Ostatnia Przepowiednia Petera Deunova

zdj: cfs16.tistory.com

zdj: cfs16.tistory.com

Znany pod imieniem Beinca Douno, bułgarski mistrz Piotr Deunov(1864-1944) był istotą o bardzo wysokim poziomie świadomości który przez całe życie był przykładem czystości …

Proroctwo Petera Deunova. Duchowy i kulturalny Wpływ mistrza Petera Deunov – Beinsa Douno

Według Pawła Biryukova, biografa hrabiego Lwa N. Tołstoja, wielki rosyjski pisarz i myśliciel opuścił Yasna Polyana na krótko przed śmiercią (1910) z zamiarem podróży do Bułgarii, by spotkać mistrza Petera Deunov.

Kardynał Giuseppe Roncalli, ambasador Watykanu w Bułgarii przed II wojną światową, później wybrany na papieża Jana XXIII, powiedział: „W obecnej epoce największym filozofem życia na ziemi jest Peter Deunov”.

Rudolf Steiner, twórca antropozofii, powiedział w rozmowie z Boyan Boev (Monachium, 1910): ” Słowianom przeznaczone jest mieć wielką misję. Przyczynią sięoni, a zwłaszcza Bułgaria, do wzniesienia ludzkości. Wracając do Bułgarii, znajduje się tam potężny ruch religijny, na czele z wielkim inicjowanym duchowym.” Po tej rozmowie Boyan Boev stał się jednym z najbliższych uczniów Mistrza Beinsa Douno.

Paramahansa Jogananda, pytany podczas wizyty w Grecji o swoich zamiarach w odniesieniu do założenia aszramu w Bułgarii, oświadczył: „To jest to, jak daleko mogę się posunąć, Duch Prawdy jest tam aktywny”.

Jiddu Krishnamurti, przywódca ruchu teozofii (z greckiego theos – Bóg, sophia – mądrość) nie chciał zostać uznanym za Maitreya i Chrystusa i powiedział uczestnikom Światowego Kongresu Teozofii w Holandii, że Mistrz był w Bułgarii.

Albert Einstein „Cały świat oddaje hołd mnie, a ja oddaję hołd Mistrzowi Peterovi Deunov z Bułgarii”

Proroctwo Petera Deunova dotyczące końca naszej cywilizacji i początku Złotego Wieku na Ziemi.

Ostatnia Przepowiednia Petera Deunova

Znany również pod duchowym imieniu Beinca Douno, bułgarski mistrz Piotr Deunov (1864-1944) był istotą o bardzo wysokim poziomie świadomości, równocześnie nadzwyczajnym muzykiem, który przez całe życie był przykładem czystości, mądrości, inteligencji i kreatywności. Przez lata pozostawał blisko Sofii, gdzie mieszkał w otoczeniu licznych uczniów, jego blask obudził duchowość tysięcy dusz w Bułgarii, jak również w pozostałej części Europy.
Kilka dni przed odejściem do innego świata, był w głębokim medialnym transie, przekazał niezwykłe proroctwa w odniesieniu do naszych niespokojnych czasów, w których przyszło nam żyć, proroctwo o „końcu czasu” i nadejście nowego Złotego Wieku ludzkości.

Oto jego głęboko poruszające świadectwo. Jest tak aktualne i tak żywe, aż trudno uwierzyć, że te słowa zostały wypowiedziane prawie 60 lat temu.

* * *
„W miarę upływu czasu, ludzka świadomość przemierzyła bardzo długi okres mroku. Faza ta, którą Hindusi nazywają „Kali Yuga”, jest o krok od zakończenia. Znajdujemy się dziś na pograniczu dwóch epok: Kali Yuga i Nowej Ery, w którą wkraczamy.

Stopniowa poprawa jest już widoczna w myśleniu, odczuwaniu i czynach ludzi, ale wszyscy wkrótce będą podporządkowani boskiemu Ogniowi, który oczyści i przygotuje ich w odniesieniu do Nowej Ery. Tak więc człowiek wzniesie się na wyższy stopień świadomości, niezbędny do wejścia do Nowego Życia. To jest to, co rozumie się przez „Wniebowstąpienie”.

Kilkadziesiąt lat upłynie, zanim nadejdzie Ogień, który zmieni świat, przynosząc mu nową moralność. Ta ogromna fala pochodzi z kosmosu i zaleje całą ziemię. Wszyscy, którzy spróbują przeciwstawić się, zostaną porwani i przeniesieni gdzie indziej. Mimo, iż nie wszyscy mieszkańcy tej planety znajdują się na tym samym stopniu rozwoju, nowa fala będzie odczuwalna przez każdego z nas. I ta przemiana dotknie nie tylko ziemi, ale i całego kosmosu.

Najlepszą i jedyną rzeczą, jaką człowiek może teraz zrobić, to zwrócić się ku Bogu i zwiększyć swą świadomość, aby podnieść swój poziom wibracji, aby znaleźć się w harmonii z potężną falą, w której wkrótce się zanurzy.

Ogień, o którym mówię, który towarzyszy nowym warunkom oferowanym naszej planecie, odmłodzi, oczyści, zrekonstruuje wszystko: materia zostanie udoskonalona, wasze serca zostaną uwolnione od bólu, kłopotów, niepewności i staną się świetliste; wszystko będzie lepsze, wzniesione; negatywne myśli, uczucia i czyny zostaną strawione i zniszczone.

Twoje obecne życie jest niewolnicze, jak w ciężkim więzieniu. Zrozum swoją sytuację i uwolnij się od tego. Powiadam wam: wyjdźcie z więzienia! Zaprawdę przykro jest patrzeć na ogrom pomyłek, cierpienia i niezdolność do zrozumienia, gdzie leży jedyne prawdziwe szczęście.

Wszystko, co jest wokół ciebie, wkrótce zawali się i zniknie. Nic nie pozostanie z tej cywilizacji ani z jej przewrotności; cała ziemia zostanie wstrząśnięta i nie będzie śladu po tej błędnej kulturze, która utrzymuje ludzi pod jarzmem ignorancji. Trzęsienia ziemi są nie tylko mechaniczne, ich celem jest również rozbudzenie intelektu i serc ludzi, tak aby uwolnili się od swoich błędów i ich szaleństw, by zrozumieli, że nie są jedynymi istotami we wszechświecie.

Nasz Układ Słoneczny przemierza teraz region kosmosu, gdzie konstelacja, która została zniszczona pozostawił swój ślad, swój pył. To przemierzanie zanieczyszczonej przestrzeni jest źródłem zatrucia, nie tylko dla mieszkańców ziemi, ale dla wszystkich mieszkańców innych planet naszej galaktyki. Jedynie słońca są objęte na wpływy tego nieprzyjaznego środowiska.

Region ten nazywany jest „trzynastą strefą”; jego nazywa to również „strefa sprzeczności”. Nasza planeta została zamknięta w tym regionie przez tysiące lat, ale w końcu zbliżamy się do wyjścia z tej przestrzeni ciemności i jesteśmy w punkcie osiągnięcia bardziej duchowego regionu, gdzie żyją bardziej rozwinięte istoty.

Ziemia jest teraz w następstwie wznoszenia się i każdy powinien się zmusić, by zharmonizować się z nurtem wniebowstąpienia. Ci, którzy nie chcą się podporządkować temu kierunkowi, stracą korzyść przychylnych warunków, które będą oferowane w przyszłości by mogli się wznieść. Pozostaną oni w tyle w rozwoju i będą musieli czekać dziesiątki milionów lat na przyjście nowej wznoszącej fali.

Ziemia, układ słoneczny, wszechświat, prowadzane są w nowym kierunku pod impulsem Miłości. Większość z was nadal uważa miłość za śmieszną moc, ale w rzeczywistości, to jest największa ze wszystkich sił! Pieniądze i władza są nadal czczone jak gdyby bieg twojego życia zależał od niech. W przyszłości wszystko będzie podporządkowane Miłości i wszyscy będą jej służyć. Ale to właśnie przez cierpienia i trudności, świadomość człowieka będzie przebudzona.

Straszliwe przepowiednie proroka Daniela napisane w Biblii odnoszą się do epoki, która się rozpoczyna. Będą powodzie, huragany, gigantyczne pożary i trzęsienia ziemi, które zmiotą wszystko. Krew obficie popłynie. Nastanie rewolucja; straszne wybuchy zabrzmią w wielu regionach świata. Tam, gdzie jest ziemia, nastanie woda, a tam, gdzie jest woda, ukarze się ziemia.

Bóg jest miłością; jednak mamy tu do czynienia z karą, jest to odpowiedź natury wobec zbrodni popełnianych od zarania dziejów przez człowieka przeciwko swojej Matce Ziemi.

Po tych cierpieniach, ci, którzy zostaną ocaleni, elity, poznają Złoty Wiek, harmonię i nieograniczone piękno. Tak więc utrzymujcie pokój i wiarę kiedy nadejdzie czas cierpienia i strachu, bowiem jest zapisane, że nie spadnie włos z głowy sprawiedliwych. Nie zniechęcaj się, po prostu podążaj swoją drogą samodoskonalenia się .

Nie masz pojęcia o imponującej przyszłości, która czeka na Ciebie. Nowa Ziemia będzie lada dzień. W ciągu kilkudziesięciu lat praca będzie mniej wymagająca, a każdy będzie mógł poświęcić więcej czasu na aktywności duchowe, intelektualne i artystyczne. Kwestia relacji między mężczyzną i kobietą zostanie ostatecznie rozwiązana w harmonii; każdy będzie miał możliwość podążania za swoimi aspiracjami. Relacje par będą oparte na wzajemnym szacunku.

