Marek Nowak: Prognoza dla świata

Witam serdecznie.*
Wcale nierzadko zajmujecie się Państwo próbami zgadywania przyszłości – co mnie cieszy oraz inspiruje. Chciałbym jednak w tym miejscu przedstawić własną, unikalną metodę detekcji i opisu zdarzeń przyszłości. Metodę bardzo prostą, do stosowania dla każdego i codziennie, w sprawach swojego życia i wydarzeń światowych. Wystarczą zupełnie pierwotne podstawy matematyki.

Metodę tę odkryłem przy okazji badania – po amatorsku – właściwości liczb pierwszych. Pokrótce: potrzebna jest data urodzenia w formacie dzień, miesiąc, rok oraz imię i nazwisko. Imię i nazwisko szyfrujemy nadając literom odpowiednie cyfry – tak jak w klasycznej numerologii, Tak uzyskane dane zapisujemy poczynając od pierwszej cyfry daty, spiralnie skręcając w lewą stronę – cyfra po cyfrze. I to wszystko! Można przystąpić do deszyfracji przyszłości. Pamiętając, że informacja jest skręcona w lewo, a więc nie ma charakteru liniowego. Uzyskujemy w ten sposób, daty, nazwiska, zjawiska itd.
Ważne jest żeby wszystkie cyfry danego modułu informacyjnego łączyły się ze sobą. Jeśli ten warunek nie jest spełniony, to znaczy, że informacja jest niewypałem i nie zaistnieje w teraźniejszości. Używać należy języka odpowiedniego dla osoby, lub miejsca analizowanego.

Jakiego rodzaju informacje można uzyskać? Data śmierci, przyczyna zgonu, data katastrofy i jej godzina, dane sprawcy w przypadku diagramu ofiary, daty uderzeń ciał kosmicznych, wybuchy wulkanów, trzęsień ziemi, nazwiska ukrywających się agentów itd. W głównej mierze są to ostrzeżenia. Wszystko to opisuje w pisanej właśnie książce „Kod Uniwersalny”

Chciałbym zaprezentować w związku z powyższym prognozę na najbliższe lata, na podstawie diagramów takich osób jak: Putin, Trump, Borgolio (Papież Franciszek) oraz Jarosław Kaczyński. Ta przyszłość niestety nie rysuje się w jasnych barwach, ale do takiego stwierdzenia nie trzeba być jasnowidzem. Stosowny fragment książki w załączeniu.
Pozdrawiam Marek Nowak

Prognoza dla świata.

Trudno określić perspektywę czasową zdarzeń przyszłych. Mogą być tam zakodowane pojęcia, których nie znamy, bowiem zostaną stworzone lub odkryte dopiero za 200 lat. Nie mówiąc już o danych osobowych ludzi, których jeszcze długo nie będzie na tej planecie. Ale w ich czasach wpływ na bieg rzeczy może być znaczący. Szukając zdarzeń przyszłych należałoby się przyjrzeć ludziom żyjącym i zjawiskom istniejącym. Pojawi się więc plejada polityków, bowiem ich wpływ na losy świata od tysiącleci jest niestety największy. I na tym polega nieszczęście. Można też analizować byty bardziej abstrakcyjne jak państwo, miasto czy związek państw. Zasady tworzenia diagramu będą takie same jak w poprzednich rozdziałach.

Zacząć by trzeba od próby nakreślenia przyszłości i wpływu na nią rosyjskiego prezydenta – Wladimira Putina.

1Władimir Władimirowicz Putin 53149499 5314949965938 73295 ur. 7.10.1952

Wyraźnie opisana data – 14.09. 2017 (granatowe tło, biała czcionka) Ale co się wydarzy tego dnia? Między 7.10.1952 a 14.09.2017 upłynie 23718 dni. I ta liczba znajduje się w diagramie, przylega do tej daty. Śmierć? 149593 (kolor czarny, biała czcionka) występuje.

W jakim związku z poprzednimi zapisami – ma kolejny diagram z danymi podstawowymi Putina ze słowem nomen omen rewolucja 955633311. (kolor cynober).|

3

Czy już powinniśmy się bać? A jeśli dodać, że w diagramie Putina znajduje się również nazwisko Nawalny 5151357, bo Nawalny to największy – żyjący – oponent polityczny Putina, którego popularność i wpływy rosną z miesiąca na miesiąc. Nazwisko Nawalny (czerwona czcionka) jest wpisane w słowo rewolucja. To co stanie się w Rosji będzie miało niewątpliwie wpływ – dobry lub zły na resztę świata.

4Bo słowo wojna 56151 (czerwone tło) trwa już od wielu lat i z roku na rok ulega eskalacji. Nic dziwnego, że znajdzie się tutaj słowo Ukraina 3291951 (kolor żółty) i Krym 2974 (kolor niebieski). Niestety jest też słowo Polska 763121 (czerwony kolor i biała czcionka). I Nato 5126 (kolor fioletowy i biała czcionka) i Trump 29347 (kolor zielony i cyfra 2 w słowie Nato).

Gdyby wszystkie te pojęcia nanieść na jeden diagram – stałby się on nieczytelny. Pojęcia rozdzielone na trzy diagramy – nie oddają całej dramaturgii w tym rejonie świata. Ale czy jest w tym coś czego nie znamy? Na pewno nie. A więc nowa metoda odczytywania przyszłości nie jest być może konieczna. Jednak we wrześniu tego roku może nastąpić przesilenie. Uwagę zwraca „agresywne” położenie słowa Trump w całym układzie. A więc niech będzie Trump – kolejny raz – w tym samym czasie: Donald Trump 465134 29347 ur.14.06.1946.

6
Trump został zaprzysiężony 19.01. 2017. I na tym właściwie koniec dobrych wiadomości dla Trumpa. W diagramie jest poza tym kilka dat, które mogą być dla prezydenta niebezpieczne, ale również dla kraju, w którym zarządza. Albowiem odczytać również można słowa niebezpieczne: ISIS 9191, (cynober) ALKAIDA 1321941 (kolor granatowy i biała czcionka). I Syria 17991 (czerwone pola biała czcionka). Ale także Las Vegas 31145711 i dron 4965 (czerwona czcionka):
7Jeśli jednak odejść od bieżącej polityki- zawsze groźnej –, rzadziej ciekawej, to z diagramu Trumpa można wyczytać inne informacje, tak jakby zamiarem urzędującego Prezydenta było ujawnienie przed światem prawdy o kontaktach z obcymi cywilizacjami.
8Co na to wskazuje? Jest wyraźnie zaznaczony rok 1947 (kolor niebieski) rok w którym wydarzyła się rzekoma katastrofa obiektu latającego obcych w Roswell. Ale jest też liczba 51 – jak oznaczenie tajnej bazy sił powietrznych USA. I nazwa Groom Lake
79664 3125 – nad którym to suchym jeziorem znajduje się ta baza (czerwona czcionka)

9W Las Vegas znajduje się hotel Trumpa (64 piętra kolor zielony).
Czy ktoś odpowiedzialny za bezpieczeństwo przejął by się swoją rolą – po zapoznaniu się z tym materiałem? Wydarzenia najbliższych 3 miesięcy mogą zapoczątkować bardzo niebezpieczny okres dla świata. Również w diagramie Trumpa – zobaczcie sami występuje data
14.09.2017 (kolor zielony)czy oznacza to fatum dla nas wszystkich?

