Globalne Ocieplenie, Geoinżynieria, Modyfikacje Pogody i Środowiska, część 2

Ciąg dalszy z >>Globalne Ocieplenie, Geoinżynieria, Modyfikacje Pogody i Środowiska, część 1

Trwale smugi – Chemtrails
Wykorzystywanie aerozoli do zmiany pogody ma długą historię. Armia amerykańska stosowała broń chemiczną i biologiczną w postaci oprysków od co najmniej 1940 r.. Eksperymenty te nosiły nazwę „testy śmiertelności – vulnerability test”. Jak to ujawniono w odtajnionych aktach, przez 10 lat obywatele USA i Kanady byli poddawani działaniu aerozoli przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku.


[dokumenty kongresu USA HR2977- www.fas.org.congress/2001/hr2977]

Analiza tzw. czarnych budżetów wojskowych tylko w USA, ujawnia istnienie co najmniej 60 programów tego typu. Analizy powietrza i gleby prowadzone w okresie ostatnich 10 lat jednoznacznie wskazują, że stosowane aerozole to nie tylko czyste związki np. tlenku aluminium ale całe spektrum różnych związków i organicznych substancji. Badania wykazały istnienie w tych aerozolach takich substancji jak: bar, szklane włókna powlekane nano-aluminum [CHAFF], kadm, chrom, nikiel, suszoną krew, zarodniki grzybni, mykotoksyny grzybni, dwubarek etylenu, włókna polimerowe. [www.pesticideinfo.org/Detail_Chemical.jsp?].

Wszystkie te związki są wchłaniane przez układ oddechowy, który nie posiada możliwości ich eliminacji. Wg. specjalistów zanieczyszczenie powietrza właśnie cząsteczkami poniżej 10 mikrometrów jest odpowiedzialne za gwałtowny rozwój przewlekłych chorób układu oddechowego – PCUO.

W samym USA choruje na PCUO ponad 31 milionów ludzi, w Kanadzie ponad 2,400,000 ludzi.

Zdjęcie wykonano nad Gdańskiem 21.04.2011r.

Jak podaje Pesticide Action Network North America – PANNA – aluminium powoduje u ludzi, zaburzenia w reprodukcji, uszkodzenie centralnego układu nerwowego. Objawami takiego uszkodzenia mogą być, szybkie zmiany nastroju od wybuchów do apatii, paranoje, zaburzenia pamięci, utrata pamięci, niespójność wypowiedzi, zmiany osobowości.
W USA na te dolegliwości cierpi już ponad 4,000,000 ludzi.

Stosowanie wysiewu aerozoli do kontroli pogody jest od 1960 roku, technologią praktyczną, a nie eksperymentem. Dr Ben Livinston, były fizyk marynarki Wojennej USA przyznał, że od lat 60-tych stosowano te metody często w Wietnamie. Wysiew substancji chemicznych stosuje się na wysokościach, aktualnie „posiadających” temperaturę w granicach od -5C do -10C. w zależności od lokalizacji, jest to średnio wysokość w zakresie od 15 do 22 000 stóp. W rakiecie z jodkiem srebra, automatyczne urządzenie zwalnia pokrywę siewnika, na żądanej wysokości.

Poszczególne kraje posiadają już wyspecjalizowane służby w celu zmiany pogody. Np. Chiny wydały w ostatnim okresie setki milionów dolarów na eksperymenty i techniki wysiewów aerozoli.

Nawet Tajlandia posiada biuro zatrudniające 600 pracowników z budżetem 25 milionów dolarów zajmujące się kontrolą opadów.

Na zdjęciu po lewej, załoga w operacji Stormfury w 1963 roku. Uwaga na brzuch specjalne Douglas DC6-B Chmura celów siewu. (za Orange Case)

Po prawej stronie zdjęcia przedstawiające zasięg trwałych smug z dnia 06.12. 2008 i 1 maja 2010 roku znad Europy. Nieznane są powody przeprowadzania takich eksperymentów nad Europą. >link

Obecnie, od co najmniej lat 70-tych, stosowane są nowsze metody, wpływające na zmiany pogody np. jonizacja powietrza tzw. HAARP. Wiadomo, że przed zmianą frontu atmosferycznego na 24-36 godzin przesuwa się warstwa jonów. Odpowiednio ukierunkowane pole elektromagnetyczne powoduje zmianę kierunku tej warstwy, a zatem całego frontu atmosferycznego. Tak więc opady lub susze możemy wywołać w dowolnym miejscu . Wystarczy odpowiednio wcześniej określić miejsce opadów. Najnowsze metody polegają na bombardowaniu neutrin w środku oka cyklonu lub tajfunu z kosmosu.

HAARP

Hight Frequency Active Aural Research Program z siedzibą w Gokoma na Alasce jest zarządzany przez US Air Force i US Navy. Jest to wysoce zaawansowany, nowej generacji system uzbrojenia.

Z wojskowego punktu widzenia HARP to broń masowej zagłady. Jak można się orientować na podstawie wyrywkowych informacji, jest to broń w pełni sprawna i od co najmniej 20 lat skuteczna. Marc Filterman, francuski oficer, wręcz twierdzi, że od 1980 roku bronie te działają. [Newsletter intelligence 16 grudnia 1999r.].

