PROROCTWA HENOCHA Z KONTAKTÓW BILLY’EGO MEIERA / Wolne Media 2007

Tak wyglądał Bill Meier ... tydzień temu

Tak wyglądał Billy Meier … tydzień temu

Ponieważ mój bliski znajomy był niedawno gościem Billy Meiera, postanowiłem odświeżyć informacje o tym niezwykłym człowieku. Jak się okazuje, bardzo dużo do powiedzenia na jego temat ma Michael Horn, twórca filmów i publikacji o Meierze. Nie wiem czy jest przypadkiem, że znów trafiłem na Meiera, bowiem niewielu z nas pamięta o co chodzi w jego historii.
Poniżej cytuję w całości artykuł na jego temat zamieszczony w Wolnych Mediach w 2007 roku.
Nawet po pobieżnym przestudiowaniu kilku nowych materiałów o Meierze jestem już pewny, że większość stron na temat UFO, większość dziennikarzy tak namiętnie się rozpisujących nt. kontaktów z „Obcymi” i pomijających Meiera, to są agenturalne wtyki, których zadaniem jest zagłuszenie informacji o Meierze i o tym co przekazuje. Podobnie jak na temat Mehrana Tavakoli Keshe, a sądzę że dwa tematy mają ze sobą wieeele wspólnego. Obiecuję wam – już niedługo pojawią się nowe informacje od Meiera, przy których to co do tej pory pisał jest niewinną historyjką…

PROROCTWA HENOCHA Z KONTAKTÓW BILLY’EGO MEIERA

Tak wiele przepowiedni Plejaran przekazanych szwajcarskiemu kontaktowcowi Billy’emu Meierowi już sprawdziło się, czyż zatem nie powinniśmy wreszcie zmądrzeć i zwrócić uwagi na te ostrzeżenia o straszliwych wydarzeniach jakie czekają ludzkość i naszą planetę jeśli nie nauczymy się żyć razem.

DOWÓD NIE BUDZĄCY WĄTPLIWOŚCI

Wielu ludzi wciąż nie zna zadziwiającej historii „Billy’ego” Eduarda Alberta Meiera, obecnie 67-letniego Szwajcara, którego bliskie kontakty z ludźmi spoza Ziemi odbywają się już od 62 lat. Przez wiele lat Meier był odrzucany przez sceptyków jako oszust i mistyfikator.

Meier-UFO

Jedno z niesamowitych zdjęć Billy Meiera

Jednakże ostatnie niepowodzenia czołowej organizacji profesjonalnych sceptyków CFI – West z Los Angeles w zakresie skopiowania jego nawet „najłatwiejszych do zduplikowania” zdjęć NOL lub ujęć filmowych, które to pociągnęło za sobą wycofanie wcześniejszej opinii magika/demaskatora Jamesa Randiego, że sprawa jest oszustwem, miało rezultat w ponownym i zasłużonym odnowieniu się zainteresowania tym przypadkiem. Poza wykonywaniem najbardziej przejrzystych zdjęć i filmów przedstawiających UFO ze wszystkich jakie do tej pory wykonano, a także dostarczeniem innych, fizycznych dowodów, w czasie ostatnich 48 – lat Meier opublikował bardzo dokładne, trafne przepowiednie tyczące się nauki, związane z sytuacją na świecie. Nim rozważysz prorocze informacje przedstawione poniżej, proszę o zwrócenie uwagi na fakt, iż w następstwie swego 251 Kontaktu mającego miejsce 3 lutego 1995 roku, Meier opublikował szczegółowe ostrzeżenie o ataku USA na Irak, o wzrastającym terroryzmie ze strony islamskich ekstremistów, który po tym nastąpi, o pojawieniu się SARS, o rozprzestrzenieniu się „choroby szalonych krów”, ponownym wzroście obaw społeczeństwa przed wojną chemiczną i o wypadku w elektrowni atomowej w pobliżu Lyonu, we Francji (co miało miejsce w sierpniu 2003). Wszystkie te informacje a także wiele więcej uzyskanych podczas 251 Kontaktu zostało także opublikowanych w książce Guido Moosbruggera pt. „And Yet They Fly”, we wrześniu 2001 roku – czyli na długo przed tym nim wszystkie te wydarzenia nastąpiły.Kiedy porównamy te bezprecedensowe dowody i podane w dalszej części informacje z ciągle niemożliwymi do zduplikowania autentycznymi dowodami fizycznymi, to zrozumiemy dlaczego ten jednoręki mężczyzna, cel 19 udokumentowanych prób zamachu na jego życie, znalazł się w centrum najważniejszych wydarzeń w historii ludzkości.

W tym materiale podaję numery i daty kontaktów pomiędzy Billym Meierem a Plejaranami a następnie omówienie informacji zawartych w każdym kontakcie. Zestawienie o tytule „POTWIERDZONE” ukazuje daty i źródła najwcześniejszych informacji przekazanych przez Meiera a potem potwierdzonych przez naukowców. Należy powiedzieć, że Genesis III wydało większość materiałów w czterech tomach zatytułowanych „Message from Pleiades”, począwszy od 1979 – od czasu, w którym prawie wszystkie informacje znajdowały się w posiadaniu grup badawczych. Przedstawiając tutaj zwięzły przegląd informacji zaczerpniętych z wybranych kontaktów, żywię nadzieję, że tekst każdego kontaktu zostanie opublikowany w bliskiej przyszłości. Z wyjątkiem tych informacji, które pochodzą od Meiera, źródłem reszty są Plejaranie.