W rozdziale dotyczącym prognozowania trzęsień ziemi wykazałem, że w danej przestrzeni nazwanej, w dacie trzęsienia można dostrzec datę kolejnego wstrząsu. Prognozując zdarzenia naszej przyszłości warto spojrzeć w niebo, gdyż z tego kierunku można spodziewać się kosmicznych gości, którzy niosą ze sobą skutki katastrofalne w skali całej planety. Uderzenia komet i asteroidów w dalekiej przeszłości mają tylko przybliżoną perspektywę czasową.
Ale w 1908 roku na Syberii, na północ od jeziora Bajkał, w atmosferę ziemską wszedł bolid – zwany bolidem tunguskim i ta nazwa jest najczęściej używana, który eksplodował – na szczęście w odludnej części globu i zniszczeniu uległo – tylko 4000 kilometrów kwadratowych syberyjskiej tajgi. Miało to miejsce 30 czerwca 1908 roku. Zjawisko było i jest opisywane w różnych językach, kulturowo więc ma charakter globalny. Z tego powodu opis katastrofy tunguskiej przedstawiam w języku polskim. Dane podstawowe: bolid tunguski
26394 23573129 i 30.06.1908.

10W kolorze zielonym jest zakodowana data 15.03.2013. Co się zdarzyło owego dnia? O godzinie 9.20 czasu miejscowego (czerwona czcionka) w okolicach Czelabińska pojawił się bolid, który zanim zdetonował i rozpadł się na mniejsze części przez 32 (czcionka granatowa)sekundy lotu zalewał oślepiającym światłem całą okolicę. Jeszcze raz powtórzę, te wszystkie precyzyjne informacje odczytałem z diagramu katastrofy z 1908 roku. Ale stało się to już post factum, gdy piszę te słowa jest rok 2017 czyli cztery lata po eksplozji nad Czelabińskiem. W 1908 roku zapisy te mogły mieć tylko niejasny charakter – bez klucza do deszyfracji. Czy w takim razie – diagram czelabiński- będzie zawierał informacje o kolejnym impakcie kosmicznej bryły? Jest łatwiej w tym przypadku, bo do porównania służą dwa wydarzenia o tożsamym charakterze, z których w opisie cyfrowym jednego są zawarte dane następnego zdarzenia.

11Bolid Czelabiński 26394 3853129519 zaistniał 15.02.2013 .

Jest tutaj co najmniej kilka dat – bliższych i dalszych, do których można przyporządkować miesiące i kolejne dni. A więc duże pole do niesprawdzalności, tak jak z corocznymi przepowiedniami odnoszącymi się do tradycyjnego końca świata. W tym przypadku jednak jest pewien rok, który może mieć szczególne znaczenie. Zapisana jest data 13.04.2029. (kolor żółty)Tę datę zna każdy astronom. Tego dnia bowiem, do ziemi zbliży się asteroida Apophis na niewielką odległość 37 tys. km i będzie widoczna gołym okiem. Obiekt ma 320 m średnicy i straszliwą niszczycielską siłę w przypadku uderzenia. Zdaniem astronomów jednak do zderzenia z ziemią nie dojdzie. Skoro jednak ta data występuje w diagramie czelabińskim, to jest raczej pewne, że uderzenie nastąpi, jak to miało miejsce w dwóch poprzednich przypadkach.

12To zaznaczone na zielono słowo 132291391, to Australia. Ale z innych moich obliczeń (których nie publikuje w tym miejscu) wynika, że również Europa środkowo-wschodnia może ”oberwać”. Gdyż będzie to zjawisko o zasięgu światowym. Energia która przy tym się wyzwoli będzie równoważna 510 megatonom trotylu. Dla porównania – bomba zrzucona na Hiroszimę to 0,13 megatony, a wybuch wulkanu Krakatau w1883 roku 200 megaton. Ale są też i takie obliczenia z których wynika, że Apophis wchodząc w atmosferę ziemską uwolni energię 1480 megaton.

13Pisząc o katastrofie smoleńskiej opisałem diagramy pięciu osób, które feralnego dnia nie wsiadły na pokład samolotu. W diagramie tych osób znajdował się zespół cyfr 11259, który nazwałem „roboczo” kodem na przetrwanie, ale w sensie znaczeniowym pozostaje nie odszyfrowane do chwili obecnej. Przynajmniej w odniesieniu do języka polskiego. W każdym bądź razie 11259 występuje w diagramie bolidu czelabińskiego.

Tyle może z tego wynikać, że być może dla impaktu istnieje jakaś alternatywa. To jeszcze dwanaście lat. Być może – dokładniejsze obliczenia, wykażą, że bolid jednak uderzy 13.04. Będzie to oznaczać, że trzeba wziąć się do działania i to bardzo energicznie. Apophis nie jest kolosem w świecie asteroid. Obecny poziom rozwoju cywilizacji ludzkiej (w sferze astronautyki i rozwoju technologii militarnych) pozwala na wysunięcie tezy, że zagrożenie ze strony Apophisa, jest możliwe do zneutralizowania.

W rozdziale „Życie, zdrowie, śmierć” zarzekałem się od sporządzania diagramów osób żyjących. Ale prognozując przyszłość świata nie sposób ominąć głównych graczy politycznego spektaklu – w różnych jego aspektach. Do tej pory zająłem się Putinem i Trumpem. Ale równie przemożny wpływ mają przywódcy religijni. Dlatego do kolejnej analizy wybrałem Papieża Franciszka. Jorge Mario Borgolio 16975 41996 269767396 przyszedł na świat 17.12.1936 roku w Argentynie. W 2013 został papieżem i przyjął imię Franciszek (Franciskus).Mając na względzie argentyńskie pochodzenie papieża zasadne jest użycie słownictwa hiszpańskiego.

W diagramie papieskim pojawia się groźne słowo tumor 23469 co po hiszpańsku znaczy rak i z chorobą tą papież zmaga się od kilku lat. Jednak stała opieka lekarska powstrzymuje tę groźną i uciążliwą chorobę. Kryzys może przyjść pod koniec roku. Ale to jeszcze nic nie musi oznaczać, bowiem w papieskim diagramie występuje kod alternatywności 11259. (odnajdziecie bez trudu). Niestety również w przypadku Papieża Franciszka w diagramie występuje data 14.09.2017. (zielone tło i czerwona czcionka).

14

15Nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności wynikającym z położenia geopolitycznego Polska zbyt wiele razy była w centrum wydarzeń politycznych i zawieruch wojennych. Jak więc przedstawiają się perspektywy naszego kraju w 2017 roku. Rzeczpospolita Polska 98538761763921 763121. Nie da się wyodrębnić słowa wojna, ale pojawia się słowo cyberatak 372591212 (kolor żółty) i w to słowo wpisane jest nazwisko Putin 73295 (czerwona powiększona czcionka)może to mieć miejsce w miesiącach letnich jak wynika z konfiguracji cyfr.
16W diagramie po prawej nazwisko Kaczyński
213875129 w dalszym ciągu o przemożnym znaczeniu na scenie politycznej. Jednak w okolicach wakacji pojawia się nazwisko Tusk 2312 (czerwona czcionka) i jakiś wspólny zakres spraw tych osób. Ale nie ma też konfiguracji daty 14.09.2017. A więc tak jak gdyby to coś – związanego z datą nie miało dla nas bezpośredniego znaczenia.

17Warto więc przyjrzeć się informacjom zawartym w diagramie Jarosława Kaczyńskiego
11961315 213875129 ur. 18.06.1949. Pierwsze co rzuca się w oczy to numer lotu w którym zginął brat bliźniak Lech 101 i godzina katastrofy 8.41 (elementy występujące w diagramach 12 osób tragicznie zmarłych w katastrofie – analizowanych przeze mnie) i tajemniczy kod przetrwania 11259 znany już z poprzednich. rozdziałów (kolor niebieski).

Kolejny diagram sygnalizuje kłopoty zdrowotne Jarosława związane z żołądkiem, 8631452. Na tle wrzodowym 59864, to upośledza również funkcje, wątroby i trzustki, a więc trzeba uważać na zdrowie.
18
Podsumowanie tego rozdziału nie jest proste, gdyż zbyt wiele wątków zostało tylko zasygnalizowanych – brak jednoznaczności nie sprzyja wiarygodności – przynajmniej w trakcie czytania. Jednak to co najciekawsze to porównanie wielu diagramów i stwierdzenie, że w wielu przypadkach zawierają te samą informację o przyszłości i na temat tych samych wydarzeń.

