Marek Nowak: Prognoza dla świata

Witam serdecznie.*
Wcale nierzadko zajmujecie się Państwo próbami zgadywania przyszłości – co mnie cieszy oraz inspiruje. Chciałbym jednak w tym miejscu przedstawić własną, unikalną metodę detekcji i opisu zdarzeń przyszłości. Metodę bardzo prostą, do stosowania dla każdego i codziennie, w sprawach swojego życia i wydarzeń światowych. Wystarczą zupełnie pierwotne podstawy matematyki.

Metodę tę odkryłem przy okazji badania – po amatorsku – właściwości liczb pierwszych. Pokrótce: potrzebna jest data urodzenia w formacie dzień, miesiąc, rok oraz imię i nazwisko. Imię i nazwisko szyfrujemy nadając literom odpowiednie cyfry – tak jak w klasycznej numerologii, Tak uzyskane dane zapisujemy poczynając od pierwszej cyfry daty, spiralnie skręcając w lewą stronę – cyfra po cyfrze. I to wszystko! Można przystąpić do deszyfracji przyszłości. Pamiętając, że informacja jest skręcona w lewo, a więc nie ma charakteru liniowego. Uzyskujemy w ten sposób, daty, nazwiska, zjawiska itd.
Ważne jest żeby wszystkie cyfry danego modułu informacyjnego łączyły się ze sobą. Jeśli ten warunek nie jest spełniony, to znaczy, że informacja jest niewypałem i nie zaistnieje w teraźniejszości. Używać należy języka odpowiedniego dla osoby, lub miejsca analizowanego.

Jakiego rodzaju informacje można uzyskać? Data śmierci, przyczyna zgonu, data katastrofy i jej godzina, dane sprawcy w przypadku diagramu ofiary, daty uderzeń ciał kosmicznych, wybuchy wulkanów, trzęsień ziemi, nazwiska ukrywających się agentów itd. W głównej mierze są to ostrzeżenia. Wszystko to opisuje w pisanej właśnie książce „Kod Uniwersalny”

Chciałbym zaprezentować w związku z powyższym prognozę na najbliższe lata, na podstawie diagramów takich osób jak: Putin, Trump, Borgolio (Papież Franciszek) oraz Jarosław Kaczyński. Ta przyszłość niestety nie rysuje się w jasnych barwach, ale do takiego stwierdzenia nie trzeba być jasnowidzem. Stosowny fragment książki w załączeniu.
Pozdrawiam Marek Nowak

Prognoza dla świata.

Trudno określić perspektywę czasową zdarzeń przyszłych. Mogą być tam zakodowane pojęcia, których nie znamy, bowiem zostaną stworzone lub odkryte dopiero za 200 lat. Nie mówiąc już o danych osobowych ludzi, których jeszcze długo nie będzie na tej planecie. Ale w ich czasach wpływ na bieg rzeczy może być znaczący. Szukając zdarzeń przyszłych należałoby się przyjrzeć ludziom żyjącym i zjawiskom istniejącym. Pojawi się więc plejada polityków, bowiem ich wpływ na losy świata od tysiącleci jest niestety największy. I na tym polega nieszczęście. Można też analizować byty bardziej abstrakcyjne jak państwo, miasto czy związek państw. Zasady tworzenia diagramu będą takie same jak w poprzednich rozdziałach.

Zacząć by trzeba od próby nakreślenia przyszłości i wpływu na nią rosyjskiego prezydenta – Wladimira Putina.

1Władimir Władimirowicz Putin 53149499 5314949965938 73295 ur. 7.10.1952

Wyraźnie opisana data – 14.09. 2017 (granatowe tło, biała czcionka) Ale co się wydarzy tego dnia? Między 7.10.1952 a 14.09.2017 upłynie 23718 dni. I ta liczba znajduje się w diagramie, przylega do tej daty. Śmierć? 149593 (kolor czarny, biała czcionka) występuje.

W jakim związku z poprzednimi zapisami – ma kolejny diagram z danymi podstawowymi Putina ze słowem nomen omen rewolucja 955633311. (kolor cynober).|

3

Czy już powinniśmy się bać? A jeśli dodać, że w diagramie Putina znajduje się również nazwisko Nawalny 5151357, bo Nawalny to największy – żyjący – oponent polityczny Putina, którego popularność i wpływy rosną z miesiąca na miesiąc. Nazwisko Nawalny (czerwona czcionka) jest wpisane w słowo rewolucja. To co stanie się w Rosji będzie miało niewątpliwie wpływ – dobry lub zły na resztę świata.

4Bo słowo wojna 56151 (czerwone tło) trwa już od wielu lat i z roku na rok ulega eskalacji. Nic dziwnego, że znajdzie się tutaj słowo Ukraina 3291951 (kolor żółty) i Krym 2974 (kolor niebieski). Niestety jest też słowo Polska 763121 (czerwony kolor i biała czcionka). I Nato 5126 (kolor fioletowy i biała czcionka) i Trump 29347 (kolor zielony i cyfra 2 w słowie Nato).

Gdyby wszystkie te pojęcia nanieść na jeden diagram – stałby się on nieczytelny. Pojęcia rozdzielone na trzy diagramy – nie oddają całej dramaturgii w tym rejonie świata. Ale czy jest w tym coś czego nie znamy? Na pewno nie. A więc nowa metoda odczytywania przyszłości nie jest być może konieczna. Jednak we wrześniu tego roku może nastąpić przesilenie. Uwagę zwraca „agresywne” położenie słowa Trump w całym układzie. A więc niech będzie Trump – kolejny raz – w tym samym czasie: Donald Trump 465134 29347 ur.14.06.1946.

6
Trump został zaprzysiężony 19.01. 2017. I na tym właściwie koniec dobrych wiadomości dla Trumpa. W diagramie jest poza tym kilka dat, które mogą być dla prezydenta niebezpieczne, ale również dla kraju, w którym zarządza. Albowiem odczytać również można słowa niebezpieczne: ISIS 9191, (cynober) ALKAIDA 1321941 (kolor granatowy i biała czcionka). I Syria 17991 (czerwone pola biała czcionka). Ale także Las Vegas 31145711 i dron 4965 (czerwona czcionka):
7Jeśli jednak odejść od bieżącej polityki- zawsze groźnej –, rzadziej ciekawej, to z diagramu Trumpa można wyczytać inne informacje, tak jakby zamiarem urzędującego Prezydenta było ujawnienie przed światem prawdy o kontaktach z obcymi cywilizacjami.
8Co na to wskazuje? Jest wyraźnie zaznaczony rok 1947 (kolor niebieski) rok w którym wydarzyła się rzekoma katastrofa obiektu latającego obcych w Roswell. Ale jest też liczba 51 – jak oznaczenie tajnej bazy sił powietrznych USA. I nazwa Groom Lake
79664 3125 – nad którym to suchym jeziorem znajduje się ta baza (czerwona czcionka)

9W Las Vegas znajduje się hotel Trumpa (64 piętra kolor zielony).
Czy ktoś odpowiedzialny za bezpieczeństwo przejął by się swoją rolą – po zapoznaniu się z tym materiałem? Wydarzenia najbliższych 3 miesięcy mogą zapoczątkować bardzo niebezpieczny okres dla świata. Również w diagramie Trumpa – zobaczcie sami występuje data
14.09.2017 (kolor zielony)czy oznacza to fatum dla nas wszystkich?