Ludzie będą podróżować poprzez różne płaszczyzny przestrzeni, również przestrzeni międzygalaktycznej. Będą uczyć się ich funkcjonowania oraz będą w stanie poznać Boski Świat, by połączyć się z Głową Wszechświata.

New Era jest erą szóstej rasy. Twoim przeznaczeniem jest przygotować się na nią, by ją przyjąć i z nią żyć. Szósta rasa będzie powstawać wokół idei braterstwa. Nie będzie więcej konfliktu interesów osobistych; jedynym dążeniem każdego z nich będzie dostosowania się do Prawa Miłości. Szósta rasa będzie rasą Miłości. Zostanie dla niej utworzony nowy kontynent. Wyłoni się z Pacyfiku, tak że Najwyższy będzie mógł wreszcie ustalić Swoje miejsce na tej planecie.

Założyciele tej nowej cywilizacji, ja nazywam ich „Braćmi Człowieczeństwa”, czy też „Dziećmi Miłości”, będą niewzruszeni dla dobra i będą reprezentować nowy typ ludzi. Będą tworzyć rodzinę, jako jeden duży organizm, a każdy człowiek będzie stanowić organ w tym ciele. W tej nowej rasie, Miłość będzie manifestowana w sposób tak doskonały, że dzisiejszy człowiek może mieć tylko bardzo mgliste pojęcie o tym.

Ziemia pozostanie terenem korzystnym do walk, ale siły ciemności przystąpią do odwrotu i ziemia zostanie od nich wyzwolona. Ludzie widząc, że nie ma innej drogi, będą angażować się na drogę do Nowego Życia, wybawienia. W swojej bezsensownej dumie, niektórzy będą woleli do końca kontynuować życie, które Boski Porządek potępia, ale każdy z nich w końcu zrozumie, że ukierunkowanie świata nie jest zależne od nich.

Nowa kultura ujrzy światło dzienne, będzie opierać się na trzech zasadniczych podstawach: wzniosłości kobiety, wzniosłości łagodności i pokory, oraz ochronie praw człowieka.

Światło, dobro i sprawiedliwość zatriumfuje; to tylko kwestia czasu. Religie należy oczyścić. Każda zawiera cząstkę nauczaniu Mistrzów Światła, ale jest przesłonięta przez ludzkie niedoskonałości. Wszyscy wierzący będą musieli się zjednoczyć i porozumieć się z jednym mocodawcą, który stawia Miłość jako podstawę wszelkiej wiary, jakakolwiek by ona była. Miłość i Braterstwo jest wspólną podstawą!

Ziemia wkrótce zostanie zmieciony przez nadzwyczajne szybkie fale Kosmicznej Energii Elektrycznej. Za kilkadziesiąt lat istoty, które są złe i prowadzą innych na manowce, nie będą w stanie tego robić. Będą one zatem wchłonięte przez Kosmiczny Ogień, który pochłonie zło, które posiadają. Wtedy będą żałować, bo jest napisane, że „każde ciało będzie chwalić Boga”. Nasza matka, ziemia, będzie pozbywać się ludzi, którzy nie akceptują Nowego Życia. Będzie odrzucać ich jak uszkodzone owoce. Wkrótce nie będzie możliwości reinkarnacji na tej planecie; włącznie z przestępcami. Tylko ci, którzy posiadają Miłość pozostaną.

Nie ma żadnego miejsca na ziemi, które nie jest zanieczyszczone krwią ludzi lub zwierząt; w związku z tym, musi zostać oczyszczona. A to dla tego, że niektóre kontynenty będą zanurzone podczas gdy inne będą na powierzchni.

Ludzie nie podejrzewają, przez jakie niebezpieczeństwa są zagrożeni. Nadal realizują swe daremne cele i poszukują przyjemności. W przeciwieństwie do ludzi, szósta rasa będzie świadoma godności swej roli i szacunku dla wolności każdej jednostki. Będzie ona odżywiała się wyłącznie z produktów z królestwa roślin. Ich idee będą miały moc swobodnego poruszania się, jak powietrze czy światło w naszych czasach.

Słowa „Jeśli nie narodzisz się na nowo” mają zastosowanie do szóstej rasy. Przeczytaj rozdział 60 księgi Izajasza, odnosi się on do przyjścia szóstej rasy, Rasy Miłości.

Po Cierpieniu, ludzie przestaną grzeszyć i ponownie wkroczą na drogę cnót. Klimat naszej planety zostanie zmodyfikowany i brutalne zmiany nie będzie już istnieć. Powietrze znowu będzie czyste, tak samo jak woda.

Znikną pasożyty. Ludzie będą pamiętać swoje poprzednie wcielenia i będą odczuwać przyjemność, że w końcu są uwolnieni ze swojego poprzedniego stanu. W ten sam sposób, jak ktoś pozbywa się pasożytów lub uschłych liści na winorośli, tak postąpią rozwinięte Istoty, aby przygotować ludzi do służenia Bogu Miłości.

Dadzą im dobre warunki do wzrostu i rozwijania się, i tym, którzy chcą ich słuchać, mówią: „Nie bójcie się! Jeszcze trochę więcej czasu i wszystko będzie w porządku, jesteś na dobrej drodze . Niech ten, który chce studiować Nową Kulturę, świadomie pracuje i przygotowuje się.”

Dzięki idei Braterstwa, ziemia będzie błogosławionym miejscem, i to nie będzie czekać. Ale przedtem, zostanie zesłane wielkie cierpienie, by obudzić świadomość. Grzechy zgromadzone przez tysiące lat muszą być umorzone. Namiętna fala emanująca Z Wysoka przyczyni się do likwidacji karmy narodów. Wyzwolenie nie może być już dłużej odkładane. Ludzkość musi przygotować się do wielkich prób, które są nieuniknione i prowadzą do kresu egoizmu.

Pod ziemią, przygotowuje się coś niezwykłego. Rewolucja, która jest wspaniała i całkowicie nie do pomyślenia wkrótce objawi się w przyrodzie. Bóg postanowił przywrócić ziemię, a On to zrobi!

To koniec pewnej epoki; nowy porządek zastąpi stary, porządek, w którym królować będzie Miłość na ziemi.

Za: http://www.eioba.pl/a/4w6h/proroctwo-petera-deunova-ostatnia-przepowiednia

85 komentarzy Ostatnia Przepowiednia Petera Deunova

 • Thotal

  Tak, tak, tak, krowa to potężny ptak!!!
  Czy widział ktoś w tej nacji świętego ze świadomością chrystusową?
  Mają zalety w obliczaniu swoich zysków materialnych, ale ich rozwój duchowy jest na poziomie krokodyla.
  To dlatego nie rozumieją wartości wypływających z słowiańskich serc, to dlatego niszczą wszystko dookoła sprowadzając całą cywilizację do swojego poziomu…

 • Wawa

  @Przem, Jesus nie był żydem? to kim był ćwoku, jeżeli jego matka była żydówką.OBOZY TEŻ BYŁY POLSKIE, A W CZASIE WOJNY MORSOWALI TYLKO ŻYDÓW. Jakim palantem potrzeba być, żeby wygłaszać te bzdury

 • przem

  Czytając te przepowiednie zwróciłem uwagę na takie fragmenty: „ogromna fala pochodzi z kosmosu i zaleje całą ziemię. Wszyscy, którzy spróbują przeciwstawić się, zostaną porwani i przeniesieni gdzie indziej.”
  wkrótce będą podporządkowani boskiemu Ogniowi, który oczyści i przygotuje ich w odniesieniu do Nowej Ery.
  Gdzieś brakuje mi tu najważniejszego etapu czyli wewnętrznej przemiany, która jest w pisana w rozwój duchowy. Tutaj siła ma nastać Dobro jak jahve ze starego testamentu. Przecież to przeczy idei bezgranicznej miłości…
  Patrząc jakie autorytety ciepło wypowiadały się tj Albert Eistein, Rudolf Steiner czy reszta wraz z papieżem mocno wątpię w jakąkolwiek wartość owego przesłania. Dziwi też opieranie się na biblii, a nie uwzględnienie Chrystusa. Czy to przesłanie ma zatem jakąś wartość ? Czyż Ojciec Klimuszko już teraz nie jest bardziej trafny i wart przestudiowania, jednak jego tu nie zobaczymy bo był powiązany z kościołem…

  • QE

   a gdzie masz w biblii żyda jezusa ?

   • przem

    Po pierwsze Jezus nie był żydem ale Judejczykiem o niejasnym pochodzeniu( kwestia urody odzwierciedlonej na całunie) Druga sprawa esencją bibli jest postać Jezusa zwłaszcza apokryfy obnażające Jahwe boga zazdrosnego o którym Jus mówi jako że nie jest jego ojcem.

    • Easy Rider

     Całun to genialne fałszerstwo, prawdopodobnie autorstwa Leonarda da Vinci, zresztą wykonane na zamówienie sfer kościelnych. Odbicie twarzy na zawiniętym całunie, po rozwinięciu nie może dać obrazu jak na odbiciu lustrzanym, tylko owal. To jest normalna geometria sferyczna i żadne zaklęcia nic tutaj nie zmienią.