Na temat konfliktu na Ukrainie można mówić bez końca i nie trzeba być jasnowidzem w tym przypadku. Ale ta data… 14.09.2017 co może oznaczać? Wielu informacji w diagramach tych osób po prostu nie dostrzegam. Co zobaczyłem, to opisałem.

Ale jest jeszcze coś… W diagramach Putina, Trumpa i Franciszka – w ich rodzimych językach występuje słowo słońce, sołnce, sun, sol. Co może oznaczać, że 14 września wydarzy się coś związanego z fizyką słońca. Może to być gigantyczny wybuch, który zniszczy całą infrastrukturę elektryczną i elektroniczną.

W konsekwencji to tak jakby koniec świata miał nastąpić, jeśli rozpatrzyć wszystkie konsekwencje takiego zdarzenia. To już miało miejsce. W 1859 roku potężny słoneczny rozbłysk doprowadził do spalenia kilkunastu stacji telegraficznych i poparzeniu telegrafistów. I to była cała infrastruktura elektryczna w tym czasie. A dzisiaj? Jeśli tylko ruszyć wyobraźnię, pokazują się przerażające obrazy.

*tekst przysłany e-mailem

197 komentarzy Marek Nowak: Prognoza dla świata

 • Świętowit

  David Garrett – niemiecko-amerykański skrzypek i muzyk reklamuje illuminati project.
  https://illuminatiproject.bandcamp.com/track/david-garrett-paganini-of-our-time-feat-guillermo-felipe-espinosa-trejo
  „ILLUMINATI – to nowy projekt dla kompozytorów z całego świata, którzy lubią składać piękne i kinematyczne, muzyczne ścieżki dźwiękowe i piosenki.
  Jesteśmy gotowi inwestować w młode talenty z całego świata.
  Zawsze możesz dołączyć do naszego projektu”.
  David Garrett zagrał w filmie- „Paganini uczeń diabła”.
  https://www.cda.pl/video/14918805
  16.44 min. filmu jest nawet mowa o bankierze Rothshild.
  Sami swoi.

 • napewno ten exodus czarnych muzulmanow na baila europe nie wyjdzie Bialym europejczykom na dobre!! ale z drugiej strony ! ….jest to konieczne aby zastopowac narastajacy antysemityzm i ksenofobie ora patriotyzm!! .Dlatego uwazam ze rowniez pszymusowe szczepionki z rtecia ,formaldechydem oraz aluminiom beda nieocebiona pooca w walce z antysemityzmem ,ksenofobia i patriotyzmem .Niech zyje Jezuz chrystus krolem NASZEGO SWIATA!!!

 • ——————TAJEMNICA -KARMY, za życia !!!

  Mordowali , wyzyskiwali, okradali , niszczyli itp,Narody afrykańskie –odbierają TO ! co zadali .

  Polako-katolicy nawracali OGNIEM i MIECZEM Pogan, dzisiaj mają najazd- umęczonego Naródu Słowian z Ukrainy.

  —————————–CO ZASIAŁEŚ to i ZBIERZESZ !- KARMA !.

  MORALNOŚĆ szeroko pojęta, JEST JEDYNĄ DROGĄ !! –KAŻDY zapłaci indywidualnie – KAŻDY !.

 • sowizdrzał

  Kobiety zamieszkujące dzielnicę La Chapelle-Pajol w XVIII okręgu Paryża mają dość. Ich dzielnica zamieniła się w przeciągu ostatnich lat w tzw. strefę „no go” – imigranci koczują w parkach, na chodnikach i okupują miejscowe kawiarnie i bary narzucając swoje reguły gry. Dla kobiet oznacza to – jak opisuje dziennik „Le Parisien” – ciągłe molestowanie seksualne, wyzwiska i obelgi.

  http://wpolityce.pl/swiat/340738-wielokulturowosc-w-praktyce-xviii-okreg-paryza-strefa-no-go-dla-kobiet-boimy-sie-wyjsc-z-domow-jestesmy-ciagle-nagabywane-wyzywane-obrazane

 • VIXEN

  Siema ziomki
  http://www.refcrime.info
  …jesli jeszcze ktos ma wątpliwosci lub czuje sie niedoinformowany
  Dobranoc

 • łajza

  Znalazłem: Słowiańską prognozę dla Polski:

  https://www.youtube.com/watch?v=uKbuFYd468w

  a nie jakieś tam hocki klocki

 • gość

  Były lider Tatarów: nie należy przyjmować do Polski uchodźców

  Zdaniem byłego lidera polskich Tatarów i byłego imama gminy muzułmańskiej w Gdańsku, prof. Selima Chazbijewicza, Polska nie powinna przyjmować migrantów. „Z moich osobistych doświadczeń i wspólnoty tatarskiej w Polsce wynika, że nie jest to dobry pomysł”.

  Profesor Selim Chazbijewicz, były lider polskich Tatarów, nominowany na ambasadora RP w Kazachstanie, w rozmowie na antenie radia RMF FM odniósł się do wezwań Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, które wzywają państwa członkowskie, by przyjmowały uchodźców.

  – Szczerze mówiąc, uważam, że nie należy przyjmować do Polski uchodźców – stwierdził Chazbijewicz. – Po pierwsze, w większości nie są to uchodźcy wojenni, tylko migranci ekonomiczni, tak bym to określił. Po drugie, mówiąc brutalnie, nie są dobrą siłą roboczą w Europie. Prawdopodobnie – dotychczasowe doświadczenia wskazują na to – raczej się nie zasymilują, a przynajmniej na pewno nie zrobią tego w pierwszym lub drugim pokoleniu – argumentował.

  http://www.bibula.com/?p=95809

 • Admin

  Prosżę unikać tu tematu Gadowskiego, laureata wielu nagród TVN i kreatora „prawdy obiektywnej” iście w stylu Hollywood w swoich antyrosyjskich filmach

 • Adan

  Autor to zapewne kolega „po fachu” wróżbity Macieja i jasnowidza Jackowskiego. Jedna stajnia podobny poziom.

 • ———-SUWERENNOŚĆ co to znaczy ??. Oczywiście ! jakaś tam formułka wyjaśni znaczenie słowa. A co to jest RDZEŃ, KORZEŃ ? słowa są jednoznaczne. Tu nie da zastosować się pokrętnego tłumaczenia.

  POLAKO-KATOLIK -kto to jest ?. BEZMYŚLNY Polak ,który legitymuje OBCE, WROGIE siły wżerające się w RDZEŃ Ojczyzny,Państwa,Narodu w celu jego osłabienia , rozkradzenia, zwasalizowania ODCIĘCIA OD MORALNYCH KORZENI, SWOJEJ nacji, Przodków, spuścizny, dziedzictwa itp.

  ———–dwa przykłady gdzie ŻYDZI ! za pomocą Watykanu odebrali Polsce Suwerenność.

  1-KONKORDAT –
  Tu jest dowód kto podpisał Konkordat Wikipedia Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską (1993) Z Wikipedii, wolnej…
  ~mm, 7 wrz 10 17:46
  zgłoś
  udostępnij
  Tu jest dowód kto podpisał Konkordat Wikipedia

  Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską (1993)
  Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
  Skocz do: nawigacji, szukaj

  Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską – konkordat podpisany 28 lipca 1993 w siedzibie Rady Ministrów przez arcybiskupa Józefa Kowalczyka, ówczesnego Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, i Krzysztofa Skubiszewskiego, ówczesnego Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w rządzie Hanny Suchockiej.