BRAK NIEPOPRAWNYCH PROROCTW

Meier nie mógł, tak jak myślą niektórzy, wymyślić wszystkich tych trafnych przepowiedni, ponieważ niestety, ku niezadowoleniu sceptyków, brak jest takich niecelnych informacji. I łatwo tego dowieść, bowiem większość udowodnionych dotychczas informacji została wyodrębniona z kilku tysięcy stron najwcześniejszych angielskich tłumaczeń Raportów z Kontaktów, opublikowanych przez Meiera pomiędzy 1975 a 1979, z dodatkowymi informacjami zaczerpniętymi z kontaktów w latach 1980. i 1990. Pozwólcie mi dodać, że wciąż istnieją jeszcze tysiące stron nieprzetłumaczonych tekstów w języku niemieckim oraz kilka nieoficjalnych angielskich tłumaczeń, które zawierają dodatkowe, już opublikowane, przepowiednie, które czekają na analizę.

CO TO WSZYSTKO OZNACZA DLA NAS?

Meier i jego pozaziemscy przyjaciele zdają się mieć zdolność przewidywania, to znaczy dokładnego prognozowania wyników znanych im działań, wynikłych z czynów człowieka i/lub przyrody oraz kosmosu. Podkreślają oni też wyraźnie, że niektóre przepowiedziane /niepożądane/ wydarzenia mogą wciąż zostać zmienione na lepsze – jeśli ludzkość pozna swe błędy i uczyni odpowiednie wysiłki, idące w pozytywną stronę, aby zmienić wyniki tego co może jeszcze być zmienionym.

W 215 Kontakcie, znanym jako Przepowiednie Henocha, specjalny nacisk położony został na Amerykę i czasy, w których żyjemy. (Te proroctwa są zawarte w książce z 2004 roku pt. „And Still They Fly!”). Znacznie nowsze komentarze Meiera również zawierają bardzo dosadne i poważne ostrzeżenia tyczące się bieżącej amerykańskiej administracji, jej przywódców i zagrożenia z ich strony, wiodącego świat ku katastrofalnej Trzeciej Wojnie Światowej. Biorąc pod uwagę wiarygodność, którą Plejaranie potwierdzili w dokładnym prognozowaniu zdarzeń od co najmniej 1975 roku, rozsądnym byłoby poważnie się zastanowić nad ich ostrzeżeniami dotyczącymi przyszłości. Oczywiście, każda zainteresowana osoba może przeprowadzić sama dla siebie własne badanie w celu określenia trafności i autentyczności Kontaktów Meiera.

Jeśli jest to najważniejsze zdarzenie w historii ludzkości, tzn. kontakt ziemskiego człowieka z człowiekiem spoza Ziemi – i ma on w rzeczywistości miejsce – to powinniśmy uświadomić sobie, że nie są nim pojazdy UFO ani pozaziemianie ale my sami i nasze przeżycie.

PROROCTWA HENOCHA PRZEKAZANE PRZEZ QUETZALA

Kontakt 215, sobota, 28 lutego 1987, 02:09.

QUETZAL: Nim ci przedstawię treść proroctwa Henocha, chciałbym podkreślić, że proroctwa zawsze mogą ulec zmianie i mogą zmienić się na lepsze, jeśli człowiek uczyni pozytywne zmiany w swych myślach, uczuciach i działaniach, które prowadzą do tego co jest lepsze i niesie pozytywny postęp. Proroctwa zawsze opierają się na konkretnych przyczynach; te znów wiodą do pewnych skutków, które zawsze mogą ulec zmianie jeśli poprzedzający skutek zostanie zmieniony. Dlatego możliwe jest, że negatywne lub złe proroctwa nie muszą się spełnić jeśli poprzedzające je przyczyny zostaną zmienione w taki sposób, że spowoduje to pozytywny i dobry rozwój zdarzeń a nie negatywny i zły. Nie odnosi się to jednakże do przewidywań, których zmienić się już nie da, bo są spodziewane i bezsprzecznie będą miały miejsce w przyszłości. Przewidywania opierają się na zapowiedziach, na bezpośrednim spojrzeniu w przyszłość i nie mają nic wspólnego z proroctwami czy wyliczaniem prawdopodobieństwa. Dlatego, kiedy objawiam część z proroctw Henocha na trzecie tysiąclecie, to nie oznacza to, że będą one się musiały spełnić, ponieważ żeby się tak stało wszystkie istniejące przyczyny muszą trwać dalej, iść w przyszłość, aby proroctwa mogły się wypełnić. Zatem zakładając, że istoty ludzkie na Ziemi staną się rozsądniejsze, możliwym jest, że przez taką zmianę w sposobie myślenia a także w rozumnym swym rozwoju i sposobie działania, wszystko ulegnie zmianie na lepsze i proroctwa nie będą się musiały spełnić. Jednakże jeśli przemiana nie będzie miała miejsca, bardzo złe czasy nadejdą dla Ziemi i jej całej populacji w nowym tysiącleciu.

BILLY MEIER: Od Drugiej Wojny Światowej, myśli, uczucia i czyny ludzkich istot na Ziemi zmieniły się znacznie w pozytywną i dobrą stronę, jednakże to co osiągnęliśmy dotychczas, według mnie jest nie wystarczające, gdyż wielka przemiana ku lepszemu nie została jeszcze osiągnięta ani przez władców tego świata ani przez samych Ziemian. W latach, które minęły podałeś wiele przepowiedni i szacunkowych obliczeń dotyczących prawdopodobieństwa, w tym także przedstawiając prorocze fakty dotyczące ekonomii, wojskowości i sytuacji politycznej na Ziemi, ja zaś z kolei zostałem przeznaczony do ich rozgłaszania, czego zaprawdę dokonałem. Rządy i prasa, stacje radiowe a także telewizyjne oraz wiele prywatnych osób z całego świata zostało przeze mnie poinformowanych. Cały ten wysiłek nie poskutkował niczym, bo rodzaj ludzki do dziś postępuje według starych zasad i nie zwraca wcale uwagi na proroctwa, zapowiedzi i obliczenia prawdopodobieństwa. Tak samo będzie też z tym w przyszłości, kiedy już otrzymam pozwolenie od ciebie na rozpowszechnianie proroctw Henocha na trzecie tysiąclecie. Niemniej jednak czuję, że proroctwo musi być podane i rozpowszechnione, bowiem jeszcze dać może w jakiś sposób swe owoce.