Żargonowa nazywany HAARP, to grzejniki jonosfery, czyli warstwy od 40 do 60 km nad powierzchnią Ziemi. Ale przy pomocy technologii HAARP można podgrzewać atmosferę na wysokości 275 km. HAARP może podnieść temperaturę jonsfery z ok 1500 C do 2000C.

– US Patent 4686605 – Sposób i urządzenie do zmiany regionu w ziemskiej atmosferze, jonosferze i / lub magnetosfery TUTAJ

– US Patent 4999637 – Tworzenie sztucznych chmur jonizacji nad ziemił TUTAJ

– US Patent 4712155 – Sposób i urządzenie do tworzenia sztucznych elektronowy ogrzewania region osocza TUTAJ

– US Patent 5777476 – Ground globalnego tomografii (CGT), używając modulacji jonosferyczne electrojets TUTAJ

– US Patent Application 20070238252 – Cosmic zapłonu cząstek sztucznie zjonizowanego w osoczu wzorów w atmosferze TUTAJ

-US Patent 5068669 – Power rozpromieniony system TUTAJ

-US Patent 5041834 – Sztuczne jonosferyczne lustro składa się z warstwy osocza, które można odchylić TUTAJ

Zdjęcie instalacji HAARP na Alasce obok znajduje się elektrownia o mocy 50 MW

Jak można zapoznać się na oficjalnych stronach HAARP, technologia ta może spowodować zaburzenia w jonosferze trwające od kilku sekund do wielu godzin. Powoduje zarówno wzrost temperatury jak i zmianę koncentracji jonów ze wszelkimi tego skutkami. Stosowany i podawany oficjalnie zakres częstotliwości to wartości od 2,8 do 10MHz. Moc urządzenia to od 1 GW wzwyż. Jest to bardzo duża moc jak na potrzeby eksperymentów naukowych.

Jak podaje gen Charles opierając się na pracach M.Levisa Dunkana, Roberta L. Showena w Związku Sowieckim przeprowadzano bardzo dużo eksperymentów z indukowaniem jonsfery w celu zakłócania radiowych systemów łączności lub wytwarzaniu własnych ścieżek propagacji, odpowiednich dla wybranej emisji radiowej. Wiele z tych teorii zostało udowodnionych w praktycznych eksperymentach. Techniki te obejmowały: ogrzewanie HF pionowe, ukośne ogrzewanie HF, ogrzewanie mikrofalowe oraz magnetosferyczną modyfikację.

Rycina po prawej stronie przedstawia warstwy atmosfery z zaznaczeniem warstw zjonizowanych za: >link

Nawet Brazylia przeprowadzała eksperymenty już w 1980r. zmian w jonosferze poprzez chemiczne”wstrzyknięcia”. Podobne urządzenia posiada Rosja i na dużo mniejszą skalę Norwegia. O innych krajach nic nie wiadomo.

HAARP może niszczyć przelatujące sputniki lub też wpływać na zmiany frontów atmosferycznych. Oczywiście jest w stanie zniszczyć ochronną warstwę jonosfery powodując powstanie dziury . Jak twierdzi dr Bertel, fizyk jądrowy, HAARP, to nie jedna możliwość ale cały szereg technologii wpływających poczynając od zmiany kierunku frontu atmosferycznego, poprzez niszczenie satelitów do wywoływania ruchów tektonicznych.

Wojsko twierdzi, że system HAARP może:

 1. Dawać wojskowe narzędzie do wymiany efekt impulsu elektromagnetycznego w atmosferze do termojądrowych urządzeń.
 2. Dawać sygnały o niskiej częstotliwości (ELF) służące do komunikacji podwodnej; system operacyjny w Michigan i Wisconsin z nowych technologii.
 3. Może być użyty do zastąpienia systemu radarowego over-the-horizon, z bardziej elastycznym systemem i dokładniejszym.
 4. Podaje sposób zniszczenia komunikacji na bardzo dużym obszarze , przy zachowaniu własnych wojskowych systemów łączności .
 5. Poddaje szeroki obszar ziemi przenikliwy tomografii, która w połączeniu z możliwościami komputerowymi EMASS i Cray, pozwola na weryfikację wielu aspektów wojskowych.
 6. Być narzędziem do sondowania geofizycznego, poszukiwania ropy naftowej, gazu i złóż na dużej powierzchni.
 7. Być stosowana do wykrywania przychodzących na niskim poziomie samolotów i rakiet cruise, o wiele efektywniej aniżeli inne przestarzałe technologie.
 8. Może wywoływać tsunami i trzęsienia ziemi.

HARRP został wybudowany przez spółkę należącą do grupy Raytheon. Jak podano to powyżej, jest to spółka zbrojeniowa „obsługująca” Pentagon w zakresie tzw. czarnych projektów w wysokości 800 000 milionów dolarów. Spółka jest właścicielem patentów takich jak: Bernard J. Eastlund as US, „Metoda i urządzenie do zmiany regionu w atmosferze Ziemi, Jonosfery i / lub Magnetosfera”. Patent jest tajny. Innym takim urządzeniem jest EASTLUND – grzałka jonosfery pozwalająca wyemitować energię rzędu 1 wat na cm3. Dotychczas znane urządzenia emitowały energię milion razy mniejsze.

