie listu wstępnego (datowanego 13/12/2006) od Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych w sprawie żądania otrzymanego (od adresata, poniżej) na podstawie obowiązującej ustawy „FOIA”, czyli prawa do “wolnego dostępu do informacji”, o udostępnienie wszystkich dokumentów związanych z: „microwave auditory effect, microwave hearing effect, Frey effect, artificial telepathy, and/or any device/weapon which uses and/or causes such effect; and any covert or undisclosed use of hypnosis” (mikrofalowych efektów słuchowych, efektu słyszenia mikrofal, i/lub jakichkolwiek urządzeń/broni, która wykorzystuje ten efekt i jakiegokolwiek tajnego czy też niejawnego użycia hipnozy) ; oraz załącznika do tego listu w formie dokumentu (obecnie jawnego, poprzednio klasyfikowanego „tajne” oraz „wyłącznie dla obywateli amerykańskich”) pod tytułem „Bioeffects of Selected Nonlethal Weapons (fn1 )” (Efekty biologiczne wyselekcjonowanych nieśmiercionośnych broni).

Oryg.: https://www.wired.com/images_blogs/dangerroom/files/Bioeffects_of_Selected_Non-Lethal_Weapons.pdf

Tłumaczenie listu jeżeli chodzi o stronę prawną jest nieszczegółowe. 

Pieczęć:  Departament Obrony USA (Department of Defence, United States of America)
Nagłówek: Departament Armii, Dowództwo Wywiadu i Bezpieczeństwa Armii US, Biuro wolnego dostępu do informacji/prywatności, adres – Fort George G. Meade, Maryland
Tytuł: Odpowiedz w sprawie dostępu do informacji:
Adresat: Pan Donald Friedman (adres podany)

Referencje na podstawie których ten list wystosowano (skrótowo):

  • Żądania wystosowanego dnia 25/05/2006 na podstawie obowiązującej ustawy o “wolnym dostępie do informacji” o umożliwienie dostępu do wszystkich dokumentów dotyczących „efektów mikrofali na słuch i odbiór dźwieków przez aparat słuchowy, efektu Frey’a, sztucznej telepatii, oraz/lub jakiegokolwiek urządzenia/broni która wykorzystuje oraz/lub wytwarza taki efekt; oraz jakiegokolwiek tajnego lub dotychczas nie ujawnionego używania hipnozy” (…).
  • Zawiadomienia z dnia 13/09/2006 ze owo żądanie nie mogło być spełnione w obowiązującym legalnie terminie 20 dni.

Zawiadamia się, że inny wydział biura ukończył selekcję dokumentów i dostarczył wybrane akta w celu sprawdzenia i przekazania do adresata. Wybrane akta zostały prawnie odtajnione i ich kopia jest załączona do tego listu. (…)
Płatność za usługę została umorzona.
Podpis osoby upoważnionej – Dyrektor, S.J. Butterfield

Tłumaczenie całego zdeklasyfikowanego, 18-stronicowego dokumentu pod tytułem: „Bioefekty wybranych broni niezabijajacych (fn1)”.

Wstęp (tłumaczenie szczegółowe)

Niniejszy addendum do opisanych wyników badań w artykule pod tytułem „Non lethal Technologies – Worldwide (Ne GIC-I1 47-101-9)” (Technologie niezabijające na całym świecie), stanowi posumowanie tegoż artykułu w celu odpowiedzi na najbardziej istotne pytania co do technologii broni niezabijających, jej efektów fizjologicznych zaobserwowanych w trakcie badań klinicznych oraz podatności personelu na tego typu broń. Opisane wyniki identyfikują oraz potwierdzają niektóre aspekty tych obecnie dojrzewających technologii broni niezabijającej, w tym:

  • Lasera i podobnych fenomenów świetlnych;
  • Energii przekazywanej poprzez częstotliwości radiowe i efektów słuchowych, które mogą być najprawdopodobniej w przyszłości napotkane lub zastosowane.

Sfera badań nad efektami pól elektromagnetycznych oraz ich oddziaływaniem na systemy biologiczne znajduje się w fazie gwałtownego wzrostu. Sporo z tych badań powstało ze względu na obawy zdrowotne. Na przykład, zaniepokojenie co do narażenia operatorów na efekty pól elektromagnetycznych związanych z krótkofalowymi urządzeniami dithermalnymi, silnymi piecami mikrofalowymi, systemami radarowymi, urządzeniami magnetycznej rezonacji, et c.