QUETZAL: Ty widocznie nigdy nie porzucisz nadziei. Twój optymizm jest godny podziwu i zasługuje na posłuch u wielu ludzi, ale sposób jaki obrał bieg rzeczy w tym tysiącleciu nie pozostawia nadziei, że ludzie na Ziemi przebudzą się i będą potrzebowali twego przewodnictwa. A stanie się tak tylko wtedy, kiedy okaże się, że proroctwa są prawdą albo, jeszcze gorzej, już się spełnią. Prawdopodobnie dopiero wtedy nadejdzie czas kiedy złe słowa przeciwko tobie znikną z powodu tego, że miałeś kontakt z nami, jednakże długo potem jeszcze będą o nich gorączkowo dyskutować twoi wrogowie a ci patologiczni wszystkowiedzący a także krytycy, odrzucą je jako kłamstwa i oszustwo. Pełne oblicze prawdy o naszych kontaktach odsłoni się dopiero w odległej przyszłości i wtedy rodzaj ludzki zaakceptuje tę pomoc, którą ofiarujemy mu przez ciebie – nawet wtedy, kiedy uważać będą błędnie, że przybywamy z siedmiogwiezdnego systemu, dla ludzkości znanego jako Plejady (Plejaranie utrzymują, iż pochodzą z Plejar, innej konfiguracji czasoprzestrzennej, położonej około 80 lat świetlnych za Plejadami).

BILLY MEIER: Semjase i Ptaah już mi to wyjaśnili. Lecz teraz powiedz nam co nowe milenium przyniesie ludzkości na Ziemi i planecie Ziemi zgodnie z proroctwami Henocha.

QUETZAL: Uczynię to za moment, ale nim zacznę chciałbym wyjaśnić, że nie zostałem upoważniony aby wskazać dokładną roczną datę. Jeśli rodzaj ludzki na Ziemi będzie żył tak jak żyje i dziś – formował swe myśli i uczucia w ten sam sposób, dogadzał sobie jak dotąd – to słów proroctw Henocha nie zrozumie i nie będą one jasne. A czas, w którym zaczną się one wypełniać dopełni się, gdy Papież nie będzie już rezydować w Rzymie. Cała Europa potem padnie ofiarą kary ze strony złych sił. Chrześcijaństwo upadnie a kościoły i klasztory legną w gruzach i popiołach. Potworne siły będą stworzone przez naukę i uwolnione przez siły wojskowe, armie i terrorystów powodując wielkie zniszczenie. Miliony a nawet miliardy ludzi zostaną zabite wskutek aktów terroryzmu, przez wojny oraz wojny domowe, w niektórych częściach świata co trzecia istota ludzka a w innych częściach co czwarta, straci swe życie. Narody Wschodu powstaną przeciw narodom Zachodu, Zachód przeciw Wschodowi. Wiele śmierci spowodują wśród ludzi myśliwce i bombowce, a bomby i rakiety zniszczą oraz pochłoną większe i mniejsze wsie i miasta. Ludzie przeciw temu będą bezsilni i przez 888 dni żyć będą w Piekle na Ziemi, cierpiąc głód i plagi, które pochłoną więcej ofiar niż sama wojna. Ciężkich czasów doświadczy Ziemia. Wreszcie nic nie będzie mogło już być kupione ani sprzedanie. Wszystko będzie racjonowane; a jeśli człowiek ukradnie choćby kromkę chleba, zapłaci swoim życiem. Wiele wód pomiesza się z ludzką krwią i zaczerwieni się, jak kiedyś wody Nilu w Egipcie były czerwone od krwi.

I nastanie czas, że fanatycy islamscy powstaną przeciw krajom Europy i wszystko zatrzęsie się i zadrży. Wszystko zniszczeje na Zachodzie; Anglia zostanie podbita i strącona ku wielkim nieszczęściom. A fanatycy i wojownicy islamu przez długi czas dzierżyć będą władzę. Nie sama Europa będzie dotknięta ale wszystkie kraje i wszyscy ludzie na Ziemi, gdy wielki koszmar się przerodzi w wojnę, która opanuje cały świat. Papiestwo po zmianie milenium, istnieć będzie przez krótki czas. Ojciec Święty Jan Paweł II jest trzecim od końca. Po nim tylko dwaj inni nastąpią. Potem nastąpi Pontifex Maximus a znany będzie jako Petrus Romanus. Za jego rządów na kościół katolicki przyjdzie koniec, nastąpi jego totalny upadek. To będzie początek największego upadku człowieka na Ziemi. Wielu katolickich duchownych, księży, biskupów, kardynałów i jeszcze wielu innych będzie zabitych a ich krew będzie płynąć strumieniami. Jednakże i wyznania reformowane staną się niewielkie, jak Katolicyzm.