 • barbara

  https://gloria.tv/article/oVe2wwJ7xp7g2k1NkRweenpBY 1400 LAT KAZIRODZTWA W ISLAMIE – KONSEKWENCJE GENETYCZNE WG BADA NAUKOWYCH [Reupload] https://gloria.tv/article/toHQwzYV76zg4KrYvjs61uQdi Rykoszet chemioterapii – zdrowe komórki karmią przyrost guzów rakowych.

 • Ania

  http://WWW.GLOBALINCIDENTMAP.COM

  Type: EarthQuake
  6 hours ago
  Magnitude: 6.7
  DateTime: 2017-07-20 17:31:12
  Region: 10km SSE of Bodrum, Turkey
  Depth: 10
  Source: USGS Feed

  Na 10 km, ciekawe.

  • Majestic

   to HAARP odprężają ujście następne solidne będzie na wschodnich terenach Turcji .

 • ninanonimowa

  ————ZABAWKA DLA ZOMBI w rękach dzieci. Rosja PRZEPROWADZA ŚLEDZTWO !!

  http://innemedium.pl/wiadomosc/czy-popularne-spinnery-satanistyczna-zabawka

 • PanSmetek

  Wiec Polaku jedno ze dzis Przedstawiciele wladzy sa twoimi moimi WROGAMI.Oni nie mysla o NARODZIE.NAROD DLA NICH to (utajone zydostwo)kryjace sie pod Pieknie brzmiacymi polskimi nazwiskami onp:Konstanty Radziwill.Jan Potocki Peter Jaki Donald Tusk I wielu innych przybledow z bliskiego wschodu.A my SLOWIANIE jestesmy do ekspluatacji I eksterminacji.Zobaczcie komu PIS sluzy.Przyjechal ksiaze William z Maluzonka para krolewska Jak sie patrzy.A wiec komu sluzy dzis PIS? NO KOMU ? Oczywiscie ;;;;;;;;;synagodze szatana ;;;;;;;;;;;;;;;;Rothildom domu Windsorow I innym ..Szatanistom Ktorzy maja nas zamiar ….ZACHIPOWAC JAK BYDLO.
  Tak tak Gdyz jestesmy dla nich bydlem.Jesli sie chcemy wyrwac z pod dominacji SYNAGOGI SZATANA(zydostwa) Musimy zerwac z ZACHODEM .
  Czyli tak zwana cywilizacja zachodnia lacinska.JESTESMY SLOWIANAMI
  LECHITAMI…………..MOWI WAM TO COS ?CZY NIE?

 • celebryta

  Ten pan jest dzisiaj gościem w Radiu Maryja. Czy naprawdę ich już pokopało ?
  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/jan-dziedziczak-pis-pokieruje-parlamentarna-grupa-lobbystow-izraela-2015-06

  • Celebryta musi wiedzieć, iż Radio Maryja to środowisko wrogie Polsce i Polakom. W końcu lat dziewięćdziesiątych byłem zapraszany jako przedstawiciel Naszej organizacji do programów rolnych p. Leszczyc-Grabianki. Jednak mówienie o Unii Europejskiej w tamtych czasach z perspektywy osoby, która zajmowała się rolnictwem ekologicznym w tejże Unii było nie po myśli linii Tadeusza Rydzyka. Swego czasu napisałbym „ojca” dzisiaj piszę Tadeusz Rydzyk ponieważ z niego taki ojciec jak z koziej dupy trąbka zwłaszcza po badaniach genetycznych z 2009 roku dot. Nas Polaków.
   Tak naprawdę to odkryli się podczas procedowania nad Ustawą o Wyścigach Konnych. Poprzez poprawkę do proponowanej Ustawy naszego autorstwa, którą poseł Wojciech Szczęsny-Zarzycki zgłosił jako swoją Służewiec został uratowany jako całość. W tamtym czasie Nasz Dziennik publikował również wywiady z nami. Pan Marek Garbacz, który był szefem działu rolnego po dojściu do władzy Kaczyńskich został brutalnie zwolniony wraz z innymi dziennikarzami. Nasz Dziennik już wtedy stał się gazetą partyjną gdzie na umówioną późną godzinę wieczorną należało przesyłać tekst faxem do Gosiewskiego czyli KPRM. Temat artykułów był oczywiście narzucany z Kancelarii i pisanie o Ziemiaństwie w Polsce było elementem powszechnego zakłamania i dezinformacji.
   Tak więc ich nie pokopało, a jedynie skrywana prawda o pracy na służbie okupantów jest jednak trudna do zakamuflowania.

   • Zapomniałem dodać najważniejszego. Już w tamtych czasach niejaki Dzidziczak był protegowanym pracownikiem władzy okupacyjnej w Polsce.

 • Świętowit

  Rezonans Schumana, czyli naturalny puls Ziemi, zakłócany przez HAARP i wieże GWEN.
  https://www.youtube.com/watch?v=6nM7dXdDXgc
  Rezonans Schumanna 7.83 hz
  https://www.youtube.com/watch?v=DO9gHsEwctc

 • celebryta

  Niemieckie służby mogą wykorzystać Ukraińców w Polsce do obalenia rządu PiS.

  https://www.youtube.com/watch?v=PE3s8AfCVcs

  • P

   Mogą, tylko że to PIS najbardziej przysłużył się ukraińskiej imigracji – otworzył granice, pozwolił na pracę bez ograniczeń.

   Np. taki Selgros C&C w ostatnich miesiącach rozpoczął przyjmowanie Ukraińców do pracy i dzisiaj w jego markecie stanowią chyba ponad połowę personelu, nawet na kasach…

  • P

   Dodam jeszcze, że PIS sprowadzając te tabuny UA do Polski, liczy, że będą oni stanowić jego silny i żelazny elektorat.
   A jak będzie – zobaczymy.

 • Świętowit

  Kolejna ofiara illuminatów.
  ​Chester Bennington, wokalista Linkin Park, popełnił samobójstwo.
  http://www.rmf24.pl/kultura/news-chester-bennington-wokalista-linkin-park-popelnil-samobojstw,nId,2419554
  Tak wygląda umowa podpisana z illuminati.
  Najpierw kuszą wszystkimi urokami życia, a później przychodzą po zapłatę.
  https://illuminatiadamz.wordpress.com/page/2/
  „Ludzie sprawiają, że życie jest trudne dla siebie, jesteśmy na świecie, każda rzecz jest w kontroli, żyję życie biedy i bólu, nigdy nie byłem nowy był życie młode, ale teraz cieszyłem się każdą dywidendą życia , Jestem bogaty, sławny, potężny, żyję bez stresu, ale to było niespodzianką, dla każdego ciała, któremu zależy na bogactwie, sławnym i mocnym, wtedy masz szansę to zrobić, dołącz do iluminatów, aby Błogosławieństwo członkostwa w wysokości 1000 000 dolarów miesięcznie kontaktuje się z następującym adresem e-mail. Jointhehouseofriches@gmail.com nie popieramy ludzi do przyłączenia się ,. Chcemy, żebyś rządził swoim światem i był wolny od ucisku.
  KORZYŚCI DLA NOWYCH CZŁONKÓW, KTÓRYCH PRZYJMUJE ILLUMINATI.
  1. Nagroda pieniężna w wysokości 500 000 USD w USD
  2. Nowy samochód o wyrafinowanym wyglądzie, o wartości 300 000 USD
  3. Dream House kupił w kraju własnym wyborem
  4. Wakacje na miesiąc (w pełni opłacone) do miejsca przeznaczenia.
  5.Ogólny pakiet dla użytkowników golfowych
  6.Ochrona VIP na wszystkich lotniskach na świecie
  7. Całkowita zmiana stylu życia
  8.Access to Grove Czeskie
  9.Miesięczna płatność w wysokości 1.000.000 USD na konto bankowe każdego miesiąca jako członka
  10.Onominutowe spotkanie z 5 największymi światowymi liderami i 5 największych gwiazd na świecie. Jeśli wstawisz do domu bogaty e-mail, nasz nowy adres eamil jointhehouseofriches@gmail.com
  http://commonsenseconspiracy.com/2017/07/linkin-park-singer-chester-bennington-dead-at-41-illuminatis-latest-victim/

 • sowizdrzał

  Minęły niemal dwa lata od zatwierdzenia przez papieża Franciszka dekretu o heroiczności cnót metropolity lwowskiego, banderowca abp. Andreja Szeptyckiego. Mimo licznych protestów rodzin pomordowanych z rąk UPA i SS-Galizien, Konferencja Episkopatu Polski oraz Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych milczą.

  https://jacekmiedlar.pl/2017/07/18/wspieral-nazistow-i-banderowcow-oraz-pozwalal-na-swiecenie-toporow-i-siekier-beatyfikacja-abp-andreja-szeptyckiego/

 • sowizdrzał

  Powstanie pomnik szatana na co wyraziły zgodę władzę miasta.

  http://romualdkalwa.neon24.pl/post/139392,w-amerykanskim-miescie-powstanie-pomnik-szatana

 • ninanonimowa

  ————-SUWEREN ????????????????

  https://www.youtube.com/watch?v=W0SwkEgLQzw

 • Ania

  Kupiliśmy od pejsów prawo do reformy SN !?

  „Kiedy oczy wszystkich były skierowane na rozróby i zadymy w Sejmie i pod nim, Prawo i Sprawiedliwość na Komisjach zaakceptowało projekt ustawy, o której nikt głośno nie powiedział. Izrael ma powody do radości, a z naszej kasy popłyną miliony złotych.