Powstały również spore obawy co do bezpieczeństwa pól elektrycznych i magnetycznych o bardzo niskiej częstotliwości (60 Hz), które są emitowane po przez linie transmisji wysokiego napięcia, urządzenia użytku przemysłowego jak i domowego. Dlatego celem badan epidemiologicznych było długoterminowe bezpieczeństwo na polu jak przemysłowym jak i domowym. Wyniki tych badan sugerują możliwość negatywnych skutków (np. rak, efekty reprodukcyjne, et c.) dla ludzkiego zdrowia. Badania laboratoryjne są kontynuowane w celu ustalenia potencjalnych mechanizmów opisanych interakcji. Jednakowoż, oprócz efektów termicznych frekwencji mikrofalowych, nie ma zgody co do mechanizmów negatywnego oddziaływania rożnych pól elektromagnetycznych. W konsekwencji, nasza baza wiedzy powstaje wyłącznie na podstawie obserwacji różnych fenomenów. Dlatego też, nie można przewidzieć jaka będzie różnica w efektach biologicznych, nie-termalnych, po ekspozycji do różnych typów pól elektromagnetycznych. Szczególnie trudno, ze względu na brak danych o efektach krótkich pulsów, przewidzieć biologiczne efekty impulsów o silnej mocy i o ekstremalnie krótkim okresie trwania.

Istnieje, jednak, rosnąca percepcja iż napromieniowanie krótkofalowe i ekspozycja polami elektromagnetycznymi o niskiej częstotliwości może wywoływać szeroką gamę interakcji biologicznych. Na podstawie ich skutków na systemy biologiczne, niektórzy badacze zaczynają nawet opisywać podobieństwo pomiędzy napromieniowaniem krótkofalowym, a związkami chemicznymi. Przykładowo, niektórzy z nich sugerują iż siła/natężenie pola oraz stopień specyficznej absorpcji promieni krótkofalowych mogą korespondować do odpowiednio – koncentracji leku w podawanej cieczy oraz administrowanej dawki. Ewidentnie, efekty mikrofali na tkankę mózgową, jej chemię i funkcje są kompleksowe oraz selektywne. Obserwacje wagi ciała i zachowania pokazały, że szczury pod wpływem mikrofal o specyficznych parametrach, zjadają i piją mniej i dlatego maja niższą wagę ciała, jako rezultat nieokreślonego stresu generowanego poprzez oddziaływanie na centralny system nerwowy, jak również obniżoną aktywność motoryczną. Wykazano, że ekspozycja zwierząt na elektromagnetyczną częstotliwość określonego typu zdecydowanie obniżyła ich agresywność podczas eksperymentu. Jednakowoż, przeciwne efekty, czyli zwiększona aktywność ruchowa i agresywność, zostały wykazane wobec oddziaływania fal elektromagnetycznych innych charakterystyk. Niedawno opublikowane wyniki sugerują, że mikrofale mogą być czynnikiem osłabiającym funkcje pamięci przestrzennej. Podobne efekty zostały zaobserwowane po ekspozycji na „rezonansowo nastrojone” pole magnetyczne o bardzo niskiej częstotliwości. Konsekwentnie, obecna baza danych jest pełna fenomenologicznych obserwacji systemów biologicznych „zmienionych” przez ekspozycję na energię elektromagnetyczną (sam fakt, że system biologiczny zmienia się w odpowiedzi na zewnętrzny bodziec, wcale nie oznacza, że zmiana ta ma negatywny wpływ na zdrowie).  Celem obecnego artykułu była wiec identyfikacja informacji z obecnie rozwijającej się przestrzeni zrozumienia wpływu pól elektromagnetycznych na systemy zwierzęce, które można powiązać z ludzką podatnością biologiczną. Sytuacje, w których te domeny koegzystują nakładając się choć częściowo, oferują możliwość użycia tych aplikacji w sposób niezabijający.

Poniższy tekst to skrótowo przetłumaczony opis konkretnych aplikacji broni niezabijających (główne aspekty i efekty), nie pod stricte oryginalnymi tytułami.

Efekty cieplne mikrofali (MF) – obezwładnienie

Efekt cieplny MF, imitujący gorączkę, stanowi sedno ich działania obezwładniającego. Celem jest kontrolowane przekazanie ciału odpowiedniej ilości energii pozwalające na prawie równomierne rozgrzanie całego ciała unikając uszkodzenia organów wewnętrznych. Temp ok. 41C jest uważana za stosowną aby spowodować zdecydowaną zmianę w zachowaniu osobnika. Większość ludzi pod wpływem hipertermii staje się mniej agresywna, jednak niektórzy bywają bardziej poirytowani. Subiektywne odczucia w ten sposób podniesionej temperatury ciała są zdecydowanie bardziej nieprzyjemne niż w czasie naturalnej gorączki. W czasie hipertermii MF, wszystkie procesy reakcji są maksymalnie przesilone co nie ma miejsca w czasie zwykłej gorączki. Jest możliwe ze hipertermia MF (powodująca wzrost temperatury mózgu o tylko 1C), może zakłócić bieżącą pamięć co spowoduje dezorientację.