Zastanawiające jest również to, że ONZ na konferencji w 1992 roku nie podjął dyskusji o broniach typu HAARP. Także na szczycie Ziemi w Rio de Janeiro nie poruszono tematu geoinżynierii. Wprowadzone w 2005 roku w USA prawo, ”Modyfikacja Pogody,Transfer Technologii i Badań”, które ma na celu wdrożenie kompleksowej i skoordynowanej polityki krajowej zmiany pogody, ustanawia, że nie będzie się nikogo karać za prowadzenie takich modyfikacji.
Innymi słowy zmiany i modyfikacje pogody nie mogą być uważane za przestępstwo.

Podobnie oficjalnie Komisja spraw Zagranicznych, Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Parlamentu Europejskiego stwierdziła, „że Komisja wyraża ubolewanie z powodu powtarzającej się odmowy ze administrację Stanów Zjednoczonych w celu złożenia zeznań na przesłuchaniu publicznym z zagrożeń dla środowiska i społeczeństwa [z] programem HAARP ”
[Parlament Europejski, Komisja Spraw Zagranicznych, Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, Bruksela, doc. nie. A4-0005/99, 14 stycznia 1999 roku.] za Michel Chossudovsky Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu w Ottawie, Ottawa, K1N6N5 poczty głosowej: 1-613-562-5800 wew. 1415, Fax: 1-514-425-6224

Oczywiście HAARP może być stosowany do zmiany pogody, wywoływania sztormów i powodzi. Liczba tornad w ostatnim okresie gwałtownie wzrosła. Jeżeli w roku 1916 było tylko ok. 50 tornad to w 1996 już ok 1400. [ http://k12.ocs.ou.edu/teachers/graphics/TorFatalChart.gif – Tornado Fatal Chart ]

Zmienność jonosfery, jej uzależnienie od warunków zewnętrznych takich jak np. burze geomagnetyczne, wybuchy słoneczne, powodowała powstanie idei stworzenia sztucznej jonosfery. Już w latach pierwszej połowie roku 1970-tego. Idea powstała w sowieckim ośrodku AV Gurewicz.

Naukowcy uważali, że sztuczne jonosferyczne lustro AIM może z powodzeniem być użyteczne zarowno do identyfikowania kontroli komunikacji [radar pozahoryzontalny] jak i wychwytywania transmisji potencjalnego wroga. [Paweł A. Kossery, et al. “ Artificial Jnosferic Modification AIM Microsoft Clipart Galeria 1995.]

W uproszczonym schemacie pokazane jest to na ryc. obok.

Możliwości wpływu na jonosferę, za: >link

Tak więc, naszym zdaniem, także Polska powinna zainteresować się przedstawionymi problemami w jak najszybszym czasie. Opóźnienie w podjęciu tematów może pozostawić nas w rzędzie krajów tzw. trzeciego świata. Istnieje pilna konieczno!ć wprowadzenia odpowiednich tematów na uczelniach medycznych i z zakresu ochrony środowiska.

Работа является первой попыткой как для начала дискуссии, так и разработки научно-исследовательских программ, связанных с применением новых технологий, известных под названием геоинжиниринга. Польша в этой области очень стильно отстает от ведущих стран. По мнению авторов, следует внедрить хотя бы некоторые курсы в избранных вузах.

This paper is an introduction to both, starting a discussion as well as beginning research projects on programs dealing with new technologies known as geo-engineering. Poland is well behind in this matter. The authors think it is necessary that this subject is introduced in some medical or environmental universities.

Piśmiennictwo

1. Scientific American 20.10.2008.

2. Science Daily 06.04.2010.

3. Science; Planet Earth 23.06.2008.

4. Klimat. Wikipedia.

5. Cykle Milankovica. Wikipedia

6. Climate Change. Science:Planet Earth 23.06.2008.

7. ICBUW 04.03.2011.

8. www.GlobalResearch.ca28.04.2011.

9. Case Orange -Belford Group. http://www.globalresearch.ca/index.php?context=latestNews

10. Opcja Pinatubo. Wikipedia.

11. Wprost nr 50/2009/1403

12. Atmospheric Geoinzynierii 28.06.2010

13. A.Andrew i wsp. CMAJ 19.09.2000,163,6

14. Raport Parlamentu Brytyjskiego, [ www.parlament.uk.]

15. USA patent nr. 5003186. www.patentstorm.us

16. www.rsta.royalsocietypublishing.org/content/366/1882/4007.full#ref-15

17. Scientific American [20.10.2008].

18. Raport Sił Powietrznych USa www.csat.au.af.mil/2025/volume3/vol3ch15.pdf.

19. www.americanheritage.com/articles/magazine/it/2005/2/2005_2_48.shtml

20. http://k12.ocs.ou.edu/teachers/graphics/TorFatalChart.gif

21. Nicolas Caillon, et al., Timing of Atmospheric CO2 and Antarctic Temperature Changes Across Termination III. Science Magazine: Vol 299, March 14, 2003: Page 1728: http://icebubbles.ucsd.edu/Publications/CaillonTermIII.pdf