STRASZLIWE BRONIE I MOŻLIWE WOJNY

Z winy naukowców, wielka siła przejdzie w ręce żądnych władzy i ich wojska, ich wojowników i terrorystów, i siła będzie przejęta także przez broń laserową różnych rodzajów, także przez broń atomową, chemiczną i biologiczną. Co również dotyczy genetyki, dojdzie do wielkich nadużyć ponieważ stosowana będzie ona bez ograniczeń dla celów wojny, nie jedynie do klonowania ludzkich istot, co miało już miejsce w czasach starożytnych kiedy czynili to potomkowie Henocha w rejonie Syriusza. Jednakże nie będą to wszystkie koszmary; znacznie bardziej zabójcza broń masowej zagłady będzie produkowana i używana, gorsza od tej produkowanej przez technologię genetyczną i gorsza od broni chemicznej. Nieodpowiedzialni politycy będą niechlubnie rządzić w towarzystwie naukowców i wojskowych, którzy im będą służyć i którzy razem z nimi dzierżyć będą śmiertelne berło i stworzą klony, które hodowane będą w całkowitym braku rozeznania między złym a dobrym, będą manipulowane naukowymi metodami by być maszynami siejącymi śmierć. Dywizja po dywizji, pozbawieni uczuć, niszczyć będą, mordować. USA wyruszy przeciw krajom Wschodu przed wszystkimi innymi finansowymi państwami i bronić jednocześnie będzie musiało swego kraju przed intruzami ze Wschodu. We wszystkim Ameryka grać będzie najważniejszą rolę, kiedy pod pozorem zaprowadzania pokoju i walki z terroryzmem najedzie ona wiele wschodnich krajów, niszcząc i bombardując wszystko i przynosząc tysiąckrotne żniwo śmierci mieszkańcom. Polityka wojskowa USA nie będzie znać ograniczeń, także instytucje ekonomiczne i polityczne skupią się na budowie i operowaniu światowymi siłami policyjnymi, co i tak już zresztą od dawna czynią. I nie będzie temu dosyć, bo pod pozorem tak zwanej pokojowej globalizacji, amerykańscy politycy chcieć będą absolutnej kontroli w dziedzinie ekonomii. A to wskazuje na możliwość tego, iż zapoczątkuje się Trzecia Wojna Światowa, jeśli ludzkie istoty nie obiorą kierunku, nie staną się rozumne i nie podejmą niezbędnych kroków przeciw szaleńczym machinacjom ich rządów i sił wojskowych a także wywiadów, i dopóki nie zawołają aby zatrzymały się siły nieodpowiedzialnych, którzy zatracili swą odpowiedzialność we wszystkich sferach. Jeśli się tak nie stanie, to wiele mniejszych i większych narodów utraci niepodległość i swą kulturową tożsamość i zostanie wydana na stracenie, bo Stany Zjednoczone przejmą nad nimi władzę i będą ich uciskać w niegodziwy sposób.

W wyniku tego wiele krajów Azji, Afryki i Europy powstanie przeciw amerykańskiej hegemonii, kiedy zdadzą sobie sprawę, że czerpie ona korzyści jedynie z wojny, podbojów i wyzysku. Tą drogą wiele krajów stanie się marionetkami w rękach Ameryki i gdy nastąpi rozeznanie u ich mieszkańców i rządów, odwrócą się od USA. Jednakże Wielkiej Wojny będzie trudno uniknąć, bowiem ludzkość na Ziemi prawdopodobnie nie zaakceptuje zmiany ku lepszemu, ku prawdziwej miłości, prawdziwej wolności i prawdziwemu pokojowi i zamiast tego dążyć będzie ku bogactwu, przyjemnościom, dobrom materialnym i nieograniczonej władzy. Stąd wielkie i zabójcze formacje czołgów się przetoczą przez kraje, kiedy bojowe samoloty i rakiety będą siać niepokój na niebie i przynosić śmierć, ruinę i zniszczenie, i unicestwiać będą kraje i ludzi.

Jeśli Trzecia Wojna Światowa wybuchnie – jak wskazują kalkulacje i obserwacje dotyczące teraźniejszości i kilku następnych dekad, wówczas, tak jak i obecnie, ludność cywilna poniesie ciężar cierpień tej ogólnej katastrofy, jednakże nie ostatniej. Wina spoczywać będzie na bezmyślnych naukowcach, którzy poprzez klonowanie stworzą ludzkie maszyny dla celów militarnych, pozbawione wszelkich uczuć. Stworzą też siejące ogromne zniszczenie, pochłaniające wszystko, komputeropodobne bronie. W tym samym czasie, niebezpieczeństwo stanie się realne, ludzkie maszyny, wojskowe klony zyskają niezależność i pod swym własnym dowództwem przyniosą śmierć, zniszczenie i unicestwienie dla ludzi na Ziemi i dla całej planety. Cała planeta stanie się areną nieporównywalnych cierpień, jakie nigdy przedtem na niej nie istniały. Straszne rzeczy trwać będą przez 888 dni i spowodują, że cywilizacja upadnie. Straszny scenariusz ciągnąc się będzie dalej i epidemie, różne choroby a także wielki głód rozprzestrzeni się wśród ludu w czasie gdy ekonomia całego świata legnie i nie będzie już się produkować żadnych dóbr. Wszelkiego rodzaju jedzenie i lekarstwa będą racjonowane. Szaleństwo wojny rozszerzy się nie tylko przez ląd a katastrofa siana będzie na oceanach, w atmosferze, a nawet w przestrzeni kosmicznej. Jednakże będą osady pod oceanami, które powstaną w przyszłości i zostaną zaatakowane i zniszczone przynosząc śmierć wielu tysiącom ludzi. Stamtąd też wyłoni się następna zguba, bo w miastach pod oceanem sformują się bandy podwodnych piratów, którzy przyłączą się do zniszczeń zatapiając flotę nawodną.

