Marek Nowak: Prognoza dla świata

Witam serdecznie.*
Wcale nierzadko zajmujecie się Państwo próbami zgadywania przyszłości – co mnie cieszy oraz inspiruje. Chciałbym jednak w tym miejscu przedstawić własną, unikalną metodę detekcji i opisu zdarzeń przyszłości. Metodę bardzo prostą, do stosowania dla każdego i codziennie, w sprawach swojego życia i wydarzeń światowych. Wystarczą zupełnie pierwotne podstawy matematyki.

Metodę tę odkryłem przy okazji badania – po amatorsku – właściwości liczb pierwszych. Pokrótce: potrzebna jest data urodzenia w formacie dzień, miesiąc, rok oraz imię i nazwisko. Imię i nazwisko szyfrujemy nadając literom odpowiednie cyfry – tak jak w klasycznej numerologii, Tak uzyskane dane zapisujemy poczynając od pierwszej cyfry daty, spiralnie skręcając w lewą stronę – cyfra po cyfrze. I to wszystko! Można przystąpić do deszyfracji przyszłości. Pamiętając, że informacja jest skręcona w lewo, a więc nie ma charakteru liniowego. Uzyskujemy w ten sposób, daty, nazwiska, zjawiska itd.
Ważne jest żeby wszystkie cyfry danego modułu informacyjnego łączyły się ze sobą. Jeśli ten warunek nie jest spełniony, to znaczy, że informacja jest niewypałem i nie zaistnieje w teraźniejszości. Używać należy języka odpowiedniego dla osoby, lub miejsca analizowanego.

Jakiego rodzaju informacje można uzyskać? Data śmierci, przyczyna zgonu, data katastrofy i jej godzina, dane sprawcy w przypadku diagramu ofiary, daty uderzeń ciał kosmicznych, wybuchy wulkanów, trzęsień ziemi, nazwiska ukrywających się agentów itd. W głównej mierze są to ostrzeżenia. Wszystko to opisuje w pisanej właśnie książce „Kod Uniwersalny”

Chciałbym zaprezentować w związku z powyższym prognozę na najbliższe lata, na podstawie diagramów takich osób jak: Putin, Trump, Borgolio (Papież Franciszek) oraz Jarosław Kaczyński. Ta przyszłość niestety nie rysuje się w jasnych barwach, ale do takiego stwierdzenia nie trzeba być jasnowidzem. Stosowny fragment książki w załączeniu.
Pozdrawiam Marek Nowak

Prognoza dla świata.

Trudno określić perspektywę czasową zdarzeń przyszłych. Mogą być tam zakodowane pojęcia, których nie znamy, bowiem zostaną stworzone lub odkryte dopiero za 200 lat. Nie mówiąc już o danych osobowych ludzi, których jeszcze długo nie będzie na tej planecie. Ale w ich czasach wpływ na bieg rzeczy może być znaczący. Szukając zdarzeń przyszłych należałoby się przyjrzeć ludziom żyjącym i zjawiskom istniejącym. Pojawi się więc plejada polityków, bowiem ich wpływ na losy świata od tysiącleci jest niestety największy. I na tym polega nieszczęście. Można też analizować byty bardziej abstrakcyjne jak państwo, miasto czy związek państw. Zasady tworzenia diagramu będą takie same jak w poprzednich rozdziałach.

Zacząć by trzeba od próby nakreślenia przyszłości i wpływu na nią rosyjskiego prezydenta – Wladimira Putina.

1Władimir Władimirowicz Putin 53149499 5314949965938 73295 ur. 7.10.1952

Wyraźnie opisana data – 14.09. 2017 (granatowe tło, biała czcionka) Ale co się wydarzy tego dnia? Między 7.10.1952 a 14.09.2017 upłynie 23718 dni. I ta liczba znajduje się w diagramie, przylega do tej daty. Śmierć? 149593 (kolor czarny, biała czcionka) występuje.

W jakim związku z poprzednimi zapisami – ma kolejny diagram z danymi podstawowymi Putina ze słowem nomen omen rewolucja 955633311. (kolor cynober).|

3

Czy już powinniśmy się bać? A jeśli dodać, że w diagramie Putina znajduje się również nazwisko Nawalny 5151357, bo Nawalny to największy – żyjący – oponent polityczny Putina, którego popularność i wpływy rosną z miesiąca na miesiąc. Nazwisko Nawalny (czerwona czcionka) jest wpisane w słowo rewolucja. To co stanie się w Rosji będzie miało niewątpliwie wpływ – dobry lub zły na resztę świata.

