Ostatnia Przepowiednia Petera Deunova

zdj: cfs16.tistory.com
zdj: cfs16.tistory.com

Znany pod imieniem Beinca Douno, bułgarski mistrz Piotr Deunov(1864-1944) był istotą o bardzo wysokim poziomie świadomości który przez całe życie był przykładem czystości …

Proroctwo Petera Deunova. Duchowy i kulturalny Wpływ mistrza Petera Deunov – Beinsa Douno

Według Pawła Biryukova, biografa hrabiego Lwa N. Tołstoja, wielki rosyjski pisarz i myśliciel opuścił Yasna Polyana na krótko przed śmiercią (1910) z zamiarem podróży do Bułgarii, by spotkać mistrza Petera Deunov.

Kardynał Giuseppe Roncalli, ambasador Watykanu w Bułgarii przed II wojną światową, później wybrany na papieża Jana XXIII, powiedział: „W obecnej epoce największym filozofem życia na ziemi jest Peter Deunov”.

Rudolf Steiner, twórca antropozofii, powiedział w rozmowie z Boyan Boev (Monachium, 1910): ” Słowianom przeznaczone jest mieć wielką misję. Przyczynią sięoni, a zwłaszcza Bułgaria, do wzniesienia ludzkości. Wracając do Bułgarii, znajduje się tam potężny ruch religijny, na czele z wielkim inicjowanym duchowym.” Po tej rozmowie Boyan Boev stał się jednym z najbliższych uczniów Mistrza Beinsa Douno.

Paramahansa Jogananda, pytany podczas wizyty w Grecji o swoich zamiarach w odniesieniu do założenia aszramu w Bułgarii, oświadczył: „To jest to, jak daleko mogę się posunąć, Duch Prawdy jest tam aktywny”.

Jiddu Krishnamurti, przywódca ruchu teozofii (z greckiego theos – Bóg, sophia – mądrość) nie chciał zostać uznanym za Maitreya i Chrystusa i powiedział uczestnikom Światowego Kongresu Teozofii w Holandii, że Mistrz był w Bułgarii.

Albert Einstein „Cały świat oddaje hołd mnie, a ja oddaję hołd Mistrzowi Peterovi Deunov z Bułgarii”

Proroctwo Petera Deunova dotyczące końca naszej cywilizacji i początku Złotego Wieku na Ziemi.

Ostatnia Przepowiednia Petera Deunova

Znany również pod duchowym imieniu Beinca Douno, bułgarski mistrz Piotr Deunov (1864-1944) był istotą o bardzo wysokim poziomie świadomości, równocześnie nadzwyczajnym muzykiem, który przez całe życie był przykładem czystości, mądrości, inteligencji i kreatywności. Przez lata pozostawał blisko Sofii, gdzie mieszkał w otoczeniu licznych uczniów, jego blask obudził duchowość tysięcy dusz w Bułgarii, jak również w pozostałej części Europy.
Kilka dni przed odejściem do innego świata, był w głębokim medialnym transie, przekazał niezwykłe proroctwa w odniesieniu do naszych niespokojnych czasów, w których przyszło nam żyć, proroctwo o „końcu czasu” i nadejście nowego Złotego Wieku ludzkości.

Oto jego głęboko poruszające świadectwo. Jest tak aktualne i tak żywe, aż trudno uwierzyć, że te słowa zostały wypowiedziane prawie 60 lat temu.

* * *
„W miarę upływu czasu, ludzka świadomość przemierzyła bardzo długi okres mroku. Faza ta, którą Hindusi nazywają „Kali Yuga”, jest o krok od zakończenia. Znajdujemy się dziś na pograniczu dwóch epok: Kali Yuga i Nowej Ery, w którą wkraczamy.

Stopniowa poprawa jest już widoczna w myśleniu, odczuwaniu i czynach ludzi, ale wszyscy wkrótce będą podporządkowani boskiemu Ogniowi, który oczyści i przygotuje ich w odniesieniu do Nowej Ery. Tak więc człowiek wzniesie się na wyższy stopień świadomości, niezbędny do wejścia do Nowego Życia. To jest to, co rozumie się przez „Wniebowstąpienie”.

Kilkadziesiąt lat upłynie, zanim nadejdzie Ogień, który zmieni świat, przynosząc mu nową moralność. Ta ogromna fala pochodzi z kosmosu i zaleje całą ziemię. Wszyscy, którzy spróbują przeciwstawić się, zostaną porwani i przeniesieni gdzie indziej. Mimo, iż nie wszyscy mieszkańcy tej planety znajdują się na tym samym stopniu rozwoju, nowa fala będzie odczuwalna przez każdego z nas. I ta przemiana dotknie nie tylko ziemi, ale i całego kosmosu.