I w tym czasie stanie się realna możliwość, że pozaziemskie siły zainterweniują przeciwko przemysłowym potęgom Zachodu, bo to oni odpowiedzialni będą za ekstremalną i ogromną katastrofę nadchodzących złych czasów. Pozaziemianie porzucą swą anonimowość i wyjdą z ukrycia by towarzyszyć tym, którzy są terroryzowani przez nierozumne działania zachodnich krajów, jeśli zajdzie taka konieczność.

Na dodatek zdarzą się apokaliptyczne naturalne katastrofy, które spowodują, że Europa się zatrzęsie; jednakże Europa będzie istnieć, nawet po przecierpieniu ogromnych zniszczeń.

ZNISZCZENIA W PÓŁNOCNEJ AMERYCE

Daleko na Zachodzie będzie inaczej; Stany Zjednoczone Ameryki będą krajem totalnego zniszczenia. Przyczyn tego będzie wiele. Z jej konfliktami globalnymi, które są ciągle przez nią prowokowane i które ciągnąć się będą dalej w przyszłość, Ameryka spowoduje ogromną do siebie nienawiść, o zasięgu światowym, w wielu krajach. Jako wynik tego, Ameryka doświadczy wielkich katastrof, których wymiar jest dla ludzi na Ziemi niewyobrażalny. Zniszczenie WTC, Centrum Handlu Światowego, przez terrorystów będzie jedynie początkiem. Wszystkie te apokaliptyczne wydarzenia nie będą spowodowane jedynie przez użycie niewiarygodnie zabójczej i niszczycielskiej broni – jak chemiczna, laserowa i inne – ale i przez sklonowane zabójcze maszyny; w dodatku do tego Ziemia i przyroda, maltretowana aż do samej głębi przez nieodpowiedzialne ludzkie istoty z Ziemi, powstanie i spowoduje zniszczenie, które przyniesie śmierć ludziom na Ziemi. Potężne burze z piorunami i gigantyczne huragany przetoczą się przez USA, powodując dewastację, zniszczenie i unicestwienie, jakie od nie pamiętnych czasów nie miały tam miejsca. Nie tylko Ameryka bowiem i inne, uprzemysłowione zachodnie kraje, które istnieć będą jeszcze na początku nowego milenium poczuwać się, że mogą dominować nad rozwijającymi się krajami, to znaczy Krajami Trzeciego Świata, wkrótce nie tylko utracą nad nimi wpływy ale będą się musiały przed nimi bronić.

Zgodnie z przepowiedniami Henocha, prawda o uprzemysłowionych krajach Zachodu jest taka, że im się jedynie zdaje, iż są cywilizacjami w pełnym tego słowa znaczeniu, a w prawdzie nie są, bo od końca XX wieku i na początku trzeciego tysiąclecia lekceważyć będą prawdziwą miłość, prawdę, wolność i prawdziwą mądrość tak samo jak prawdziwy pokój wraz z wszystkimi innymi wartościami humanitaryzmu i prawdziwymi wartościami istnienia mężczyzn i kobiet.

Ale nawet te wszystkie straszliwe wydarzenie nie powstrzymają USA przed kontynuowaniem ich działań przeciw innym krajom. Nawet wtedy, gdy północnoamerykański kontynent zostanie uderzony przez najstraszliwsze katastrofy jakich kiedykolwiek zostały odnotowane, złe siły wojskowe doprowadzą do dewastacji wśród skomputeryzowanych i nuklearnych, biologicznych i chemicznych broni, wskutek czego dojdzie do tego, iż kontrolowane komputerowo bronie uniezależnią się i ludzie nie będą mogli ich już kontrolować. Taka jest więc najważniejsza część proroctw Henocha.

EPIDEMIE, KONFLIKTY I KATASTROFY

BILLY MEIER: Coś więc jest jeszcze, tak mi przynajmniej mówiłeś.

QUETZAL: Niestrudzony jesteś; przypomnę więc jeszcze kilka bardzo ważnych faktów zawartych w tych proroctwach. W obecnym czasie nowe epidemie szerzą się między ludźmi na Ziemi; jednak jak Henoch k rozwój neo – nazizmu, terroryzmu i prawicowego ekstremizmu. Sytuacja przypominająca wojnę domową będzie w Anglii, Walii i Północnej Irlandii i pochłonie wiele ludzkich istnień. Jeszcze w tym dziesięcioleciu lub tuż na początku następnego Związek Sowiecki rozpadnie się. Człowiekiem odpowiedzialnym za to będzie Michaił Gorbaczow. Nie doprowadzi to do pokoju, ponieważ nowa Rosja kontynuować będzie swój długotrwały konflikt z Chinami o Mongolię Wewnętrzną, w którego rezultacie Rosja utraci część swego terytorium dla Chin. Chiny staną się groźne, szczególnie dla Indii, z którymi łączyć będą je nieprzyjazne stosunki. Chiny zaatakują Indie; a jeśli zostanie użyta biologiczna broń, około 30 milionów istnień ludzkich zostanie zabitych w samym regionie New Delhi. To jednak nie będzie koniec, ponieważ efektu bomb i pocisków biologicznych itd. nie da się kontrolować w czasie, straszne epidemie, dotąd powstaną i rozprzestrzenią się szybko w wielu miejscach. Także Pakistan pozwoli wciągnąć się w wojnę przeciw Indiom, co będzie szczególnie niebezpieczne z tego powodu, że oba te kraje rozwijają arsenał atomowy.

