Fundacja Keshe apeluje o podpisanie przez wszystkie głowy państw świata Międzynarodowego Traktatu Pokojowego w Hajfie 2-3 sierpnia 2017

Rozsyłajcie to gdzie się da. Pod apelem są instrukcje w jaki sposób można ściągnąć pdf i się pod tym podpisywać. Należy zainstalować bezpłatną wersję Adobe Readera. Oczywiście wskazane jest wysyłanie tego w postaci wydruku z podpisem pocztą na adres Kancelarii Prezydenta i ambasad. Im więcej z was to zrobi tym większa szansa uratowania Ziemi. Wszelkich trolli i idiotów usuwam i blokuję.
===========================================

Ref: UC-19-1-717                                                              20 lipca 2017
Kancelaria Prezydenta RP
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
e-mail: listy@prezydent.pl
fax. (22) 695-22-38

Szanowny Panie Prezydencie

My członkowie reprezentujący Radę Ziemi, Uniwersalną Radę i Zespół Rdzenia Fundacji Instytutu Kosmicznego Keshe (KFSSI), przez ostatnich 12 lat poprzez nauczanie nowej technologii i tworzenie nowych możliwości dla pokoju, stworzyliśmy nową sposobność dla podążania przez ludzkość ścieżką pokoju.

Naszym celem jest pokój na świecie, którego nagła potrzeba jest oczywista, zwłaszcza w obecnych czasach. Prosimy wszystkich liderów światowych miłujących pokój, którzy reprezentują pokojowe nacje, aby do nas dołączyli w procesie tworzenia pokoju na świecie.

Z tej okazji, serdecznie zapraszamy Pana Prezydenta i wszystkich światowych przywódców do zebrania się w Mount Carmel, Hajfa, w Powszechnym Domu Sprawiedliwości (The Seat of The Universal House Of Justice), który to został wzniesiony na taką okoliczność poprzez kolektywny wysiłek obywateli wszystkich nacji tej planety.

Daty wyznaczone dla podpisania traktatu pokojowego przez przywódców światowych to 2 i 3 sierpnia 2017.

Duża część ludzkości ewoluowała ponad prymitywne i brutalne zachowanie i nadszedł czas na liderów, takich jak Pan, aby podjąć inicjatywę na rzecz pokoju.

Jako że jesteśmy narodem nastawionym pokojowo, czy istnieje potrzeba wydawania olbrzymich ilości pieniędzy na siły zbrojne?

Wszystkie wydatki na wojsko są w zasadzie stratą pieniędzy podatników. Rzeczpospolita Polska nie ma potrzeby bycia agresywnym krajem.

My, obywatele Polski, jesteśmy pokojowi i z natury radośni. Nadszedł czas na zmianę z wojny na pokój. Jest to teraz potrzebne i konieczne. Jeśli takie jest Pana życzenie, jest to także naszym życzeniem.

W związku z tym zapraszamy Pana oraz innych przywódców narodów i dygnitarzy do Mount Carmel, Hajfa, w dniach 2 i 3 sierpnia 2017. W imieniu narodu Polskiego będzie Pan mógł podpisać Międzynarodowy Traktat Pokojowy i zobowiązać naród Polski do rozbrojenia i stworzenia atmosfery pokoju, na tej planecie (kopia tego traktatu, przygotowana na Pana podpis, jest dołączona do tego listu).

Istnieją teraz lepsze alternatywy ekonomiczne dla szybkiego rozwoju poprzez zastosowanie nowych technologii. Te technologie zapewniają nowe możliwości inwestycyjne i możliwości zatrudnienia, które w swej prostocie i przy niewielkim nakładzie finansowym, znacznie przewyższają istniejące dotychczas rozwiązania. W oparciu o technologię plazmy, przed ludzkością otwiera się zupełnie nowa era pokoju i dobrobytu.

Wiemy, że ma Pan dobrą i życzliwą duszę, wplątaną w przestarzały i wadliwy Status Quo. Przed Panem otwiera się bezprecedensowa możliwość.

Może Pan być jednym z pierwszych światowych liderów, którzy skorzystają z tej możliwości. Imię Pana Prezydenta będzie widniało w annałach historii, jako Ambasadora Pokoju, Lidera naszego kraju, o których czytać będą nasze dzieci i wnuki.