Biologiczny cel/normalna funkcja/stan patologiczny

Jak wiadomo, temperatura ciała ciepłokrwistych zwierząt i ludzi jest relatywnie stabilna bez względu na temperaturę otoczenia. Normalna temperatura ciała mierzona w ustach to 37C, a rektalna jest o stopień wyższa; indywidualna różnica zamyka się w marginesie od 35.8 do 37.8C. U każdego osobnika, w zależności od pory dnia i nocy, temperatura ciała jest zróżnicowana aż do 2C. Również, aktywność fizyczna, w zależności od intensywności, może okresowo podnieść temperaturę ciała aż do 40C. W sytuacjach ekstremalnego stresu cieplnego, czyli gdy naturalny mechanizm utraty ciepła jest przekroczony, temperatura ciała wzrasta do poziomu patologicznego. Homeostatyczny poziom temperatury ciała, ponad którym życie jest zagrożone – to 42C, i jest taka sama w przypadku naturalnej gorączki jak i hipertermii MF, ale znane są rzadkie przypadki przeżycia wzrostu temperatury aż do 43C. W sytuacji gdy, przez dłuższy czas, temperatura ciała przekracza 40-41C dochodzi do uszkodzenia mózgu i ewentualnej śmierci. Typowymi symptomami takiego przegrzania ciała są: obrzęk mózgu niszczący neurony, utrata orientacji, delirium i konwulsje; a w sytuacji gdy czas przegrzania się dalej przedłuża, takie uszkodzenie mózgu blokuje mechanizmy homeostatycznej termoregulacji i np. zatrzymanie produkcji potu, prowadzi do spotęgowania przegrzania ciała. Ów patologiczny syndrom jest popularnie znany jako porażenie słoneczne lub termiczne, w zależności od okoliczności.

Jak osiąga się pożądane efekty hipotermiczne używając MF

(opis eksperymentów na szczurach optymalizujących parametry MF i niektóre sekcje artykułu powtarzające te same informacje nie są uwzględnione w tym tłumaczeniu, przyp. tłum.).

Metodologia ta jest oparta na ponad 40-letnim doświadczeniu z efektami cieplnymi MF. Wykonano multum badań w celu określenia charakterystyk rozkładu tej energii w ciele zwierząt, które pokazały, że najważniejsza jest fizyczna zależność między masą ciała, a energią danej częstotliwości radiowej. W konsekwencji, przepisy bezpieczeństwa dla ludzi są oparte na wiedzy o zróżnicowanym pochłanianiu MF jako funkcji pomiędzy ich częstotliwością, a wielkością ciała. Główne zadanie w stosowaniu to minimalizacja czasu do pożądanego efektu bez równoczesnego uszkodzenia ciała lub któregoś z organów, podczas optymalnego działania urządzeń. Właściwa orientacja urządzeń w stosunku do pozycji organizmu jest równie ważna.
Szacując z grubsza na podstawie eksperymentów na zwierzętach dla danej technologii, moc MF potrzebna do ogrzania człowieka to około 10 W/kg przekazana na cel przez okres od 15 do 30 min. Jednak specyficzne parametry właściwej mocy MF zależą od warunków klimatycznych, odzieży i innych zmiennych, które mogą wpłynąć na utratę ciepła z ciała. Oczywiście istnieje wiele problemów z ekstrapolacją na organizm ludzki wyników badań nad efektami termoregulacyjnymi u zwierząt, dlatego pomiar dawkowania w stosunku do powierzchni, a nie do wagi ciała jest bardziej stosowny w tej kwestii.