WOJNY I ZNISZCZENIE W EUROPIE I PÓŁNOCNEJ AMERYCE

Rosja nie spocznie i zaatakuje Skandynawię, przez co cała Europa wplątana zostanie w konflikt. A wiele miesięcy wcześniej, straszliwe tornado przetoczy się nad Północną Europą powodując wielkie straty i zniszczenie. Należy dodać, że rosyjski atak nastąpi podczas lata i zacznie się z Archangielska. Dania nie zostanie wciągnięta w konflikt ze względu na brak znaczenia tego kraju. Rosja nie będzie usatysfakcjonowana przebiegiem wojny, gdyż nienasycona będzie w swej ekspansji. W ten sposób przeprowadzi atak zbrojny przeciw Iranowi i Turcji a po krwawej walce podbije oba te państwa powodując wielkie zniszczenia.

W ekspansjonistycznej rosyjskiej mentalności znajdzie również odzwierciedlenie żądza przejęcia kontroli nad złożami ropy naftowej Środkowego Wschodu a także przejęcie kontroli nad południowo – wschodnią częścią Europy. Dlatego zaatakuje ona Bałkany i podbije tamtejsze kraje w wyniku krwawych bitew, które szerzyć będą bezlitosne zniszczenie, które spowoduje wiele śmierci. To będzie w czasie kiedy straszliwe naturalne katastrofy spadną na Włochy i ich lud, powodując nieszczęście. To będzie również czas kiedy Wezuwiusz na powrót stanie się aktywny i będzie powodować straszne spustoszenie. W tym samym czasie wojna wstrząśnie Italią i pochłonie wiele żyć ludzkich powodując też wiele zniszczeń. Niszcząca wojna spadnie na kraje północne gdy silne oddziały wojskowe najadą je ze wschodu i będą łupić, mordować a taże używać bomb i pocisków, które będą spadały jak grad, oraz nie znane bronie laserowe i te sterowane komputerowo, które zniszczą i unicestwią wszystko. Pierwszym celem będą Węgry a potem Austria i Północne Włochy. Szwajcaria również mocno ucierpi, nie będzie jednakże prawdziwym celem, będzie nim Francja i Hiszpania. Jednakże głównym zamiarem agresorów będzie narzucenie Europie ich wojskowej władzy a Francja będzie obrana na kwatery główne. Francja nie tylko będzie najechana przez agresorów z zewnatrz, zostanie także podbita od wewnątrz w wyniku działań kolaborantów i innych sił. Będą to głównie obcokrajowcy, którzy wyznają inną religię, żyjący we Francji, a będą to zwłaszcza wyznawcy islamu, którzy będą tą siłą działającą od wewnątrz. Kiedy Francja upadnie, wybuchnie wojna, której celem będzie podbój Hiszpanii i Anglii. Następnie, przymierze z siłami najeźdźców zostanie zawarte, potem, najechana będzie Skandynawia.

We wszystkich tych operacjach z baz we Francji, użyta będzie broń masowej zagłady, trzymanych w arsenałach we Francji, która spowoduje spustoszenie, zniszczenie i zagładę. Najeźdźcy ze Wschodu zmuszą Armię Francuską by dołączyła do ich sił wojskowych i do prowadzenia wojny o podbój północnych krajów Europy, najeżdżając i zniewalając Szwecję i Norwegię. W rezultacie te północne kraje wchłonięte zostaną przez Rosję. Siły wojskowe zaatakują Finlandię – wielu ludzi zginie i dokona się wielu zniszczeń.

W tym samym czasie w Niemczech będzie szaleć wojna domowa, wielka krwawa rewolucja wybuchnie w Anglii i pochłonie ona więcej żyć ludzkich niż wojna w Niemczech. A ponieważ Anglia i Irlandia będą znajdowały się w stanie wojny wypowiedzianej przez IRA i angielskie siły wojskowe i policyjne, wynik będzie taki, iż rewolucja ta rozszerzy się na całą Irlandię, dotykając szczególnie Irlandii Północnej. Wiele żyć będzie straconych podczas wojny domowej w Walii, gdzie różnice pomiędzy partiami wzrosną przed III Wojną Światową. Siły angielskie i walijskie zetrą się w pobliżu Cymru, co spowoduje wiele zniszczeń i śmierci.

Lecz śmierć i unicestwienie zagraża nie tylko Europie ale i Ameryce, która znieść będzie musiała ogromne cierpienia i gdzie nastąpi sporo zniszczeń i unicestwień. Ameryka i Rosja w swym posiadaniu będą mieć najbardziej przerażającą broń masowej zagłady – w pewnym zakresie jest to już dziś faktem – i zetrą się gwałtownie jedni przeciw drugim w czasie konfliktu, w który wciągnięta będzie też Kanada. Źródłem konfliktu będzie atak Rosjan na stan Alaska, skierowany też przeciw Kanadzie.

Konflikt będzie miał skutek w masowym zabijaniu ludzkich istot a także dewastacji, zniszczeń, epidemii etc., jakich rodzaj ludzki na Ziemi nigdy jeszcze nie doświadczył. Nie tylko nuklearna, biologiczna i chemiczna broń użyta będzie masowo, ale również niesamowicie śmiercionośne systemy kontrolowanych komputerowo broni, które dziś są dopiero we wstępnym stadium rozwoju lub będą skonstruowane i użyte w trzecim tysiącleciu.

ŚWIATOWEJ SKALI KATASTROFY NATURALNE

Jak już zostało wspomniane, ogromne naturalne katastrofy, przetaczające się ściany ognia i gwałtowne huragany będą szaleć w Ameryce, w czasie gdy wszystkie skutki wojny przynosić będą tysiąckrotną śmierć, zniszczenie i zagładę. Największe miasta Ameryki będą kompletnie zniszczone, burze z piorunami spowodują wielką katastrofę i biedę. Udziałem tych czasów będą również bardzo silne trzęsienia ziemi i erupcje wulkanów, które spowodują wiele cierpienia i nędzy, śmierć a także wielkie zniszczenie i dewastacje, bowiem cała natura i planeta sama z siebie zbuntuje się przeciwko szaleństwu istoty ludzkiej na Ziemi. Jakkolwiek tornada, trzęsienia ziemi i erupcje wulkanów nie dotkną jedynie Ameryki, ale również Europę i resztę świata. Ta aktywność już się rozpoczęła w teraźniejszym czasie, miała też miejsce w minionych dekadach, tyle że stanie się ona w przyszłości bardziej destruktywna. Człowiek z Ziemi jest winny za to co ma miejsce na planecie, także w przyszłości człowiek będzie odpowiedzialny za zniszczenie całego środowiska – całej natury, atmosfery, wody i wszystkich zasobów planety.

