Operacja „Smoleńsk” wg. wahadełka

[Przepraszam was bardzo, na razie nie robię diagnoz – musiałbym siedzieć cały dzień i kręcić wahadełkiem by wam powiedzieć ile macie wcieleń itd. Każdy może to sam sprawdzić – jeśli wahadełko ci nie chodzi jak trzeba, to znaczy, że jesteś młodą duszą albo masz zamknięte górne czakry. Więcej medytacji, miłości dla ludzi i przyrody i powinno być ok.]

Oto co sprawdziłem – żywotność w bovisach, zróbcie to samo:

Lech Kaczyński 6000 bovisów (grypa?)
Lech Kaczyński nazywa się obecnie Jan Cikowski. Adres, który wskazało wahadełko jest poprzednim poście, ale już się zmienił. Mieszka na takiej ulicy jakiej nie ma na mapach, być może mam tu trudności z wahadełkiem, boże jest jakaś blokada. Ale można ją zlokalizować na mapie – każdy o odpowiednio dużych wibracjach duszy może to zrobić.
Maria Kaczyńska 7000 bovisów obecnie Iwona Cikowska
Ryszard Kaczorowski 0
Krzysztof Putra 0
Jerzy Szmajdziński 6000 (grypa?)
Janusz Kochanowski 0
Janusz Kurtyka 0
Maciej Płażyński 7500 (ten w dobrej formie)
Aleksander Szczygło 6000 (grypa?)
Andrzej Przewoźnik 0
Zbigniew Wassermann 6500
Stefan Melak 6500
Czesław Cywiński, AK 0
bp gen. Tadeusz Płoski 6500
mjr chor Agnieszka Pogródka-Węcławek (ochroniarka w roli stewardessy) 0
ppłk Jarosław Florczak 0
kpt Dariusz Michałowski 0
gen bryg Stanisław Nałęcz-Komornicki 0
płk dr hab Wojciech Lubiński (lekarz Leszka) 6500

ks Roman Indrzejczyk 8000

Kolejne nazwiska osób, które wahadełko uznaje jako żyjące: Tomasz Merta, Leszek Deptuła, Grażyna Gęsicka, Przemysław Gosiewski, Izabela Jaruga – Nowacka, Aleksandra Natalli-Świat, Jolanta Szymanek-Deresz, Edward Wojtas, ks prałat Bronisław Gostomski…
22770918_468768183523616_7679521267653541800_o

Plansza do badania aury i czakr

Sprawdziłem też nazwiska morderców, nazwisko pomysłodawcy i kierującego od strony polskiej.

Kraj pomysłodawcy: Rosja
Pomysłodawca: Aleksander Pładko, religia: żyd.
Nadzorujący akcją „Smoleńsk”:  Bianka Knolman, religia: żydówka
Mordercy: Eryk Nibel, Ryszard Zubaczenko, Józef Zubaczenko, Aleksander Błażyk. (Nibel żyd, reszta chrześcijanie).
Ze strony polskiej operację nadzorował Ryszard Zdrojewski, religia: żyd.
Putin, Tusk, ani Komorowski nie wiedzieli o przygotowywanej akcji. Kaczyńscy wiedzieli (tak mówi wahadełko).
To pokazuje wahadełko, proszę posługujących się nim o sprawdzenie.
Uwaga: wczoraj dostałem informację od osoby jasnowidzącej, że astralu już nie ma. Wszystkie kanały informacyjne są już dla nas dostępne! Kilku znajomych sprawdziło na wahadełkach – widzą jak ja!!!
Informacja dla tych, którzy chcieli by mi zrobić krzywdę. Krzywdę to tylko sobie możecie zrobić.
I jeszcze jedno – powyższe informacje są tylko i wyłącznie na podstawie wahadełka. Nie daję za nie gwarancji – jeśli jesteś bioenergoterapeutą, to sprawdź sam.

80 komentarzy Operacja „Smoleńsk” wg. wahadełka

 • Dzisiaj media pokazali szopkę Z rzekomym ojcem świętym który rozmawia z stacją orbilitarna.W planie na stacji kula ziemska i Rosjanie ,Amerykanie i Włoch jako tłumacz.Papież zadaje pytania.Wniosek gramy wspólnie zakłamanie utrwalamy.Zapomnieli kłamcy że ziemia jest dyskiem otoczona firmamentem i nie ma dostępu nikt poza B.Ok

 • Kasia

  marku bardzo ciekawe.ALLE!! Nikodemowicz pałał zachwytem nad energiami które wypływają od Grobu pary prezydenckiej.Więc ja was I Jego się zapytywywuję, jak może płynąć energia od zupełnie innej pary podstawionych nieboszczyków. No chyba że z zaszczytu. Że pośmiertnie zostali pochowani z takimi honorami.Czy mam rację???

 • zerrkos

  Nie ma może to związku ze Smoleńskiem, ale czy można sprawdzić Jana Kulczyka? Niektórzy twierdzą, że nadal Jan Kulczyk żyje.

 • Bon Ton

  ze strony:
  https://akademiapolityczna.wordpress.com/2017/10/26/bardzo-pilne-rozsylac-list-do-narodu-polskiego-polacy-czas-sie-zjednoczyc-i-odebrac-wladze-okupujacym-polske-silom-zla/

  „BARDZO PILNE!!! ROZSYŁAĆ!!! LIST DO NARODU POLSKIEGO! POLACY! CZAS SIĘ ZJEDNOCZYĆ I ODEBRAĆ WŁADZĘ OKUPUJĄCYM POLSKĘ SIŁOM ZŁA!
  LIST DO NARODU POLSKIEGO!

  Tak jak PiS pod kierownictwem Pana Prezesa Jarosława Kaczyńskiego, Pani Premier Beaty Szydło i Pana Wicepremiera Mateusza Morawieckiego nie akceptuje polityki Unii Europejskiej jako Unii dwóch prędkości, pomimo wielu dobrodziejstw wynikających z polskiego w niej członkostwa, tak My Polacy nie akceptujemy Polityki Gospodarczej PiS, który przyzwala na drugą, a nawet trzecią jej prędkość poprzez nie dopuszczanie kapitału polskiego do Narodowego Potencjału Wzrostu jakim dysponujemy, pomimo wielu dobrodziejstw jakie PiS dotychczas dla polskiego społeczeństwa zrobiła.

  PiS twierdzi, że UE w tym aspekcie musi się zreformować aby Polska dalej mogła być jej członkiem, tak samo My Polacy twierdzimy, że PIS musi się zreformować aby naród polski dalej darzył PiS najwyższym zaufaniem wykorzystując nasze potencjały wzrostu jakimi są Polityka Monetarna i Zasoby Naturalne.

  Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju musi być realizowana, tak jak to zakładano – w duchu maksymalnej akumulacji polskiego kapitału i odbudowy polskiej własności, co obecnie nie ma miejsca, bo rząd głównie preferuje kapitały zagraniczne, które korzystają pełnymi garściami z naszych narodowych potencjałów wzrostu kosztem możliwości bogacenia się naszego narodu.

  Akcenty aktywności Prawa i Sprawiedliwości jako niewątpliwie najlepszego rządu w okresie 27 letniej transformacji muszą być jednak pilnie przekierowane z wydawania środków publicznych na tworzenie warunków do ich pomnażania celem systematycznego uniezależniania się od obcych kapitałów poprzez odbudowę własności polskich przedsiębiorstw i polskich obywateli.