  Ustawa o wyrażeniu zgody na ratyfikację konkordatu została uchwalona dopiero przez Sejm III kadencji w dniu 8 stycznia 1998 r. Dokument ratyfikacyjny został podpisany przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego 23 lutego 1998[1]. Tego samego dnia konkordat ratyfikował również papież Jan Paweł II. Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych nastąpiła 25 marca. Konkordat wszedł w życie miesiąc później, 25 kwietnia 1998 r

  Sprawdziłem i teraz wiem na 100% ze podpisał Kwaśniewski

  2-https://www.youtube.com/watch?v=j-PPYGsFZ3U

  ————-NARÓD ODCIĘTY OD KORZENI ,NADAJE SIĘ NA BOAZERIĘ (cyt)

  https://wiaraprzyrodzona.wordpress.com/2015/08/11/jak-doszlo-do-chrystianizacji-polski/#more-4633

  —————————————BOAZERIA !!!czyje komnaty zostaną wyłożone nią ??.

  https://www.youtube.com/watch?v=2stNE3FXZO8

  Ps. WSZYSTKIE !! wojny jakie Polska toczyła ,były wojnami RELIGIJNYMI !. W którym miejscu jest dzisiaj Polska i jej Naród ?. Co Państwo ma do zbawienie jakiejś Kowalskiej ?.

 • matka

  Natomiast wojna z Polską to wojna głównie o wodę, a potem o bogactwa naturalne, naszego kraju.

 • gość

  Rozpoczął się nowy atak „siatki George’a Sorosa” na Polskę i Węgry

  Władze UE, współpracujące blisko ze znanym spekulantem Georgem Sorosem, zwolennikiem islamizacji Europy, zaczynają grozić Polsce i Węgrom sankcjami, jeśli nie zgodzą się na przyjęcie transz nielegalnych imigrantów, zjeżdżających się cały czas na nasz kontynent z Afryki i Azji.

  Węgierski minister spraw zagranicznych, Peter Szijjarto, stwierdził, że wezwanie Parlamentu Europejskiego do uruchomienia procedury prowadzącej do nałożenia sankcji na Budapeszt i Warszawę, to „kolejny atak siatki George’a Sorosa na Węgry”. Trudno się z nim nie zgodzić. Soros od dawna ma na pieńku z władzami Węgier, które konsekwentnie usiłują się pozbyć jego przemożnego wpływu na ich kraj.

  Aby jakoś kontrolować harce George’a Sorosa, Węgrzy unormowali zasady funkcjonowania jego instytucji na swoim terytorium. Wycie międzynarodowego lewactwa wzbudziły zwłaszcza ostatnie ustawy edukacyjne, które utrudniają funkcjonowanie kuźni sorosowych kadr, czyli Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego (CEU). Wzbudziło to oburzenie środowisk unijnych, rozkochanych w multikulturalizmie, tak gorliwie promowanym przez wszystkie organizacje Sorosa.

  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/rozpoczal-sie-nowy-atak-siatki-georgea-sorosa-na-polske-i-wegry

 • gość

  Dlaczego NATO zbombardowało bogatą Libie?

  No właśnie… Dlaczego?

  Polskie media wytłumaczyły nam, że Kaddafi był okrutnym dyktatorem, który nie tylko bezwzględnie traktował swoje społeczeństwo, okradał kraj, ale także był seksualnym dewiantem z gwardią przyboczną złożoną z pięknych młodych kobiet. Więc mu się należało.

  W tej narracji, NATO występuje jako organizacja posiadająca moralną słuszność i prawo egzekwowania prostych humanitarnych wymogów życia społecznego.

  A że giną ludzie? Wiadomo, wojna. A że w Libii teraz mamy totalny chaos – no cóż – wina Arabów, którzy nie potrafią zaprowadzić demokracji. My zrobiliśmy swoje. Pytanie tylko, czy kupujemy tę historię? Czy to nie za proste?

  W obliczu napływu olbrzymiej liczby uchodźców do Europy właśnie z Libii, zaczynamy na nowo pytać o sens tej natowskiej wojny.

  Czemuśmy rozwalili Libię? Bo to myśmy ją rozwalili. My NATO. Z powietrza, wody i lądu.

  Szukając odpowiedzi trafiłem na wiele historii z Libii, ale zacznę od relacji najwyrazistszej, przedstawionej przez małżeństwo amerykańskich biznesmenów działających w branży paliwowej, państwa JoAne i Jamesa Moriarty.

  Moriaty prowadzą interesy na wielką skalę na całym Pacyfiku, a do Libii trafili w styczniu 2007 roku w chwilę po zniesieniu sankcji na ten kraj, co pozwoliło zacząć z nim handlować.

  Mieli do zaoferowania nowoczesne technologie potrzebne w produkcji ropy naftowej.

  Jak mówi James Moriarty dla radia Blog Talk:

  https://wiadomosci.robertbrzoza.pl/usa-finansjery/dlaczego-nato-zbombardowalo-bogata-libie/

 • gość

  Kennedy zapłaci 100 tys dolarów za badanie potwierdzające bezpieczeństwo rtęci

  Robert F. Kennedy Jr. oskarżył media o przekupstwo. Uważa, że zostały „przekupione” przez przemysł farmaceutyczny.
  Na konferencji prasowej zastosował ciekawy wybieg. Przeznaczy $100,000, jeżeli ktoś znajdzie badanie naukowe potwierdzające bezpieczeństwo rtęci zawartej w szczepionkach pod nazwą tiomersal.
  Kennedy jest przewodniczącym Światowego Projektu Rtęci (World Mercury Project), grupy, która działa na rzecz globalnego zakazu stosowania rtęci, substancji 100 razy bardziej toksycznej, niż ołów.
  Kennedy stwierdził, że przemysł farmaceutyczny przyczynia się w największym stopniu do przychodów reklamowych sieci medialnych, w wysokości $ 5,4 mld rocznie.
  „Kanały medialne… to platforma do sprzedaży produktów farmaceutycznych” – powiedział.

  https://onalubi.pl/szczepienia/kennedy-zaplaci-100-tys-dolarow-za-badanie-potwierdzajace-bezpieczenstwo-rteci/

 • sowizdrzał

  Sześć milionów muzułmanów narzuca w tej chwili Francji swoją kulturę i swoją religię – mówi Interii konsul honorowy RP w Nicei Michel Forkasiewicz.

  To jest po prostu chore! We Francji jest 6 mln Arabów. Nie zgadniesz ilu z nich pracuje. Skala nieróbstwa przeraża

  http://wolnosc24.pl/2017/05/04/to-jest-po-prostu-chore-we-francji-jest-6-mln-arabow-nie-zgadniesz-ilu-z-nich-pracuje-skala-nierobstwa-przeraza/

 • revi

  K-Rino „HIDDEN AGENDA” Visual ConFronTatioN (MUSIC VIDEO) *2012*
  https://www.youtube.com/watch?v=2JgM7_0Bius

 • ciekawe

  SZYKUJE SIĘ WIELKI SKANDAL
  Krzysztof Rutkowski: ciało Magdaleny Żuk zostało zabalsamowane. To mogło zatuszować część śladów
  Jak ustalił detektyw Krzysztof Rutkowski, po przeprowadzonej sekcji zwłok Magdaleny Żuk w Egipcie, ciało kobiety zostało „wymyte specjalistycznymi środkami oraz zabalsamowane”. – Takie zabiegi mogły doprowadzić do neutralizacji pewnych śladów – zapewnia w rozmowie z Wirtualną Polską.
  http://wiadomosci.wp.pl/krzysztof-rutkowski-cialo-magdaleny-zuk-zostalo-zabalsamowane-to-moglo-zatuszowac-czesc-sladow-6124636280837761a
  Dosłownie przed chwilą Rutkowski był w Polsacie u Gozdyry i tez o tym mówił.

  • greg2014

   SZYKUJE SIĘ WIELKI SKANDAL”

   odwracają kota ogonem od ”markusów” i kumpli z bandy.
   Gozdyra- Rutkowski- para ”prawdomównych” na zamówienie.
   Zrzucą winę na tamtych..