Przemieszczanie się ciężaru wewnątrz Ziemi, spowodowane jest na przykład powstawaniem ogromnych jezior wskutek budowania tam i przez tworzenie ogromnych pustych przestrzeni z powodu eksploatacji ropy, gazu ziemnego etc. I dlatego wewnątrz planety powstają nienaturalne ruchy, które prowadzą do nienaturalnych zjawisk tektonicznych i powodują trzęsienia ziemi oraz erupcje wulkanów, a także skutkują w ogromnych zmiany klimatu, które z kolej mają skutki w niszczycielskich tornadach, które na końcu uwolnią swe destruktywne moce. Doprowadzi to wszystko do okropnych powodzi i niezwykle intensywnych opadów śniegu, które przesuną się ku krajom południowym a wreszcie i ku regionom podzwrotnikowym, bowiem z racji obłędu ludzkich istot Ziemia zaczęła niezauważalnie się kręcić /i dziwnie/ rozkręcać w wyniku atomowych wybuchó, zarówno pod jak i na jej powierzchnii. I to będzie powodem tego, że planeta wejdzie powoli na niezwykłą wokółsłoneczną orbitę, której pierwsza faza właśnie następuje, co powoduje zmiany klimatu wiodące do nowej epoki lodowcowej.

WOJNY DOMOWE I ANARCHIA W AMERYCE

Niedola na Ziemi będzie trwać, gdy dwie straszliwe wojny domowe wybuchną w Ameryce, jedna za drugą. Potem Stany Zjednoczone Ameryki rozpadną się i weźmie górę śmiertelna wrogość, która potem doprowadzi do podziału na pięć różnych krajów; i nie będzie dało się zapobiec temu by sekciarscy fanatycy przerodzili się w dyktatorów. Anarchia zapanuje na całym świecie i będzie uciskać ludzi przez długi okres czasu, gdy ludzkie istoty będą nękane przez wiele epidemii i chorób, wiele z nich nowych i nieznanych dla ludzi, z tego też powodu nieuleczalnych. Z tego powodu ciała wielu istot ludzkich będą się powoli rozkładać, podczas gdy żyjący cierpieć będą nieznośny ból, ślepotę i problemy z oddychaniem prowadzące do uduszenia. Świadomość wielu osób zaburzy się i zobojętnieje do upośledzenia umysłowego i szaleństwa. A za wszystkie te straszliwe zdarzenia będą odpowiedzialne biologiczne i chemiczne bronie, które będą powodować nie szybką lecz odrażającą i powolną śmierć. Nastąpi to również z powodu używania broni promienistych i częstotliwościowych, które dziś są rozwijane. Wreszcie wspomnieć można słowa Henocha, w których mówi, iż rodzaj ludzki na Ziemi, w pogoni za technologiami mającymi służyć masowemu zniszczeniu i z powodu żądzy władzy, nienawiści, chęci zemsty i bogactw, zignoruje wszystkie wartości STWORZENIA, zdepcze miłość, wiedzę, wolność i pokój, jak to uczynili przodkowie z linii Henocha, topiąc świat w nieszczęściu, śmierci, zniszczeniu i unicestwieniu i pchając ludzkość ziemską ku najsurowszym katastrofom jakich nigdy przedtem nie doznała.

PRZEWIDYWANIA POTWIERDZONE

Gdy będziesz czytać te informacje, rozważ proszę, iż pozaziemianie i Meier próbują zaoferować nam wsparcie w rozwiązywaniu bardzo poważnych problemów przed jakimi stoimy.

KONTAKT 7 (25.02.1975) I KONTAKT 35 (16.09.1975)

Związek testowania broni atomowej ze zniszczeniem powłoki ozonowej; „elementarne promieniowanie” o wysokiej częstotliwości, nieznane dla ziemskich naukowców; zakłócenia ruchu obrotowego Ziemi, anomalie magnetyczne, przemieszczanie się biegunów; przyczynianie się gazów bromowych do niszczenia atmosfery; przenikanie promieniowania UV przez dziury, śmierć mikroorganizmów prowadzące do zakłóceń w łańcuchu pokarmowym, mutacje genetyczne i inne długoterminowe, negatywne skutki dla ludzi i planety.

POTWIERDZONE: 29 listopad, 1988 wraz z raportem opublikowanym przez Lawrence’a Livermore’a National Laboratories ogłosiły „nowe odkrycie”: „Testowanie bomby atomowej wiąże się ze zmniejszeniem warstwy ozonowej”.

POTWIERDZONE: 1991, gdy National Public Radio potwierdziło związek między gazami bromowymi i zniszczeniem powłoki ozonowej.

POTWIERDZONE: 24 luty, 1992. Los Angeles Times: „Dziura ozonowa niszczy łańcuch pokarmowy”.

KONTAKT 29 (07.07.1975) I KONTAKT 31 (17.07.1975)

Kontakt zawiera szczegółowe informacje o Wenus, nieznane w tym czasie, dotyczące składu gazów w jej atmosferze, temperatury powierzchni, grubości chmur, szybkości wiatru, ciśnienia atmosferycznego, barwy, zróżnicowania terenu, etc.