W rozdziale dotyczącym prognozowania trzęsień ziemi wykazałem, że w danej przestrzeni nazwanej, w dacie trzęsienia można dostrzec datę kolejnego wstrząsu. Prognozując zdarzenia naszej przyszłości warto spojrzeć w niebo, gdyż z tego kierunku można spodziewać się kosmicznych gości, którzy niosą ze sobą skutki katastrofalne w skali całej planety. Uderzenia komet i asteroidów w dalekiej przeszłości mają tylko przybliżoną perspektywę czasową.
Ale w 1908 roku na Syberii, na północ od jeziora Bajkał, w atmosferę ziemską wszedł bolid – zwany bolidem tunguskim i ta nazwa jest najczęściej używana, który eksplodował – na szczęście w odludnej części globu i zniszczeniu uległo – tylko 4000 kilometrów kwadratowych syberyjskiej tajgi. Miało to miejsce 30 czerwca 1908 roku. Zjawisko było i jest opisywane w różnych językach, kulturowo więc ma charakter globalny. Z tego powodu opis katastrofy tunguskiej przedstawiam w języku polskim. Dane podstawowe: bolid tunguski
26394 23573129 i 30.06.1908.

10W kolorze zielonym jest zakodowana data 15.03.2013. Co się zdarzyło owego dnia? O godzinie 9.20 czasu miejscowego (czerwona czcionka) w okolicach Czelabińska pojawił się bolid, który zanim zdetonował i rozpadł się na mniejsze części przez 32 (czcionka granatowa)sekundy lotu zalewał oślepiającym światłem całą okolicę. Jeszcze raz powtórzę, te wszystkie precyzyjne informacje odczytałem z diagramu katastrofy z 1908 roku. Ale stało się to już post factum, gdy piszę te słowa jest rok 2017 czyli cztery lata po eksplozji nad Czelabińskiem. W 1908 roku zapisy te mogły mieć tylko niejasny charakter – bez klucza do deszyfracji. Czy w takim razie – diagram czelabiński- będzie zawierał informacje o kolejnym impakcie kosmicznej bryły? Jest łatwiej w tym przypadku, bo do porównania służą dwa wydarzenia o tożsamym charakterze, z których w opisie cyfrowym jednego są zawarte dane następnego zdarzenia.

11Bolid Czelabiński 26394 3853129519 zaistniał 15.02.2013 .

Jest tutaj co najmniej kilka dat – bliższych i dalszych, do których można przyporządkować miesiące i kolejne dni. A więc duże pole do niesprawdzalności, tak jak z corocznymi przepowiedniami odnoszącymi się do tradycyjnego końca świata. W tym przypadku jednak jest pewien rok, który może mieć szczególne znaczenie. Zapisana jest data 13.04.2029. (kolor żółty)Tę datę zna każdy astronom. Tego dnia bowiem, do ziemi zbliży się asteroida Apophis na niewielką odległość 37 tys. km i będzie widoczna gołym okiem. Obiekt ma 320 m średnicy i straszliwą niszczycielską siłę w przypadku uderzenia. Zdaniem astronomów jednak do zderzenia z ziemią nie dojdzie. Skoro jednak ta data występuje w diagramie czelabińskim, to jest raczej pewne, że uderzenie nastąpi, jak to miało miejsce w dwóch poprzednich przypadkach.

12To zaznaczone na zielono słowo 132291391, to Australia. Ale z innych moich obliczeń (których nie publikuje w tym miejscu) wynika, że również Europa środkowo-wschodnia może ”oberwać”. Gdyż będzie to zjawisko o zasięgu światowym. Energia która przy tym się wyzwoli będzie równoważna 510 megatonom trotylu. Dla porównania – bomba zrzucona na Hiroszimę to 0,13 megatony, a wybuch wulkanu Krakatau w1883 roku 200 megaton. Ale są też i takie obliczenia z których wynika, że Apophis wchodząc w atmosferę ziemską uwolni energię 1480 megaton.

13Pisząc o katastrofie smoleńskiej opisałem diagramy pięciu osób, które feralnego dnia nie wsiadły na pokład samolotu. W diagramie tych osób znajdował się zespół cyfr 11259, który nazwałem „roboczo” kodem na przetrwanie, ale w sensie znaczeniowym pozostaje nie odszyfrowane do chwili obecnej. Przynajmniej w odniesieniu do języka polskiego. W każdym bądź razie 11259 występuje w diagramie bolidu czelabińskiego.

Tyle może z tego wynikać, że być może dla impaktu istnieje jakaś alternatywa. To jeszcze dwanaście lat. Być może – dokładniejsze obliczenia, wykażą, że bolid jednak uderzy 13.04. Będzie to oznaczać, że trzeba wziąć się do działania i to bardzo energicznie. Apophis nie jest kolosem w świecie asteroid. Obecny poziom rozwoju cywilizacji ludzkiej (w sferze astronautyki i rozwoju technologii militarnych) pozwala na wysunięcie tezy, że zagrożenie ze strony Apophisa, jest możliwe do zneutralizowania.

W rozdziale „Życie, zdrowie, śmierć” zarzekałem się od sporządzania diagramów osób żyjących. Ale prognozując przyszłość świata nie sposób ominąć głównych graczy politycznego spektaklu – w różnych jego aspektach. Do tej pory zająłem się Putinem i Trumpem. Ale równie przemożny wpływ mają przywódcy religijni. Dlatego do kolejnej analizy wybrałem Papieża Franciszka. Jorge Mario Borgolio 16975 41996 269767396 przyszedł na świat 17.12.1936 roku w Argentynie. W 2013 został papieżem i przyjął imię Franciszek (Franciskus).Mając na względzie argentyńskie pochodzenie papieża zasadne jest użycie słownictwa hiszpańskiego.

W diagramie papieskim pojawia się groźne słowo tumor 23469 co po hiszpańsku znaczy rak i z chorobą tą papież zmaga się od kilku lat. Jednak stała opieka lekarska powstrzymuje tę groźną i uciążliwą chorobę. Kryzys może przyjść pod koniec roku. Ale to jeszcze nic nie musi oznaczać, bowiem w papieskim diagramie występuje kod alternatywności 11259. (odnajdziecie bez trudu). Niestety również w przypadku Papieża Franciszka w diagramie występuje data 14.09.2017. (zielone tło i czerwona czcionka).

14

15Nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności wynikającym z położenia geopolitycznego Polska zbyt wiele razy była w centrum wydarzeń politycznych i zawieruch wojennych. Jak więc przedstawiają się perspektywy naszego kraju w 2017 roku. Rzeczpospolita Polska 98538761763921 763121. Nie da się wyodrębnić słowa wojna, ale pojawia się słowo cyberatak 372591212 (kolor żółty) i w to słowo wpisane jest nazwisko Putin 73295 (czerwona powiększona czcionka)może to mieć miejsce w miesiącach letnich jak wynika z konfiguracji cyfr.
16W diagramie po prawej nazwisko Kaczyński
213875129 w dalszym ciągu o przemożnym znaczeniu na scenie politycznej. Jednak w okolicach wakacji pojawia się nazwisko Tusk 2312 (czerwona czcionka) i jakiś wspólny zakres spraw tych osób. Ale nie ma też konfiguracji daty 14.09.2017. A więc tak jak gdyby to coś – związanego z datą nie miało dla nas bezpośredniego znaczenia.

17Warto więc przyjrzeć się informacjom zawartym w diagramie Jarosława Kaczyńskiego
11961315 213875129 ur. 18.06.1949. Pierwsze co rzuca się w oczy to numer lotu w którym zginął brat bliźniak Lech 101 i godzina katastrofy 8.41 (elementy występujące w diagramach 12 osób tragicznie zmarłych w katastrofie – analizowanych przeze mnie) i tajemniczy kod przetrwania 11259 znany już z poprzednich. rozdziałów (kolor niebieski).