 • gość

  Wojciech Cejrowski o relacjach Polski z Niemcami

  https://youtu.be/ylZFH67fHRM

 • ciekawe

  WAŻNY FILM NA TEMAT MIND CONTROL
  Technologie kontroli umysłu – Sławomir Wiktor – 19.05.2017
  https://www.youtube.com/watch?v=kvYli0iM4zs

 • sowizdrzał

  Tu Franciszek radośnie podryguje se w rytm kabalistyczno-okultystycznej ‚muzyki” .
  https://www.youtube.com/watch?v=HyI3pYQqdNQ

 • ————————-OPUS DEI w Polsce

  Polacy nie interesujący się polityką, katolicy z obrzezanym mózgiem, żydzi syjoniści, żydzi bolszewicy , V kolumna WERWOLFu, UPA i wiele pomniejszych organizacji grasujących po Polsce BEZKARNIE !. Codziennie podkopuje suwerenność Polski.

  Polska rozszarpywana jest przez różne GRUPY INTERESÓW.

  Jestem bacznym obserwatorem życia politycznego w Polsce. Jako dziecko sadzano mnie na parapet okna abym wypatrywała OBCEGO zbliżającego się do domu. W tamtych czasach gdy przychodzili goście rozmawiano szeptem o polityce,częściej jednak nie rozmawiano w ogóle o tejże.

  Od czasu wprowadzenia w TV obrad sejmowych miałam możliwość obserwowania, słuchania członków wszystkich partii, opcji.

  Po wielu latach analizowania sceny politycznej Polski STWIERDZAM:

  —–Polskę ! ZAORAŁY ! ROZEBRAŁY ! ROZPRZEDAŁY itd -partie PRAWICOWE ściśle powiązanie z KOŚCIOŁEM KAT.
  KIM JEST ???? tzw polska prawica ???.

  http://ssp.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2014/05/ssp2014_1_073-099.pdf

  — cóż ! nadal rządzi PRAWICA

  http://www.himavanti.org/pl/c/artykularnia/andrzej-duda-skrajna-prawica-sekty-opus-dei-walczy-o-wladze-nad-polska

  ——————–DOKĄD chcecie ? Panowie Rybak,Międlar i inne polityczne ŻÓŁTODZIOBY ( aby ??? ) dojść , jaką pułapkę znowu szykuje się Polakom ??.

  Państwo , Naród, Ojczyzna to zbyt POWAŻNA RZECZ aby powierzyć JĄ !! AMATOROM prowadzonym na ! zawodowym pasku grup interesów.

  ———————————————————————————————–

  Jest człowiek !! w Polsce TRZEZWO MYŚLĄCY o wielkiej politycznej wiedzy !, któremu można powierzyć !! budowę : RUCHU PATRIOTYCZNEGO , PARTII itp .

  Pan Dariusz Kosiur z środowiskiem z WPS : Polak jakiego dzisiaj potrzebuje POLIN tfu !! POLSKA !!

  https://wiernipolsce1.wordpress.com/2017/05/18/po-co-nam-nowa-konstytucja/#comments

 • Gema

  Mnie nie udało się zobaczyć tych numerköw w tych kolorowych polach. Nie składało się

  • meu

   Ja teź nie widzę jak te numerki liczyć.
   Nie widzę związku mièdzy opisywanymi liczbami a ich położeniem w kolorowych polach. P oruszają się ruchem konika szachowego

 • Easy Rider

  Jestem otwarty na różne kwestie zjawisk niewyjaśnionych, ale coś nie pozwala mi uwierzyć w numerologię. Tym bardziej w tym przypadku, jeżeli autor opiera rozumowanie na kłamliwych przesłankach, jakoby ISIS czy AL KAIDA były niebezpieczne dla kraju, który te organizacje stworzył, ponadto – na założeniu, że w Smoleńsku miała miejsce katastrofa lotnicza, ze wszystkimi kłamliwymi szczegółami.

  Znowu mamy do czynienia ze straszeniem, że do Ziemi zbliża się jakaś asteroida – a Ziemia co, stoi nieruchomo i czeka na to zderzenie? Trzeba się zdecydować – albo się jest zwolennikiem heliocentryzmu i wtedy trzeba przyjąć do wiadomości, że Ziemia porusza się po swojej orbicie z prędkością liniową 108 000 km/h, czyli ponad 3 razy szybciej niż rzeczona asteroida Apophis (30 000 km/h) i zacząć się bać z tego powodu, że w każdej chwili możemy w coś rąbnąć, albo przyjmując nieruchome położenie Ziemi, zaprzeczyć tym wszystkim bzdurom o asteroidach i planetach, które są tylko obrazami wyświetlanym na szkle nieba.

  Czy aby nie mamy do czynienia ze straszeniem, podobnym do daty 21 grudnia 2012 r? A może Iluminaci rzeczywiście planują na wrzesień coś w rodzaju projektu „Blue Beam” – ale w takim przypadku nie mówmy, że wynika to z numerologii.

 • sieciarz

  … wydarzy się w 512 i każdy duch zacznie grać w BGSW, wtedy gdy Rasputin na fortepianie zagra o stolicach dwóch …

  Taka stara (podobno)rymowanka autorstwa niejakiego borysa39 (?)

 • czaro

  TVP z ulicy Mysiej

  TVP nie zgodziła się na emisję spotu „Naszego Dziennika”. Powód? Gazeta chciała reklamować weekendowy magazyn, w którym przybliża destrukcyjne działanie seksedukatorów w szkołach. W opinii Telewizji Publicznej ta reklama to jawna dyskryminacja homoseksualistów. Ostatecznie spot został wyemitowany w takiej formie, żeby nie obrażać sodomitów.

  Sprawa nie byłaby bulwersująca, gdyby dotyczyła telewizji komercyjnej. Właściciel przedsiębiorstwa – a telewizja ma taką formę – może podpisywać umowy na reklamy, z kim chce i kiedy chce. Jednakże w tej kwestii sprawa wygląda zupełnie inaczej. Telewizja Polska jest telewizją publiczną, opłacaną z naszych pieniędzy. Dlatego to my, obywatele, jesteśmy właścicielami telewizji i powinna być ona tworzona dla nas. Większość Polaków to katolicy, którzy wiedzą, że homoseksualizm nie jest czymś normalnym, a jego promocja zagraża wychowaniu młodego pokolenia. Więc albo TVP jest telewizją publiczną utrzymywaną z naszych pieniędzy, dla nas, albo niech utrzymuje się sama i nie odwołuje się do wartości państwowych i narodowych. Cała sprawa jest dla mnie wyjątkowym skandalem. To już nawet za rządów Platformy Obywatelskiej nie dochodziło do takich sytuacji. Owszem, tamta telewizja miała swoje wady, ale nie cofała nas do czasów PRL i nie wskrzeszała Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Śledzę ofertę Telewizji Polskiej od dawna. Mam wiele uwag szczególnie do TVP Kultura. Program ten powstał po to, aby zadowolić gusta wymagających widzów, a stał się miejscem promocji antykultury. Jest w nim coraz więcej wątków homoseksualnych, pokazywane są sceny erotyczne lub filmy naprawdę niskiej jakości. I tak jest realizowana misja TVP. Na szczęście jest jeszcze program Jana Pospieszalskiego, który trzyma wysoki poziom. Od czasu do czasu zaprasza się też do studia publicystów, którzy mają coś do powiedzenia i trzeźwo myślą, ale to wszystko. Zapowiedzi były wielkie, miało być jak nigdy, a skończyło się jak zawsze. Telewizja publiczna ciągle jest okupowana przez lewicowe kadry. Doprawdy nie wiem, dlaczego prezes Jacek Kurski jeszcze nie zrobił tym porządku. Rząd PiS wymienił dyrektorów w TVP, ale widać, że oni sobie nie radzą. Postawione przed nimi zadanie ich przerasta. Mamy rząd, który uważa się za katolicki. Premier i jej ministrowie jeżdżą na Jasną Górę i chodzą do Komunii. Zabiegają także o liczne spotkania z Papieżem. Podobnie prezydent, który nawet gościł na ostatniej rocznicy powstania Radia Maryja. I z jednej strony budują swój wizerunek osób wierzących, a z drugiej nie potrafią dopilnować tego, aby instytucje państwowe dbały o polską tradycję i kulturę. Jeżeli premier i prezydent przymykają oczy na cenzurowanie informacji o szkodliwości promocji gender, to niedługo dojdzie do takich paradoksów, że nie będziemy mogli mówić o korupcji – bo to dyskryminuje przestępców. Nic nie powiemy o gwałtach – dyskryminujemy gwałcicieli. I nie dowiemy się nic o przekrętach w biznesie – bo nie można dyskryminować złodziei. To nie jest sprawa śmieszna, bo od wygaszania pewnych słów zaczęła się rewolucja kulturowa w Europie Zachodniej. Władze Prawa i Sprawiedliwości muszą się zastanowić nad zwolnieniem Jacka Kurskiego i pozostałych dyrektorów. Ta ekipa telewizyjna miała już tyle wpadek, że można by nimi obdzielić pół Polski. Oglądalność spada, wpływy też. W normalnych warunkach doszłoby do poważnych roszad. Jeżeli dalej TVP będzie czerpać wzorce z urzędu cenzury, który mieścił się kiedyś przy ul. Mysiej w Warszawie, to obawiam się, że nawet powszechny i przymusowy abonament nie będzie w stanie jej uratować, bo widzowie najzwyczajniej w świecie przestaną ją oglądać.