  Sejmowe komisje polityki społecznej i rodziny oraz spraw zagranicznych niezauważenie zaakceptowały projekt ustawy, która dotyczy kontrowersyjnej umowy między Polską a Izraelem. Dzięki niej obywatele Izraela będą mogli odbierać polskie emerytury za czas, kiedy mieszkali i pracowali w Polsce.

  „Osoby zamieszkałe w Izraelu, które uzyskały prawo do polskich emerytur i rent z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych nie mogą ich otrzymywać w miejscu zamieszkania, gdyż polskie ustawodawstwo w takim przypadku przewiduje wypłatę tych świadczeń tylko na terenie RP” – mówiła na posiedzeniu komisji wiceminister MSZ Renata Szczęch. Jej zdaniem nowe przepisy przepisów wpłyną na poprawę stosunków gospodarczych pomiędzy Polską a Izraelem.

  Wiceminister Szczęch powiedziała, że „proponowane przepisy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom społecznym”. Jej zdaniem na umowie między Polską i Izraelem skorzystają też obywatele Polski, ponieważ im też będzie liczył się do emerytury czas przepracowany w Izraelu. Jednak osób takich jest niewiele. Tymczasem z „polskich emerytur” mogą skorzystać w Izraelu tysiące ludzi, którzy wyjechali tam z Polski. – czytamy na Wolnosc24.pl

  wRealu24.pl

 • sowizdrzał

  IPN, zatrudniający tysiące pracowników, do Wydziału Kresowego skierował trzy osoby. Jak to skomentować?

  A co robi strona ukraińska? Blokuje wszelkie prace poszukiwawcze, ekshumacje, a nawet zwykłe prace porządkowe.

  https://pl.sputniknews.com/opinie/201707205915288-Za-polska-granica-ludobojcy-sa-bohaterami/

 • P

  Zupełnie niezwiązane z tematem, ale zobaczcie w jakim absurdalnym kierunku zmierza nasze prawo. A może po prostu zajmują nas takimi bzdurami? A może jedno, i drugie?

  —-

  „Sołtys odpowie przed sądem… z powodu kota”
  https://wiadomosci.wp.pl/soltys-odpowie-przed-sadem-z-powodu-kota-6145763893082241a

  Przed sądem w warmińsko-mazurskich Bartoszycach rozpoczął się proces sołtysa Stanisława Barana obwinionego o brak nadzoru nad kotem. Według policji, właściciel zwierzęcia popełnił wykroczenie, bo jego kot „biegał luzem po drodze” przed domem.

  …”Zdaniem funkcjonariuszy policji złamany został art. 77 kodeksu wykroczeń, zgodnie z którym „kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany”.

  To efekt konfliktu sąsiedzkiego. Sołtys kilka razy dzwonił na policję w związku z psem sąsiadki, biegającym luzem po wsi bez nadzoru. Kobieta została ukarana mandatem. Sołtysa wezwano na komisariat i również zaproponowano mandat, ale go nie przyjął.

  Przed sądem sołtys przyznał, że kotu zdarza się wychodzić poza posesję. Jak mówił, nie można przecież trzymać go na smyczy, bo kot „ma swoje ścieżki” i chodzi za myszami. Zauważył, że we wsi też inne koty i wszystkie zachowują się podobnie pod tym względem.

  Sąd na wniosek stron postanowił przesłuchać w tej sprawie kolejnych świadków i wystąpić do komendanta komisariatu w Górowie Iławeckim o udostępnienie służbowych notatek, które sporządzali policjanci podczas interwencji w Dzikowie. Rozprawa została odroczona do 17 sierpnia.”

 • ZGG

  Taki kawałek znalazłem.
  Ludzie kochani , obywatele ! Nie ufajcie państwu. Zapamiętajcie
  sobie raz na zawsze jedną podstawową prawidłowość funkcjonowania państwa polskiego : Państwo polskie ZAWSZE ZAWSZE ZAWSZE ! jest i będzie Twoim wrogiem. Dlaczego ? Ponieważ występuje prosty konflikt interesów. A wynika on z faktu, że państwo polskie jest zbudowane na wadliwym, patologicznym fundamencie – państwo polskie żyje i istnieje KOSZTEM obywateli. Jest to absolutna nieprawidłowość. Jest naszym (obywateli) pasożytem. Normalne, zdrowe i silne państwo jest pochodną , wypadkową, jest jakby reprezentacją obywateli. Jeżeli obywatele są biedni i ubodzy, to takie jest państwo. Jeżeli obywatele są zamożni i szczęśliwi, to takie jest państwo. Chyba że ……. istnieje patologia tego mechanizmu – taka jaka istnieje w Polsce. „Nie widzieć czemu” państwo jest bogate, a obywatele biedni. Oczywiście wiadomo dlaczego. Dlatego że państwo „zbudowało się ” na wyzysku obywateli, a nie z ich nadwyżek.
  A zatem , NIGDY ! Polska nie będzie normalnym silnym krajem, jeżeli funkcjonuje taki patologiczny układ

 • Irol

  Następny piewca New-Yew-age?
  Tym razem związany z masonerią czy z Nazistami?

 • denuo

  Marian Kowalski się wzruszył ale ja też tak odczówam
  Zdelegalizować Platformę! Drżącym głosem Marian Kowalski
  https://www.youtube.com/watch?v=HEdRPlJcp4o

 • wek

  Takie tam blablanie. Długie proroctwo o niczym. Można je streścić w jednym zdaniu:

  „Jest źle, nadchodzi Nowa Era i będzie dobrze. Kto się dopasuje do zmian skorzysta, kto nie dopasuje będzie cierpieć.” + trochę dyrdymałów o miłości do Boga, itp.

  Niczego nowego nie powiedział, czego nie powiedzieli inni, zgrabniej i oszczędniej w słowach. To żadne proroctwo, tylko rozmyślania umierającego człowieka o przyszłości na bazie Biblii i przepowiedni innych ludzi.

 • denuo

  To „nasza złota pani” telefonowała do prezydenta Andrzeja Dudy! – Stanisław Michalkiewicz
  https://www.youtube.com/watch?v=Bfiyn_Ap_n4

 • janusz

  Raczej można potraktować to jako ostateczna np. atomowa zagłada bieżącego systemu. Mogą ją przeprowadzić np. USA, ale i Rosja czy Izrael (gdy uzmysłowią sobie, że już nie ma czego rabować). Jednostki, które przeżyją będą musiały przyjąć wspólnoty półplemienne oparte na braterskiej miłości – czyli to, co działo się np. w Demokratycznej Kampuczy po rewolucji, a przed tym momentem, w którym na ich wielkie uprawy amerykańskie samoloty zaczęły zrzucać Agent Orange. Zrzucali, bowiem nie mogli dopuścić ludzi do wiedzy, że komunizm z jedną tylko poprawką zaczyna nagle wyśmienicie działać. Niestety ta poprawka to twarda, genetyczna selekcja czego spalone podtrutymi narkotykami mózgi lewicowców tamtych czasów nie potrafiły sobie wyobrazić. W Kambodży załatwili to Khmerzy, tutaj załatwi zagłada.

 • celebryta

  W piątek został doprowadzony do prokuratury i w obecności adwokatów, już oficjalnie, postawiono mu nowe zarzuty.

  https://pl.sputniknews.com/polska/201707175895579-SENSACJA-Mateusz-Piskorski-chinskim-szpiegiem-Jaroslaw-Augustyniak/

  • ninanonimowa

   ——— cóż można powiedzieć. Wszystko zabrzmi głupio.

   Patrzę w tej chwili na TŁUSZCZĘ SEJMOWĄ. Pejsy wrzeszczą , robią zadymę, udają! , że chodzi im o coś. TEATR!. A my ? Polacy Słowianie ??

   Jeden za kratami, inni śpią aby wstać o 5 rano do roboty za grosze.Jeszcze inni upili się aby nie móc myśleć, MYŚLENIE ZABIJA!.

   Więzienie w więzieniu , więzienie na wolności/ dług/, więzienie w chorym ciele itd.

   ZŁO trzeba przeczekać !!. W PAŃSTWIE , ŚWIECIE ZŁA !! nie ma co liczyć na prawdę nie mówiąc już o sprawiedliwości.

   —————————–ANIOŁ STRÓŻ /kimkolwiek jest -inny wymiar ? świat równoległy ? itp/ jest przynajmniej dla mnie ANTYKLERYKAŁA ! opoką !.

   Swoimi słowami trzeba prosić o POMOC, WSPARCIE.Jeżeli jest człowiekiem MORALNYM ! w szerokim pojęciu tego słowa – PRZETRWA !.

  • Stanisław

   Ta swołocz na usługach USRAELA robi wszystko by zniszczyć tego człowieka mającego inne podejście do polityki niż POPIS i spółka, zapamiętajmy te kaprawe mordy ABW-ery, prokuratorów, sędziów i gdy nadejdzie czas odpłacimy im pięknym za nadobne.

 • Majestic

  „Duda i biskupi po stronie targowicy! Kowalski & Chojecki NA ŻYWO w IPP TV 19.07.2017
  idzpodprad”
  https://www.youtube.com/watch?v=MCBKDsQY7E0

 • czaro

  Tymczasem jak widać, po raz kolejny, choć z nową jakością zaryczał, ale „wół lubelski”

  Marian rokował wielkie nadzieje, ale niestety, poczciwy, ale prosty chłopak uległ wpływom zacietrzewionego sekciarza, a „z tępym motłochem, tłuszczą i bezrozumnym bydłem” można wprawdzie budować Banderland, ale nie Wielką Polskę.

  http://macgregor.neon24.pl/post/139373,upadek-gnebona-puczymordy

 • czaro

  Tureckie media ujawniły lokalizację amerykańskich baz wojskowych w północnej Syrii.