  Najlepszym i najbardziej sprawiedliwym aktywem nadającym się do powszechnego uwłaszczenia są nasze bogate zasoby naturalne, które mogą sprawić, że Polska może być w perspektywie kilku dekad wielka. Jeśli PiS nie zmieni swojej polityki w sektorze paliwowo energetycznym, jeśli nie odwrócimy negatywnych trendów wymienionych poniżej, to Polski wkrótce nie będzie wcale a Polacy skazani będą na wieczną pauperyzację! W związku z powyższym:

  Nie akceptujemy bierności NBP i Rady Polityki Pieniężnej w zakresie nie prowadzenia właściwej Polityki Monetarnej na wzór banków centralnych np. UE, Anglii, USA, Japonii, Chin, które tym sposobem wydatnie wspierają gospodarki swoich krajów, głównie w zakresie budowy infrastruktury technicznej kraju, jej bezpieczeństwa militarnego i energetycznego oraz podaży pieniądza na rynek w ilości niezbędnej do pokrycia wzrostu gospodarczego i inflacji celem znaczącego ograniczania zadłużenia się w zagranicznych bankach komercyjnych.
  Nie akceptujemy bierności rządu polskiego w zakresie nie rozpoznawania i nie dokumentowania naszych strategicznych złóż zasobów naturalnych do głębokości około 6000 m dla dokonania ich wyceny wg najnowszych technologii, celem uwłaszczenia na nich polskiego społeczeństwa oraz reindustrializacji kraju w oparciu o wydobycie naszych najcenniejszych surowców i przetworzenie ich do końcowych produktów najbardziej poszukiwanych na rynku.
  Nie akceptujemy zaniechań i zaniedbań w zakresie wdrażania najnowszych technologii w sektorze paliwowo energetycznym, w którym drzemią największe skarby Rzeczpospolitej warte setek bilionów zł poprzez zastosowanie technologii podziemnego zgazowania węgla w korelacji z energetyką rozproszoną.
  Nie akceptujemy odkupywania zużytych moralnie i technicznie aktywów energetycznych od zagranicznych koncernów EDF i Engie za kwotę około 6 mld zł i konieczności ich modernizacji za następne 6 mld zł co jest w rażącej sprzeczności z polską racją stanu.

  12 mld zł zainwestowane w podziemne zgazowanie węgla i energetykę rozproszoną byłoby w przyszłości olbrzymim zyskiem z dużą stopą zwrotu a nie potężnym kosztem związanym z zakupem zużytych moralnie i technicznie aktywów, potrzebą ich modernizacji i likwidacji.

  Nie akceptujemy tworzenia przez polski rząd warunków prawnych, wspieranych licznymi dyrektywami unijnymi do przejęcia kontroli kapitałów zagranicznych nad polskim sektorem paliwowo – energetycznym, który jest fundamentalnym gwarantem naszej suwerenności, naszego rozwoju i źródłem przyszłego bogactwa Polaków na pokolenia.
  Nie akceptujemy bierności rządu w zakresie braku działań na rzecz reformy ubezpieczeń społecznych głównie w zakresie Naprawy Systemu Emerytalnego.
  Nie akceptujemy warunków umowy CETA celem ograniczenia negatywnych skutków dla rozwoju polskiej przedsiębiorczości i polskiego stanu zdrowia (GMO).
  Nie akceptujemy dalszej dyskryminacji polskiego rolnictwa i ograniczania wielkości produkcji zdrowej, polskiej żywności przynajmniej dla zaspokojenia naszego popytu wewnętrznego.
  Nie akceptujemy braku aktywności w zakresie odbudowy naszego systemy finansowego poprzez sieć polskich banków (np. Banków Komunalnych). Nie akceptujemy polityki odkupywania bankowych aktywów od niewydolnych instytucji zagranicznych (np. 30% aktywów PKO SA za 10 mld zł) i nie wyrażamy zgody na tworzenie warunków dla wchodzenia na polski rynek nowych banków (np. JP Morgan)
  Nie akceptujemy braku aktywności polskiego rządu w zakresie nie tworzenia warunków do budowania przez polskie przedsiębiorstwa hurtowni, kanałów dystrybucji (sieci handlowych) przynajmniej w ilości, które pozwolą na ulokowanie polskich produktów na krajowym rynku.
  Nie akceptujemy dalszej kolonizacji kraju poprzez przejmowanie naszych środków produkcji i inwestowania w środki produkcji w obszarach największej szansy przez kapitał zagraniczny, które mogłyby być specjalnością narodową Polaków po uruchomieniu kapitałów z OFE.
  Nie akceptujemy przesadnej, nie mającej potwierdzenia w realiach propagandy sukcesu rządu polskiego poprzez sprzyjające mu media, które pod sztandarami słusznego wspomagania najuboższych, dzięki uszczelnianiu systemu podatkowego i celnego oraz reformy systemu sprawiedliwości, skrzętnie ukrywa proces uzależniania Nas od zagranicy odbierając Nam możliwości likwidacji luki cywilizacyjnej dzielącej nas od wiodących krajów UE i świata.

  Żadna polska partia opozycyjna jaką jest PO, Kukiz 15, Nowoczesna, SLD, PSL i inne najwyraźniej nie są zainteresowane dobrem wspólnym a tylko przejęciem władzy, dlatego nie krytykują rządu PiS w w/w istotnych aspektach decydujących o być albo nie być Polaków i Polski.

  W świetle powyższego jedyną siła mogącą wymusić zmianę polityki gospodarczej przez rządzących jest polskie społeczeństwo, które musi zjednoczyć się pod sztandarem Wielkiego Programu Gospodarczego wykorzystującego Narodowy Potencjał Rozwojowy jakim są polskie zasoby naturalne.

  Jeśli zgadzacie się państwo z naszą diagnozą i argumentacją to prosimy o podpisywanie się pod listem dla dostarczenia go polskiemu rządowi celem rozpoczęcia rozmów z Patriotycznymi Komitetami Obywatelskimi nad przedefiniowaniem strategicznych celów gospodarczych Polski.

  Najwyższy czas aby nasz wzrost PKB nie był tylko wynikiem dalszego kolonizowania Polski celem wydrenowania zysków z naszych strategicznych zasobów a wydatki budżetowe na cele społeczne nie pochodziły z dalszego zadłużania się państwa tylko po to, aby PiS bez większego wysiłku, bez pracy organicznej kosztem przyszłego uzależniania kraju i pauperyzacji polskiego społeczeństwa miał wysokie notowania i był nominowanym do ponownego zwycięstwa w przyszłych wyborach.

  Gdyby ta droga negocjacji polskiego społeczeństwa z rządem PiS nie przyniosła oczekiwanych rezultatów to jedynym wyjściem jest zbudowanie nowej siły politycznej w oparciu o koalicję licznych patriotycznych stowarzyszeń i ruchów społecznych, które pod sztandarami Narodowego Programu Gospodarczego wykorzystującego Polski Potencjał Rozwoju zjednoczyłaby większość polskiego społeczeństwa.

  Krzysztof Tytko, Bogdan Gizdoń, Marek Adamczyk, Teresa Garland, Zbigniew Martyniak

  Kto chciałby dołączyć do sygnatariuszy powyższego listu i go poprzeć, proszę wysłać maila z ze słowem „POPIERAM LIST DO NARODU POLSKIEGO” oraz podaniem imienia i nazwiska na adresy: teresagarland1@gmail.com oraz teresagarland@fidespolska.pl

 • sara

  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/odkladajacy-sie-w-ludzkim-organizmie-herbicyd-moze-zostac-zdelegalizowany-w-europie

  Polska byla za przedluzeniem glifosatu…

  kom.
  keri (2017-10-25 20:10)

  Jaki parszywiec-zdrajca reprezentował w tym głosowaniu Polskę? To trzeba konkretnie po nazwisku, a później tym nazwiskiem wycierać szalety. Nie może być tak, że ktoś z nazwiska bierze forsę z naszych podatków za niszczenie zdrowia ludzi i dodatkowo łapówkę od koncernów, i pozostaje anonimowy czyli bezkarny.