Kolejny diagram sygnalizuje kłopoty zdrowotne Jarosława związane z żołądkiem, 8631452. Na tle wrzodowym 59864, to upośledza również funkcje, wątroby i trzustki, a więc trzeba uważać na zdrowie.
18
Podsumowanie tego rozdziału nie jest proste, gdyż zbyt wiele wątków zostało tylko zasygnalizowanych – brak jednoznaczności nie sprzyja wiarygodności – przynajmniej w trakcie czytania. Jednak to co najciekawsze to porównanie wielu diagramów i stwierdzenie, że w wielu przypadkach zawierają te samą informację o przyszłości i na temat tych samych wydarzeń.

Na temat konfliktu na Ukrainie można mówić bez końca i nie trzeba być jasnowidzem w tym przypadku. Ale ta data… 14.09.2017 co może oznaczać? Wielu informacji w diagramach tych osób po prostu nie dostrzegam. Co zobaczyłem, to opisałem.

Ale jest jeszcze coś… W diagramach Putina, Trumpa i Franciszka – w ich rodzimych językach występuje słowo słońce, sołnce, sun, sol. Co może oznaczać, że 14 września wydarzy się coś związanego z fizyką słońca. Może to być gigantyczny wybuch, który zniszczy całą infrastrukturę elektryczną i elektroniczną.

W konsekwencji to tak jakby koniec świata miał nastąpić, jeśli rozpatrzyć wszystkie konsekwencje takiego zdarzenia. To już miało miejsce. W 1859 roku potężny słoneczny rozbłysk doprowadził do spalenia kilkunastu stacji telegraficznych i poparzeniu telegrafistów. I to była cała infrastruktura elektryczna w tym czasie. A dzisiaj? Jeśli tylko ruszyć wyobraźnię, pokazują się przerażające obrazy.

*tekst przysłany e-mailem

197 komentarzy Marek Nowak: Prognoza dla świata

 • denuo

  HIT! POWIESIĆ ZDRAJCÓW OJCZYZNY – MICHALKIEWICZ O KONSEKWENCJACH ZAMACHU STANU!
  https://www.youtube.com/watch?v=2BbI2tY6fFg

 • denuo

  „Żydzi realizują postulaty Hitlera” – J. Międlar, dr Z. Kękuś, P. Rybak i M. Podlecki (87)
  https://www.youtube.com/watch?v=b_UINNHxnj0

 • denuo

  Kiedy koniec państwa WSI? Wojciech Sumliński w IPPTV! Kowalski & Chojecki NA ŻYWO 19.05.2017
  https://www.youtube.com/watch?v=voPq11MZNyU

 • irek

  Zgodnie z planem, tak zwany „Wielki Finał” misji sondy kosmicznej Cassini, powinien nastąpić 15 września 2017 roku, kiedy powinien spaść na Saturna. Wcześniej aż 22 razy przeleci w jego chmurach, nurkując w mierzącej 2000 kilometrów przerwie między pierścieniami.

  http://innemedium.pl/wiadomosc/sonda-cassini-nagrala-kolejne-dziwne-dzwieki-saturna

 • Ania

  http://www.tvn24.pl/chroni-nas-niewidzialna-tarcza-sami-ja-stworzylismy,741245,s.html
  Pasy van Allena

  Kulę ziemską otaczają pasy radiacyjne (obszar intensywnego promieniowania kosmicznego), zwane pasami Van Allena. Te wysokoenergetyczne cząstki zostały odkryte w 1958 roku przez astronoma Jamesa Van Allena, natomiast w 2012 roku NASA wystrzeliła dwie sondy, które miały je zbadać.

  Wokół Ziemi znajdują się dwa takie pasy. Rozciągają się one na odległość od tysiąca do nawet 64 tysięcy kilometrów od powierzchni naszej planety. Czasami pojawia się także trzeci pas. Ostatni został odkryty po dużej erupcji słonecznej. Do jego powstania może przyczynić się też na przykład wybuch jądrowy w atmosferze.
  Ochronna bańka

  Naukowcy przyznają, że nie myśleli o wykorzystaniu fal VLF gdziekolwiek indziej niż na powierzchni Ziemi. Okazuje się jednak, że przedostają się one do przestrzeni wokół naszej planety tworząc olbrzymią ochronną bańkę.

  Fale VLF może w rzeczywistości wpływać na ruch cząstek naładowanych w obrębie pasów promieniowania. Ta nieumyślna bariera stworzona przez człowieka stopniowo odpycha od nas promieniowanie.

  Naukowiec Dan Baker z zespołu Laboratorium Fizyki Atmosfery i Kosmosu Uniwersytetu Colorado określa to zjawisko jako „nieprzepuszczalną barierę”.

  http://kochanezdrowie.blogspot.com/2017/05/kosmiczne-ujawnienie-nadejscie-sfer-z.html

  Prawdopodobnie miał na myśli, że te Sfery pojawiają się tu od tamtych czasów.

  DW: Czy uważasz, że powiedział tak dlatego, że usłyszał to od kogoś innego – taki otrzymał wywiad?

  CG: Oczywiście, że tak. To był przeciek z wyższych poziomów Tajnego Programu Kosmicznego.

  DW: Czy mógłbyś pokrótce przypomnieć nam jak powstała zewnętrzna bariera? Co do tego doprowadziło i kiedy?

  CG: Od wielu lat energetyczne Sfery przybywały do naszego Układu Słonecznego. Przybywały także poprzez Słońce. Wiedzieli, że te Sfery są w pobliżu i ich monitorują.

  DW: Klika (Cabal) wiedziała?

  CG: Tak, Klika wiedziała. Myśleli, że te Sfery są pełne Obcych i próbowali z nimi nawiązać kontakt, ale nie otrzymali żadnej komunikacji zwrotnej. Na początku myśleli, że oto powrócili ich Sumeryjscy bogowie, czym byli bardzo podekscytowani. Szybko się jednak przekonali, że nie była to grupa która przybyła by im tu pomóc.

  W końcu zdecydowali się na użycie nowej eksperymentalnej broni. Broń ta znajdowała się w Australii, ale dowiedziałem się że celowali gdzieś z południowej Afryki. Namierzyli jedną ze Sfer wielkości księżyca, która znajdowała się zaraz za Księżycem i do niej wystrzelili. Kiedy to zrobili energia ta została przekierowana z powrotem do miejsca wystrzału i część tej bazy została zniszczona, zginęło tam wielu ludzi.

  DW: Jak już wcześniej donosiłem zostało to nagrane przez Międzynarodową Stację Kosmiczną.
  Jakie były konsekwencje tego ataku na tę Sferę? Jak zmieniło to zasady gry?

  CG: Zaraz po tym ataku została wzniesiona Zewnętrzna Bariera, a właściwie to jedna z tych przeogromnych Sfer zawarła w sobie cały nasz Układ Słoneczny.

  DW: Sfera się powiększyła?

  CG: Tak. Z poziomu na którym znajdują się te istoty nie ma to większego znaczenia.

  DW: Rozumiem.

  CG: Ustanowiono tę Zewnętrzną Barierę by zapobiec komukolwiek opuszczenie, ucieczkę czy wezwanie wsparcia.

  DW: Biorąc pod uwagę, że rozmowa z Tompkinsem, którą tu oglądamy została przeprowadzona początkiem lata 2016 r., czyli półtora roku od tego wydarzenia, które miało miejsce w grudniu 2014 roku.