  Wbrew zapewnieniom ze strony Baracka Obamy, Stany Zjednoczone wysłały swoje wojska do Syrii i Iraku, które mogły brać bezpośredni udział w walkach przeciwko ISIS. Teraz nowa administracja USA postanowiła pójść na całego – w Syrii pojawiło się jeszcze więcej żołnierzy, zaczęto dostarczać ogromne ilości uzbrojenia do tamtejszych ugrupowań zbrojnych i zbudowano wiele baz wojskowych – wszystko to bez zgody władz w Damaszku.

  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/tureckie-media-ujawnily-lokalizacje-amerykanskich-baz-wojskowych-w-polnocnej-syrii

 • Pan Kracy

  „Nasz Układ Słoneczny przemierza teraz region kosmosu, gdzie konstelacja, która została zniszczona pozostawił swój ślad, swój pył. To przemierzanie zanieczyszczonej przestrzeni jest źródłem zatrucia…”
  Co to była za kosmiczna katastrofa? Jakieś ślady? Co to za „zanieczyszczona przestrzeń”? Czym zanieczyszczona? To jakieś cząsteczki materialne (mowa o pyle)? A może energetyczne (i są, bo ja – Deunov – tak mówię)?

  „będą musieli czekać dziesiątki milionów lat na przyjście nowej wznoszącej fali”
  O ile wiem, oficjalna nauka twierdzi, że człowiek wyewoluował kilka milionów lat temu. Człowiek współczesny – 100 tys. lat temu. Ortodoksi religijni mówią o sześciu tysiącach lat. Skąd owe „dziesiątki milionów lat”? Człowiek tyle nie ma, „budujące” jest, że tyle przetrwa. I jak to się ma do rychłej apokalipsy?

  „New Era jest erą szóstej rasy”
  Ciekaw jestem tych pozostałych pięciu. Można gdzieś o nich poczytać?

  „Założyciele tej nowej cywilizacji […] będą reprezentować nowy typ ludzi”
  Kojarzę z historii, że próbowano stworzyć nowy typ człowieka (typ nordycki, homo sovieticus), ale nie wyszło. Teraz wyjdzie!…

  „Nowa kultura […] będzie opierać się na trzech zasadniczych podstawach: wzniosłości kobiety, wzniosłości łagodności i pokory, oraz ochronie praw człowieka.”
  O tych kobietach – feministki będą zachwycone. No i najważniejsze są „prawa człowieka”.

  „Wszyscy wierzący będą musieli się zjednoczyć […] Miłość i Braterstwo jest wspólną podstawą!”
  O tak – wspólna religia to podstawa! I to braterstwo, znam „brat brata w d… harata”. Ale będzie inaczej…

  „Wkrótce nie będzie możliwości reinkarnacji…”
  „Ludzie będą pamiętać swoje poprzednie wcielenia…”
  Peter Deunov był ponoć chrześcijaninem. Jak on pogodził swoje chrześcijaństwo z reinkarnacją?

  Wg mnie bełkot oparty na chrześcijaństwie, NWO i religiach Wschodu. Taki mix. Kto chce, niech wierzy, ja nie.

  • Majestic

   „sześciu tysiącach lat.” to bzdury , lepiej pasuje 5 dni , jeden dzień to obrót galaktyki 360 stopni , „że próbowano stworzyć nowy typ człowieka ” nowy typ czlowieka ? niema czegoś takiego , w oryginale jestesmy ideałem i nasze skafandry miały takie być , mieliśmy te skafandry zrównać z powłokami energetycznymi , chodzilo o ożywienie uduchowienie ciężkiej materii -energii .”Jak on pogodził swoje chrześcijaństwo z reinkarnacją?” w wczesnych czasach „chrześcijaństwa” reinkarnacja była czymś świadomym oczywista ale parchy nie mogły się pogodzić aby świniarz z obory razem z nimi się reinkarnowal „wzniosłości kobiety” Wzniosłość kobiety jako przekaźnika życia jak u Słowian kiedyś było w analogi do czystości Rodów itp bo to jedyna droga wykorzystania całego spektrum ewolucji całego pakietu DNA , domieszki to miliony nowych zbędnych kombinacji co się przekłada na miliony lat wypośrodkowania tego i wyjscia do pierwotnego założenia i pierwotnego stanu https://www.youtube.com/watch?v=qq3FYPSSCu8

   • Pan Kracy

    +Majestic
    „”sześciu tysiącach lat.” to bzdury”
    Możliwe, ortodoksi tak twierdzą, ja nie jestem ortodoksem.

    „”że próbowano stworzyć nowy typ człowieka” nowy typ czlowieka ? niema czegoś takiego”
    Masz rację, nie ma. Ale pan Adolf H. lub pan Józek S. próbowali 🙂 A pan Peter D. też o tym mówi.

    „chodzilo o ożywienie uduchowienie ciężkiej materii -energii”
    Tu niestety nie rozumiem: najpierw, że człowiek „w oryginale jest ideałem”, a teraz że trzeba go jednak poprawiać.

    „w wczesnych czasach „chrześcijaństwa” reinkarnacja była czymś świadomym”
    Czy możesz mi podać stosowny cytat o tym? Ja np. wiem, że Biblia o niej nie wspomina, a nawet mówi: A jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd. (Hbr 9:27)
    Mówi też, że jesteśmy wszyscy grzesznikami i możemy ewentualnie swoją wiarą zapewnić sobie zbawienie przez Boga. A przy reinkarnacji? Umieramy grzesznikami, rodzimy się na nowo grzesznikami, by umrzeć jako… – błędne koło. Chyba, że sami się doskonalimy, aż udoskonalimy się ostatecznie, wtedy Bóg niepotrzebny, bo niby do czego?

    „Wzniosłość kobiety […] to jedyna droga wykorzystania całego spektrum ewolucji całego pakietu DNA , domieszki to miliony nowych zbędnych kombinacji…”
    Czy Ty sugerujesz, że sensem stworzenia jest kobieta, a mężczyzna, jako „domieszki”, jest w zasadzie zbędny?

    Link do tzw. „przykazań Słowian” zacny! Dzięki. Krzyżówka xiaństwa, talmudycznych przepisów higienicznych i ubraniowych, domieszka szowinizmu i politeizmu – wyborne! I są ponoć ludzie (chyba tzw. turbosłowianie), którzy w to wierzą. Będę z uśmiechem zasypiał.

    • Majestic

     „Czy Ty sugerujesz, że sensem stworzenia jest kobieta, a mężczyzna, jako „domieszki”, jest w zasadzie zbędny?”nie to powiększenie raczej rozszerzenie pola kreacji , wyobraź sobie że Jesteś obojnakiem , jak zbędny ? to kobieta niestety jest inkubatorem „że Biblia o niej nie wspomina” została setki razy zredagowana ocenzurowana i jest wybiórcza dużo zostało odrzucone swiadomie Biblia koptyjska, która wyraźnie mówi o reinkarnacji. Następnym ważnym … Apologeci greccy II wieku, w oddzielnych tomach ukazały się pisma św. Justyna …O reinkarnacji pisali św. Klemens z Aleksandrii (150-220 r.n.e) i Orygenes.
     Św. Grzegorz (257-332 r.n.e.) nauczał: https://www.nautilus.org.pl/artykuly,3281,reinkarnacja-w-chrzescijanstwie.html

   • Pan Kracy

    +Majestic
    Przy właściwym wpisie nie ma opcji „odpowiedz”, dziwne.

    Zacznę od końca – artykuł w Nautilusie:
    1. Tytuł „REINKARNACJA W CHRZEŚCIJAŃSTWIE”, a 2/3 tekstu o …”tradycyjnym judaizmie”, czyli nie na temat. To tak, jakbym pisał o zasłonie milczenia i walnął wielki tekst o …słoniu. Pokiwałbyś mądrze głową czy popukałbyś się w czoło?

    No dobrze, może pozostałe 1/3 tekstu jest na temat? Mamy cytat z Majmonidesa. Kto zacz? Czytam w wiki: „Majmonides, rabbi Mosze…”. Hm, kolejny cytat – Józef Flawiusz. A ten to kto? Sami napisali – „żydowski historyk…”. Huh, wciąż czekam na chrześcijan…

    Jest coś o Nowym i Starym Testamencie! Mnóstwo odniesień, wszystkie okraszone słowami „miałyby nawiązywać”. Zważ na taki niuans: „miałyby nawiązywać”, a NIE „nawiązują” (a co dopiero „wskazują”). Sprawdziłem sobie owe odnośniki – o zmartwywstaniu (akt jednorazowy), nie o reinkarnacji (akt wielokrotny). Potem tłumaczenie, że ten akt jednorazowy to w zasadzie pośrednio akt wielokrotny. Wg mnie Jezus rozmnożył ryby. Raz. Czy to przesądza, że rozwiązał problemy żywieniowe ludzkości (nic, tylko podstawiać taczki)?