  Tu nie ma tłumaczenia, że tylko wykonuje rozkazy. On konkretnie zabija, choć powoli.

 • ninanonimowa

  ————na DOBRANOC – dyskusja dwóch Słowian o- SŁOWIAŃSKIM RDZENIU.

  https://www.youtube.com/watch?v=L1xLOoR8RkE

 • abit

  Aron Jasnowidz ,sprawdził byś człeka bo coś mi tu w nim brzydko pachnie ładnie to ujmując .

 • Ania

  NATO położyło łapę na największych złożach tytanu w Polsce? Wszystko na to wskazuje! (VIDEO)

  Ktoś kiedyś powiedział, że nic nie dzieje się przypadkowo. Czyżby tak było i tym razem? Wojska NATO były z wielką pompą i radością witane na Suwalszczyźnie, dokładnie w miejscu gdzie Polska ma największe naturalne złoża tytanu i rud zim rzadkich – niezwykle unikalnych i wartościowych. Wartość? Bagatela 2 biliony dolarów.
  Ktoś kiedyś powiedział, że nic nie dzieje się przypadkowo. Czyżby tak było i tym razem? Wojska NATO były z wielką pompą i radością witane na Suwalszczyźnie, dokładnie w miejscu gdzie Polska ma największe naturalne złoża tytanu i rud zim rzadkich – niezwykle unikalnych i wartościowych. Wartość? Bagatela 2 biliony dolarów.

  Zdarzyło się to akurat w momencie, gdy podobne zasoby kończą się na Uralu. Polska nie rozpoczęła wydobycia, gdyby jednak się tego podjęła moglibyśmy zacząć powoli dyktować warunki na runku surowców i tym samym wzbogacić swój budżet o ładnych “parę złotych”.(…)

  https://wrealu24.pl/nato-polozylo-lape-na-najwiekszych-zlozach-tytanu-w-polsce-wszystko-na-to-wskazuje-video/

  Że nie odpuszczą, to pewne.
  Ciekawe tylko jak to ubiorą,żebyśmy się jeszcze z tego cieszyli…

 • gość

  Kurkuma sposobem na szkodliwy fluor

  Fluor jest dosłownie wszędzie. Dwie trzecie zaopatrzenia w wodę z kranu w USA i w wielu innych krajach, zawiera szkodliwy jego poziom. Nie wspominając o ilości fluoru, który można znaleźć w wodzie mineralnej i w gabinetach stomatologicznych. Przypomnę, że fluor ogranicza inteligencje, otumania społeczeństwo, które nie jest w stanie analizować faktów i wyciągać prostych wniosków.Wpływa bardzo niekorzystnie na dzieci. Wywołuje nowotwory.

  Dzięki badaniu opublikowanemu w Magazine Pharmacognosy mamy optymistyczne informacje. Niemożliwe jest całkowite unikanie fluoru, jednak istnieje prosty, naturalny sposób na odwrócenie szkód wyrządzonych w mózgu przez tę truciznę.

  Kurkuminą we fluor

  https://www.nwo.report/zdrowie/kurkumin-sposobem-szkodliwy-fluor.html

 • gość

  24.10.2017 SEJM – Debata dotycząca szczepień

  24.10.2017 – Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Programu Szczepień Ochronnych Dzieci i Dorosłych. Profilaktyczne zabiegi medyczne, szczególnie szczepienia u noworodków, w kontekście praw człowieka, przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu postępowania cywilnego.

  https://youtu.be/9A9rgV6CkMU

 • o22

  Prof. Bałandynowicz o patologii szczepień w Polsce w Radio Maryja, terror mafii farmaceutycznej.

  https://www.youtube.com/watch?v=8c7-p7slLBc&feature=youtu.be

 • celebryta

  Potocki – Reparacje wojenne, Ryszard Kaczorowski i samorządy
  https://www.youtube.com/watch?v=6b92sF51WgM

 • Stanisław

  Jeżeli Kaczyński i jego połowica faktycznie nie zginęli, priorytetem powinno być ich zlokalizowanie ( wystarczy ostre zdjęcie ) tak aby można było wystąpić o ekshumację „ich” szczątków z Wawelu.

  Tylko tyle czy aż tyle i mamy polityczne trzęsienie ziemi które mogłoby doprowadzić do ( być może ) udanej próby oczyszczenia stajni Augiasza w jakiej są „nasi pierwsi” prowadzeni przez wiadome służby.

  • Ania

   A myslisz, że po co sarkofag na Wawelu jest tak starannie pilnowany ?

  • Easy Rider

   Prawda na temat wydarzeń z 10 kwietnia 2010 nie wyjdzie na jaw, dopóki światem będą rządzić hybrydy albo inaczej (wg Szczytyńskiego) potomstwo Nemroda. Zauważ, że prawda o tzw. katastrofie w Gibraltarze do dzisiaj nie została ujawniona, pomimo upływu 70-kilku lat. Jednak sfingowane katastrofy lotnicze to jest najlepszy sposób dokonywania zabójstw politycznych i jak widać, nic się w tym zakresie nie zmieniło od czasów II wojny.

   Ale ponoć dni hybryd są już policzone, tak że być może jeszcze dożyjemy czasów, gdy również zostanie ujawniona prawda o tzw. katastrofie smoleńskiej. Tylko, jaki procent ludzi w tę prawdę uwierzy? Ludzi, którzy w większości są święcie przekonani do wersji brzozowej („ląduj dziadu”) lub wybuchowej?

 • taka prawda

  CHCIELISCIE PRAWDY O SMOLEŃSKU TO PRZEDSTAWIAM WAM OSKARA JASNOWIDZA
  Rozmowy z Jasnowidzem Oskarem – Przyczyna katastrofy smoleńskiej wg jasnowidza
  https://www.youtube.com/watch?v=1nFy66WpqWQ
  Rozmowy z Jasnowidzem Oskarem – Tajemnica Zamachu w Smoleńsku
  https://www.youtube.com/watch?v=b7dbJUp6kgg
  jasnowidz – echa przyszłości
  https://www.youtube.com/watch?v=EWGuZ75tCEg
  jasnowidz echa przyszlosci 2
  https://www.youtube.com/watch?v=gtsgw_XP5Vk
  Jasnowidz Oskar ukryte majątki Tuska i jego „żołnierzy”: Schetyna, Petru, HGW. Szczerba, Lenz
  https://www.youtube.com/watch?v=VXl3IVwXSFM
  Za Smoleńsk będą wyroki śmierci według Oskara , Tusk i jego banda będą siedzieć

  • Easy Rider

   Jeżeli ten „jasnowidz” twierdzi, że miał miejsce lot do Smoleńska, to ja takiemu panu jasnowidzowi już na wstępie dziękuję. Być może zna prawdę, ale jej nie mówi, gdyż tylko gra swoją dezinformacyjną rolę.

   • no_name

    A co może lotu nie było? zdjęć i filmu z odlotu do Smoleńska nie było ,a setki ludzi ,rodziny,dziennikarze obsługa lotniska są w spiskowej zmowie ? I ty człowieku dałeś sobie namieszać w głowie ? oto właśnie chodzi Monitorowi , plus keszyzm , nawiedzone światy ,cuda na kiju , jasnozmyślacze , pseudo autorytety , a wszelkie kity wciskane pod przykrywką walki z mafią szczepionkową . Jak widać da się beztrosko żyć wiele lat z naiwności innych .

    • Admin

     Wychodzi mi, że jesteś z Mossadu no_name. Sorry chciałem powiedzieć ABW.
     Nie bój się, już odpowiedni ludzie pracują nad tym kto i dlaczego zlecił wymordowanie tych ludzi i dlaczego jest milczenie na ten temat.

    • no_name

     No właśnie źle ci wychodzi . Tyle są warte te śmieszne wahadełkowania co zeszłoroczny śnieg . Zapętliłeś się w absurdach człowieku .