  CG: Tak, dlatego prowadzi mnie to do wniosku, że na wyższych poziomach wywiadu informacje zostały zmieszane i tak to do niego spłynęło, ponieważ były doniesienia o przybywających tu i odchodzących gigantycznych fizycznych Sferach, ale tym razem była to jedna gigantyczna energetyczna Sfera, która zamknęła w sobie nasz Układ Słoneczny by zapobiec jakiemukolwiek ruchowi.

  • greg2014

   Na Słońcu dzieje się coś dziwnego: całkowicie zniknęły plamy

   Tarcza słońca jest czysta. Czym to grozi? Zdjęcia zrobione przez słoneczne obserwatorium NASA SDO (NASA’s Solar Dynamics Observatory), świadczą o tym, że z naszego ciała niebieskiego znowu zniknęły wszystkie plamy. Jedyna, która została z 9 maja 2017 roku też zniknęła. Plam nie zaobserwowano 10 maja, jak również 11 maja.”

   https://treborok.wordpress.com/na-sloncu-dzieje-sie-cos-dziwnego-calkowicie-zniknely-plamy/?preview=true

  • pi

   [..]W końcu zdecydowali się na użycie nowej eksperymentalnej broni. Broń ta znajdowała się w Australii, ale dowiedziałem się że celowali gdzieś z południowej Afryki. Namierzyli jedną ze Sfer wielkości księżyca, która znajdowała się zaraz za Księżycem i do niej wystrzelili. Kiedy to zrobili energia ta została przekierowana z powrotem do miejsca wystrzału i część tej bazy została zniszczona, zginęło tam wielu ludzi.[..]

   Jakiś czasz temu Aron (http://aronjasnowidzdiagnosta.blogspot.com) mówił o tej broni „ekperymentalnej” To jest broń jaszczurów i pochodzi z czasów gdy toczone były walki w tej części drogi mlecznej. Nikt tej broni nie używa bo jest zakazana we wszystkich cywilizacjach i dlatego jest blokowana. Ma taką moc, że niszczy całą planetę z innego miejsca we wszechświecie. Ludzie dostali ją od reptylian ponieważ ona sami nie mogą jej użyć znając zakaz. Nieświadome dziecko bawiąc się brzytwą też poniesie konsekwencje tej zabawy. Tak też się stało, energia broni została odbita. Ale użycie jej spowodowało zamknięcie naszego układu słonecznego przez siły wyższe i mamy teraz kwarantanne. Nikt nie wyleci stąd i nie przyleci z zewnątrz (wielu ludzi jest odciętych od powrotu i dlatego majstrują w Cernie nad teleportacją).

 • sprawdzam

  https://www.youtube.com/watch?v=z4Bs4Bm1V7M
  Polski rejestr dawców szpiku jednym z największych w Europie. Liczba dawców szybko rośnie

  http://finanse.wp.pl/zabiora-dzieci-za-brak-szczepien-juz-nie-tylko-kara-finansowa-6124215733184129a
  Nowa moda trafiła na sale sądowe. Chcą zabierać rodzicom dzieci

  oprac. Sebastian Ogórek
  4h temu

  Zabiorą dzieci za brak szczepień. Już nie tylko kara finansowa

  Koniec patyczkowania z rodzicami, którzy nie szczepią swoich dzieci. Sądy wydają pierwsze wnioski o ograniczenie praw rodzicielskich osobom, które nie uodpornią swoich pociech.

  https://v.wpimg.pl/MTM5NTY0JD1iemFibQQ1Z3QBYTB3Rz09IFJgJDUffmJ5DX9nYQJ_eWANfmRuCXhleAVhJyNTNzE9XCs6MFVjPj1S/
  (Fotolia)

  „Szukam kogoś, kto odda mi swoje dziecko do zaszczepienia” – takich ogłoszeń w internecie jest coraz więcej. Rodzice, którzy wierzą w antyszczepionkowe herezje, przestraszyli się konsekwencji prawnych. Szukają więc dzieci, które mogą przyprowadzić do przychodni i zaszczepić rzekomo jako swoje.

  Powód? Rodziców, którzy nie chcą szczepić dziecka, nie tylko karze się finansowo, ale także próbuje się im ograniczyć władzę rodzicielską – podaje „Rzeczpospolita”. Jak dodaje, w najlepszym przypadku rodzicom grozi nadzór kuratora, w najgorszym – odebranie dziecka i umieszczenie go w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
  wp

  Rozprawa w takiej sprawie odbędzie się 14 czerwca w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu. Sprawa dotyczy 3,5-miesięcznej Wandy, której rodzice nie zgodzili się na szczepienie w pierwszej dobie po porodzie.

  Gazeta podaje, że to niejedyny przypadek w Polsce, gdy sprawie nieszczepienia dziecka przygląda się sąd. W ostatnich miesiącach do Sądu Rejonowego w Pile wpłynęły trzy takie zawiadomienia. W jednym przypadku sąd wszczął postępowanie.

  Według rzecznika praw dziecka Marka Michalaka, cytowanego przez „Rz”, sąd ma wręcz obowiązek wyjaśnić, czy prawa dziecka nie są naruszane. Jego zdaniem sąd posiada bardziej szczegółowe informacje, dzięki którym będzie mógł ocenić decyzję rodziców.

  Od kilku lat można zaobserwować tendencję spadkową w liczbie zaszczepionych. Liczba nieuodopornianych dzieci rośnie w tempie 40 proc. rocznie.

  – Mam obecnie problemy z coraz to większymi ruchami antyszczepionkowymi. Pojawiła się przestrzeń do ich działania, wirtualna sieć, czyli Facebook i Twitter. Radzimy sobie jednak z tym coraz lepiej, jest większa grupa młodych lekarzy i absolwentów zdrowia publicznego, ale także osób, które potrafią analizować badania naukowe i przeciwstawiać się argumentom typu: „tak mi się wydaje”, „słyszałam, że..” – mówił niedawno Jarosław Pinkas, do niedawna wiceminister zdrowia, a obecnie pracownik Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. – Im nas będzie więcej w sieci, im bardziej racjonalnie będziemy argumentować, tym bezpieczniejszym krajem będziemy – dodawał.

  Ocenia się, że w Polsce odsetek zaszczepionych osób sięga ok. 95 proc. populacji. Taki odsetek zapobiega szerzeniu się zachorowań na choroby zakaźne, chroniąc nie tylko osoby, które się zaszczepiły, ale również te, które z powodu przeciwwskazań zdrowotnych nie mogły zostać zaszczepione. Ocenia się, że taki odsetek oznacza odporność populacyjną. Jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli, łącznie w latach 2011–2014 liczba osób uchylających się od poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym wzrosła jednak z ok. 5 tys. do ponad 12 tys. osób.