    2. Dalej tekst powołuje się na Orygenesa. Za wiki: „jeden z najbardziej płodnych komentatorów Pisma Świętego”. Wg mnie słynny Aaadaś jest bardzo płodnym komentatorem życia politycznego, a jednak powołuję się na niego jakoś nieszczególnie. Ale nie będę złośliwy – cóż on (Orygenes, nie Aaadaś) twierdził o reinkarnacji? Ano wiemy z artykułu, że coś twierdził, cytatu brak. Potem o tym, że nie tylko on, Ojcowie Kościoła też. I też bez najmniejszego choćby cytatu. Z dopiskiem, że „nawet dzisiaj trudno to udowodnić”.
    Aż siadłem z wrażenia na taką argumentację…

    3. Twoje: „Apologeci greccy II wieku, w oddzielnych tomach ukazały się pisma św. Justyna. O reinkarnacji pisali św. Klemens z Aleksandrii, Orygenes i św. Grzegorz.” I w Nautilusie lecą nazwiska różnych świętych i cytaty z nich. Gdyby wyciąć tytuł artykułu, w życiu nie domyślałbym się, że to w kontekście reinkarnacji.
    Poza tym jakie jest przełożenie między oficjalnym stanowiskiem Kościoła o mylności poglądu o reinkarnacji a poglądami różnych ludzi (nawet cytowanymi, ale wyrwanymi z kontekstu)? Pan Bergoglio (obecnie jako papież Franciszek) powiedział: „Jeśli ktoś jest homoseksualistą i z dobrą wolą poszukuje Boga, kimże jestem, by go oceniać”. Wg mnie „zapomniał” o Sodomie – Bóg tak upodobał sobie w sodomitach, że wyrżnął wszystkich w pień.
    Czy chrześcijanie mają słuchać dogmatów kościelnych w tej sprawie, czy może ww. a(ł)torytetu?
    A jednak w sprawie reinkarnacji mają znaczenie autorytety, a nie dogmaty.

    4. Cytat z katechizmu. Nieee, żartuję – autor cytuje …encyklopedię PWN, o „sporach związanych z inkarnacją”. Myślenie autora – „nie na temat, a źródło niekościelne o Kościele? Nic to, pdobnie brzmi, może być.” Heh, nie chcę się powtarzać historią o słoniu…

    5. „wszystkie lub prawie wszystkie dowody istnienia wiary w reinkarnację zostały wyeliminowane z Biblii i pism ojców przez Sobór w Konstantynopolu w 553.”
    Sprytna manipulacja – „prawie wszystkie dowody” wycięte. O czym to świadczy? Ano jakieś ocalały. Cytat na poparcie tych słów – brak. No to może CO wycięto – też brak, ale jest za to pewność, że wycięto!
    Przyjmijmy na chwilę za dobrą monetę owo „wycinanie”. Powstaje zatem pytanie „po co wycinali?”. Chcieli coś ukryć? Coś było błędne i nie pasowało do krzepnącej właśnie religii? Mało kto wie, ale współczesny buddyzm to np. ofiary z ludzi („Krwawe dzieje buddyzmu”, https://wolnemedia.net/krwawe-dzieje-buddyzmu/). W „pokojowej i miłującej” wersji buddyzmu dla naiwnych „Białasów” tego nie ma, wycięto. Czy fakt obdzierania ludzi ze skóry w rdzennym buddyzmie i przemilczenie tego w wersji „eksportowej” nie implikuje czasem czegoś? Wszyscy powinni wiedzieć o krwawych rytuałach, czy lepiej nie? O rzekomej reinkarnacji w xiaństwie należy jednak pamiętać…

    6. „Ojcowie soboru potępili m. in. Orygenesa” – brzmi zacnie, zwłaszcza wobec powyższego powoływania się nań jako na autorytet w sprawie reinkarnacji.

    7. Badania opinii społecznej jako dowód na obecność reinkarnacji w chrześcijaństwie. Po ichniemu: im większa Większość, tym słuszniejsza racja – tylko tak to mogę skomentować. Poza tym zagadka na dzisiaj: jaki jest związek między stanowiskiem Kościoła w jakiejś sprawie a opinią wiernych o tej sprawie?

    8. Linki, m.in. o „reincarnation-REAL-proof-life-after-death”. Wg mnie to dwie różne sprawy – życie po śmierci dowodzi tylko życia po śmierci, a NIE reinkarnacji.

    9. Na koniec pychota: „Wędrówka dusz czyli reinkarnacja”… Wg mnie, człowiek ma duszę. Po śmierci ciała dusza wędruje do Boga, który ją osądzi i wyśle np. do nieba lub piekła, ale NIE z powrotem do innego ciała.

    O roli kobiet w neopogaństwie, ups! w słowianizmie (?).
    Wg Ciebie kobieta to sam „cymes”, reszta (mężczyzna?) to „domieszki”. Mam nadzieję, że czegoś nie doczytałeś dokładnie; a jeśli wyznajesz słowianizm, lepiej się do tego publicznie nie przyznawaj.
    Wg Ciebie kobieta to „rozszerzenie pola kreacji”, to centrum wokół którego wszystko ma się kręcić. Błąd! Dzieworództwo kobietom słabo wychodzi (czytaj: wcale). To faceci nosili dzidy i budowali mury obronne. Bez nich kobiety mogły zostać po napaści niewolnicami seksualnymi i co najwyżej zagrać na fujarce (nie będę wnikał w budowę anatomiczną tych fujarek). Nie słyszałem o zbrojnych oddziałach słowiańskich amazonek (vistulanek?). Powiesz może: słowianie to pokojowy ludek, nie musieli walczyć. A ja na to: na pograniczu między słowianami a niesłowianami też?
    Kobieta niby najważniejsza, a największy bożek Słowian to Perun – mężczyzna. Dałeś mi poprzednio link do ichnich „przykazań”. Jedna z ilustracji przedstawiała nauczyciela, nie nauczycielkę.

    „Biblia koptyjska, która wyraźnie mówi o reinkarnacji.”
    Proszę o cytat. Wiesz, że to apokryf…?

    Zdecydowanie od słowianistycznego matriarchatu wolę chrześcijańską równość mężczyzny i kobiety w oczach Boga.
    – To kobieta urodziła Jezusa, nie przybył On na wielbłądzie z pustyni.
    – Pierwszy cud Jezus uczynił wobec kobiety – uzdrowił chorą teściową Piotra (Mt 8, 14-15).
    – Jezus rozmawia z pogankami: Syrofenicjanką (Mk 7, 25-30) i Samarytanką (J 4, 1-26).
    – Broni kobietę, która namaszcza Go olejkiem (Mk 14, 3-9).
    – Spotyka kobiety na Drodze Krzyżowej. Biblia uważa za stosowne wspomnieć, że są pod krzyżem (w przeciwieństwie do mężczyzn).
    – To kobiety są pierwszymi świadkami zmartwychwstania (Łk 24, 1-11).

    Żeby paniom nie poprzewracało się w główkach:
    – Jezus miał uczniów, nie uczennice.
    – W historii biblijnej są prorocy, nie prorokinie.
    – Hebrajskie pojmowanie kobiety: „pobożny” żyd dziękował Bogu za to, że nie urodził się kobietą; kobieta to było dobro rodowe mężczyzny, rzecz do dysponowania.

    „wyobraź sobie że jesteś obojnakiem”
    Próbowałem, nie dało się. Co prawda Bóg powiedział: „Przy zmartwychwstaniu bowiem nie będą się ani żenili, ani za mąż wychodzić, lecz będą jako aniołowie w niebie” (Mt 22, 30).

    Ale to dopiero po zmartwychwstaniu. Wcześniej: „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę.” (Rdz 1, 27).

    Zatem, wg mnie, kobieta i mężczyzna mają równorzędne role. Nie jak w słowianizmie – kobieta najważniejsza – albo w skrajnym feminizmie – nawet zatracanie cech kobiecych (rezygnacja z macierzyństwa).

  • Easy Rider

   Wyręczyłeś mnie, miałem mniej więcej to samo napisać. Za jego czasów, ludzie mogli jeszcze tego wszystkiego nie kojarzyć, ale jak to się czyta dzisiaj, brzmi jak manifest prekursora New Age i NWO, ponadto – to typowe dla sekciarstwa „bombardowanie miłością” wraz z ekologizmem i wegetarianizmem. Ten „mistrz” nie mówi prawdy o świecie, chociaż zapewne ją zna, ale ta prawda jest zakazana dla ludzi. Dla mnie jako sprawdzian wystarczy kwestia budowy kosmosu i nie trafia do mnie to, że „mistrz” wygląda jak Bóg z obrazów renesansowych malarzy.

   Natomiast poparcie ze strony Einsteina i Watykanu świadczy o tym, że „mistrz” mógł być elementem światowego systemu kontroli umysłów.

   • Majestic

    „Natomiast poparcie ze strony Einsteina i Watykanu świadczy o tym, że „mistrz” mógł być elementem światowego systemu kontroli umysłów.” to jest ewidentne, Henoch pokazuje te parchata organizacje , kwestia zrozumienia i interpretacji w obecnym czasie bo tamten plan teatru jest niemal taki sam jak na poczatku .