22. Terah U. DeJong, Clues to End of the Last Ice Age. USC News: September 27, 2007:
http://www.usc.edu/uscnews/stories/14288.html

23. Sunday Times, Climate Change Hits Mars. Times Online: April 27, 2007: http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/article1720024.ece

24. H.B. Hammel and G.W. Lockwood, Suggestive correlations between the brightness of Neptune, solar variability, and Earth’s temperature. Geophysical Research Letters: Vol. 34, April 19, 2007: http://www.agu.org/pubs/crossref/2007/2006GL028764.shtml

25. Robin McKie, Venus: the hot spot. The Guardian: April 9, 2006: http://www.guardian.co.uk/science/2006/apr/09/starsgalaxiesandplanets.spaceexploration

26. Robert Ferguson, Proved: There is No Climate Crisis. Science and Public Policy Institute: July 15, 2008: http://scienceandpublicpolicy.org/press/proved_no_climate_crisis.html

27. Lawrence Soloman, 32,000 Deniers. National Post: May 16, 2008:  http://network.nationalpost.com/np/blogs/fpcomment/archive/2008/05/17/32-000-deniers.aspx

28. OISM, Global Warming Petition. Petition Project: http://www.oism.org/pproject/

29. Kate Ravilious, Mars Melt . National Geographic News: 28 lutego 2007 r.: http://news.nationalgeographic.com/news/2007/02/070228-mars-warming.html

30. Robert Roy Britt, Puzzle Pluto . Space.com: 9 października 2002 r.: http://www.space.com/scienceastronomy/pluto_warming_021009.html

31. Nigel Calder.; Times Online: 11.02. 2007 r.: http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk//article1363818.ece?Submitted=true

32. “CASE ORANGE” Report (PDF without appendices)

33. Donald K. Werle, et al., “Powder contrail generation,” U.S. Patent 3,899,144, 12 Aug 1975. Assignee: U.S. Secretary of the Navy. http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1ęSect2=HITOFFęd=PALLęp=1ęu=ć2Fnetahtmlć2FPTOć2Fsrchnum.htmęr=1ęf=Gęl=50ęs1=3,899,144.PN.ęOS=PN/3,899,144ęRS=PN/3,899,144

34. Belfort Group videos of International Symposium on Chemtrails, May 29, 2010 proceedings. http://www.ustream.tv/channel/belfort-test

35. Dr Coen Vermeeren Symposium speech, Afternoon Part 1 video, (starting at about 35 mins..) (29 May 2010) http://www.ustream.tv/recorded/7299427

36. Anonymous, “CASE ORANGE: Contrail Science, Its Impact on Climate and Weather Manipulation Programs Conducted by the United States and Its Allies,” 10 May 2010. PDF without appendices: http://coto2.files.wordpress.com/2010/07/case_orange-5-10-2010-belfort-chemtrails.pdf

37. Deborah Cohen and Philip Carter, “Conflicts of Interest: WHO and the pandemic ‘flu conspiracies,’” British Medical Journal 2010;340:c2912, 3 Jun 2010. http://www.bmj.com/cgi/content/full/340/jun03_4/c2912

38. The Sunshine Project, “The Limits of Inside Pressure: The US Congress Role in ENMOD,” n.d. Accessed July 2010. http://www.sunshine-project.org/enmod/US_Congr.html

39. Copenhagen Consensus Center, “Top economists recommend climate engineering,” 4 Sep 2009. Press release [pdf]http://www.copenhagenconsensus.com/Admin/Public/DWSDownload.aspxFile=ć2fFilesć2fFilerć2fPress+Releases+2010ć2fCC_PRESS_STATEMENT_

40. Donald K. Werle, et al., “Powder contrail generation,” U.S. Patent 3,899,144, 12 Aug 1975. Assignee: U.S. Secretary of the Navy. http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1ęSect2=HITOFFęd=PALLęp=1ęu=ć2Fnetahtmlć2FPTOć2Fsrchnum.htmęr=1ęf=Gęl=50ęs1=3,899,144.PN.ęOS=PN/3,899,144ęRS=PN/3,899,144

41. David L Mitchell and William Finnegan, “Modification of Cirrus clouds to reduce global warming,” Environmental Research Letters Vol. 4 No. 4, 30 Oct 2009. Available by subscription: http://iopscience.iop.org/1748-9326/4/4/045102

42. Eli Kintisch, “Bill Gates Funding Geoengineering Research,” Science Insider, 26 Jan 2010. http://blogs.sciencemag.org/scienceinsider/2010/01/bill-gates-fund.html.