  ° ° ° ° ° ° ° °
  14 czerwca w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu powinna stawić się rzesza ludzi… inaczej nas rozjadą … terror będzie narastał

  • greg2014

   ”Eksperyment Tuskegee

   Eksperyment Tuskegee były serią eksperymentów medycznych, polegającym na zarażaniu ludzi celowo syfilisem w latach 1932-1972 w miejscowości Tuskegee w Alabamie (Stany Zjednoczone) przy udziale Amerykańskiej Publicznej Służby Zdrowia (United States Public Health Service).
   Badanie rozpoczęło się w 1932 i według pierwotnych założeń miało trwać ok. 6-9 miesięcy. Przeprowadzono je na grupie 600 czarnych farmerów. Spośród nich 399 było chorych na kiłę, a 201 osób stanowiło niezakażoną grupę kontrolną. PHS oznajmiło na początku, że leczenie ma być częścią badania, jednakże nie uzyskano żadnej użytecznej wiedzy pod tym kątem. Później odkryto, że PHS zdecydowało się na pozostawienie mężczyzn bez leczenia i pozwolono mężczyznom dojść do terminalnego stadium choroby i ostatecznie zgonu. Farmerzy myśleli, że otrzymują eksperymentalną terapię na „złą krew” w zamian za darmowe posiłki, a ich rodziny 50$ w przypadku śmierci. W rzeczywistości badanie było nastawione na poznanie przebiegu nieleczonej kiły i określenie czy choroba powoduje większe uszkodzenia w układzie nerwowym czy sercowo-naczyniowym oraz ustalenie różnic w przebiegu choroby u białych i czarnych. W 1947 penicylina stała się standardem leczenia kiły, ale mężczyznom nigdy nie powiedziano, że chorują na kiłę, ani też nie zaproponowano leczenia, nawet salwarsanem lub innym lekiem zawierającym arsen, które były dostępne do leczenia już na początku eksperymentu.”

   Eksperyment z Tuskegee – jak USA zamieniło swoich obywateli w króliki doświadczalne
   https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAlt7V2vvTAhUQIlAKHUpqAXgQFggsMAE&url=http%3A%2F%2Fwiadomosci.onet.pl%2Ftylko-w-onecie%2Feksperyment-z-tuskegee-jak-usa-zamienilo-swoich-obywateli-w-kroliki-doswiadczalne%2F30btbs&usg=AFQjCNHT_CPTamBef3htFVjdXxmyTUMPgQ

   Te same elementy antyludzkie od szczepionek również:

   https://youtu.be/SnpNBIgrL-s
   Badanie Tuskegee – Jeden z najbardziej bulwersujących i najlepiej udokumentowanych przypadków nieetycznego badania medycznego na ludziach. Chorzy na kiłę badani nie tylko nie wiedzieli o swojej chorobie, ale także odmawiano im leczenia lub podawano placebo. Wszystko pod czujnym okiem amerykańskiej służby zdrowia i największych organizacji medycznych USA.”

   Nazwali to ”badaniem” !

  • greg2014

   Patryk Jaki,
   sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w piśmie do Marka Posobkiewicza, Głównego Inspektora Sanitarnego:
   (…)

   „Za nieszczepienie dziecka grzywna lub pozbawienie praw rodzicielskich”, audycja Radia Wrocław z dnia 14 marca 2014r. „Nie szczepisz? Mogą odebrać dziecko!”), czy materiałem szkoleniowym przygotowanym przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie, dostępnym na stronie internetowej Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa „Odmowa szczepień — zagrożenie dla szpitala i środowiska poza szpitalnego”, abstrahując od oceny etycznej tak głębokiej ingerencji w autonomię życia rodzinnego, należy uznać za nadużycie składanie przez państwowych inspektorów sanitarnych wniosków do sądu opiekuńczego o ograniczenie, a tym bardziej pozbawienie władzy rodzicielskiej w przypadku, kiedy rodzice odmawiają dokonywania szczepień obowiązkowych dzieci. Proszę zatem Pana do zaprzestania tych praktyk. Czynię to z pełną stanowczością, gdyż w mojej ocenie uchylanie się rodziców od obowiązku poddawania dzieci szczepieniom ochronnym przeciw chorobom zakaźnym określonym na podstawie art. 17 ust. 10 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947, z późn. zm.) nie stanowi wystarczającej podstawy faktycznej do orzekania środków określonych w art. 109 i 111 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2082).”

   przeczytane na stronie STOP Przymusowi Szczepień

   ! 🙂

   • sprawdzam

    Weź udział w międzynarodowym proteście przeciw przymusowi szczepień. Odbędzie się 3 czerwca 2017 r. w Warszawie o godz. 12:00. Spotykamy się pod siedzibą Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15, skąd ulicami stolicy ruszy nasz marsz zmierzając na plac Zamkowy gdzie ok. godz. 13:00 będą przemawiać poszkodowani i wspierający protest.
    Skontaktuj się z mieszkańcami innych państw żeby zorganizowali protest przeciw przymusowi szczepień w swoim kraju! Protest na ulicach wielu krajów sprawi, że o wydarzeniu będzie głośno!

    Za:
    http://stopnop.com.pl/protest/
    Międzynarodowy protest przeciw przymusowi szczepień – 3 czerwca 2017 r. Warszawa

    ° ° ° ° ° °

    Niestety oskubali Polaków z pieniędzy i wielu zainteresowanych nie będzie mogło przybyć z tej prozaicznej przyczyny.
    Apel zatem do tych, którzy mogą … jeszcze.

 • czaro

  1.

  Zostałem zaproszony przez Klub Ronina do wygłoszenia kilku słów!! Nie będę tam po to, aby propagować jakiekolwiek treści polityczne.

  Podobno będzie to transmitowane na żywo, na YouTube 🙂

  https://www.youtube.com/user/Blogpressportal

  ZAPRASZAM !!!

  https://www.facebook.com/groups/370074529747978/permalink/1390697067685714/

  Tym, którzy nie „widzą” Facebooka wklejam zawiadomienie Klubu Ronina o moim wystąpieniu :

  ++++++++
  W dniu 22 maja o godzinie 20.00 zapraszamy do Klubu Ronina (w siedzibie SDP, Foksal 3/5) na Wieczór Medyczny Jerzego Zięby z komentarzem prof. Marii Anny Hortis – Dzierzbickiej.

  Wstęp – co łaska do kapelusza.

  Jerzy Zięba
  Od ponad 20-stu lat zajmuje się naturoterapią, szczególnie w odniesieniu do naturalnych metod leczenia i zapobiegania chorobom przewlekłym z chorobą nowotworową włącznie. Publikuje artykuły w prasie, zajmuje się analizą skuteczności komplementarnych metod leczenia chorób przewlekłych, jak też prowadzi wykłady dotyczące prostych i skutecznych metod leczenia i zapobiegania chorobom bez stosowania środków sztucznie syntetyzowanych.
  Jest autorem książek pt. „Ukryte Terapie – czego ci lekarz nie powie”, które od kilku lat utrzymują się na liście bestsellerów wielu sieci księgarskich.
  Jest dyplomowanym hipnoterapeutą klinicznym w Australii i USA. Jest też tłumaczem książki „Cholesterol – naukowe kłamstwo”, której autorem jest dr Uffe Ravnskov. Książka ta powstała po wielu latach analiz badań i publikacji medycznych, które środowisku medycznemu zupełnie nie są znane.
  Jerzy Zięba przedstawi :

  A. propozycje zmian w systemie leczenia pacjentów przewlekle chorych, zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia,

  B. zalety z tego wynikające dla polskich pacjentów, polskiego systemu ochrony zdrowia i jego systemu finansowego.

  http://ukryteterapie.pl/
  http://www.polacydlapolakow.pl/
  https://www.facebook.com/ukryteterapie

  +++++++++++++++++++++++

  2.

  Przy tej okazji bardzo dziękuję za wkład do projektu filmu o autyzmie w Polsce !
  Mamy już 25% celu, ale pozostało nam tylko 11 dni 🙁 Dlatego bardzo proszę
  o przekazywania dalej prośby o wsparcie….

  https://wspieram.to/autyzm

  Tutaj można również obejrzeć za darmo inne filmy Pana Adama Kołaczka, które
  powstały dzięki właśnie naszej inicjatywie, czyli dzięki zbiórce społecznej 🙂 !!

  http://7plag.info/

  Jeszcze raz dziękuję 🙂

  Pozdrawiam,
  Jerzy Zięba

  • greg2014

   Zostałem zaproszony przez Klub Ronina”

   Pan Jurek pewno wie kto to to finansuje,
   te ”roniny” i inne..