Najlepszą i jedyną rzeczą, jaką człowiek może teraz zrobić, to zwrócić się ku Bogu i zwiększyć swą świadomość, aby podnieść swój poziom wibracji, aby znaleźć się w harmonii z potężną falą, w której wkrótce się zanurzy.

Ogień, o którym mówię, który towarzyszy nowym warunkom oferowanym naszej planecie, odmłodzi, oczyści, zrekonstruuje wszystko: materia zostanie udoskonalona, wasze serca zostaną uwolnione od bólu, kłopotów, niepewności i staną się świetliste; wszystko będzie lepsze, wzniesione; negatywne myśli, uczucia i czyny zostaną strawione i zniszczone.

Twoje obecne życie jest niewolnicze, jak w ciężkim więzieniu. Zrozum swoją sytuację i uwolnij się od tego. Powiadam wam: wyjdźcie z więzienia! Zaprawdę przykro jest patrzeć na ogrom pomyłek, cierpienia i niezdolność do zrozumienia, gdzie leży jedyne prawdziwe szczęście.

Wszystko, co jest wokół ciebie, wkrótce zawali się i zniknie. Nic nie pozostanie z tej cywilizacji ani z jej przewrotności; cała ziemia zostanie wstrząśnięta i nie będzie śladu po tej błędnej kulturze, która utrzymuje ludzi pod jarzmem ignorancji. Trzęsienia ziemi są nie tylko mechaniczne, ich celem jest również rozbudzenie intelektu i serc ludzi, tak aby uwolnili się od swoich błędów i ich szaleństw, by zrozumieli, że nie są jedynymi istotami we wszechświecie.

Nasz Układ Słoneczny przemierza teraz region kosmosu, gdzie konstelacja, która została zniszczona pozostawił swój ślad, swój pył. To przemierzanie zanieczyszczonej przestrzeni jest źródłem zatrucia, nie tylko dla mieszkańców ziemi, ale dla wszystkich mieszkańców innych planet naszej galaktyki. Jedynie słońca są objęte na wpływy tego nieprzyjaznego środowiska.

Region ten nazywany jest „trzynastą strefą”; jego nazywa to również „strefa sprzeczności”. Nasza planeta została zamknięta w tym regionie przez tysiące lat, ale w końcu zbliżamy się do wyjścia z tej przestrzeni ciemności i jesteśmy w punkcie osiągnięcia bardziej duchowego regionu, gdzie żyją bardziej rozwinięte istoty.

Ziemia jest teraz w następstwie wznoszenia się i każdy powinien się zmusić, by zharmonizować się z nurtem wniebowstąpienia. Ci, którzy nie chcą się podporządkować temu kierunkowi, stracą korzyść przychylnych warunków, które będą oferowane w przyszłości by mogli się wznieść. Pozostaną oni w tyle w rozwoju i będą musieli czekać dziesiątki milionów lat na przyjście nowej wznoszącej fali.

Ziemia, układ słoneczny, wszechświat, prowadzane są w nowym kierunku pod impulsem Miłości. Większość z was nadal uważa miłość za śmieszną moc, ale w rzeczywistości, to jest największa ze wszystkich sił! Pieniądze i władza są nadal czczone jak gdyby bieg twojego życia zależał od niech. W przyszłości wszystko będzie podporządkowane Miłości i wszyscy będą jej służyć. Ale to właśnie przez cierpienia i trudności, świadomość człowieka będzie przebudzona.

Straszliwe przepowiednie proroka Daniela napisane w Biblii odnoszą się do epoki, która się rozpoczyna. Będą powodzie, huragany, gigantyczne pożary i trzęsienia ziemi, które zmiotą wszystko. Krew obficie popłynie. Nastanie rewolucja; straszne wybuchy zabrzmią w wielu regionach świata. Tam, gdzie jest ziemia, nastanie woda, a tam, gdzie jest woda, ukarze się ziemia.

Bóg jest miłością; jednak mamy tu do czynienia z karą, jest to odpowiedź natury wobec zbrodni popełnianych od zarania dziejów przez człowieka przeciwko swojej Matce Ziemi.