43. Col Tamzy J. House, et al. “Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025,” Department of Defense U.S. Air Force, 17 Jun 1996. Publicly released August 1996. Reproduced at Federation of American Scientists: http://www.fas.org/spp/military/docops/usaf/2025/v3c15/v3c15-1.htm

44. United States Code, Title 50, Chapter 32, “Chemical and Biological Warfare Program.” http://uscode.house.gov/download/pls/50C32.txt

45. James Rodger Fleming, “The pathological history of weather and climate modification: Three cycles of promise and hype,” Historical Studies in the Physical and Biological Sciences, Vol. 37, No. 1, 2006. Available at http://www.colby.edu/sts/06_fleming_pathological.pdf

46. John Vidal and Helen Weinstein, “RAF rainmakers ’caused 1952 flood’: Unearthed documents suggest experiment triggered torrent that killed 35 in Devon disaster,” The Guardian, 30 Aug 2001. http://www.guardian.co.uk/silly/story/0,10821,544259,00.html

47. Richard Gray, “How we made the Chernobyl rain,” Daily Telegraph, 22 Apr 2007.  http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/1549366/How-we-made-the-Chernobyl-rain.html

48. O’Neill, “The Chinese ‘Weather Manipulation Missile’ Olympics,” Universe Today, 12 Aug 2008. http://www.universetoday.com/2008/08/12/the-chinese-weather-manipulationmissile-olympics/

236 komentarzy Globalne Ocieplenie, Geoinżynieria, Modyfikacje Pogody i Środowiska, część 2

 • FILMY PRAWDY – WOJNA INFORMACYJNA

  Źródło: http://filmyprawdy.wordpress.com/

  “Wszystko to czego nie mówią Ci , którym opłacasz abonament”

  “CELNY RYK NASZYCH WROGÓW JEST NAJWIĘKSZYM SPRAWDZIANEM SŁUSZNOŚCI NASZYCH DZIAŁAŃ”

  -W Polsce ruszyła pierwsza tego typu inicjatywa-

  Polega ona na tym, iż wysyłamy bardzo ciekawe płyty z wykonanym nadrukiem w oryginalnych opakowaniach.

  Wiemy, iż płyty z opracowaną pełną grafiką szybciej rzucają się w oczy i znajdują większe zainteresowanie osoby, która je otrzyma, a siła przekazanej informacji wzrasta.

  Pragniemy podkreślić iż filmy które wysyłamy są w całości, a nie tak jak większość na youtube podzieolone na party.

  Płyty, które umieszczamy do przekazu posiadają domenę publiczną i nie pobieramy żadnych opłat za film, lecz jedynie za koszty produkcji płyt w co wchodzi: pudełko, płyta do nadruku, kartka fotograficzna A4 do okładki, tusz do nadruków.

  Jest to idealny prezent dla swojego znajomego, bądź też nauczyciela, lekarze, prawnika, polityka, profesora, księdza, sędziego i wielu innych osób, gdyż wyszkolone informacyjnie społeczeństwo stanowi siłę, zwłaszcza w czasach gdy na różne sposoby jesteśmy uczeni bierności i zrażani do działania.

  Pragniemy zaznaczyć iż filmy te w większości są dostępne w Internecie i każdy może je obejrzeć wyszukując pod daną nazwą odpowiedniego materiału.

  Płyty zawierają wiele bardzo istotnych i ważnych informacji, które powinny być znane szerokiej społeczności ludzi.

  Na płytach znajdują się również różnorodne dodatki informacyjne pozwajające głębiej zrozumieć tematy poruszane w konkretnych filmach.

  Staramy się dodawać do listów z płytami różne ciekawe dodatki w tym znaczki, bądź naklejki do rozdawania.

  ZRÓB KOPIĘ I PODAJ DALEJ

  CENNE FILMY W WYJĄTKOWEJ CENIE!!

  JAKIKOLWIEK “Dochód” ze SPRZEDARZY PŁYT PRZEZNACZAMY NA DALSZY ROZWÓJ AKCJI I TWORZENIE NOWYCH SPOSOBÓW DZIAŁANIA I INFORMOWANIA SPOŁECZEŃSTWA!

  FILMY NAGRYWANE SĄ NA PŁYTY DVD W FORMACIE AVI, DZIĘKI CZEMU MOŻNA JE ODTWORZYĆ ZARÓWNO NA KAŻDYM KOMPUTERZE JAK I ODTWARZACZU DVD PRZY TELEWIZORZE.

  —-KAŻDY FILM JEST W POLSKIEJ WERSJI JĘZYKOWEJ.—-

  O informacjach zawartych na płytach powinien wiedzieć każdy z nas i właśnie z tego powodu powstała ta inicjatywa.

  Poświęć choć chwilę na materiały zawarte na tych nośnikach, ponieważ być może jest to twoja jedyna okazja, aby zobaczyć i zapoznać się z informacjami, które nigdy nie zostaną wyemitowane w telewizji, radiu i prasie.

  Płyty te nie powstały po to, aby umilić nam czas, ale by móc przekazać nam coś bardzo cennego – wiedzę, która jest przed nami ukrywana przez klasy rządzące, a której brak dotyka bezpośrednio każdego z nas.