4Bo słowo wojna 56151 (czerwone tło) trwa już od wielu lat i z roku na rok ulega eskalacji. Nic dziwnego, że znajdzie się tutaj słowo Ukraina 3291951 (kolor żółty) i Krym 2974 (kolor niebieski). Niestety jest też słowo Polska 763121 (czerwony kolor i biała czcionka). I Nato 5126 (kolor fioletowy i biała czcionka) i Trump 29347 (kolor zielony i cyfra 2 w słowie Nato).

Gdyby wszystkie te pojęcia nanieść na jeden diagram – stałby się on nieczytelny. Pojęcia rozdzielone na trzy diagramy – nie oddają całej dramaturgii w tym rejonie świata. Ale czy jest w tym coś czego nie znamy? Na pewno nie. A więc nowa metoda odczytywania przyszłości nie jest być może konieczna. Jednak we wrześniu tego roku może nastąpić przesilenie. Uwagę zwraca „agresywne” położenie słowa Trump w całym układzie. A więc niech będzie Trump – kolejny raz – w tym samym czasie: Donald Trump 465134 29347 ur.14.06.1946.

6
Trump został zaprzysiężony 19.01. 2017. I na tym właściwie koniec dobrych wiadomości dla Trumpa. W diagramie jest poza tym kilka dat, które mogą być dla prezydenta niebezpieczne, ale również dla kraju, w którym zarządza. Albowiem odczytać również można słowa niebezpieczne: ISIS 9191, (cynober) ALKAIDA 1321941 (kolor granatowy i biała czcionka). I Syria 17991 (czerwone pola biała czcionka). Ale także Las Vegas 31145711 i dron 4965 (czerwona czcionka):
7Jeśli jednak odejść od bieżącej polityki- zawsze groźnej –, rzadziej ciekawej, to z diagramu Trumpa można wyczytać inne informacje, tak jakby zamiarem urzędującego Prezydenta było ujawnienie przed światem prawdy o kontaktach z obcymi cywilizacjami.
8Co na to wskazuje? Jest wyraźnie zaznaczony rok 1947 (kolor niebieski) rok w którym wydarzyła się rzekoma katastrofa obiektu latającego obcych w Roswell. Ale jest też liczba 51 – jak oznaczenie tajnej bazy sił powietrznych USA. I nazwa Groom Lake
79664 3125 – nad którym to suchym jeziorem znajduje się ta baza (czerwona czcionka)

9W Las Vegas znajduje się hotel Trumpa (64 piętra kolor zielony).
Czy ktoś odpowiedzialny za bezpieczeństwo przejął by się swoją rolą – po zapoznaniu się z tym materiałem? Wydarzenia najbliższych 3 miesięcy mogą zapoczątkować bardzo niebezpieczny okres dla świata. Również w diagramie Trumpa – zobaczcie sami występuje data
14.09.2017 (kolor zielony)czy oznacza to fatum dla nas wszystkich?

W rozdziale dotyczącym prognozowania trzęsień ziemi wykazałem, że w danej przestrzeni nazwanej, w dacie trzęsienia można dostrzec datę kolejnego wstrząsu. Prognozując zdarzenia naszej przyszłości warto spojrzeć w niebo, gdyż z tego kierunku można spodziewać się kosmicznych gości, którzy niosą ze sobą skutki katastrofalne w skali całej planety. Uderzenia komet i asteroidów w dalekiej przeszłości mają tylko przybliżoną perspektywę czasową.
Ale w 1908 roku na Syberii, na północ od jeziora Bajkał, w atmosferę ziemską wszedł bolid – zwany bolidem tunguskim i ta nazwa jest najczęściej używana, który eksplodował – na szczęście w odludnej części globu i zniszczeniu uległo – tylko 4000 kilometrów kwadratowych syberyjskiej tajgi. Miało to miejsce 30 czerwca 1908 roku. Zjawisko było i jest opisywane w różnych językach, kulturowo więc ma charakter globalny. Z tego powodu opis katastrofy tunguskiej przedstawiam w języku polskim. Dane podstawowe: bolid tunguski
26394 23573129 i 30.06.1908.