    • Ciekawyyy

     Również interesowałem się sprawą tego samolotu z prezydentem
     i niestety No Name lecz nigdzie nie doszukałem się zdjęć pasażerów bezpośrednio z przed odlotu jak i samego startu wylotu z lotniska w Warszawie.
     Była jakaś krótka migawka bardzo podobnego (niekoniecznie musiał to być ten prezydencki) Tu -154 lecz z bardzo dalekiej odległości uchwyconego kadrem kamery , ecącego już kilkaset metrów nad ziemią i równie dobrze mógł podchodzić do lądowania jak i dopiero co wystartował.
     Oczywistym komentarz do notki filmowej był iż to ten feralny ostatni wylot z lotniska z Warszawy.
     Dużo ględzili w TV o rzekomym nagraniu z terminala na którym głuchoniemo bo bez ścieżki dźwiękowej kłócili się o coś: przełożony Błasik z kapitanem samolotu lecz samego wchodzenia na pokład samolotu pasażerów nikt niczym nie zarejestrował.
     Dodatkowo ponoć w parę miesięcy po katastrofie hangar w którym miał parkować rzeczony TU-154 został nie wiedzieć dlaczego wyburzony o dziesiatkach innych ,,zjawisk” nie wspominając.
     Najzwyczajniej tam gdzie nazbyt dużo o wiele za dużo dziwnych niejasnych okoliczności towarzyszących tam ogromne prawdopodobieństwo że maczały w tym łapy służby.
     Hipoteza z niewylotem jest całkiem prawdopodobna.

    • Majestic

     NIC NIE BYŁO nawet monitoring zdechł tradycyjnie jedno sfałszowane zdjęcie nioby na pasie lotniska , zero dzie4nnikazy i paparacii , zachodzi jeszcze jedno pytanie kim były osoby które umarły za niedoszłe ofiary ? ktoś napisał że ciała były dziwnie nie świeże , czyżby sobowtóry były długi czas przetrzymywane w lodówkach i po rozmrożeniu nastąpił szybki rozkład ?

    • greg2014

     zdjęć i filmu z odlotu do Smoleńska nie było”

     To gdzie są?

    • greg2014

     a setki ludzi ,rodziny,dziennikarze obsługa lotniska są w spiskowej zmowie ? ”

     Jakiej zmowie? Każdy zna fragmenty i bajeczka się trzyma kupy.
     Jak żona wie, że mąż wylatuje, to będzie tak twierdzić.

     Nie ma zdjęć, ani dziennikarzy nie było, bo fakt
     nie zaistniał.

    • Motta

     Mnie od początku nurtuje odpowiedź tylko na jedno podstawowe pytanie-jak samolot rządowy z prezydentem na pokładzie mógł polecieć do Smoleńska,skoro ,jak się okazało,oficjalna zgoda na wlot do Rosji przyszła bodajże dopiero 12 kwietnia?

  • IRMAN z Polonisza

   Do Pana Jasnowidza Oskara mam pytanie Testowe ,na ktore pewno wielu chcialo by znac odpowiedz .
   Ciekawe ,co by mial do powiedzenia o majatku zawodowego „prezesa” cudem ocalonego ze smolenskiej pozogi ?
   Pytanie brzmi ….ile zabunkrowal Jaro …..?
   Nooo i gdzie sprytnie ukryl siano , na tyle ze wszelkie podejrzenia co do ideowosci dzialaniua , pozostaja bezzasadne. Chyba nikt nie watpi ,ze jest majetnym politykiem …u koryta posluguje ,od samego poczatku.
   Dla ulatwienia ….do Schweiz z aluminiowymi kuframi nie latal …jak kwach tupolewem albo ,niespelniony trojmiejski trampkarz OLT … !!!
   Wysilcie sie jasnowidze ..zapraszam do wspolpracy w ujawnianiu „krwawej” kasy JUDASZY !
   Panie Marku ……. moze Wahadelko w tej waznej kwestii ,cos podpowie ?

   • IRMAN z Polonisza

    P.s. Gdyby do wiadomosci Spoleczenstwa dotarla Prawda na ten Temat t.j. majatku zawodowego prezesa-patrioty i Inwestycji poczynionych, wiele by dalo do myslenia naiwnym biedakom, glosujacym patridiotycznie.
    Co ciekawe a zarazem wielce podejrzane ,to Fakt ze NIGDY w przestrzeni publicznej ta kwestia nie spotkala sie z zainteresowaniem !
    O wszystkim sie dyskutuje …tylko o Kasie Prezesa ….jak makiem zasial.

    • Ciekawyyy

     Zawodowy Prezes posiada kota oraz starą willę i tak wszyscy sądzą nie pojmując iż te skromności jak na polityka posiada jedynie w Polsce zaś 99% swego ,,dorobku” majątkowego po za jej granizami.

    • IRMAN z Polonisza

     Prezes jest domatorem a po drugie „zawodowym patriotom”wiec wyciagnij wnioski sam co do kraju lokat.
     Rzecz w tym jak dalekosieznie lokuje !!!

 • Brader

  Z informacji, które się „gdzieś” pojawiły, krajem pomysłodawców były USA, następnie poprzez wykonawców woli w UE – czyli Berlin wydano polecenie Rosji i Warszawie (w 2010 Ponoć Rosja była w jednym szeregu z NWO – zmiana w 2012.)Celem nadrzędnym było jeszcze większe podzielenie Słowian i doprowadzenie do władzy ludzi, którzy na słowo „Rosja” reagowali by jak płachta na byka, co w konsekwencji miało dostarczyć „pożytecznego” sojusznika w przygotowywanej III WŚ („Jabłonowski” – twierdzi, że doktryna Brzezińskiego mówiła o wlace z Rosją – Polakami i na terytorium Polski) – jak widać do wojny nie doszło….ale nasze państwo na Rosje reaguje nadal alergicznie.Ciekawe jaka jest prawda

 • Silver

  Panie Marku,
  Można prosić o diagnozę(ilość wcieleń) wahadełkiem?
  Dziękuję.

 • celebryta

  Wypowiedz prof. Stanisława Wiąckowskiego

  https://www.youtube.com/watch?v=5VBrpkXGgTk&t=1456s

 • OBSERWATOR

  Cyt: „Wszystkie kanały informacyjne są już dla nas dostępne!” – owszem, jednak abyśmy mogli W PEŁNI z tego informacyjnego prowadzenia ZACZĄĆ KORZYSTAĆ zgodnie z ZAMYSŁEM STWORZENIA (a nie zgodnie z naszym „ziemskim rozumowaniem”, czyli zgodnie z tym, jak my rozumiemy otaczającą nas rzeczywistość) to NAJPIERW MUSIMY SOBIE UŚWIADOMIĆ że ŻYJEMY w świecie w którym NASZA ŚWIADOMOŚĆ ZBIOROWA została PODZIELONA i prze-RÓŻNIE u-TOROWANA i to „sprytne” u-TOROWANIE WCIĄŻ JESZCZE – niestety – ODDZIAŁUJE NA NAS WSZYSTKICH 🙁

  Czym jest TOROWANIE ŚWIADOMOŚCI no i JAK spod tego utorowania UWOLNIĆ SIĘ?