 • greg2014

  Oto lista grzechów przygotowana dla 9-latków przed Komunią.

  http://m.mamadu.pl/86dc4ceb8260e098604b218dafd8c368,640,0,0,0.jpg

  ”Pytania, które pojawiły się w broszurce, przygotowało Wydawnictwo Juk, zaznaczając na okładce, że publikacja została zatwierdzona przez władze kościelne. Na liście pytań pojawiło się:
  – Czy nie wyobrażałem sobie siebie lub innych osób w scenach pornograficznych?
  – Czy nie bawiłem się z kimś w nieprzyzwoite zabawy?
  – Czy nie podglądałem kogoś?
  – Czy nie bawię się swoim ciałem, dotykając miejsc intymnych?
  – Czy nie oglądałem filmów lub czasopism zawierających treści pornograficzne?
  – Czy nie oglądam w internecie stron przeznaczonych dla dorosłych?”

  Głupoty i indoktrynacji nie ma końca..

  • Ania

   W ten sposób uczy się barany nienawiści do własnego ciała, które jest grzeszne , brudne, wstrętne.

   I poczucie winy gotowe.
   Bo przecież seksu, erotyzmu, „lubieżności” należy się wystrzegać! Tylko prokreacja jest akceptowalna.
   Ale normalnym hormonalnie nie udaje się uniknąc tych grzechów.
   Więc poczucie bycia grzesznym i nieczystym gotowe. Nawet jeśli tylko podświadomie odczuwane.

   A w ślad za nim niskie poczucie własnej wartości i skłonność do dewiacji seksualnych.
   Bo przecież żadna kobieta ( mężczyzna) nie może pokochać czegoś tak grzesznego i bezwartościowego.

   Trzeba szukać osobników niedojrzałych ( fizycznie lub choćby emocjonalnie) , bo wtedy wstyd z powodu własnej bezwartościowości jest mniejszy.

   • greg2014

    Jak piszesz, totalny zamordyzm i władza pedofilów
    sukienkowych nad normalnymi ludźmi.

    • Ania

     Wszystkie religie monoteistyczne tak mają.
     Tak się rządzi człowiekiem.
     Wstyd i poczucie winy oraz poczucie niskiej wartości przygina nam kark i zgina kolana do klęku.

     A dalej to już tylko tresura: kij i marchewka. Piekło albo niebo.

 • gość

  PILNA, BARDZO WAŻNA INFORMACJA

  Jesteśmy oburzeni kompletnym brakiem woli politycznej reprezentowanym na spotkaniu 10 maja 2017 przez urzędników Ministerstwa Środowiska, którzy przez długi czas spotkania sprzeciwiali się uwzględnieniu naszej – strony społecznej – głównej propozycji poprawki (polegającej na wprowadzeniu zakazu upraw GMO).
  10 maja 2017 roku odbyło się spotkanie w sprawie projektu ustawy o organizmach i mikroorganizmach genetycznie zmodyfikowanych (druk 1424). Zgodnie z zaleceniami w zaproszeniu Ministra Środowiska z dnia 25.04.2017 na to spotkanie, strona społeczna przygotowała na piśmie i złożyła propozycje poprawek wraz z uzasadnieniem do ww projektu ustawy (opracowane (pro publico bono) przez Kancelarię Prawną Kaszyński Lewandowski i profesora Jacka Nowaka).
  Urzędnicy w MŚ powtarzali, że zaproponowanej przez nas/stroną społeczną/ głównej poprawki nie można wprowadzić, ponieważ byłaby niezgodna z prawem UE, nie podając konkretnych przepisów UE, który by to uniemożliwiały. Przypominamy, że projekt omawianej ustawy pozwala na tworzenie stref upraw GMO na terenie całego kraju.

  Jeszcze gorzej nas – stronę społeczną – potraktowano 11 maja 2017. W tym dniu o godzinie 10.00 dowiedzieliśmy się, że posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej powołanej do wyżej wspomnianego projektu ustawy, które miało się odbyć tego dnia o godzinie 14.30, zostało odwołane. W rozmowie telefonicznej z przewodniczącym podkomisji posłem Janem Dudą dowiedzieliśmy się, że powodem odwołania posiedzenia jest zmiana porządku posiedzenia Sejmu oraz potrzeba zaopiniowania zaproponowanych poprawek przez Ministra Środowiska i biuro legislacyjne Rządu. Uważamy, że należało wcześniej powiadomić stronę społeczną o odwołaniu posiedzenia, a nie rano, kiedy większość osób chcących uczestniczyć w posiedzeniu podkomisji była już w Warszawie. Ludzie przyjechali z odległych województw jak zachodniopomorskie, małopolskie czy lubelskie.
  UWAGA! Apelujemy do Was o wyrażenie stanowczego NIE DLA GMO poprzez
  http://www.wicipolskie.org/?p=24553

  • ——PRZED CHWILĄ zadzwoniłam do Ministra Prof. Szyszko, odebrała Sekretarka. Wyraziłam swój sprzeciw przeciwko wprowadzaniu do Polski GMO. Pani powiedziała,że przekaże mój sprzeciw Panu Ministrowi.

   • greg2014

    Nie ma czasu na takie pierdoły, uczy się
    pewno przeliczać swoje hektary. 😉

 • gość

  Objawienia Fatimskie w Portugalii i wygrana Portugalii na Eurowizji 2017 to ciekawy przypadek

  13 maja 2017 odbył się satanistyczny rytuał? Przepowiednie z Fatimy spełniają się…?

  13 maj 2017 był datą, której wiele osób bardzo wyczekiwało. Niektórzy liczyli, że tego dnia czeka nas jakieś wielkie i spektakularne wydarzenie. Czy tego dnia nic się nie stało? Czy może jednak Eurowizja 2017 w której wygrał Salvador Sobral z Portugalii ma jakiś związek z Fatimą i satanizmem? Czy Illuminati i Eurowizja są…

  https://youtu.be/x71NvVil5pk

 • Świętowit

  Kolejna ofiara illuminatów – Chris Cornell, wokalista zespołów Soundgarden i Audioslave zmarł w środę wieczorem; miał 52 lata.
  http://muzyka.onet.pl/rock/chris-cornell-popelnil-samobojstwo/fks1f3
  Podobnie zmarło wiele gwiazd tzw. show biznesu.Najpierw illuminati pomogli im wejść na szczyt, a gdy im się już znudzili, pozbyli się ich jak niepotrzebnych zabawek. To jest prosta metoda na wypromowanie nowych gwiazd.Przykładem może być Rihanna, która szczyt sławy osiągnęła w roku 2012. W tym samym roku zmarła Whitney Houston.
  Można sprawdzić jak odbywa się ceremonia koronacji nowych gwiazd illuminati.
  Rihanna illuminati
  http://odnajdz-swiatlo.blog.pl/2016/06/02/rihanna-album-anti-christ/
  Jak wygląda sam proceder przyjęcia do illuminati. Na pewno nie jest to takie proste. Możliwe, że oni sami wyszukują takich osób z odpowiednimi predyspozycjami do osiągnięcia sukcesu w danej dziedzinie(film, muzyka, sport, biznes), a później im to ułatwiają. Z tym to nie mają żadnego problemu.
  Znalazłem ciekawą stronę, gdzie zamieszczono informację:
  KORZYŚCI DLA NOWYCH CZŁONKÓW, KTÓRYCH PRZYJMUJE ILLUMINATI.
  1. Nagroda pieniężna w wysokości 500 000 USD w USD
  2. Nowy samochód o wyrafinowanym wyglądzie, o wartości 300 000 USD
  3. Dream House kupił w kraju własnym wyborem
  4. Wakacje na miesiąc (w pełni opłacone) do miejsca przeznaczenia.
  5.Ogólny pakiet dla użytkowników golfowych
  6.Ochrona VIP na wszystkich lotniskach na świecie
  7. Całkowita zmiana stylu życia
  8.Access to Grove Czeskie
  9.Miesięczna płatność w wysokości 1.000.000 USD na konto bankowe każdego miesiąca jako członka
  10.Onominutowe spotkanie z 5 największymi światowymi liderami i 5 największych gwiazd na świecie. Jeśli wstawisz do domu bogaty e-mail, nasz nowy adres eamil jointhehouseofriches@gmail.com
  https://illuminatiadamz.wordpress.com/
  Jeden drobny szczegół tej umowy – musisz im oddać swoją duszę.
  Wiele osób na taką umowę zgadza się. Po co im dusza, której nawet nie widać i nie wiadomo czy w ogóle istnieje.
  Dopiero później zaczynają się problemy, ale od tej umowy nie ma już odwrotu.