Po tych cierpieniach, ci, którzy zostaną ocaleni, elity, poznają Złoty Wiek, harmonię i nieograniczone piękno. Tak więc utrzymujcie pokój i wiarę kiedy nadejdzie czas cierpienia i strachu, bowiem jest zapisane, że nie spadnie włos z głowy sprawiedliwych. Nie zniechęcaj się, po prostu podążaj swoją drogą samodoskonalenia się .

Nie masz pojęcia o imponującej przyszłości, która czeka na Ciebie. Nowa Ziemia będzie lada dzień. W ciągu kilkudziesięciu lat praca będzie mniej wymagająca, a każdy będzie mógł poświęcić więcej czasu na aktywności duchowe, intelektualne i artystyczne. Kwestia relacji między mężczyzną i kobietą zostanie ostatecznie rozwiązana w harmonii; każdy będzie miał możliwość podążania za swoimi aspiracjami. Relacje par będą oparte na wzajemnym szacunku.

Ludzie będą podróżować poprzez różne płaszczyzny przestrzeni, również przestrzeni międzygalaktycznej. Będą uczyć się ich funkcjonowania oraz będą w stanie poznać Boski Świat, by połączyć się z Głową Wszechświata.

New Era jest erą szóstej rasy. Twoim przeznaczeniem jest przygotować się na nią, by ją przyjąć i z nią żyć. Szósta rasa będzie powstawać wokół idei braterstwa. Nie będzie więcej konfliktu interesów osobistych; jedynym dążeniem każdego z nich będzie dostosowania się do Prawa Miłości. Szósta rasa będzie rasą Miłości. Zostanie dla niej utworzony nowy kontynent. Wyłoni się z Pacyfiku, tak że Najwyższy będzie mógł wreszcie ustalić Swoje miejsce na tej planecie.

Założyciele tej nowej cywilizacji, ja nazywam ich „Braćmi Człowieczeństwa”, czy też „Dziećmi Miłości”, będą niewzruszeni dla dobra i będą reprezentować nowy typ ludzi. Będą tworzyć rodzinę, jako jeden duży organizm, a każdy człowiek będzie stanowić organ w tym ciele. W tej nowej rasie, Miłość będzie manifestowana w sposób tak doskonały, że dzisiejszy człowiek może mieć tylko bardzo mgliste pojęcie o tym.

Ziemia pozostanie terenem korzystnym do walk, ale siły ciemności przystąpią do odwrotu i ziemia zostanie od nich wyzwolona. Ludzie widząc, że nie ma innej drogi, będą angażować się na drogę do Nowego Życia, wybawienia. W swojej bezsensownej dumie, niektórzy będą woleli do końca kontynuować życie, które Boski Porządek potępia, ale każdy z nich w końcu zrozumie, że ukierunkowanie świata nie jest zależne od nich.

Nowa kultura ujrzy światło dzienne, będzie opierać się na trzech zasadniczych podstawach: wzniosłości kobiety, wzniosłości łagodności i pokory, oraz ochronie praw człowieka.

Światło, dobro i sprawiedliwość zatriumfuje; to tylko kwestia czasu. Religie należy oczyścić. Każda zawiera cząstkę nauczaniu Mistrzów Światła, ale jest przesłonięta przez ludzkie niedoskonałości. Wszyscy wierzący będą musieli się zjednoczyć i porozumieć się z jednym mocodawcą, który stawia Miłość jako podstawę wszelkiej wiary, jakakolwiek by ona była. Miłość i Braterstwo jest wspólną podstawą!

Ziemia wkrótce zostanie zmieciony przez nadzwyczajne szybkie fale Kosmicznej Energii Elektrycznej. Za kilkadziesiąt lat istoty, które są złe i prowadzą innych na manowce, nie będą w stanie tego robić. Będą one zatem wchłonięte przez Kosmiczny Ogień, który pochłonie zło, które posiadają. Wtedy będą żałować, bo jest napisane, że „każde ciało będzie chwalić Boga”. Nasza matka, ziemia, będzie pozbywać się ludzi, którzy nie akceptują Nowego Życia. Będzie odrzucać ich jak uszkodzone owoce. Wkrótce nie będzie możliwości reinkarnacji na tej planecie; włącznie z przestępcami. Tylko ci, którzy posiadają Miłość pozostaną.

Nie ma żadnego miejsca na ziemi, które nie jest zanieczyszczone krwią ludzi lub zwierząt; w związku z tym, musi zostać oczyszczona. A to dla tego, że niektóre kontynenty będą zanurzone podczas gdy inne będą na powierzchni.