  Spójrzmy na to, co przedstawia klip, znajdujący się pod tym linkiem: https://www.facebook.com/lareleveetlapeste/videos/1497246500369482/?hc_ref=ARTjlGsXjiJIA-X2_zR2_kCvULMkl8zRYv0xeAHky-0DhLQXtMAY1QqSPUaEwP-VfuA&pnref=story – to symboliczne uproszczenie, pozwalające nam zrozumieć, czym jest TOROWANIE ŚWIADOMOŚCI, które służy temu, aby tak UKSZTAŁTOWAĆ PODZIELONĄ ŚWIADOMOŚĆ ZBIOROWĄ aby można z niej było STWORZYĆ MECHANIZM według którego DZIAŁAMY, według którego DZIAŁA CAŁA NASZA CYWILIZACJA

  Torowanie świadomości znane jest każdemu, kto miał do czynienia z marketingiem i reklamą. W prostych słowach chodzi o to, żeby TAK KIEROWAĆ NIEŚWIADOMYM SPOŁECZEŃSTWEM aby MIEĆ z TEGO SWOJĄ WŁASNĄ KORZYŚĆ i ZARABIAĆ NA TYM ale żeby społeczeństwo NIE MIAŁO o tym POJĘCIA! 🙂
  U-torowanie czyni z nas „TRYBY/trybiki” w tej globalnej MACHINIE ZNIEWOLENIA która DZIAŁA i może działać TYLKO DZIĘKI temu u-TOROWANIU świadomości zbiorowej no i DLATEGO że SAMI UZNALIŚMY to u-TOROWANIE ŚWIADOMOŚCI za SŁUSZNE, PRAWDZIWE i NIEZBĘDNE nam w naszym życiu! 🙂

  Tak więc, jeśli np. jesteś osobą religijną (bez znaczenia, jaka jest to religia), lub jeśli masz poglądy „prawicowe/lewicowe” czy JAKIEKOLWIEK inne, jeśli jesteś „wierzący/niewierzący”, lub nawet jeśli jesteś NAUKOWCEM z TYTUŁAMI, czyli – generalnie – jeśli masz w dowolny sposób ukształtowany tzw. światopogląd, to tak naprawdę nie jest to twój wybór! 🙂
  Twoja świadomość została SPRYTNIE u-TOROWANA przez „starszych i mądrzejszych” i jest ona TOROWANA przez CAŁE TWOJE/NASZE ZYCIE! 🙂
  Przecież nawet jeśli jesteś naukowcem, to i tak nie mógłbyś/mogłabyś posiadać ŻADNYCH tytułów naukowych, gdybyś nie spełnił/a OKREŚLONYCH KRYTERIÓW które UMOŻLIWIŁY CI UZYSKANIE tych tytułów, a więc, gdybyś nie przeszedł/przeszła przez OKREŚLONY przez SYSTEM TOR ŚWIADOMOŚCI, prawda? 🙂
  No i właśnie tak to wygląda w praktyce, że to BEZ ZNACZENIA kim jesteś i jaki masz tzw. „życiowy dorobek”, ponieważ cały ten DOROBEK jest POCHODNĄ UTOROWANIA twojej ŚWIADOMOŚCI bez twojej wiedzy o tym…
  Oczywiście – broń boże – nie zamierzam deprecjonować niczyjego dorobku naukowego!!! SZACUN dla naukowców, którzy podają nam informacje „na tacy”! SZACUN za to, że poświęcali swój czas na obserwacje i eksperymenty, z których dzisiaj – dzięki ich zaangażowaniu – możemy korzystać z tych „podawanych nam na tacy gotowców”, na które możemy spojrzeć z innej perspektywy, niż ta narzucona nam wszystkim, w ramach torowania naszej świadomości zbiorowej.
  Chodzi TYLKO o to, żeby sobie UŚWIADOMIĆ FAKT torowania świadomości i żeby dla WSZYSTKICH stał się on OCZYWISTĄ OCZYWISTOŚCIĄ którą MUSIMY brać pod uwagę w OBSERWACJI ŚWIATA w którym żyjemy.

  KAŻDY z nas WIERZY w to, że ZNA PRAWDĘ o świecie w którym żyje, jednak zawsze jest to nieco „inna prawda”, ponieważ KAŻDY z nas dokonuje OBSERWACJI ŚWIATA z nieco innej perspektywy. DZIĘKI TEMU mamy dostęp do WIĘKSZEGO ZAKRESU INFORMACJI, co daje nam PEŁNIEJSZY OBRAZ rzeczywistości, w której żyjemy, więc tak naprawdę jest to DOBRODZIEJSTWO dla nas.
  Jednak to, co powinno nas wszystkich UBOGACAĆ, jest przez MANIPULANTÓW ŚWIADOMOŚCIĄ sprytnie WYKORZYSTYWANE PRZECIW NAM SAMYM

  Dlatego tak ważne jest, abyśmy sobie UŚWIADOMILI WSPÓLNIE że żyjemy w świecie o UTOROWANEJ ŚWIADOMOŚCI a następnie mieli ODWAGĘ aby PRZYZNAĆ SIĘ PRZED SAMYM SOBĄ że MAM UTOROWANĄ ŚWIADOMOŚĆ ponieważ TYLKO będąc świadomym tej sytuacji możemy PROSIĆ o PRZEKAZ INFORMACYJNY POZBAWIONY/OCZYSZCZONY z tego u-TOROWANIA.
  Bez tego – nazwijmy to umownie – aktu „skruchy” przed samym sobą, dalej KAŻDY PODZIAŁ/PRZEDZIAŁ świadomości będzie w swojej informacyjnej wymianie otrzymywał przekaz dostosowany do indywidualnego, informacyjnego u-TOROWANIA, czyli ZAWSZE zgodnie z „proście a będzie wam dane”
  Tylko z CZYSTYM PRZEKAZEM informacyjnym jesteśmy w stanie RUSZYĆ „z kopyta” do PRZODU bo to jest JUŻ TEN CZAS! 🙂

  Przyznanie się samemu do tego, że DOTĄD żyło się w u-TOROWANEJ ŚWIADOMOŚCI naprawdę NIE BOLI! 🙂
  wiem to z własnego doświadczenia…
  Trzeba tylko „odbyć męską rozmowę ze swoim EGO” które ma to do siebie, że zawsze chce być WIELKIE – JAK NAJWIĘKSZE więc nieustannie „walczy” o to, że „wie już wszystko”, dlatego:

  Trzeba „poinformować EGO” że tak naprawdę, to WIELKIE może być dopiero wtedy, kiedy PRZESTANIE STAWAĆ CI NA DRODZE do zdobywania wiedzy i POZWOLI CI na POZNAWANIE DZIEŁA STWORZENIA w PEŁNYM JEGO ZAKRESIE. EGO jest „chciwe na wielkość” więc perspektywa jeszcze większej „wielkości” jest dla EGO baaardzo „łasym kąskiem”.
  Kiedy w ten sposób umawiasz się z EGO – wówczas zawsze kiedy EGO „manifestuje swoją wielkość” to przypominasz mu o „warunkach umowy” i wtedy EGO „odpuszcza” – to takie proste! 🙂

  Jakub Ławniczak, w jednej z rozmów z Markiem Podleckim ponad miesiąc temu, powiedział, że mniej więcej za miesiąc Polska będzie już „POLITYCZNIE” innym krajem.
  Po pierwsze, to stwierdzenie „mniej więcej za miesiąc” jest tylko i wyłącznie ORIENTACYJNYM przedziałem czasowym, ponieważ ŚWIATŁOŚĆ nie działa „z kalendarzem w ręku”, tylko poprzez SYNCHRONIZACJĘ BIEGU ZDARZEŃ dokonywaną przez DYNAMIKĘ INTELIGENTNEJ SAMOORGANIZACJI zwaną w skrócie „bogiem”, której WSZYSCY jesteśmy NIEROZERWALNĄ CZĘŚCIĄ a to nie ma NIC WSPÓLNEGO z „kalendarzem”.

  To znaczy, że to OD NAS SAMYCH ZALEŻY KIEDY DOKONAMY TEGO FUNDAMENTALNEGO PRZEŁOMU (!!!) a nie od jakich tam „kalendarzowych wróżb/przepowiedni/tarotów/wahadełek…” itd! 🙂

  CZEGO MY NAPRAWDĘ CHCEMY? CZY CHCEMY ŻYĆ W ŚWIECIE NASZYCH MARZEŃ czy też DALEJ CHCEMY BABRAĆ SIĘ W TYM obŻYDliwym GÓWNIE w którym DOTĄD ŻYLIŚMY?!