10W kolorze zielonym jest zakodowana data 15.03.2013. Co się zdarzyło owego dnia? O godzinie 9.20 czasu miejscowego (czerwona czcionka) w okolicach Czelabińska pojawił się bolid, który zanim zdetonował i rozpadł się na mniejsze części przez 32 (czcionka granatowa)sekundy lotu zalewał oślepiającym światłem całą okolicę. Jeszcze raz powtórzę, te wszystkie precyzyjne informacje odczytałem z diagramu katastrofy z 1908 roku. Ale stało się to już post factum, gdy piszę te słowa jest rok 2017 czyli cztery lata po eksplozji nad Czelabińskiem. W 1908 roku zapisy te mogły mieć tylko niejasny charakter – bez klucza do deszyfracji. Czy w takim razie – diagram czelabiński- będzie zawierał informacje o kolejnym impakcie kosmicznej bryły? Jest łatwiej w tym przypadku, bo do porównania służą dwa wydarzenia o tożsamym charakterze, z których w opisie cyfrowym jednego są zawarte dane następnego zdarzenia.

11Bolid Czelabiński 26394 3853129519 zaistniał 15.02.2013 .

Jest tutaj co najmniej kilka dat – bliższych i dalszych, do których można przyporządkować miesiące i kolejne dni. A więc duże pole do niesprawdzalności, tak jak z corocznymi przepowiedniami odnoszącymi się do tradycyjnego końca świata. W tym przypadku jednak jest pewien rok, który może mieć szczególne znaczenie. Zapisana jest data 13.04.2029. (kolor żółty)Tę datę zna każdy astronom. Tego dnia bowiem, do ziemi zbliży się asteroida Apophis na niewielką odległość 37 tys. km i będzie widoczna gołym okiem. Obiekt ma 320 m średnicy i straszliwą niszczycielską siłę w przypadku uderzenia. Zdaniem astronomów jednak do zderzenia z ziemią nie dojdzie. Skoro jednak ta data występuje w diagramie czelabińskim, to jest raczej pewne, że uderzenie nastąpi, jak to miało miejsce w dwóch poprzednich przypadkach.

12To zaznaczone na zielono słowo 132291391, to Australia. Ale z innych moich obliczeń (których nie publikuje w tym miejscu) wynika, że również Europa środkowo-wschodnia może ”oberwać”. Gdyż będzie to zjawisko o zasięgu światowym. Energia która przy tym się wyzwoli będzie równoważna 510 megatonom trotylu. Dla porównania – bomba zrzucona na Hiroszimę to 0,13 megatony, a wybuch wulkanu Krakatau w1883 roku 200 megaton. Ale są też i takie obliczenia z których wynika, że Apophis wchodząc w atmosferę ziemską uwolni energię 1480 megaton.

13Pisząc o katastrofie smoleńskiej opisałem diagramy pięciu osób, które feralnego dnia nie wsiadły na pokład samolotu. W diagramie tych osób znajdował się zespół cyfr 11259, który nazwałem „roboczo” kodem na przetrwanie, ale w sensie znaczeniowym pozostaje nie odszyfrowane do chwili obecnej. Przynajmniej w odniesieniu do języka polskiego. W każdym bądź razie 11259 występuje w diagramie bolidu czelabińskiego.

Tyle może z tego wynikać, że być może dla impaktu istnieje jakaś alternatywa. To jeszcze dwanaście lat. Być może – dokładniejsze obliczenia, wykażą, że bolid jednak uderzy 13.04. Będzie to oznaczać, że trzeba wziąć się do działania i to bardzo energicznie. Apophis nie jest kolosem w świecie asteroid. Obecny poziom rozwoju cywilizacji ludzkiej (w sferze astronautyki i rozwoju technologii militarnych) pozwala na wysunięcie tezy, że zagrożenie ze strony Apophisa, jest możliwe do zneutralizowania.

W rozdziale „Życie, zdrowie, śmierć” zarzekałem się od sporządzania diagramów osób żyjących. Ale prognozując przyszłość świata nie sposób ominąć głównych graczy politycznego spektaklu – w różnych jego aspektach. Do tej pory zająłem się Putinem i Trumpem. Ale równie przemożny wpływ mają przywódcy religijni. Dlatego do kolejnej analizy wybrałem Papieża Franciszka. Jorge Mario Borgolio 16975 41996 269767396 przyszedł na świat 17.12.1936 roku w Argentynie. W 2013 został papieżem i przyjął imię Franciszek (Franciskus).Mając na względzie argentyńskie pochodzenie papieża zasadne jest użycie słownictwa hiszpańskiego.

