Białoruś to małe piwo. Wypuścić Gawrońskiego!!!

(…) Rafał Gawroński uważa, że w celowy sposób został doprowadzony przez władze samorządowe i państwowe do bankructwa (…), a kary więzienia zostały zasądzone, gdyż ubiegał się o sprawiedliwość przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i Komisją Petycji Parlamentu Europejskiego (petycja Nr 1248/2007) (…)
Nagranie z więzienia: >>Polska narodem wybranym – idźcie na Mszę Św. na Wawelu 8 maja!

Czytaj dalej