  To „dotychczasowe gówno” JUŻ dokonało żywota ale samo nie zniknie z naszego życia – to MY MUSIMY STWORZYĆ NOWY ŚWIAT a to będzie RÓWNOZNACZNE ze ZNIKNIĘCIEM (dematerializacją) DOTYCHCZASOWEGO świata ponieważ MATERIALIZACJA i DEMATERIALIZACJA jest fizycznym procesem STWARZANIA i NISZCZENIA co oznacza, że STWORZENIE NOWEGO = ZNISZCZENIE/DEMATERIALIZACJA STAREGO i na tym polega życie a nie na jakiejś tam pierdolonej „demokracji” i jakichś ŚMIESZNYCH POŚREDNIKACH w stwarzaniu SOBIE życia! 🙂
  To nasza u-TOROWANA ŚWIADOMOŚĆ u-WIERZYŁA w te BREDNIE że NASZE ŻYCIE ZALEŻY od POŚREDNIKÓW których WYBIERAMY SOBIE aby STWARZALI ŻYCIE CAŁEJ LUDZKOŚCI i których musimy słuchać, co nam mówią, jakby słuchanie ich miało JAKIEKOLWIEK ZNACZENIE !! 🙂

  Zastanówmy się przez moment i odpowiedzmy sobie na BANALNIE PROSTE pytania:

  1 – NA CZYM POLEGA NASZE ZYCIE?

  2 – O CO W NASZYM ŻYCIU TAK NAPRAWDĘ CHODZI ?

  ad 1 – CZY NASZE ZYCIE NIE POLEGA NA STWARZANIU ?

  ad 2 – CZY W NASZYM ŻYCIU NIE CHODZI O TO ABY STWARZAĆ SOBIE ŚWIAT NASZYCH MARZEŃ?! PRZECIEŻ O TO WŁAŚNIE CHODZI W ŻYCIU, PRAWDA?! NO WIĘC PO CO NAM DO TEGO jacyś-KOLWIEK POŚREDNICY ?! 🙂

  Nasz PROBLEM polega na tym że – BĘDĄC (na wzór i podobieństwo) BOGIEM/ami – ZAPOMNIELIŚMY o KNOW-HOW STWARZANIA i CZAS SOBIE o TYM PRZYPOMNIEĆ !! 🙂

  STWARZANIE POLEGA NA SAMODZIELNYM i w PEŁNI ŚWIADOMYM TWORZENIU EMOCJI a NIE NA NIEŚWIADOMYM PODDAWANIU SIĘ EMOCJOM TWORZONYM PRZEZ INNYCH – GŁOWNIE MANIPULANTÓW ŚWIADOMOŚCIĄ ZBIOROWĄ !!!

  Czy BÓG chodzi do wróżek/jasnowidzów/tarocistów albo czy posługuje się wahadełkiem? Czy BÓG słucha tego „jaką przyszłość” widzą inni i czy w ogóle kieruje się tym, co mówią inni?! Albo czy BÓG słucha „TV-wiadomości” i potrzebuje polityków do stwarzania świata?! 🙂
  Dlaczego więc TY – BĘDĄC BOGIEM – sugerujesz się tym, co mówią/piszą inni?! Po co ci politycy i ta cała „demokracja”?! Jakie KORZYŚCI miałeś/miałaś z respektowania tych DEMOKRATYCZNYCH BREDNI sprowadzających się do „pośrednictwa w stwarzaniu” sobie życia – świata twoich marzeń?! 🙂
  No i wreszcie:

  CO CIE OBCHODZI ZDANIE INNYCH NA JAKIKOLWIEK TEMAT – TAKŻE NA TWÓJ TEMAT?! NAPRAWDĘ NIE STAĆ CIĘ NA TWOJE WŁASNE ZDANIE i SAMODZIELNE EGZEKWOWANIE TEGO CZEGO PRAGNIESZ OD ŻYCIA ?! 🙂

  Ok, proponuje więc – w drodze wyjątku – posłuchać tego „co mówi tarot” na temat wyjścia z matrixa: https://www.youtube.com/watch?v=LBfrNiocEAA – jak słyszymy – dla głupca wyjście z matrixa jest niemożliwe, głupiec musi jeszcze „poczekać” (aż zmądrzeje 🙂 )

  Otóż ten głupiec to MY RAZEM WZIĘCI którzy – zamiast STWARZAĆ ŚWIAT naszych marzeń – słuchamy WSZYSTKIEGO co dociera do nas „z zewnątrz”, tylko nie NASZEGO WEWNĘTRZNEGO POTENCJAŁU STWÓRCZEGO, który „czeka na zasilenie nas”, ale nie może do nas „spłynąć” w skutek UTOROWANIA naszej świadomości w taki sposób, aby BLOKOWAŁA NAPŁYW tego POTENCJAŁU…

  UWAGA!!!

  NIE PRZYSZLIŚMY NA TĘ PLANETĘ PO TO ABY PODPORZĄDKOWYWAĆ SIĘ CZEMUKOLWIEK CO TUTAJ ZASTALIŚMY i AKCEPTOWAĆ COKOLWIEK Z TEGO CO TUTAJ MA MIEJSCE i CO TUTAJ DZIEJE SIĘ !!!

  PRZYSZLIŚMY NA TĘ PLANETĘ DOBROWOLNIE TAK JAK WITEK PILECKI DOBROWOLNIE POSZEDŁ DO OBOZU i NASZYM ZADANIEM JEST PANUJĄCY NA TEJ PLANECIE ODPOWIEDNIK OBOZU KONCENTRACYJNEGO ZNISZCZYĆ i PRZYWRÓCIĆ TUTAJ ŻYCIE i ROZWÓJ wg STANDARDÓW INTELIGENCJI NAJWYŻSZEJ a NIE NASZEJ – UTOROWANEJ

  Inaczej mówiąc – jesteśmy częścią kosmicznej „orkiestry symfonicznej”, która przez pewien czas „fałszowała” i czas najwyższy, aby tę ziemską cześć „kosmicznej orkiestry zestroić” z pozostałością, jednak żeby tak mogło się stać, musimy ZACZĄĆ WSŁUCHIWAĆ SIĘ w to co do nas „MÓWI DYRYGENT” – TEN JEDYNY i NAJWAŻNIEJSZY PROWADZĄCY nas wszystkich, prowadzący CAŁĄ ORKIESTRĘ

  Albo jeszcze inaczej:
  Oto realizujemy na tej planecie „plan zagospodarowania terenu” dla BOGA czyli WSZYSCY jesteśmy PODWYKONAWCAMI JEDNEGO WSPÓLNEGO KONTRAKTU prowadzonego w tym celu PRZEZ BOGA i w związku z tym musimy – każdy INDYWIDUALNIE – ZWRÓCIĆ SIĘ do GENERALNEGO WYKONAWCY (BOGA) ABY GO ZAPEWNIĆ że to JEGO KONTRAKT CHCEMY REALIZOWAĆ i DLA NIEGO PRACOWAĆ i ŻEBY W TYM CELU ZACZĄŁ PRZESYŁAĆ NAM INDYWIDUALNE INSTRUKCJE WYKONAWCZE, KONIECZNE DO REALIZACJI tego WSPÓLNEGO DLA NAS WSZYSTKICH ZADANIA, INSTRUKCJE które są OCZYSZCZONE (!!) z u-TOROWANIA jakim została ZANIECZYSZCZONA NASZA ŚWIADOMOŚĆ INDYWIDUALNA oraz ZBIOROWA