 • denuo

  wesprzyjmy ich!
  Jacek Międlar, Piotr Rybak i Zbigniew Kękuś o żydowskiej okupacji Polski
  https://www.youtube.com/watch?v=i8-YMeG1NdE

  • Rodriguez55

   Upadły kapłan, zielony prowokator i pożyteczny naiwniak.
   Jasne, mogę pomóc, komu najpierw w ryj? xD

   • sowizdrzał

    Rodrig, spadaj stąd troliu jeden,Von stąd, dalej jazda do swoich !!!

   • greg2014

    Idź na gazeta.pl, do swoich.

   • greg2014

    I nie strasz ogniami piekielnymi, bo już nikt się was nie boi,
    a będzie jeszcze ciekawiej.
    Kombinujecie z wojną, ale nic nie musi z tego wyjść.

   • Rodriguez55

    Wawel polski, nie pisowski?
    No to zrób to?
    A no tak pisze się pięknie, robi się gorzej czyli twoja moc to równiusienkie O.
    Wojna będzie czy chcemy czy nie i nie zależy to ani od opusowców ani od czarnych.
    To umowa wielu stron zawarta wiele wiele lat temu.
    https://www.google.pl/search?q=geneva+logo&client=ms-android-sonymobile&prmd=inv&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwibhsShu_vTAhWEiSwKHeknBWcQ_AUICSgB&biw=360&bih=511#imgrc=3UKGeL-2O__ecM:
    Ogarniesz to człowieku to przestaniesz walczyć z NWO tylko zaczniesz robić miłość wokół siebie bo tylko to się liczy

    • greg2014

     tylko zaczniesz robić miłość wokół”

     Ty tylko robisz pod siebie.
     Fachowiec od miłości 😀
     Agencie skompromitowany, plują a mówisz że deszcz pada.

    • Rodriguez55

     Kompromitacją jest widzenie wszędzie agentów. Potem się dziwią, że wszystko ląduje w teoriach spiskowych. Na Jezusa też pluli a koniec końców to żelazna rózga należy do niego.
     Poza tym dyskusja między Tobą a mną jest zakończona. Ja jestem określony w szeroko pojętym chrześcijaństwie, Ty w szeroko pojętym pogańskim sataniźmie. Słucham natury w kontekście pewnych wzorów bożych szukając chwały tj 7 cnót 10 przykazań Ty szukasz dróg gdzie nie będzie „odmawiana przyjemność pogaństwa” tj rżnięcie się pod drzewkami bez zobowiązań. No przecież to są totalne opozycje. I tak niech zostanie.

    • greg2014

     Poza tym dyskusja między Tobą a mną jest zakończona.”

     nareszcie!
     Krótko mówiąc : bredzisz.

    • greg2014

     tj rżnięcie się pod drzewkami bez zobowiązań.”

     Do tego masz dewiacyjne skłonności, ale
     zwykle łazi parami.

     ”Ks. Malachi Brendan Martin SJ (1921-1999), jako asystent kard. Augustina Bea (masona), miał w latach 60. dostęp do Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej. Tekst ten mówi o ostatniej schizmie w dziejach Kościoła katolickiego, kończącej jego dzieje na tej planecie.

     Zakończenie dwutysiącletniej okupacyjnej, antyludzkiej działalności Kościoła katolickiego na planecie Ziemia nie oznacza oczywiście żadnego „końca świata”, a jedynie „koniec czasów”, jakie znamy.

     Po rozpadzie Kościoła katolickiego czeka nas wielka niespodzianka związana z kwestią Boga…

     Radujmy się, Bracia. Powtarzam, radujmy się”

     https://youtu.be/YVpt95LfcPM

    • greg2014

     Ojcowie II Soboru Watykańskiego: rabin Abraham Heschel i kard. Augustin Bea

     https://tajnearchiwumwatykanskie.files.wordpress.com/2017/05/ajc_heschel-bea.jpg

     Ewolucja -rewolucja, poślizgną się na tym, a reszta
     agentów razem z nimi.

    • Rodriguez55

     Więc czym innym jest przyjemność pogaństwa?
     Ja o Jezusie a ten jak zwykle kopiuj wklej rzeczy wgl nie o tym. Postarałbyś się z tego hedonistycznego umysłu wycisnąć coś więcej choć może być trudno, fakt – ciężko tego oczekiwać od kogoś kto dopasowuje prawdę i naukę do swoich przekonań tj aby wygodnie. Tu się zgodzę z Ickiem – pokolenie „powtarzaczy” kopiuj wklej, zero kreatywności.

  • czaro

   Ten wywiadzik to „STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ” , bomba. Brawo Admin – Super

   Teraz tylko go rozesłać wszystkim Polakom dla oświecania umysłów. PORA SIĘ BUDZIĆ RODACY !

   ================================================================

   Rodriguez55 nieżle odleciał. A może i zesrał się ze strachu w gacie.

   • Rodriguez55

    Ten wykładzik liczbowy to czysty stek bzdur. Same potencjały a już Ojciec Pio(!) udowodnił jak się je łamie.
    Co do gaci to krótko; wierzysz w Jezusa i pismo więc zapewne masz zero objekcji żeby stanąć oko w oko i w jego imieniu udowodnić mi bez udziału ręki, że masz rację. Bieszczady welcome to Rymanów Zdrój Deszno sosnowa 4 Ty przyjeżdżasz czy ja? Jak będzie lampeczko chrystusowa?

 • eloelo520

  „Czasy ostateczne” dr. Stanisław Krajski 3. 05. 2017 r. Nowa Osuchowa konferencja

  https://www.youtube.com/watch?v=IRtqVe_BT10

  http://allegro.pl/masoneria-polska-2017-u-progu-katastrofy-krajski-i6821238727.html

 • sprawdzam

  Kto wstrzymuje przylot ciała z Egiptu?

  http://wiadomosci.wp.pl/cialo-magdaleny-zuk-w-drodze-do-polski-6122880549660801a
  Magda Kazikiewicz
  15-05-2017 (12:25)
  Ciało Magdaleny Żuk w drodze do Polski

  Ciało tragicznie zmarłej w Egipcie Magdaleny Żuk najpóźniej jutro wróci do Polski. – Jest już transportowane do kraju, niezwłocznie po przylocie odbędzie się druga sekcja zwłok – mówi Wirtualnej Polsce Paweł Jurewicz, pełnomocnik rodziny Magdaleny Żuk.