  Źródło: http://filmyprawdy.wordpress.com/

 • Sfrustrowana Malpa

  klawiatura się mnie tnie sorki za błedy

 • Sfrustrowana Malpa

  Pisząc ochłodzeniem miałem na myśli ocieplenie oczywiście 🙂 panie Marku WIELKI SZACUM ZA PAŃSKĄ PRACĘ POZDRAWIAM SERDECZNIE -ARTUR

 • Sfrustrowana Malpa

  http://www.youtube.com/watch?v=jO8efieX2wI tu wklejam filmek na temat chebusterów.:) w sprawie chemtrails , nie ma co liczyć ,że przestaną nas opryskiwać .. Portal tvn pogoda zamieścił art. na temat opryskiwania nas siarką w celu walki z globalnym ocipieniem (ochłodzeniem) , wszystko oczywiście dla naszego dobra 🙂 , a ludziska to łyknęli i jest git. Organizowane są konferencje, protesty , i czy coś się zmieniło? Te mendy przestały nas opryskiwać? Art.jest świetny 🙂 dzięki Ps. Fajnie było by poczytać coś na temat chembusterów na tej stronie i trzeba brać się za budowanie działek orgonowych .A trole myślą pewnie że ich władcy nie zapomną o nich? Pozbędą się ich jak przestaną być im potrzebni , odtrótki na ten szit są tylko dla wężowego plemienia – dla elity oni są tylko graczami i tak naprawdę to większość jedzie po równi pochyłej na tym samym wózku i ich też ch..j strzeli jeżeli się nie obudzą..

 • z sieci

  „OBOWIĄZKOWE SZCZEPIENIA DLA WSZYSTKICH W POLSCE JUŻ WKRÓTCE !

  … Zapraszamy do zapoznania się z tym materiałem, oraz załączonym plikiem, w którym streszczono skandaliczne zmiany ustawy, przegłosowane już przez Sejm !

  Maciej Lisowski
  Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA

  materiał dostępny jest na stronie Fundacji LEX NOSTRA ( http://www.fundacja.lexnostra.pl )

  http://fundacja.lexnostra.pl/index.php/zmiany-prawa

  http://fundacja.lexnostra.salon24.pl/431484,obowiazkowe-szczepienia-dla-wszystkich-w-polsce-juz-wkrotce

  • AQQ

   A ja się pytam gdzie jest pisssss i orędownik chemicznych paskudztw bolek P.ps.flacha”???

 • felicyta

  http://innemedium.pl/wiadomosc/kolejne-piktogramy-odnalezione-angielskich-polach
  …”Jest to właściwie trójkąt a nie krąg. W jego wnętrze wpisany jest wzór znany, jako Kwiat Życia.Jest to figura geometryczna powstająca z nałożenia na siebie wielu okręgów. Tworzy to wzór przypominający kwiat. Właśnie to znajduje się wewnątrz tej struktury.”…

  W ponizszym filmie Nassim Haramein tlumaczy czym jest i w jaki wsposob powstaje ” kwiat zycia”.

  Przekroczyć Horyzont Zdarzeń III 3/9 [PL]

  http://www.youtube.com/watch?v=uISNTcQXwRw&feature=relmfu

 • Rafal

  ex-Health Minister speaks about UFOs, Aliens, Mind Control & Conspiracies http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6LETiq8AeZA

  • monitorpolski

   Wszystko fajnie, ale czy ona przypadkiem nie robi po prostu kasy?

   • Rafal

    Ja rowniez mysle ze nie wszystko co ona mowi jest prawda

    • Peryskop

     Rafał, to powiedz gdzie polewa wg Ciebie.

     Ale po pierwsze – „ex-Health Minister” jest naciągane, bo dr Rauni-Leena Luukanen-Kilde była „chief medical officer for Lapland”. A to jednak różnica.

     Po drugie – była bodaj pierwszą osobą po Jane Burgermeister, która wyraziła swój jednoznacznie krytyczny głos nt. „świńskiej pandemii 2009”:
     http://www.youtube.com/watch?v=6gAzAoCqJwY

     Po trzecie – pamiętam że PB opóźniał jej prezentację na G666. Why ? Who knows.

    • monitorpolski

     Bo pewnie uznał, że jej wypowiedzi są zbyt daleko fantastyczne.

 • Rafal

  Chemtrail Tanker Up-Close with ON and OFF Spraying http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cnWO5KT8IhI#![monitor-polski: podawajcie tytuły do filmów po angielsku proszę. Ja tu dodałem]

 • iHe

  Ciekawe na ile wynosiny z Big Apple(NY) są spowodowane oficjalnymi zapewnieniami..
  A nie ucieczką przed rozwścieczonymi njujorkersami ewentualnie inną falą..
  W każdym razie szczurki na swoich małych szalupkach już odpływają nie czekając na kryształowa noc lub nie wiem ,może jakiś day after tomorrow czy co tam koledzy z hojliłót wymyślili.

  http://www.biztok.pl/Trwa-ucieczka-z-Nowego-Jorku-a4697

  Pewnie też klimat niezdrowy ciągnie spod pomnika z radiatorem
  Czyż nie wygląda jak chłodzny wodą sarkofag ,ewentualnie procek?
  Architektura nephalem a z tym zegarem to pewnie David.

  http://www.archirama.pl/architektura/pomnik-ofiar-ataku-na-world-trade-center-prawie-gotowy-national-911-memorial-and-museum,67_1172.html

  Śliczny ,zabetonowany jak Czarnobyl..