Ludzie nie podejrzewają, przez jakie niebezpieczeństwa są zagrożeni. Nadal realizują swe daremne cele i poszukują przyjemności. W przeciwieństwie do ludzi, szósta rasa będzie świadoma godności swej roli i szacunku dla wolności każdej jednostki. Będzie ona odżywiała się wyłącznie z produktów z królestwa roślin. Ich idee będą miały moc swobodnego poruszania się, jak powietrze czy światło w naszych czasach.

Słowa „Jeśli nie narodzisz się na nowo” mają zastosowanie do szóstej rasy. Przeczytaj rozdział 60 księgi Izajasza, odnosi się on do przyjścia szóstej rasy, Rasy Miłości.

Po Cierpieniu, ludzie przestaną grzeszyć i ponownie wkroczą na drogę cnót. Klimat naszej planety zostanie zmodyfikowany i brutalne zmiany nie będzie już istnieć. Powietrze znowu będzie czyste, tak samo jak woda.

Znikną pasożyty. Ludzie będą pamiętać swoje poprzednie wcielenia i będą odczuwać przyjemność, że w końcu są uwolnieni ze swojego poprzedniego stanu. W ten sam sposób, jak ktoś pozbywa się pasożytów lub uschłych liści na winorośli, tak postąpią rozwinięte Istoty, aby przygotować ludzi do służenia Bogu Miłości.

Dadzą im dobre warunki do wzrostu i rozwijania się, i tym, którzy chcą ich słuchać, mówią: „Nie bójcie się! Jeszcze trochę więcej czasu i wszystko będzie w porządku, jesteś na dobrej drodze . Niech ten, który chce studiować Nową Kulturę, świadomie pracuje i przygotowuje się.”

Dzięki idei Braterstwa, ziemia będzie błogosławionym miejscem, i to nie będzie czekać. Ale przedtem, zostanie zesłane wielkie cierpienie, by obudzić świadomość. Grzechy zgromadzone przez tysiące lat muszą być umorzone. Namiętna fala emanująca Z Wysoka przyczyni się do likwidacji karmy narodów. Wyzwolenie nie może być już dłużej odkładane. Ludzkość musi przygotować się do wielkich prób, które są nieuniknione i prowadzą do kresu egoizmu.

Pod ziemią, przygotowuje się coś niezwykłego. Rewolucja, która jest wspaniała i całkowicie nie do pomyślenia wkrótce objawi się w przyrodzie. Bóg postanowił przywrócić ziemię, a On to zrobi!

To koniec pewnej epoki; nowy porządek zastąpi stary, porządek, w którym królować będzie Miłość na ziemi.

Za: http://www.eioba.pl/a/4w6h/proroctwo-petera-deunova-ostatnia-przepowiednia

85 myśli na temat „Ostatnia Przepowiednia Petera Deunova

  • Celebryta musi wiedzieć, iż Radio Maryja to środowisko wrogie Polsce i Polakom. W końcu lat dziewięćdziesiątych byłem zapraszany jako przedstawiciel Naszej organizacji do programów rolnych p. Leszczyc-Grabianki. Jednak mówienie o Unii Europejskiej w tamtych czasach z perspektywy osoby, która zajmowała się rolnictwem ekologicznym w tejże Unii było nie po myśli linii Tadeusza Rydzyka. Swego czasu napisałbym „ojca” dzisiaj piszę Tadeusz Rydzyk ponieważ z niego taki ojciec jak z koziej dupy trąbka zwłaszcza po badaniach genetycznych z 2009 roku dot. Nas Polaków.
   Tak naprawdę to odkryli się podczas procedowania nad Ustawą o Wyścigach Konnych. Poprzez poprawkę do proponowanej Ustawy naszego autorstwa, którą poseł Wojciech Szczęsny-Zarzycki zgłosił jako swoją Służewiec został uratowany jako całość. W tamtym czasie Nasz Dziennik publikował również wywiady z nami. Pan Marek Garbacz, który był szefem działu rolnego po dojściu do władzy Kaczyńskich został brutalnie zwolniony wraz z innymi dziennikarzami. Nasz Dziennik już wtedy stał się gazetą partyjną gdzie na umówioną późną godzinę wieczorną należało przesyłać tekst faxem do Gosiewskiego czyli KPRM. Temat artykułów był oczywiście narzucany z Kancelarii i pisanie o Ziemiaństwie w Polsce było elementem powszechnego zakłamania i dezinformacji.
   Tak więc ich nie pokopało, a jedynie skrywana prawda o pracy na służbie okupantów jest jednak trudna do zakamuflowania.