  Artykuł opublikowany na stronie: http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/182113,tvp-z-ulicy-mysiej.html

  • greg2014

   Na szczęście jest jeszcze program Jana Pospieszalskiego, który trzyma wysoki poziom. Od czasu do czasu zaprasza się też do studia publicystów, którzy mają coś do powiedzenia i trzeźwo myślą,”

   J. Zięba miał u niego być, i w ostatniej chwili zrezygnowali..
   Taka wolnośc i pluralizm.

   • czaro

    Były członek Czerwonych Gitar – „Janek”. Grał na basie………….

    https://www.youtube.com/watch?v=I8paFzueZCI

    • kk7qq

     Pospieszalski robi kawal dobrej roboty i bardzo go cenie .
     By glosic wiele prawd fatyguje sie i jezdzi po swiecie by uswiadamiac nasza rozsiana po swiecie Polonie .

     Fakt ze nie robi tego za darmo ale za symbloczna niewielka kwote .
     Oferuje niezwykle ciekawy wyklad ,odpowiada na wiele trudnych pytan .
     Dotarl i do moich stron ,mialam wiec przyjemnosc poznac go osobiscie z czego sie bardzo ciesze 🙂

  • ciekawe

   Jeżeli TVP jest do dupy? to co można powiedzieć o TVN lub Polsacie z Gozdyrą na czele

   • Ania

    Na tvn czasem puszczą jako tako dobry film między reklamami.
    Reszty nie warto…

 • Świętowit

  Do czipowania jeden krok, jeden jedyny krok nic więcej.Lemingi same są za tym, by przywilejów mieć coraz więcej.
  http://www.znamibezpiecznie.pl/praca/52-bezpieczny-pracownik/860-czytnik-linii-papilarnych-w-firmie-czy-to-legalne
  http://biznes.onet.pl/wiadomosci/analizy/analizy-rynku-pracy/czy-pracodawca-moze-kontrolowac-czas-pracy-skanujac-linie-papilarne-palca-pracownika/tqr85
  W zakładach pracy montowane są czytniki linii papilarnych bez żadnego sprzeciwu personelu.Nie będę podawał przykładów,ale technologia ta została już wdrożona.
  Witamy w NWO.

 • celebryta

  Pierwszy frankowicz wygrał proces z bankiem

  http://www.autonom.pl/?p=18349

 • denuo

  Petycja do PE i KE ws. gloryfikowania ludobójczej ideologii banderyzmu przez władze Ukrainy
  https://www.youtube.com/watch?v=FGvFzfwfma0

 • sprawdzam

  Nie wiem, jak dalej te puzzle poskładać, ale mam przekonanie, że Magdzie udało się wyskoczyć z okna (widocznie na trawę tak, jak to w pierwszej wersji mówił Rutkowski) i uciekła im.
  Tutaj gorączkowe poszukiwania
  https://www.youtube.com/watch?v=0di_gNu6vs0

  Internauci mówią o potrąceniu przez samochód. Stąd obrażenia z lewej strony ciała. Mogło się to stać po tej ucieczce.

  Są również opinie, że:
  – obrażenia lewej strony ciała Pani Magdy oraz odległość miejsca gdzie upadła od ściany budynki sugerują, że została wyrzucona z okna i że podczas upadku była nieprzytomna (bezwładna)

  – Nie jestem lekarzem ale tez mi te obrażenia pasują raczej do jakiegoś ostrego potrącenia przez samochód. Wyrażnie z filmików wynika że chciała uciec a uciekający skacze w pozycji naturalnej pionowej. Z kolei gdyby była szarpanina z pielęgniarką łapiącą za nogi i M spadła by jak nurek głową w dół to miałaby inne obrażenia

  • Easy Rider

   Chyba nikt nie zwrócił uwagi na pewien szczegół w wypowiedzi Rutkowskiego podczas konferencji prasowej, kiedy to uzasadniając niemożliwość zgonu Magdy w wyniku upadku z I piętra powiedział, że była wysportowana, gdyż – i tutaj chyba się wygadał – „uprawiała TANIEC NA RURZE”. To stawia tę bulwersującą sprawę w nieco innym świetle.

   • kk7qq

    „uprawiała TANIEC NA RURZE”

    To jednak nic nie musi oznaczac

    W obecnych zwariowanych czasach taniec na rurze zaliczany jest do dyscypilny sportow 😀 podczas gdy niegdys uprawialy jedynie takie „sporty” rozneglizowane tacerki w nocnych klubach oferujacych striptis .

    Teraz niektore kobiety z duma szyczyca sie ze tancza na rurze ,co jednoczesnie oznacza ze sa one zazwyczaj bardzo wyportowane niczym gimnastyczki .
    Mezczyzn z kolei napala gdyz kojarzyc im sie bedzie z rozbierana sesja ,seksownymi wygibasami .

    Magdalena Z. byla wysportowana i przy swiadomym skoku z takiej wysokosci mogla na prawde probowac uciec ,
    tym bardziej ze wczesniej widzielismy ze dzielnie walczyla do samego konca .

    Na powyzszym filmie wyglada rzeczywiscie jakby jej szukali ?! 🙁

    • Easy Rider

     To nic nie musi oznaczać, ale jednak, pomimo ogromu materiałów w mediach na ten temat, jakoś nigdzie nie zauważyłem informacji, gdzie i w jakim charakterze była zatrudniona Magda Ż. lub czy ewentualnie pozostawała bezrobotna.

    • sprawdzam

     Odpowiadam, choć mim zdaniem to nic nie wnosi do ew. rozwiązania zagadki.

     Mając 22 lata, otworzyła w Zgorzelcu gabinet kosmetyczny. Robiła paznokcie, rzęsy, zabiegi na twarz. Jednocześnie ciągle się uczyła. Zrobiła licencjat na kierunku dietetyka.

     Obecnie:

     W tygodniu pracowała we Wrocławiu, a w weekendy do nocy przyjmowała klientki w Zgorzelcu.

     W tzw. międzyczasie:

     Zrobiła licencjat na kierunku dietetyka.

     Sądzę, że w podtekście Twojego pytania jest sprawa braku pieniędzy i konieczność bycia utrzymanką lub dilerką.