  Magdalena Żuk (Facebook.com)

  Ciało Polki prawdopodobnie jeszcze dziś zostanie przewiezione samolotem rejsowym do Polski. – Czekamy na informację, czy nastąpi to jeszcze dzisiaj, czy jutro, ale raczej to nie jest kwestia najbliższych godzin – mówi mec. Jurewicz.
  […]

  http://wiadomosci.wp.pl/kiedy-cialo-magdaleny-zuk-bedzie-w-polsce-jest-decyzja-egipskich-sledczych-6123211954243201a
  Katarzyna Bogdańska
  16-05-2017 (10:55)
  Kiedy ciało Magdaleny Żuk będzie w Polsce? Jest decyzja egipskich śledczych

  W każdej chwili ciało Magdaleny Żuk może być przetransportowane do Polski. Jaką decyzję podejmą polskie władze?

  (Facebook.com)

  Ciało Magdaleny Żuk może być przetransportowane do Polski w każdej chwili – do takich nieoficjalnych informacji strony egipskiej dotarło TVN24. W poniedziałek Paweł Jurewicz, pełnomocnik rodziny Magdaleny Żuk powiedział, że ciało kobiety najpóźniej we wtorek wróci do Polski.

  Ze słów egipskich urzędników wynika, że wydano już zgodę na transport zwłok do kraju. Zwłoki są teraz w Kairze. Teraz dalsze decyzje należą do strony polskiej. Razem z ciałem Magdaleny Żuk do kraju mają trafić wszystkie materiały ze śledztwa zgromadzone przez stronę egipską.

  […]

  • ciekawe

   Przypomina mi się sprawa Leppera gdzie badań dokonywano po weekendzie a więc po kilku dniach ,ciekawe co z tego będzie bo w przypadku Magdy tych dni upłynęło dużo więcej niż w sprawie Leppera a to już wróży w sprawie dojściu do prawdy nie najlepiej.

   • sprawdzam

    Dopiero po uszczegółowieniu wyszukiwania do 24 godzin znalazłam info, że ciało jest od kilku godzin w Polsce

    http://fakty.interia.pl/polska/news-zbigniew-ziobro-sekcja-zwlok-magdaleny-zuk-odbedzie-sie-w-pi,nId,2395330
    Ziobro podał termin sekcji zwłok Magdaleny Żuk

    Zbigniew Ziobro: Sekcja zwłok Magdaleny Żuk odbędzie się w piątek rano
    Polska
    Dzisiaj, 18 maja (15:46) 2017

    „Ok. godzinę temu wylądował samolot z ciałem Magdaleny Żuk, w piątek rano we Wrocławiu odbędzie się sekcja zwłok” – poinformował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

    Zbigniew Ziobro /Mariusz Gaczyński /East News
    Zbigniew Ziobro /Mariusz Gaczyński /East News

    „Około godzinę temu wylądował na Okęciu samolot, który przywiózł zwłoki do kraju. Są transportowane do Zakładu Medycyny Sądowej w Warszawie, w celu przeprowadzenia specjalistycznego badania tomografem komputerowym” – powiedział Ziobro na konferencji prasowej. „Badanie to pozwoli w sposób precyzyjny ustalić stan tkanek układu kostnego, tkanek miękkich i poszczególnych organów” – dodał.
    Reklama

    „W dniu jutrzejszym, w godzinach rannych odbędzie się we Wrocławiu sekcja zwłok. W związku z tą sekcją zostaną też przeprowadzone konkretne, szczegółowe badania histopatologiczne, toksykologiczne, które odpowiedzą na ważne pytania śledczych i będą miały istotne znacznie dla ustalenia całokształtu okoliczności w tym postępowaniu” – powiedział Ziobro.
    […]

 • Świętowit

  Illuminati w sporcie.
  Crossfit illuminati. Nawet się z tym nie kryją.
  http://www.crossfitilluminati.com/
  http://www.imgrum.org/media/1000312968977699960_15057164
  Zawodowy kulturysta z lat 90 tych Flex Wheller w masońskim fartuszku.
  http://www.getbig.com/boards/index.php?topic=564550.50
  Popularny piłkarz r.lewandowski na reklamie, w masce z jednym okiem składa hołd lucyferowi
  http://www.kozaczek.pl/plotka/robert-lewandowski-wyjdzie-na-boisko-w-masce-twitter-62155
  Gest tegoż samego popularnego piłkarza(charakterystyczne diabelskie rogi)
  https://twitter.com/lewy_official

 • Pokorna

  Ale czy skoro ‚Używać należy języka odpowiedniego dla osoby, lub miejsca analizowanego’ to Putina nie nalezy analizowac w cyrylicy a Trumpa po angielsku?

 • Adan

  Po 1989 roku wielu inteligentnych i rozgarniętych funkcjonariuszy SB zakładało takie firmy jak biura podróży, gabinety ezoteryczne oraz doradztwo finansowo-ubezpieczeniowe. Wielu „oświeconych” Rosjan i Ukraińców przyjechało do Polski ze wschodu, wielu rodaków powróciło z zachodu.Wielu z nich ma do spełnienia misje, o których nie wspominają lecz perzyglądając się niektórym przez dłuższy okres czasu można „po owocach” oraz sposobie działania domniemywać kto zacz. A znzlazłem w sieci coś takiego:
  http://www.infoekspres-polska.96.lt/2017/01/09/zydowski-hollywood-w-krakowie-czyli-zbigniew-kekus-vel-zydowski-bankster-i-marek-podlecki-vel-kapus-tw-ps-janusz-z-monitor-polski-pl/

 • Naqsno

  Nie Jorge Mario Borgolio tylko Jorge Mario Bergoglio. Natomiast do analizy autor używa jeszcze innej wersji nazwiska: „Borgoglio” (reprezentacja 269767396). Dalej, nie Franciskus tylko Franciscus. Rozumiem, że w tym „systemie” takie „szczegóły” są bez znaczenia. OK, jasne. Szkoda tylko, że Admin zapomniał oznaczyć ten artykuł jako kącik humoru. Bo inaczej traktować go nie sposób.

 • Saruman

  Prognozę dla papieża można o kant …. potłuc, bo nazywa się Bergolio, a nie Borgolio.

  • sprawdzam

   W wiki w niektórych językach podają Bergolio – tak, jak napisałeś, a w innych … Jorge Mario Bergoglio.

 • PONADSWIETLNY

  A co jeśli Hitler był żydem ?
  Wnioskując, mamy do czynienia z żydowskimi obozami koncentracyjnymi, itd. !?!
  I wszystko staje się proste od 20 minuty…
  https://drive.google.com/file/d/0BwPsM_1pIgFCOHdad2NET0x3M1E/view
  _____________________________
  UWAGA! Kto oszukuje Polaków? Jak działa obca agentura? Świadomy Polak! PRZEKAŻ DALEJ
  https://www.youtube.com/watch?v=x_9p544XFzk
  _____________________________
  Patent na UFO 🙂 TR3B
  https://www.google.com/patents/US20060145019
  _____________________________
  Lepiej wyłączcie to w Windowsie !!!
  http://www.godlikeproductions.com/sm/custom/ea24a66b99.jpg
  _____________________________

  PS Odnośnie tematu, biblia(MaTrIx) jest ich planem, dlatego można część zdarzeń przewidzieć 😉
  Wybierz czerwoną pigułkę, chyba że chcesz spać 🙂 i od ok 14 minuty
  https://www.youtube.com/watch?v=UZwXnWUwjLg
  _____________________________
  https://youtu.be/-_LieZEwx3Y?t=918