   • Zapomniałem dodać najważniejszego. Już w tamtych czasach niejaki Dzidziczak był protegowanym pracownikiem władzy okupacyjnej w Polsce.

 1. Wiec Polaku jedno ze dzis Przedstawiciele wladzy sa twoimi moimi WROGAMI.Oni nie mysla o NARODZIE.NAROD DLA NICH to (utajone zydostwo)kryjace sie pod Pieknie brzmiacymi polskimi nazwiskami onp:Konstanty Radziwill.Jan Potocki Peter Jaki Donald Tusk I wielu innych przybledow z bliskiego wschodu.A my SLOWIANIE jestesmy do ekspluatacji I eksterminacji.Zobaczcie komu PIS sluzy.Przyjechal ksiaze William z Maluzonka para krolewska Jak sie patrzy.A wiec komu sluzy dzis PIS? NO KOMU ? Oczywiscie ;;;;;;;;;synagodze szatana ;;;;;;;;;;;;;;;;Rothildom domu Windsorow I innym ..Szatanistom Ktorzy maja nas zamiar ….ZACHIPOWAC JAK BYDLO.
  Tak tak Gdyz jestesmy dla nich bydlem.Jesli sie chcemy wyrwac z pod dominacji SYNAGOGI SZATANA(zydostwa) Musimy zerwac z ZACHODEM .
  Czyli tak zwana cywilizacja zachodnia lacinska.JESTESMY SLOWIANAMI
  LECHITAMI…………..MOWI WAM TO COS ?CZY NIE?

  • to HAARP odprężają ujście następne solidne będzie na wschodnich terenach Turcji .

 2. Czytając te przepowiednie zwróciłem uwagę na takie fragmenty: „ogromna fala pochodzi z kosmosu i zaleje całą ziemię. Wszyscy, którzy spróbują przeciwstawić się, zostaną porwani i przeniesieni gdzie indziej.”
  wkrótce będą podporządkowani boskiemu Ogniowi, który oczyści i przygotuje ich w odniesieniu do Nowej Ery.
  Gdzieś brakuje mi tu najważniejszego etapu czyli wewnętrznej przemiany, która jest w pisana w rozwój duchowy. Tutaj siła ma nastać Dobro jak jahve ze starego testamentu. Przecież to przeczy idei bezgranicznej miłości…
  Patrząc jakie autorytety ciepło wypowiadały się tj Albert Eistein, Rudolf Steiner czy reszta wraz z papieżem mocno wątpię w jakąkolwiek wartość owego przesłania. Dziwi też opieranie się na biblii, a nie uwzględnienie Chrystusa. Czy to przesłanie ma zatem jakąś wartość ? Czyż Ojciec Klimuszko już teraz nie jest bardziej trafny i wart przestudiowania, jednak jego tu nie zobaczymy bo był powiązany z kościołem…

   • Po pierwsze Jezus nie był żydem ale Judejczykiem o niejasnym pochodzeniu( kwestia urody odzwierciedlonej na całunie) Druga sprawa esencją bibli jest postać Jezusa zwłaszcza apokryfy obnażające Jahwe boga zazdrosnego o którym Jus mówi jako że nie jest jego ojcem.

    • Całun to genialne fałszerstwo, prawdopodobnie autorstwa Leonarda da Vinci, zresztą wykonane na zamówienie sfer kościelnych. Odbicie twarzy na zawiniętym całunie, po rozwinięciu nie może dać obrazu jak na odbiciu lustrzanym, tylko owal. To jest normalna geometria sferyczna i żadne zaklęcia nic tutaj nie zmienią.

 3. @Przem, Jesus nie był żydem? to kim był ćwoku, jeżeli jego matka była żydówką.OBOZY TEŻ BYŁY POLSKIE, A W CZASIE WOJNY MORSOWALI TYLKO ŻYDÓW. Jakim palantem potrzeba być, żeby wygłaszać te bzdury

 4. Tak, tak, tak, krowa to potężny ptak!!!
  Czy widział ktoś w tej nacji świętego ze świadomością chrystusową?
  Mają zalety w obliczaniu swoich zysków materialnych, ale ich rozwój duchowy jest na poziomie krokodyla.
  To dlatego nie rozumieją wartości wypływających z słowiańskich serc, to dlatego niszczą wszystko dookoła sprowadzając całą cywilizację do swojego poziomu…

Możliwość komentowania jest wyłączona.