Technologia używana w tym celu jest dość stara i dobrze znana, i do dziś używana szeroko w różnych gałęziach przemysłu, nie tylko do podgrzewania jedzenia. W przeszłości były nawet propozycje aby ją użyć w celu ogrzewania ciał ludzi, a nie ich mieszkalnej przestrzeni. Dlatego zważywszy domniemane bezpieczeństwo tej technologi MF, wiele potencjalnych, nowatorskich zastosowań jest obecnie w fazie badań. Analogicznie, w ramach aplikacji tej technologii na polu broni niezabijającej, nowoczesne skomplikowane urządzenia mogą być użyte w celu utrzymania temperatury ludzkiego ciała na odpowiednim, precyzyjnie kontrolowanym poziomie. W ten sposób, utrzymując ciepłotę ciała na poziomie wysokiej gorączki można wpłynąć na psychologiczną funkcje wroga bez potrzeby zabijania. Ten koncept podgrzewania jest bardzo prosty a jego skuteczność zależy jedynie od doboru odpowiednich parametrów energii MF w konkretnych warunkach, aby nie doszło do trwałego uszkodzenia organów napromieniowanych celów. Istnieje wiele różnych zalet tej niezabijającej technologii. Po pierwsze, jest oparta na świetnie poznanym efekcie – ogrzewaniu. Ponieważ każdy człowiek jest wrażliwy na ten efekt grzewczy, skuteczność jest 100%. Czas do pojawienia się pełnego efektu może być zoptymalizowany na okres od 15 do 30 min, z tym ze nadal trwają badania nad jego przyspieszeniem, co zmniejsza ryzyko trwałej szkody. W tym celu, czas do pełnego efektu lub częstotliwość MF mogą być tak dobrane aby obiekt ataku nie poczuł, że jest atakowany. Równocześnie bezpieczeństwo niewinnych może być zwiększone po przez użycie odpowiednich czujników. Czas obezwładnienia może być przedłużany bez ograniczeń, w zgodzie z bezpieczeństwem. (Biorąc pod uwagę dynamikę R&D, temperatura ciała oraz inne parametry witalne mogą być zdalnie monitorowane, utrzymując temperaturę na minimalnie skutecznym poziomie.) W przypadkach gdy zajdzie taka potrzeba, a źródło MF jest dostatecznie mocne, ta technologia może być również używana jako broń zabijająca, gdyż podniesienie temperatury ciała powyżej 43C na odpowiednio długi czas musi doprowadzić do uszkodzenia mózgu i w konsekwencji śmierci.

Wrażliwość na oraz skuteczność oczekiwanego efektu

Nie istnieją żadne informacje sugerujące, że ktokolwiek może nie być wrażliwy na technologie grzewcze MF, ale jest jasne,  że osobnicy z zaburzoną funkcją termoregulacji, na przykład z uszkodzonym podwzgórzem mózgu (hypothalamus), będą bardziej podatni nawet w przypadku niższej energii rażenia. Ponieważ organizm ludzki nie jest jednolity, niektóre organy ze względu na ich rozmiar i geometrię, są bardziej podatne na niektóre częstotliwości MF. Dlatego aby zapobiec selektywnym, trwałym uszkodzeniom w tych miejscach organizmu, zarówno u celów jak i u niewinnych, częstotliwości MF powinny być dynamicznie zróżnicowane. Dodatkowo należy unikać warunków, w których może dojść do wytworzenia katarakt ocznych. W konsekwencji, mimo że ta niezabijająca technologia ogrzewania za pomocą MF jest generalnie dojrzała, zachodzi potrzeba bardzo specyficznego doboru sprzętu i parametrów MF, używając skomplikowanych kalkulacji biofizycznych, w celu optymalizacji do każdych warunków i celów.

Ponieważ ta technologia ma z założenia działać powoli przez stosownie długi czas, może być używana jedynie wtedy kiedy okres między startem a efektem nie ma specjalnego znaczenia. Na przykład, można ją zastosować do kontroli tłumu lub w czasie negocjacji, z jednostką jak i grupą.

Technologiczny status generatora/urządzenia celującego MF

Obecnie (lata 90te), sprzęt do generacji MF jest powszechnie dostępny na użytek laboratoryjny. Projektowanie i produkcja urządzeń generujących i wysyłających MF będzie zależeć od ograniczeń związanych z kalkulacjami, typem generatora i części wysyłającej; istnieje sporo możliwości optymalizacji urządzeń na konkretne potrzeby. Konkretnie, skomplikowane oraz generatory ze zmienną modulacją i wzmacniacze energii MF będą potrzebne aby w pełni osiągnąć zgodne z parametrami potrzeby grzewcze MF na podstawie interakcji miedzy częstotliwością, mocą pola i czasem. Mimo, że sporo takich urządzeń jest już dostępnych, jest raczej jasne, że zajdzie potrzeba dodatkowych opracowań specyficznych urządzeń i ich oprogramowania, ponieważ istniejące urządzenia nie były projektowane z myślą o użyciu jako broń niezabijająca z potrzebą na modulacje wszystkich parametrów emisji MF, również aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników. Również, anteny i inne moduły kierunkowo wysyłające MF wymagają specyficznej konfiguracji. Ponieważ, owa technologia polega na przesyłaniu energii przez fale radiowe, jest jasne ze można się przed nią ochronić używając różnych osłon z metalu.

tłum. B.S.
część 2: https://www.monitor-polski.pl/efekty-biologiczne-wybranych-broni-niesmiercionosnych-cz-2/

Komentowanie jest zakończone