  Jest to równoznaczne z tym, że nie chcemy realizować swoich/naszych własnych interesów/planów, wg naszego prywatnego – ziemskiego „widzimisię”, gdyż byłoby to równoznaczne z „wejściem na ścieżkę ciemnej strony mocy” co skutkuje tym, że zostajesz POMINIĘTY/A, czyli odrzucony/a jako „narzędzie wykonawcze” z tej wspólnej realizacji Projektu Chwały Stwórczej

  NIC NA TYM NIE TRACISZ/my a TYLKO JESZCZE BARDZIEJ ZYSKUJESZ/my ponieważ NASZA WYOBRAŹNIA, NASZE MOŻLIWOŚCI STWARZANIA są OGRANICZONE „SUFITEM” WYOBRAŹNI podczas gdy tenże „sufit” jest DLA BOGA DOPIERO „PODŁOGĄ” więc MUSIMY ZDAĆ SIĘ NA BOGA – GENERALNEGO WYKONAWCĘ „PROJEKTU ZIEMIA” !!! 🙂

 • ninanonimowa

  ———————– SŁOWIANIE

  Ograniczają nas języki , dostęp do książek ,ludzi. Ot los słowiańskiego człowieka, któremu wymazano pamięć. Z radością odkryłam /kochane zdrowie/ CZŁOWIEKA z WIEDZĄ ,słowiańskiego CZŁOWIEKA. Jego wiedza jest PRZEOGROMNA . Następny puzzel do układanki SŁOWIANIE. Tak nazbieramy cały sznur korali a on będzie nas ozdabiał.

  https://wiedzadrzewiej.weebly.com/

 • pall

  Nie trzeba byc wrozbita, zeby wiedziec ze w smolensku nie byłozadnego wypadku i zamachu. To był zwykły teatrzyk a kaczynski zyje

 • J0G1

  @Marku ale jak ma się to do tego: „Putin, Tusk, ani Komorowski nie wiedzieli o przygotowywanej akcji. „? 🙂 To wiedział czy nie wiedział? 🙂 Drąż proszę ten temat, bo jest bardzo ważny!

 • ninanonimowa

  —— a zaczęło się od WTC -PRETEKST do uderzenia na wszystkie Państwa,które chcieli zaatakować.
  Polski SMOLEŃSK był następnym pretekstem -czyli WTC Europy środkowo wschodniej. Polska przyczółkiem do odzyskania Krymu, ale Rosjanie zorientowali się.
  ——-DOWÓD ,że Komorowski brał udział w PLANIE krymskim ,do którego było potrzebne przyzwolenie Polaków i wykorzystanie TATARÓW zamieszkujących Polskę jest następujący:https://www.youtube.com/watch?v=H-_DXj8eurk -PROSZĘ ZWRÓCIĆ uwagę na datę odsłonięcia pomnika.

  Polacy urobieni Smoleńskiem ,Tatarzy zarabiani jak ciasto aby upiec za ich pomocą ŻYDOSKI KRYM.Zastanawiać może też miejsce pomnika GDAŃSK kolebka TUSKA.

  —————TU ! majstersztyk HOLOKAUSTU Państw narodowych. Izrael jest RASISTOWSKI ,czyżby dlatego też ! broniona jest POLIN ?.

  https://www.youtube.com/watch?v=VXiUh-LB0F8
  https://www.youtube.com/watch?v=YKs3bbY7uZk

 • Radiesteta

  Szanowny panie. Wahadełko to bardzo wątpliwe źródło wiadomości. Bardzo łatwo sugerować mu odpowiedzi, pokazuje to co myśli Pana podświadomość. Wiem to, bo od lat korzystam z wahadełka. Na dodatek na pracę wahadełka mogą wpływać czynniki zewnętrzne i istoty duchowe, które najpierw przekazują za pomocą wahadełka prawdziwe informacje, a kiedy człowiek im zaufa, przekazują fałszywe i człowiek potem ma problemy. Obecnie, choć wróżę wahadełkiem prawie codziennie, stanowi dla mnie nie źródło informacji, ale opcję do rozważań i medytacji. To nie jest wiarygodne źródło informacji i po Pana wynikach widać, że mocno się Pan sugeruje, bo pokazują to co chce Pan zobaczyć. Ma Pan jakąś teorię, a wahadełko ją potwierdza, bo tego chce Pana podświadomość sterująca wahadełkiem. Nie wierzę by Kaczyńscy wiedząc o zamachu w Smoleńsku weszli na pokład. Jarosława uratowała choroba matki. Albo że Gronkiewicz-Waltz ma dopiero drugie wcielenie. Drugie drugie wcielenie to może mieć pantofelek albo ameba. Rozwój duchowy poprzez inkarnacje prowadzi od wcielania się w mikroorganizmy, przez rośliny, zwierzęta dzikie, domowe, aż do człowieka, a potem dalej.

  Aby wróżyć wahadełkiem trzeba mieć wieloletnią praktykę i doświadczenia z porażkami, by mieć odpowiedni dystans i odróżnić sytuacje, gdy wahadełko pracuje spokojnie, od sytuacji, gdy pokazuje co chcemy zobaczyć. Nie-inspirowanie wahadełka to bardzo trudna sprawa. Gdyby wahadełko było tak rewelacyjnym źródłem informacji, jak Pan oczekuje, pokazałoby Panu liczby wygrywające w totolotka. A tak nie jest, nie potrafi nawet pokazać liczb które padły w ubiegłym tygodniu. Proszę samemu sprawdzić, nie znając liczb w totolotka, wytypować te które padły w ostatnią sobotę, a potem poszukać wyników i porównać.

  • Admin

   Andrzej, to ty? Bo pokazuje mi Nikodemowicz. Nie wiesz o czym mówisz. To jest Hierarchia Światła, jesteś niestety poza nią.
   Nie sprawdzasz kogo zapraszasz, mówiłem ci że ten a ten jest pedofilem i satanistą, musisz to weryfikować – inaczej staczasz się w ich świat. I żadne bovisy tu nie pomogą.
   A ja się pytam o wcielenia ludzkie, nie pantofelkowe.

   • Adan

    Gozowski, wiem że pracujesz za służb. Zostałeś zablokowany, już nie napiszesz pod tym nickiem. Musisz też zmienić IP.

    • Adan

     I dzieje się to po opublikowaniu informacji o wykryciu w rejestratorach Tu 154 M zapisu umożliwiającego udowodnienia tezy o wybuchu co skrzętnie ukryła Komisja Millera.
     A swoją drogę przypominam wypowiedź na tym portalu Pana Tarasiewicza o tym że ” jest to dzieło Niemców i myślcie co chcecie”.

    • Admin

     Nie było żadnej katastrofy. Tu jest CORPUS DELICTI – zdjęcia satelitarne z 5 kwietnia 2010 roku.
     https://www.monitor-polski.pl/prof-chris-cieszewski-biale-plamy-na-zdjeciu-z-5-kwietnia-to-nie-byl-snieg/

    • Flatearth

     Nie było żadnej katastrofy , to był wypadek a ruscy musieli dobić tych co przeżyli….. heheh https://www.youtube.com/watch?v=KGeHD0SQrYE

    • Świętowit

     Zadałem dzisiaj kilka pytań znajomemu strażakowi. Jeśli w/g stenogramów samolot tu 154 nr 101 podczas „katastrofy” posiadał 12 ton paliwa, to dlaczego nikt nie widział potężnego wybuchu, gdzie podziało się 150 foteli, na jakiej podstawie kilkanaście minut po katastrofie podano, że wszyscy nie żyją, skoro nie rozpoczęto nawet akcji ratowniczej.Ciała pilotów znaleziono dopiero po 3 dniach. Jeśli Macierewicz twierdzi, że w samolocie podłożono ładunki wybuchowe,to dlaczego nie sprawdzono Okęcia, w locie nikt nie mógł tego zrobić. Znajomy stwierdził, że jego głowa nie jest w stanie tego pojąć, ale powiedział, że mam rację i musi to wszystko na nowo przemyśleć i poczytać.