 • Majestic

  jest szansa że zostanie w rekach Słowian ?! http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/separatysci-oglosili-powstanie-malorosji-na-gruzach-ukrainy-czy-nalezy-spodziewac-sie ” Jarosław Kaczyński pozdrawia tłum w Kijowie banderowskim zawołaniem” https://www.youtube.com/watch?v=uO0y8rhGavk . A to „jarek” dla ciebie https://www.youtube.com/watch?v=sDNqQtcPkAA

 • Roma

  to niewiarygodne, jak diabeł potrafi zaciemnić umysły ludzi

  szukacie czegoś co macie tuż pod nosem, ale nie widzicie

  jest tylko jeden Bóg wszechmogący
  Chrystus to tylko jeden Syn Boga = był zesłany w ciele człowieka, żeby ludzi uratować
  i wyjaśnić to czego nie zrozumieli ze słów proroków
  niebawem nastąpi powrót Chrystusa
  tak jak zapowiedział
  dzieje się dokładnie tak i wszystko tak jak jest napisane w Nowym Testamencie
  CZEMU nie zajrzysz do Słowa BOŻEGO ?
  otworzysz oczy i serce
  na miłość Boga do Ciebie
  tak się zmienia świat na lepszy już tutaj i teraz

  • Majestic

   Kamień na Kamieniu najważniejsze że się dzieje !!! https://www.youtube.com/watch?v=9lZK5alM4cY Piękny Fakt reszta to pikus kto gdzie itd

   • Adan

    Wiesz Majestic to nawet dobrze, że nie zostanie kamień na kamieniu bo skoro nasze kruche państwo to „kamieni kupa” to po tej transformacji może być tylko lepiej.

    • Majestic

     gdy nawet nas pozbawia ziemskich skafandrów to oni się wypalą , wiec niema czego żałować Dusza jest najważniejsza ziemskie życie w skali kosmosu to doslownie chwila mgnienie , nie każdy to rozumie , „nauka „racjonalizm , ateizm swoje już wygenerował,każdy kto posiada sumienie ma wielka szanse na wieczność , jedynie taki rezonans otwiera wszystkie poziomy , reszta zdechnie w kazamatach kosmosu i matriksów .

  • Wojox

   Dokładnie tak jest.
   Biblia czyli słowo od Boga mówi o Jezusie jako jednorodzinnym synu. Wszystko inne było już stwarzane w kooperacji Boga i Jezusa.
   Tu pasuje nawet ciąg Fibonacciego. 1+1+2+3+5+8+13+21+34+55…….
   I na początku jest 1+1….. Bog+Jezus itd.
   Prowadzę ostatnio pod tym kątem własne obserwacje.
   U Ptaków często widzę potomstwo 2,3,5,8. Jeśli było 6 szt. Jedno padło jakimś cudem. Miałem okazję widzieć przykład na łabędziach.
   Ten kod jest wszędzie po prostu i prawie zawsze daje o sobie znać.
   A ostatnio temat nr. 1 to efekt Ebnera.
   Tzw. reset DNA. i na 100% jesteśmy między dwoma biegunami +/- w polu wysokiego napięcia. Dlatego pryskają chemtrails aby zakłócić to pole i nie pozwolić na reset ludzkiego DNA który się prawdopodobnie odbywa. Rzeczywiście ludzie jakby sami z siebie zrozumieją co się dookoła dzieje.
   Hubert Czerniak wyjaśnia to łopatologicznie w jednym ze swoich filmów. Dodam tylko ze rośliny mają swój pakiet startowy DNA. np. kukurydza oferuje 13 kolb po resecie. I to także liczba z ciagu Fibonacciego. 13 kolb to bardzo dużo. Po resecie kodu roślin można łatwo zrozumiec ze rodzinie wystarczy dosłownie 20-30 arów ziemi do wyżywienia się. To namacalne dowód ze elity łupią ludzkość celem wielkiego pasozytnictwa. Energia odsysana jest na bieżąco dla sił demonicznych. I nie są to żadne bajki.
   Kościoły mają odpowiedni kształt. Przypominają magnatograf z kuchenki mikrofalowej. To pasozytnictwo na ludziach trwa już od początku stworzenia.

   • Majestic

    „To pasozytnictwo na ludziach trwa już od początku stworzenia.” nie zupelnie , dużo by pisać , bo modyfikacje na Ludziach przybrały formę ograniczeń a z czasem pasożytnictwa wykorzystania tego do pasożytnictwa , rozwój sfery organicznej został podporządkowany niejako sztucznej inteligencji z ograniczana ilosc kodów i ograniczonych samych w sobie .czyli z góry zaplanowana manipulacja na degradacje ciała no i co istotne całej strony duchowo -energetycznej .

 • PONADSWIETLNY

  Coś na lato, ataki ‚bor-eli-ozy’
  (broń bio-mod-logiczna od wiadomo kogo..ach te komary od …l0l)
  https://www.youtube.com/watch?v=7WXmFk32dLE
  PS DMSO…

 • Stanisław

  Główny tekst bez końcowego odnośnika przeczytany do pliku mp3

  https://zachowajto.pl/!pT6rX2XCWFwm/ostatnia-przepowiednia-petera-deunova-mp3

 • OBSERWATOR

  W nawiązaniu do tej rozmowy z Andrzejem Nikodemowiczem: https://www.youtube.com/watch?v=-sz-1AO7cn8 – z której można by wywnioskować, że „coś złego” dzieje się w Polsce, chcemy USPOKOIĆ WSZYSTKICH i poinformować, że WSZYSTKO IDZIE ZGODNIE Z PLANEM, w kierunku ostatecznego WYZWOLENIA LUDZKOŚCI z sideł ciemności.

  W skrócie rzecz tę ujmując, to sytuacja w Polsce wygląda tak, że Żydzi wciąż WALCZĄ, bo w swej bezdennej głupocie wciąż wierzą, że są w stanie zmienić swoją BEZNADZIEJNĄ sytuację, w której znaleźli się. Ta ich „walka”, to takie „zawracanie kijem Wisły”! 🙂
  Prawda jest taka, że tym, co robią – SAMI SOBIE STRZELAJĄ w ŁEB! Ale zanim popełnią SAMOBÓJSTWO, to jeszcze oddają nam PRZYSŁUGĘ, w postaci tego żydowskiego TEATRU, który będzie nam potrzebny w późniejszym czasie, do ANALIZY żydowskiego DZIAŁANIA, kiedy będziemy wyjaśniać sobie, jak siły ciemności prowadzą swoją PODSTĘPNĄ wojnę z całkowicie nieświadomą tego faktu, ludzkością.

  Wiemy przecież, że w każdej porządnej szkole, poza TEORIĄ, której uczymy się, mamy również do czynienia z PRAKTYKĄ. Podobnie jest w SZKOLE ŻYCIA, którą przechodzimy. Jesteśmy w niej już na etapie KOŃCOWYM pewnego zakresu życiowej nauki, którą ziemskim sposobem pojmowania możemy określić, jako:

  KOŃCZYMY „SZKOŁĘ ŚREDNIĄ” i UDAJEMY SIĘ „NA STUDIA” w CELU DALSZEGO ZDOBYWANIA WIEDZY o ŻYCIU. CZEKA NAS TERAZ JUŻ TYLKO KRÓTKI „EGZAMIN” ALE JESZCZE MAMY PEWNE BRAKI INFORMACYJNE KTÓRYCH – NA KONIEC – DOSTARCZAJĄ NAM ŻYDZI, ZANIM OSTATECZNIE TEN DIABELSKI SYSTEM „DOKONA ŻYWOTA”

  W tej naszej szkole życia, którą przechodzimy, Żydzi – swoim żydowskim teatrem – dają nam możliwość OBSERWACJI w PRAKTYCE TEGO, czego będziemy później UCZYLI się w TEORII, już w na spokojnie, kiedy świat zostanie całkowicie uwolniony ze zniewolenia, w którym dotąd tkwiliśmy.
  Tak więc NAPRAWDĘ ZERO PODSTAW do jakichkolwiek ZMARTWIEŃ! 🙂
  Żydzi – jako pasożyty – na koniec muszą JESZCZE dla nas POPRACOWAĆ, więc należy na to patrzeć, jako na tzw. „dobrą żydowską robotę”, którą dla nas te pasoŻydy wykonują! 🙂
  Pożyteczność tej „roboty” dla nas, wyjaśni się nam wszystkim w późniejszym czasie, jeśli w tym momencie jest ona jeszcze niedostrzegalna.

  To jest już absolutna końcówka czasów i nie ma ŻADNYCH PODSTAW do jakichkolwiek niepokojów, jeśli tylko NA CO DZIEŃ żyje się MIŁOŚCIĄ!
  Jak powiedział Andrzej Nikodemowicz – to są działania mające na celu SPROWOKOWANIE Polaków abyśmy WYSZLI na ULICE!
  Dlatego MY POLACY PRZEKORNIE POZOSTAJEMY w DOMACH i absolutnie nie wychodzimy na ulicę! 🙂

  Nie dajemy się wciągać Żydom w ten ich TEATR. Możemy obserwować go tak, jak obserwuje się każdą inną sztukę teatralną – na PEŁNYM LUZIE i z PEŁNĄ ŚWIADOMOŚCIĄ że TO JEST TYLKO TEATR, ale POD ŻADNYM POZOREM nie bierzemy w tym tetrze udziału.
  cdn.

 • Pokorna

  Osobiście wierzę, że ta przepowiednia sprawdzi się zaraz po tym jak Ameryka Południowa oddzieli się od Północnej a Keshe poleci na księżych latającym samochodem.