     Niestety nie ma takiej kwoty, która by chroniła przed czymś takim. Jednym wystarczy na życie 2000 zł, innym dziesięć nie wystarczy, a jeszcze inni nawet mając puste kieszenie nigdy by tego nie zrobili.
     Tak więc pytanie o źródło zarobkowania jest zbędne.
     No chyba, że inny cel jemu przyświecał.

  • sprawdzam

   znalezione w internecie:

   Kasia
   7h temu
   Rodacy,jezeli sie myle to mnie poprawcie…Wedlug moich przemyslen, wszystko wskazuje na to,ze markus to z innymi kumplami zaplanowal,caly ten wyjazd.Magda myslala,ze to niespodzianka,ze on nie wie ale to nieprawda.Dlaczego? poniewaz uwazam,ze Magdzie podsunal te wycieczke Maciej Solczak(w porozumieniu z Markusem Wlodarskim)to biuro podrozy,ten hotel,prosto w rece tego rezydenta Mahmouda Khairy.Zanim nie pokasowali profili,mozna bylo zobaczyc rezydenta w znajomych Macka Solczaka,byla tam tez Magda.W tej dziwacznej rozmowie,markus nie zadal zadnego pytania rezydentowi,nie zapytal co sie dzieje?,dlaczego ona w towim towarzystwie boi sie mowic?,skoro rzekomo rezydent jej pomagal?rezydent,po tym jak Magda wymienila litere M, odezwal sie do markusa jak do dobredo znajomego,czesc markus,bla,bla a markus jak by nic sie nie stalo powiedzial,no dobra, pa!To bylo zaplanowane….

   • kk7qq

    Znalezione w necie.

    Ku przestrodze..

    W związku z tematem Magdaleny Ż. Zebrałam się I ja na odwagę aby także opisać swoją opowieść, która spotkała mnie 3 lata temu w Egipcie. To była moja druga wizyta w tym kraju. Mój 10 letni syn jest zafascynowany morzem i akwarystyką morska i pięknie maluje korale i życie podwodne dlatego też uznałam, iż będzie to wspaniała nagroda za rok pilnej nauki i super świadectwo na zakończenie. Cieszyliśmy się oboje. Wykupiliśmy 4 gwiazdkowy hotel w Sharm el Sheik. Już po przylocie wzbudzaliśmy sporo zainteresowania gdyż mój synek niebieskooki blondynek i ja długowłosa blondynka . Na początku uznałam to za niezwykle miłe zachowanie z ich strony, gościnność. Mieszkaliśmy w domkach położonych na terenie wielkiego ogrodu, do restauracji, recepcji i budynku głównego było dosyć daleko ale można było dojechać małymi autkami, które rozwoziły gości jak taxi po całym obiekcie i ciągle napotykano je po drodze. Pierwszego dnia pracownicy restauracji biegali wokół nas jak koło kogoś ważnego. Nasz stół był przystrojony kwiatami a ja dostałam specjalny bajecznie kolorowy koktail powitalny z pozdrowieniami od właściciela hotelu. Ciągle nie podejrzewałam niczego chociaż nieco czułam się zakłopotana tym całym zamieszaniem wokół mnie i mojego syna . Tak jakoś zagadałam się z synem podczas kolacji, że całkiem zapomniałam o wypiciu koktailu. Po kolacji powróciliśmy do pokoju aby przygotować się do mini disco dla dzieci i programu wieczornego na scenie w hotelu. Ktoś zapukał, przed drzwiami stał kelner z moim niewypitym koktajlem na tacy przystrojonej muszelkami i koperta zawierająca wygraną wycieczkę fakultatywną, wyjazd jutro o 10.00 . Mój numer pokoju wylosował wycieczkę. Z wrażenia nie wypiłam znowu koktailu, zapewne na moje szczęście. Przy programie animacyjnym dla dzieci usłyszałam przypadkiem, że jeszcze jedna rodzina wygrała tę samą wycieczkę (samotny tata z 13 letnia córką z niemiec) tak więc nie zastanawiałam się za bardzo chociaż szczerze wcale nie miałam chęci na wycieczki. Następnego dnia o 10.00 ja i pan z córką zostaliśmy odebrani busikiem, w którym siedziały jeszcze dwie rosyjskojęzyczne dziewczyny, które też wygrały. Po godzinie jazdy znaleźliśmy się w pięknym parku,ogrodzie z wodospadami z jeziorem, stawkiem (myślę sztucznie wykopanym) w którym to było coś w rodzaju pływających tratw wyłożonych dywanami i stolikiem po środku. Okazało się, że wlaościcielem rezydencji jest znany biznesmen, który użycza swojego stawku dla jak to nazwano ,,wyjątkowych gości,,, Przybyli także inni jak nam powiedziano wysoko- postawieni mężczyzni w garniturach, którzy niby przypadkiem spędzali czas na tych tratwach i popijali herbatę. Okolica była wyjątkowo piękna, podano grillowane mięsa, sałatki, napoje. Starałam się skoncentrować na podziwianiu natury i ryb ale obok mnie siedział pewien ważny pan, który bardzo się do mnie przysuwał i ciągle niechcący łapał mnie za nogę ,włosy … Inni zagadywali 13 letnia dziewczynkę, fotografowali ją a tata siedział dumny patrząc jaką ma piekną córkę. Rosyjskie wczasowiczki pościągały ubrania, powyciągały długie nogi i zażywały kąpieli słonecznych a panowie w garniturach przy 40 stopniach próbowali masować im stopy i bóg wie co jeszcze. Zamówiłam do picia Sprite, wypiłam parę łyków i miałam wrażenie, że w środku jest alkohol oczywiście obsługa zaprzeczyła i pokazano mi butelkę, że to najzwyklejszy na świecie napój. Po około dwóch godzinach zaczęło robić mi się niedobrze ,uznałam że to od bujania tej tratwy dostałam choroby morskiej. Tata dziewczynki miał podobne objawy, on ciągle ziewał i był bardzo czerwony na twarzy. Za to dzieciaki były w super humorze. Zapytałam czy moglibyśmy wycieczkę zakończyć gdyż czuję się słabo a pan z Nemiec dostał chyba udaru słonecznego i też chciałby się położyc. Rosjanki uznały, że one zostają . Nas po pół godziny namawiania odwieziono. W aucie czułam się jakbym siedziała obok siebie, nie docierały do mnie słowa i wszystko wyglądało jak w zwolnionym tępie.