W diagramie papieskim pojawia się groźne słowo tumor 23469 co po hiszpańsku znaczy rak i z chorobą tą papież zmaga się od kilku lat. Jednak stała opieka lekarska powstrzymuje tę groźną i uciążliwą chorobę. Kryzys może przyjść pod koniec roku. Ale to jeszcze nic nie musi oznaczać, bowiem w papieskim diagramie występuje kod alternatywności 11259. (odnajdziecie bez trudu). Niestety również w przypadku Papieża Franciszka w diagramie występuje data 14.09.2017. (zielone tło i czerwona czcionka).

14

15Nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności wynikającym z położenia geopolitycznego Polska zbyt wiele razy była w centrum wydarzeń politycznych i zawieruch wojennych. Jak więc przedstawiają się perspektywy naszego kraju w 2017 roku. Rzeczpospolita Polska 98538761763921 763121. Nie da się wyodrębnić słowa wojna, ale pojawia się słowo cyberatak 372591212 (kolor żółty) i w to słowo wpisane jest nazwisko Putin 73295 (czerwona powiększona czcionka)może to mieć miejsce w miesiącach letnich jak wynika z konfiguracji cyfr.
16W diagramie po prawej nazwisko Kaczyński
213875129 w dalszym ciągu o przemożnym znaczeniu na scenie politycznej. Jednak w okolicach wakacji pojawia się nazwisko Tusk 2312 (czerwona czcionka) i jakiś wspólny zakres spraw tych osób. Ale nie ma też konfiguracji daty 14.09.2017. A więc tak jak gdyby to coś – związanego z datą nie miało dla nas bezpośredniego znaczenia.

17Warto więc przyjrzeć się informacjom zawartym w diagramie Jarosława Kaczyńskiego
11961315 213875129 ur. 18.06.1949. Pierwsze co rzuca się w oczy to numer lotu w którym zginął brat bliźniak Lech 101 i godzina katastrofy 8.41 (elementy występujące w diagramach 12 osób tragicznie zmarłych w katastrofie – analizowanych przeze mnie) i tajemniczy kod przetrwania 11259 znany już z poprzednich. rozdziałów (kolor niebieski).

Kolejny diagram sygnalizuje kłopoty zdrowotne Jarosława związane z żołądkiem, 8631452. Na tle wrzodowym 59864, to upośledza również funkcje, wątroby i trzustki, a więc trzeba uważać na zdrowie.
18
Podsumowanie tego rozdziału nie jest proste, gdyż zbyt wiele wątków zostało tylko zasygnalizowanych – brak jednoznaczności nie sprzyja wiarygodności – przynajmniej w trakcie czytania. Jednak to co najciekawsze to porównanie wielu diagramów i stwierdzenie, że w wielu przypadkach zawierają te samą informację o przyszłości i na temat tych samych wydarzeń.

Na temat konfliktu na Ukrainie można mówić bez końca i nie trzeba być jasnowidzem w tym przypadku. Ale ta data… 14.09.2017 co może oznaczać? Wielu informacji w diagramach tych osób po prostu nie dostrzegam. Co zobaczyłem, to opisałem.

Ale jest jeszcze coś… W diagramach Putina, Trumpa i Franciszka – w ich rodzimych językach występuje słowo słońce, sołnce, sun, sol. Co może oznaczać, że 14 września wydarzy się coś związanego z fizyką słońca. Może to być gigantyczny wybuch, który zniszczy całą infrastrukturę elektryczną i elektroniczną.

W konsekwencji to tak jakby koniec świata miał nastąpić, jeśli rozpatrzyć wszystkie konsekwencje takiego zdarzenia. To już miało miejsce. W 1859 roku potężny słoneczny rozbłysk doprowadził do spalenia kilkunastu stacji telegraficznych i poparzeniu telegrafistów. I to była cała infrastruktura elektryczna w tym czasie. A dzisiaj? Jeśli tylko ruszyć wyobraźnię, pokazują się przerażające obrazy.

*tekst przysłany e-mailem

Komentowanie jest zakończone