 • Adan

  To zapewne nieuniknione ale dopiero za chwilę.
  Dzisiaj mamy walkę towarzystwa OTAKE.To jest Towarzystwo OTAKE czyli o take Polske; aby było jak było. Ale jaja ale jaja. TW SB i agenci państw ościennych Bolek, Alek, Litwin, Rotenschwanz, Buholz,Casrex oraz paru jeszcze, którym Michnik wyczyścił teczki w archiwach MSW w jesienią 1989r razem stają tak jak im ich POtencja POzwala i jak im każą ich mocodawcy i sPOnsorzy prowadzący.
  Przekażmy im już dziś uczucie miłości i znak pokoju.

  • ...

   Człowiek z natury jest zły, więc potrzebuje Zbawiciela, który zmieni jego złe serce – złe pragnienia, złe dążenia, złe cele, złe motywy, złe zamiary …. Polityka, ludzie nie potrafią zmienić serca – ta zmiana jest w Żywym, Wszechmogącym Chrystusie .. ” Mówił bowiem: To, co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. (21) Albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, (22) cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota; (23) wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka. ” – Ewangelia Marka rozdział 7, Biblia Warszawska

   ” ,,znane są uczynki ciała, którymi są: cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta; 20 Bałwochwalstwo, czary, nienawiść, niezgoda, zawiść, gniew, spory, kłótnie, herezje; 21 Zazdrość, zabójstwa, pijaństwo, hulanki i tym podobne; o nich wam mówię, jak już przedtem powiedziałem, że ci, którzy takie rzeczy czynią, królestwa Bożego nie odziedziczą. 22 Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara; 23 Łagodność, powściągliwość. Przeciwko takim nie ma prawa. ” – list apostoła Pawła do Galatów 5:19-23 Uwspółcześniona Biblia Gdańska — http://mieczducha888.blogspot.com/2017/07/wszechmogacy-jezus-niezawodny-lekarz_5.html
   ,

   • Ania

    Nerwicę natręctw można leczyć, nie wiedziałeś ?

   • MajaWalia27

    ”czlowiek z natury jest zly” . To nieprawda. Spojrz na DZIECI. Czlowiek z natury jest istota majaca milosc w sercu. Oczywiscie gdy rzadzi ”ego” czlowiek staje sie niewolnikiem instynktow. Ale pamietaj o tym,ze sa ludzie ZYCJACY WEDLUG ZASAD DUCHA a nie ciala, i o tym takze mowil Jezus Chrystus…..

   • Mariusz

    Wszystko zawarte jest w księdze Urantii.
    Ile Michał z Nebadonu musiał się napracować wtedy na ziemii, żeby chociaż przekazać fragment tego o czym pisze Bułgar.

   • Majestic

    ”czlowiek z natury jest zly” . nieprawda Ludzie którzy posiadają sumienia to około 10 % i Ci Ludzie z natury nigdy nie są zli, zazwyczaj są niejako poszkodowani w tym sparszywiałym środowisko , są obserwatorami i ofiarami , tak wiec ludzie to nie wszyscy Ludzie . czy wiekszosc zastanawia się na umyślnym unicestwieniu mrówki ? na jej cierpieniu smierci tragedii ? to jest właśnie to sumienie jego wykladnia to współczucie współodczuwanie . w roku 12 przekroczyliśmy równik galaktyczny za dwa miesiące nastąpi nowa następna era , era Wilka , jest to Świt Swaroga , to nawet nie są przepowiednie to normalne cykle kosmiczne Stara Wedyjska Nauka – Wiedza Prawdziwi Ludzie Słowianie szczególnie , jeszcze maja to w genach , reszta populacji , jej cześć musiałaby teraz zrobić zwrot o sto osiemdziesiąt stopni , aby siebie ratować ,pozostała reszta reszta to atrapy udających ludzi , pasożyty mordercy itd , oni nie przejdą przez igielne ucho i zostaną na niemal wieczność wykluczeni , będą z powrotem żyć tam skąd przyszli , doznając okrucieństw które zadawali do końca absolutu . Pozdrawiam Wszystkich z Otwartymi Umysłami

    • Majestic

     #925- aktualna PRZEPOWIEDNIA Ossowieckiego dla POLSKI
     Bartosz Mówi „komuniści -szubrawcy i świnie „,od 19 min 52 sec
     https://www.youtube.com/watch?v=EqD_kYS-0dM To się nie odnosi wylacznie do Polski , bo taka enklawę SZUBRAWCY ŚWINIE itp zniszczyli by bardzo szybko wiec powiedzmy to globalny wydźwięk -efekt . Cieszy że kamień na kamieniu nie zostanie !bo tak kończy każda bestia pasożyt morderca . Prawdziwi ludzie nie będą potrzebować kamieni aby się odgradzać , kiedyś Słowianie nie zamykali swoich domostw , nie budowali ze skały, jedynie tam ewentualnie gdzie pojawiali się na granicach szubrawcy albo „świnie” .

   • BEBE

    ” Mówił bowiem: To, co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. (21) Albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, (22) cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota; (23) wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka. ” – Ewangelia Marka rozdział 7, Biblia Warszawska

    STĄD JAK MYŚLĘ BIERZE SIĘ DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ………..NA PODSTAWIE OBSERWACJI LUDZKIEGO CHARAKTERU I JEGO ŻAŁOSNYCH KONSEKWENCJI ZOSTAŁY UŁOŻONE PRZEPISY MAJĄCE ZA CELU ZŁAGODZENIE EFEKTÓW SPIEPRZONEGO PROJEKTU:):)

    • Majestic

     „STĄD JAK MYŚLĘ BIERZE SIĘ DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ” dobre spostrzeżenie ,ale to dla zmodyfikowanych , reszta znaczy te kilka procent nie odnosi się do tego bo po co ? takie przeciwstawne zachowanie jest już genetyczne , „nie zabijaj ” u prawdziwych ludzi to jakiś absurd , bo jak można coś zabić !? i w imię czego niby ? chyba że w ostateczności i to w koniecznej obronie opędzając się os „świń „

   • Adan

    hej … (NN)?
    Człowiek z natury nie jest istotą złą. Jeśli Stwórca stworzył człowieka na obraz i podobieństwo swoje a On jest dobry to człowiek także jest dobry.
    Nie wiem jakie doświadczenia Twego ciała i duszy są w Tobie skumulowane, że skłaniasz się do takiej samooceny ( że jesteś z natury zła ) ale proponuję odpręż się, przemyśl to i zastanów sie nad sobą i swoją naturą. Może jutro Ci poluzuje i staniesz się z natury ciut lepsza, pojutrze jeszcze trochę lepsza i zweryfikujesz własną samoocenę i przyjaźniej spojrzysz na Twoich bliźnich wokół siebie.

 • DonPedro

  Fajna przepowiednia trochę jak bajka. Co się zmieniło przez stulecia ? Nic ? Mamy prąd smartfony i sztuczne jedzenie. Mamy urlopy gdzie przez chwilę możemy poczuć wolność. Mamy metalowe puszki którymi możemy się szybciej przemieszczać. Religie każą budować świątynie i na ołtarzach czynić jakieś ofiary. Wymaga tego miłość bezwarunkowa ? „Czy może koleś z rogami” ? „Zabiorą wam waszą energię a w zamian dostaniecie bezwartościowe śmieci”.

  • ...

   Jedyne w 100 % wiarygodne, niezawodne proroctwa to te biblijne … po nadchodzących gigantycznej wojnie i wywołaną nią chaosie nadejdzie antychryst za którym w podziwie pójdzie cały świat – nie tylko będzie wtedy wielki dobrobyt, nowe technologie, zmiany geopolityczne ale ludzie będą pod wielkim wrażeniem nadprzyrodzonych rzeczy – cudów, demonicznych manifestacji. Dobrobyt + pokój + demoniczne cuda, manifestacje = cały świat, [ oprócz uczniów Zmartwychwstałego Zbawiciela ] , pójdzie w podziwie, zachwycie za antychrystem – wy również jeśli nie zostaniecie uczniami, bo grzech zatwardzi serce, zaciemni umysł i wrażenie zrobią reformy które przyniosa wielki dostatek, mozliwosci wielkiego hedonizmu … https://mieczduchapulawy.wordpress.com/2017/06/03/prawdziwa-dobra-nowina-do-przebaczenia-zbawienia-potrzeba-tylko-zywego-wszechmocnego-jezusa-a-nie-ludzi-i-ich-organizacji/

   , https://mieczduchapulawy.wordpress.com/2017/07/02/soter-wieczna-mlodosc-i-niesmiertelnosc-coraz-blizej/

   ,

   • Majestic

    „nie tylko będzie wtedy wielki dobrobyt, nowe technologie, zmiany geopolityczne ale ludzie będą pod wielkim wrażeniem nadprzyrodzonych rzeczy – cudów, demonicznych manifestacji. Dobrobyt + pokój +” cuda ,itd i to ma być ANTY ?! coś ta BIBLIA pokręciła czy aby nie zwieść ? bo tam napisane ja zazdrosny bóg , czy to aby nie demoniczne, szatańskie ? a reszta jego wyczynów i slow ocieka krwią ofiar .

    • przem

     …ja zazdrosny to nie o Bogu to próba podszycia się, Jazus przecież to wyjaśnił w Nag Hamandi.

    • Majestic

     „to próba podszycia się” ale wystarczajaco skuteczna nic to nie zmienia , bo efekty są straszne tu na ziemi , trzeba to ignorować ? zgadzać się , po to ludzie maja sumienia aby reagować , a nie jak barany wyzbywać się ^człowieczeństwa przez tysiace lat , oni też maja wolna wole i zgodnie z tym mordują do syta .