    • Easy Rider

     Wybuchy były i tutaj – paradoksalnie – Macierewicz ma rację. Z tą jedną „drobną” uwagą (jak w Radiu Erewań), że były to wybuchy przeprowadzone na częściach wraku użytych do maskirowki, aby upozorować chaos po „katastrofie”. Również rodzaj prawdopodobnie użytych bomb się zgadza – termobaryczne. Zasada działania takich bomb jest prosta: używa się do tego dowolnego paliwa ciekłego, czy również można użyć takiego, które jest paliwem silników danego samolotu, co uniemożliwia identyfikację użytego materiału wybuchowego. W pierwszej fazie następuje rozprężenie paliwa ciekłego do postaci par, które wciskają się w każdą szczelinę. W drugiej fazie doprowadza się do eksplozji tych par i efekt jest porównywalny z dynamitem czy innymi materiałami wybuchowymi stałymi.

   • Radiesteta

    Nie jestem żaden Nikodemowicz. Nie znam mnie Pan, ani ja Pana nigdy osobiście nie widziałem, a tu czasami piszę komentarze, raz na kilka miesięcy, pod różnymi pseudonimami. Jeśli wahadełko pokazało panu, że komentarz napisał jakiś Nikodemowicz, to pokazuje to, jak niewiarygodne jest to źródło informacji. To jest to, o czym pisałem – sugerowanie odpowiedzi wahadełku. To naprawdę jedna z najgorszych metod poznawania rzeczywistości. Wahadełko nadaje się do wykrywania żył wodnych lub kabli, ale kompletnie nie nadaje się do uzyskiwania odpowiedzi na pytania. Jeśli są jakieś trafienia to z powodu ingerencji czynnika zewnętrznego (np. istoty demonicznej, która chce by wahadełkarz ufał wahadełku, wtedy podrzuca poprawne odpowiedzi tak długo, aż uwierzy, aby potem dać fałszywe i patrzeć, jak człowiek się pogrąża). Wahadełko może wykrywać promieniowanie żył wodnych ale nie udzieli Panu odpowiedzi na pytania – kto stał za katastrofą w Smoleńsku, albo ile wcieleń (reinkarnacji) miał Tusk.

    • Admin

     Tak, mogłem mieć fałszywe wskazania. Nie powinienem wykonywać literówek przez dłuższy czas, bo wtedy wkradają się błędy i dezinformacja z pola, a także następuje atak demoniczny. Właśnie się oczyściłem. Pokazuje mi nazwisko Jacek Sogel, ale też nie daję gwarancji, bo musiałem zrobić literówkę.
     Natomiast co do diagnoz TAK / NIE można być niemal pewnym poprawności wyniku – gdy się jest oczyszczonym i robi się to o odpowiedniej porze. Procentowo i liczbowo też. Masz w 75% otwartą czakrę korony, więc nie jest to optimum. Ja mam w tej chwili 100%, 59,000 bovisów i 4000 Hz wibracji, możesz sprawdzić.
     Jeśli chodzi o ilość ofiar rytuałów satanistycznych w Polsce, to w zeszłym roku pokazuje mi ok 34,000. Mam potwierdzenie od innych bioenergoterapeutów, także odnośnie poszczególnych polityków i duchownych.
     Oczywiście, nie można tego puścić publicznie, ale można sprawdzić nazwiska ofiar i zlokalizować gdzie są pogrzebane. O ile nie zostały oczywiście rozpuszczone w kwasie.
     Sianie wątpliwości na temat realności zagrożenia życia dzieci nie jest dobrym posunięciem. Kilku bioenergoterapeutów z wahadełkami mogło by wspólnie dużo ustalić – jeśli były by podobne wyniki, zrobione niezależnie, to nie ma możliwości by nie były prawdziwe. Od lat jasnowidze pracują przy lokalizacji zwłok zamordowanych, dlaczego nie mogli by pracować nad demaskowaniem morderców?
     Przecież jednego z drugim można wsadzić na wariograf i wtedy byśmy wiedzieli z dużą dozą prawdopodobieństwa czy jest umoczony czy nie.

    • greg2014

     ”Od lat jasnowidze pracują przy lokalizacji zwłok zamordowanych, dlaczego nie mogli by pracować nad demaskowaniem morderców?
     Przecież jednego z drugim można wsadzić na wariograf i wtedy byśmy wiedzieli z dużą dozą prawdopodobieństwa czy jest umoczony czy nie.”

     Racja, żadnych cudów:
     ”Słynny jasnowidz – Krzysztof Jackowski – Niezwykłe wystąpienie w Londynie (cz.1)”
     https://www.youtube.com/watch?v=mjVZpGu7nsA

    • greg2014

     Krzysztof Jackowski – słynny jasnowidz w Londynie (cz. 2) – mocne wystąpienie”

     https://youtu.be/XAD3wJ6ifBA

     Nawiasem mówiąc bardzo ”energetyczny” gość 😉

  • Admin

   Ktoś coś mu powiedział, a ten paplnął. Jakby wiedział to by czegoś takiego nie powiedział.

   • Ania

    Raczej nie wiedział.
    On jest tak głupi,jak but z lewej nogi, więc nie ryzykowali, zeby mu powiedzieć, bo by się wygadał przed czasem.
    Ale coś tam mu jednak rzekli, bo był w pogotowiu do objęcia prezydentury natychmiast.
    Taki był im potrzebny, na czas tej zadymy po ” katastrofie”.

    • Majestic

     to co wiedział było jemu przekazywane żartem , takie niby pogaduszki , i w takim tonie to odbierał a puzniej okazywał , jednocześnie przyjmując na siebie nieco społecznej uwagi taki ślepy trop .

 • Precz z GMO

  Marek dajesz radę. Wahadełko super narzędzie jak potrafisz je używać.

  • Adan

   Wahadełko w ręce prawego człowieka działającego w dobrych intencjach to może być atrybut natomiast w rękach interesownego szleńca to odbezpieczony granat. Polecam książkę Maxa Freedoma Langa pt. „Analiza psychchometryczna” a łatwowiernym czy nawiedzonym roztropność i rozwagę.

 • PONADSWIETLNY

  Jak łatwo sprawdzić ile kto zarabia na YT 🙂
  _____
  https://dbase.tube/home
  https://dbase.tube/c/8WbmYP/wideoprezentacje
  _____
  PS Dzięki JC 🙂

  Dokumenty FBI na temat Nikola Tesla
  (dla przypomnienia)
  https://vault.fbi.gov/nikola-tesla
  Released CIA document suggests that the astral world in its entirety exists
  ___________________________________________
  https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP96-00788R001700210016-5.pdf

  UFO sightings and volcanic eruptions
  – What is the connection?
  https://www.youtube.com/watch?v=m6hOhSBYRKE
  __________________________________________
  PS Admin spytaj proszę ‚whadełko’ czy powierzchnia Ziemi
  na której żyjemy jest płaska(czy kula), czy istnieje kopuła(firmament) nad nami
  i czy ‚NASA’ było na księżycu ? Z góry dzięki. 🙂

  • Wojox

   Stronka powinna zmienić nazwę.
   Tyle tu demonizmu i okultyzmu ze strach tu zaglądać.
   Niedługo pamiętam Marek zajmie się używaniem tabliczki ouya.
   I wtedy ciemne okularki na stałe na oczka założy niczym Rutkowski.
   Ciemna strona widzę omamia swoją niby dobrą mocą.
   Dobrze że mam gdzie szukać dobrych rad z właściwego źródła.