    • kk7qq

     Cd.. Bałam się, że zemdleje, trzymałam mojego małego kurczowo za rękę starając się patrzeć tylko w jeden punkt aby nie zwymiotować. Po przyjezdzie do hotelu zbierano dzieciaki do gry w coś tam na scenie i malowania twarzy więc jedna z animatorek(polskich) zapytała czy Kapsiu chciałby też się bawić. Ja nie miałam siły i poszłam do pokoju się wykąpać i obiecałam odebrać syna za godzinę z kącika zabaw i animatorów . Pamiętam jak mijałam recepcję, jak wsiadam do windy i tyle…Obudziłam się w pokoju jakby komputerowym , biuro czy jakiś składzik monitorów.. byłam ubrana jednak nie miałam na sobie stanika, moja koszulka była na lewej stronie a klapki, które miałam na nogach nie należały do mnie. Miałam zdarte kolano, byłam sama w tej kanciapie… moja pierwsza myśl była ,, gdzie moje dziecko,, ! Złapałam za klamkę, zamknięte.. Pukałam, nie było okna, nie było słychać odgłosów, telefon, pierścionek i zegarek też zniknęły, prawe ucho rozerwane, ktoś zerwał kolczyka. Próbowałam wołać lecz mój język jakby po zastrzyku u dentysty stawał w poprzek, tylna cześć głowy bolała jakby ktoś wyrwał mi tam włosy… Na podłodze leżała biała podkoszulka pomazana krwią, nie należała do mnie… Moja jedyna myśl to mój Kacper, gdzie moje dziecko! Próbowałam zebrać myśli, przypomnieć sobie cokolwiek, pamietam moment gdy wsiadam do windy i tyle…Zaczęłam wołać i walić w drzwi z całych sił. Nagle otworzyły się i stała recepcjonistka pytając co ja tu robie, jak tu weszłam . Wybiegłam, znalazłam się w holu hotelu. Ze łzami w oczach biegłam tępo przed siebie w poszukiwaniu syna. Widziałam podwójnie , zamazane, glosy docierały do mnie z opóźnieniem. Mój syn z twarzą pomalowana w tygrysa radośnie nadal brał udział w zajęciach animacyjnych. Nie było mnie około 3 godzin. Wpadłam do toalety w holu, obmyłam twarz. Poszłam do recepcji, opowiedziałam co się wydarzyło, pytałam jak sie znalazłam w tym pokoju… Potraktowano mnie obojętnie, stwierdzono, że jak się na słońcu pije alkohol to potem zamiast do windy wchodzi sie do cudzych pomieszczeń i zasypia. Powiedziałam, że obudziłam się bez stanika, poraniona.. Nikt nic nie widział ,nikt nic nie wie… Rezydent też nie miał juz dziś dyżuru. Chciałam aby wezwano policję. Recepcjonistka niby zadzwoniła i mieli za 4o min tu być. Chciałam zgłosić kradzież telefonu i biżuterii . Zadzwoniłam z telefonu innej polskiej rodziny do biura podróży aby zgłosić napad, czy próbe gwałtu a może gwałtu… Nie wiem. Biuro podróży obiecało wysłać rezydenta aby on zajął sie sprawą. Czekałam przy recepcji na kanapie na policje ,rezydenta, lekarza. Lekarz zjawił sie i po 2 min badania stwierdził udar słoneczny skąd też wymioty i inne objawy. Stanik podobno sama dobrowolnie zdjęłam bo byłam pijana a klapki komuś ukradłam a komórkę i biżuterie zgubiałam jak to często pijanym turystom się zdarza. Widziałam, że mój syn zaczyna się bać i uznałam że musze pójść do pokoju aby trochę się wyciszyć i wykąpać. Kupiliśmy napoje w hotelowym sklepiku i pare ciastek. Pokój wyglądał jakby ktoś w nim czegoś szukał, wszystko było powywracane, nic nie zginęło. Podczas kapieli oglądałam swoje ciało, miałam wrażenie, że boli mnie każdy centymetr kwadratowy. Tego dnia nie wyszliśmy na zewnątrz. Kapsiu zjadł na kolacje ciastka ,zabarykadowałam drzwi krzesłem, szczelnie zamknęłam balkon i czekałam do rana. Rano przy recepcji zastałam pana z niemiec z walizkami. Ludzie mówili, że całą noc był nieprzytomny. Obudził sie na leżaku przy plaży. Jego córka była sama w pokoju , dziewczynka nic nie mówi tylko płacze i wymiotuje. Jakby zaniemówiła. Nie znam niemieckiego ani angielskiego ale poprosiłam innych gości hotelowych o pomoc w przetłumaczeniu. Opowiedzieli mu co mnie sie przydarzyło, on uznał jak i ja że coś nam dosypano. Pada też podejrzenie, że być może zgwałcono jego córkę która tylko potwierdziła, że do 24.00 grała w bilarda a na pytanie co było pózniej płacze i biegnie wymiotować. Ten pan był z Bremen. Wymieniliśmy sie adresami, policja nie dojechała nigdy.
     Był tylko jakiś typ z ochrony co opowiadał, żebym nigdy nic nie napisała w internecie i żebym najlepiej wyleciała wcześniej. Przy pomocy innych gości, rezydenta innego biura podróży i pana z Niemiec wyleciałam jeszcze tego samego dnia . Walczyłam z burem podróży, niestety bezskutecznie, po kilku dniach wyszło co raz wiecej siniakow na całym moim ciele. Kacperkowi wytłumaczyłam, że zatrułam sie jedzeniem i dlatego wracamy. Obiecałam, że odbijemy sobie te wakacje w Dziwnowie a ryby pooglądamy w zoo:(. Nigdy nikomu znajomemu o tym nie opowiedziałam. Teraz gdy tyle mówi się o Egipcie i tej dziewczynie uznałam , że czas opowiedzieć te historie ku przestrodze. Nasze następne wczasy planujemy w Karpaczu.

 • denuo

  Max Kolonko i Zbigniew Ziobro JAK ZROBIĆ PORZĄDEK Z UCHODŹCAMI HIT
  https://www.youtube.com/watch?v=eTIj7EFnQU0

 • celebryta

  Będą obowiązkowe szczepienia dzieci

  19.05.2017
  Małgorzata Solecka

  http://www.mp.pl/szczepienia/aktualnosci/164706,wlochy-beda-obowiazkowe-szczepienia-dzieci

  • kk7qq

   Dlatego jak wczesniej napisala Sprawdzam@

   Wszyscy ktorzy moga niech KONIECZNIE przyjada !!!!

   sprawdzam

   Weź udział w międzynarodowym proteście przeciw przymusowi szczepień. Odbędzie się 3 czerwca 2017 r. w Warszawie o godz. 12:00. Spotykamy się pod siedzibą Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15, skąd ulicami stolicy ruszy nasz marsz zmierzając na plac Zamkowy gdzie ok. godz. 13:00 będą przemawiać poszkodowani i wspierający protest.
   Skontaktuj się z mieszkańcami innych państw żeby zorganizowali protest przeciw przymusowi szczepień w swoim kraju! Protest na ulicach wielu krajów sprawi, że o wydarzeniu będzie głośno!

   Za:
   http://stopnop.com.pl/protest/
   Międzynarodowy protest przeciw przymusowi szczepień – 3 czerwca 2017 r. Warszawa

   ° ° ° ° ° °

   Niestety oskubali Polaków z pieniędzy i wielu zainteresowanych nie będzie mogło przybyć z tej prozaicznej przyczyny.
   Apel zatem do tych, którzy mogą … jeszcze. „

   • ARTUR

    EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA ZAJMIE SIĘ PRZYMUSEM SZCZEPIEŃ W POLSCE!
    EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA: OBOWIĄZKOWE SZCZEPIENIA JAKO PRZYMUSOWE ZABIEGI MEDYCZNE OZNACZAJĄ INGERENCJĘ W PRAWO DO POSZANOWANIA ŻYCIA PRYWATNEGO

    Stanowisko Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w kwestii obowiązku szczepień wyrażone w orzecznictwie:

    „Trybunał jednak przypomina, że życie prywatne obejmuje integralność fizyczną i psychiczną osoby (nr 32647/96 , decyzja 07.01.98 , DR 94 , s. 91-93 ). W związku z tym Trybunał zbadał wniosek na podstawie artykułu 8 Konwencji, który stanowi co następuje:
    1. Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji.
    2. Władza publiczna nie może ingerować w korzystanie z tego prawa, z wyjątkiem przypadków, zgodnie z prawem i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, na ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób. Trybunał uważa, że obowiązkowe szczepienia jako przymusowe zabiegi medyczne oznaczając ingerencję w prawo do poszanowania życia prywatnego, gwarantowanego przez art. 8 § 1.

    W Polsce w związku z przymusem szczepień łamane są jeszcze inne prawa – prawo do pełnej informacji o ryzyku wynikającym z zabiegu medycznego.

    • Admin

     Dlatego należy powołać organizację np. Komitet Obrony Godności i Praw Polaka i pozwać wszystkich tych, którzy dokonują przemocy na nas lub obrażają naszą godność (np. sędzia Nowak, który stwierdził, że Polacy są „z tradycji antysemiccy”).