  Jakby ktoś szukał GSiaków to przenieśli się blisko potencjalnej siedziby shadow goverment- Denver

  Wysoko,przytulnie i warunki jak w Ziemi świętej.Nawet słone jezioro jest.(Salt Lake City, Utah)

 • z sieci

  LIST OTWARTY DO SENATU RP W SPRAWIE NOWELIZACJI USTAWY O CHOROBACH ZAKAŹNYCH

  Wielce Szanowny Pan Marszałek
  Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wielce Szanowni PT Panie i Panowie Senatorowie

  List otwarty w sprawie nowelizacji ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych na podstawie druku sejmowego 293 i 416
  wersja pdf: List otwarty do Senatu RP

  http://iddd.de/SenatLO.pdf

  http://idb.nowyekran.pl/post/67443,list-otwarty-do-senatu-rp-w-sprawie-nowelizacji-ustawy-o-chorobach-zakaznych

 • kk7qq

  W ostatnie dni czerwca przypadkiem w moim ogrodzie rzucila mi sie w oczy deszczowka w wiadrze ? Byla koloru rdzawo brunatnego ? Dla pewnosci obejrzalam inne naczynia i we wszystkich ten kolor?!!! Innym ciekawym zjawiskiem na wiosne wczesnym rankiem na zewnatrz wszystko owite „anielskim wlosem”sprawa oczywista =CHEMTRAILS!
  Odopwiedz na te zjawiska znalazlam przypadkiem tu (warte przetlumaczenia):
  http://www.chemtrails-info.de/chemtrails/fallout.htm

  Mam juz naprawde tego dosc! Polimer wlokna-nano czasteczki w deszczowce! cala tablica mendelejewa!
  Co zaburza drogi oddechowe ,moga pojawiac sie problemy z oczami i pewnie duzo duzo wiecej.

 • Annah.

  Historia jednego samobójstwa
  …istnieje we współczesnej kulturze tendencja do niezauważania tego, czym człowiek istotnie różni się od zwierząt. Wspomina o niej Jan Paweł II w encyklice Evangelium vitae (nr 22) i wiąże ją z odejściem wielu współczesnych ludzi od Boga: „Gdy zanika wrażliwość na Boga, zostaje też zagrożona i zniekształcona wrażliwość na człowieka – jak stwierdza lapidarnie Sobór Watykański II: – . Człowiek nie potrafi już postrzegać samego siebie jako kogoś od innych ziemskich stworzeń; uznaje, że jest tylko jedną z wielu istot żyjących, organizmem, który – w najlepszym razie – osiągnął bardzo wysoki stopień rozwoju.”http://www.fronda.pl/news/czytaj/tytul/najpierw_weganizm,_potem_buddyzm,_potem_samobojstwo_21352

  • Peryskop

   Buddyści należą do najbardziej pokojowo nastawionych ludzi na tej Ziemi.

   I znowu komuś tu buddyzm przeszkadza ?

   Czy Jan Paweł II atakował buddyzm ?

   Czy buddyzm kiedyś atakował KRK ?

   Kto nam podsyca tę nienawiść ?

   Świętoszkowata masoneria ?

   Misjonarze z klapkami ?

   Militaryści ?

   Syjoniści ?

   • Irol

    To ostatnie. Po wielkiej hutzpie zapoczątkowanej przez rodzonego brata Dalaj-Lamy którego swego czasu zwerbowała pewna agencja wywiadowcza z pentagramem w herbie i związanym z tym wygnaniem z Chińskiego (już) Tybetu wszystkich zakonników i zamknięciu wszystkich klasztorów włącznie z zakatrupieniem większości nauczycieli ( Tyb.: Lama) to właśnie klasztory rzymsko-katolickie przyjęły pod swój gościnny dach wygnańców.

    I to boli najbardziej sługi Syjonu.

    Nie dalej jak wczoraj w syjonistyczne sterowanej TVP widziałem reklamę najnowszej telenoweli w której niedorozwinięci (większośc sprawiała wrażenie dotkniętych skrajnym wrodzonym debilizmem) księża katoliccy będą palić ogniem równie niedorozwiniętych i prymitywnych tybetańskich lamów którzy ośmielili się osiedlić na polskiej, „na pewno jeszcze polskiej?”, ziemi.

    Najciekawsze jest, że zarówno K.K. jaki B.T. sobie nawzajem nie przeszkadzają bo celują w zupełnie innych ludzi :).

   • Peryskop

    Annah.: „Kto jest bogiem buddystów?”

    Całe szczęście że nie Ty, Annah z kropką.

    Szkoda, że nie miałaś jak widać możliwości poznania prawdziwych buddystów na miejscu tam gdzie żyją bogobojnie „Bez boga”.

    • Annah.

     Oto Odpowiedź na miarę OTO.
     Przykro mi.

    • Peryskop

     Jak dasz radę zdjąć klapki z oczu nie tracąc wiary w swojego Boga, to dostrzeżesz, że inni ludzie też mają prawo do wyznawania swojej religii, odziedziczonej po przodkach.

     Oni też mają swoją godność, tradycję, tożsamość, dumę. A jeśli bywają wrogo ustosunkowani do chrześcijan, to zwykle jest reakcja na traktowanie ich ze „świętą” pogardą, jak pogan, pół-ludzi, ciemne bydło. Bez duszy.

     Czy to przypadkiem nie z Talmudu ?

     Siostra dr Michaela P. wierzy że robi dobre uczynki, a nie dostrzega tych subtelności.

     Ktoś kto krzyczy że tylko mój Bóg jest najmojszy, staje się zaślepionym ignorantem, bo czyni zło i krzywdę żyjąc w fałszywym przekonaniu, że stara się innym zapewnić „zbawienie”.