Proszę rozważyć tę prośbę, napisaną piórem naszej duszy i skierowanej do Pana duszy, i odpowiedzieć pozytywnie.

Z wyrazami szacunku,
Rada Ziemi,
Uniwersalna Rada,
Zespół Rdzenia KFSSI,

P.S. Proszę odpowiedzieć na to zaproszenie do dnia 27 lipca 2017 mailowo na peace@theearthcouncil.org, czy Pan osobiście lub wyznaczony przedstawiciel będzie honorował to zaproszenie.

Linki:
http://www.keshefoundation.org
http://www.kfssi.org
https://www.spaceshipinstitute.org

Międzynarodowy Traktat Pokojowy

„Ja, jako …………………………………………………………. od tego momentu wyrażam zgodę, aby Naród Polski, który reprezentuję, porzucił wszelkie narzędzia agresji i wojny. Mój Naród przysięga, że nigdy nie będzie działał i myślał o tym aby angażować się, podżegać do wojny, opracowywać lub używać narzędzi wojennych na terytorium naszego kraju lub jakimkolwiek innym terytorium na Ziemi lub w kosmosie.”

Imię:  ……………………………………………
Podpis:   ………………………………………..
Data:   …………………………………………..
Pozycja:   ……………………………………….

W imieniu III Rzeczypospolitej Polskiej

Poświadczający
Imię:   …………………………………………..
Podpis:   ……………………………………….
Data:   …………………………………………..
Pozycja:   ………………………………………

Po podpisaniu tego Traktatu, z dumą proszę prezentować ten certyfikat w każdej sytuacji, którą uważa Pan za ważną dla swojego narodu, aby każdy mógł zobaczyć i poznać Pana etos w stosunku do bliźnich, całej ludzkości i innych pięknych istot naszego Stwórcy.

=========================================================

BleprintInstrukcje jak wysłać list do prezydenta

1. Ściągamy list w wersji polskiej z jednego ze źródeł:
https://jumpshare.com/v/aHd99PHU0Di4b3CzbLTw
https://kfssi.org/peace-letter (polskie tłumaczenie)

2. Podpisujemy list elektronicznie (Darmowa wersja Adobe Acrobat Reader wspiera funkcje wklejania podpisów i dodawanie pól tekstowych).

3. Wchodzimy na swoje konto mailowe
3a) Adresujemy maila do listy@prezydent.pl
3b) Wpisujemy tytuł maila np. Zaproszenie na wydarzenie pokojowe – Powszechny Dom Sprawiedliwości 2,3 sierpnia 2017
3c) Wpisujemy treść maila np.

Szanowny Panie Prezydencie,
pragnę serdecznie zaprosić Pana do udziału w wydarzeniu które odbędzie się w dniach 2, 3 sierpnia 2017 roku w Hajfie w Powszechnym Domu Sprawiedliwości. Wydarzenie to ma na celu podpisanie przez wszystkich światowych liderów miłujących pokój Międzynarodowego Traktatu Pokojowego który zobowiązuje narody do stworzenia atmosfery pokoju na tej planecie. 

Szczegóły wydarzenia zawarte są w załączniku. 

Z poważaniem,

3d) Dołączamy podpisana wersje pliku PDF
3e) Upewniamy się że w mailu jest nasze imię, nazwisko i pełny adres korespondencyjny (warunek konieczny żeby mail/list był rozważony)
3f) Naciskamy ‚Wyślij’ i w odpowiedzi dostajemy maila zwrotnego że mail został otrzymany.

4. Wchodzimy na stronę Fundacji KFSSI https://kfssi.org/contact/
4a) Wpisujemy imię (Name), Email i treść wiadomości (Message). W treści możemy wpisać np.

Hi there,

today (20/07/2017) I have sent the peace letter to the president of Poland.

All the best

4b) W ostatnim polu tekstowym wpisujemy wynik prostej zagadki matematycznej (jest to weryfikacja że jesteśmy człowiekiem a nie programem komputerowymi)

Alternatywnie wysyłamy list drogą pocztową na adres zamieszczony w treści listu, czyli:

Kancelaria Prezydenta RP
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa

100 komentarzy Fundacja Keshe apeluje o podpisanie przez wszystkie głowy państw świata Międzynarodowego Traktatu Pokojowego w Hajfie 2-3 sierpnia 2017