     Często są to ludzie mający realne problemy z własnym „zbawieniem”.

     Czy nic Ci nie uświadomił przykład laminowatego świętosZka na MP ?

     Czym jest Fronda i jaką robotę robi ?

     Pozdrawiam, bo chcesz dobrze 😀

   • Irol

    Bogiem Buddystów jest „WSPÓŁCZUCIE” dla wszystkich ODCZUWAJĄCYCH CIERPIENIE ISTOT.

 • Myśląca

  Od czego będziemy płacić VAT w 2013 r.? Od ceny netto? Nie, od ceny brutto… Bo podstawą opodatkowania ma być zapłata za sprzedany towar

  Podatnicy będą płacić VAT od VAT, od tak obliczonego podatku kolejny VAT, od tego następny i tak w nieskończoność… Nie inaczej. Tajemnica tkwi w konsultowanym obecnie projekcie nowelizacji ustawy o tym podatku, a dokładniej w nowej definicji podstawy opodatkowania.

  http://firma.pb.pl/2630683,76515,vat-od-vat-do-poprawki

  • Mirek

   20 lat nic nie robią tylko podatki wymyślają, powinniśmy nie uznawać rzadnych rządów od czasu Jaruzelskiego i wszystkie decyzje uznać za nieważne.

 • AQQ

  WODZOWIE weżcie sobie do serca, że nie jesteście wybrańcami na zawsze!
  /murzyn zrobił swoje murzyn może odejść/

  http://www.tvn24.pl/przeszukania-w-biurach-sarkozy-ego-i-domu-bruni,262670,s.html

  • Peryskop

   No rzeczywiście teraz może odejść.

   Ale od kiedy to Brunia jest Murzynką ?

   😉

 • praktyczne_pytanie

  Może trochę bardziej lajtowo. Od pewnego czasu przejeżdżam koło następującego muralu: http://www.twoja-praga.pl/praga/sztuka/1855.html. Przed zapoznaniem się z teorią NWO nie wiedziałem o co w tym chodzi, natomiast teraz kojarzy mi się jednoznacznie…

 • felicyta

  Szokujący raport NIK: tak działają szpitale psychiatryczne w Polsce

  „Szpitale psychiatryczne nie przestrzegają procedur dotyczących środków przymusu bezpośredniego wobec chorych i źle dokumentują przyjmowanie chorych bez ich zgody – wynika z raportu NIK. Izba nie wyklucza, że w tych placówkach dochodzi do łamania praw pacjentów.(…) Rażące zaniedbania w dokumentowaniu przyjęć pacjentów bez ich zgody stwierdzono niemal we wszystkich skontrolowanych szpitalach. Najczęściej brakowało: zatwierdzenia przez ordynatora przyjęcia pacjenta, możliwości zasięgnięcia opinii drugiego lekarza, nie było wpisów o poinformowaniu pacjenta o przyczynach zatrzymania i przysługujących mu prawach oraz wpisów o zapoznaniu chorego z planem leczenia.(…)Zdaniem NIK niewłaściwie dokumentowane są także przypadki stosowania przymusu bezpośredniego. Lekarze nie odnotowują badań uzasadniających zastosowanie lub przedłużenia przymusu, brakuje podstawowych informacji dotyczących czasu i rodzaju stosowanego środka, a także wpisów o obowiązkowym krótkotrwałym uwolnieniu (co cztery godziny).

  Zdarza się, że wbrew prawu przymus zlecany jest od razu na 24 godziny (zamiast na cztery godziny, z możliwością przedłużenia po ponownym badaniu lekarskim). NIK podkreśla, że luki w dokumentacji nie mogą być tłumaczone przeoczeniami, a tak właśnie najczęściej wyjaśniali je kontrolerom lekarze. Izba nie wyklucza, że luki w dokumentacji były efektem nierespektowania praw pacjenta.(…)W niektórych szpitalach nie są przestrzegane procedury dotyczące stosowania środków przymusu bezpośredniego (nadużywanie środka w formie izolacji i unieruchomienia). Niewątpliwie opisane sytuacje niejednokrotnie prowadzą do poniżającego traktowania.”
  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Szokujacy-raport-NIK-tak-dzialaja-szpitale-psychiatryczne-w-Polsce,wid,14725888,wiadomosc.html

 • felicyta

  Japończycy nauczyli się wywoływania deszczu
  Tagi: Nauka, Azja, deszcze, Japonia, Świat, Wiadomości Redakcja internetowa 3.07.2012, 16:09
  http://polish.ruvr.ru/2012_07_03/80093754/
  Grupa japońskich naukowców z Uniwersytetu Tsukuba odkryła nowy sposób wywoływania opadów. Przeprowadzili oni eksperyment: w ciągu godziny badacze rozpryskiwali z samolotu płynny dwutlenek węgla nad wyspą Miyake. Nieco później, tak jak liczyli specjaliści, na pobliskich wyspach spadł deszcz.

  Japońscy specjaliści twierdzą, że dwutlenek węgla jest bezpieczniejszy i wywołuje więcej opadów, niż stosowany do tej pory jodek węgla.