POTWIERDZONE: Październik 1975 i sierpień 1976, kolejno przez sondy ZSRR i USA.

POTWIERDZONE: luty 1981; USGS (US Geological Survey) sporządziła topograficzną mapę Wenus, która, jak odkrył zespół badawczy, potwierdziła szczegóły opublikowane przez Meiera pięć lat wcześniej.

KONTAKT 31 (17.07.1975)

Semjase poinformowała Meiera, że Mt Chimborazo w Ekwadorze jest najwyższą górą na Ziemi (ponad poziom morza), przeciwnie do przekonania Meiera, że jest to Mt Everest.

POTWIERDZONE: Czerwiec 1996. Magazyn Earth w 21 lat później.

KONTAKT 45 (25.02.1976)

Semjase (pozaziemska kobieta kontaktująca się z Meierem) ostrzegła go, że nasze wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego z wnętrza Ziemi, piętrzenie wód i budowanie wielkich miast są głównymi czynnikami przyczyniającymi się do wzrostu aktywności wulkanicznej i sejsmicznej.

POTWIERDZONE: 27 czerwca, 1990, w gazecie The Good Life (dziś już nie wydawanej) z Los Angeles: „Earthquakes, Oil Interact” (Trzęsienia Ziemi i oddziaływania związane w wydobywaniem ropy).

KONTAKT 115 (19.10.1978)

Meier opisuje istnienie pierścieni wokół Jowisza, mówiąc, iż składają się głównie z pyłu, cząsteczek, jonów siarki wyrzuconych przez wulkany Io; opisuje Io jako najbardziej aktywne wulkanicznie ciało w układzie słonecznym, o gładkiej powierzchni pozbawionej wody; opisał Europę mówiąc, że jej powierzchnia pokryta jest lodem; Jowisz miał mieć 17 „prawdziwych” księżyców (Plejaranie nie kwalifikują wszystkich satelitów Jowisza jako księżyców); opisał charakter potężnych burz w kształcie leja na Jowiszu.

POTWIERDZONE: 5 marzec, 1979, Wysłany w przestrzeń przez NASA Voyager 1 odkrywając pierścienie Jowisza potwierdza również, że Io jest najaktywniejszym wulkanicznie ciałem w układzie słonecznym a powierzchnia Europy jest skuta lodem w pięć miesięcy po tym jak Meier publikuje te informacje.

POTWIERDZONE: 15 wrzesień, 1988, naukowcy z Cornell University potwierdzili cząsteczkowy skład pierścieni Jowisza utworzony z materii jego satelitów (po raz pierwszy teoretyczne przypuszczenia sformułowano 2 sierpnia 1995). Informacje Meiera o 20 lat wyprzedziły te z Cornell University. (Podczas gdy naukowcy wierzą, że źródłem materii cząsteczkowej są eksplozje spowodowane uderzeniami meteorytów w powierzchnię księżyców, informacje Meiera zdają się być bardziej trafne, to znaczy, materia została wyrzucona z wulkanów z prędkością dochodzącą do 2300 km/h na wysokość 180 km co jest bardziej prawdopodobne niż formowanie się pierścieni z cząsteczek.)

Dodatkowe informacje z Kontaktu 115 zostały przypadkowo przekazane emerytowanemu pułkownikowi USAF Wendellowi Stevensovi a przez niego z kolei przekazane emerytowanemu majorowi USAF Rudolphowi Pestalozziemu i pani O.Richardowi Nortonowi, byłemu dyrektorowi Flandreau Planetarium w Tucson w Arizonie.

Poświadczone przez trzy osoby informacje były przechowywane w tajemnicy aż do czasu wystąpienia tych wydarzeń:

– masakra w Jonestown (18 listopad 1978);

– obalenie szaha Iranu (styczeń 1979);

– chińska inwazja na Północny Wietnam (luty – marzec 1979);

– kryzys związany z zakładnikami w Iranie (listopad 1979 – styczeń 1981);

– radziecka inwazja na Afganistan (grudzień 1979);

– atak terrorystyczny na ambasadę Iranu, Londyn (kwiecień – maj 1980);

– abdykacja królowej holenderskiej Juliany (kwiecień 1980);

– śmierć Josipa Broz Tito (4 maj 1980);

– wybuch Góry Świętej Heleny (18 maj 1980);

– zamach na premier Indii Indirę Gandhi (31 październik 1984).

1978

W publikacji Wassermana, Meier przepowiada umieszczenie pod koniec lat 1980 – tych na orbicie okołoziemskiej teleskopu, który pozwoli na dokonanie wielu odkryć w kosmosie, pisze również, że na przełomie lat 80 – tych i 90 – tych zostanie odkryta kometa; nazwana będzie Toutatis, a zagrozić może Ziemi we wrześniu 2004.

POTWIERDZONE: kwiecień 1990. Wystrzelenie teleskopu Hubble’a.

POTWIERDZONE: 1989: Francuscy astronomowie odkrywają kometę/asteroidę, nazywają ją Toutatis i przewidują, że zbliży się ona do Ziemi 29 września 2004.

1978, 1992

W swej książce pt „Existing Life in the Universe”, Meier mówi, że poza orbitą Plutona znajdują się dwa małe ciała planetarne, nazywa je Trans – Plutonem oraz Uni a także mówi, że naukowcy odkryją je w niedalekiej przyszłości.

POTWIERDZONE: 3 lipca 2001 i 7 października 2002, BBC donosi, że naukowcy odkryli nową planetę za Plutonem.

KONTAKT 150 (10.10.1981)

Meier omawia informacje dotyczące istnienia 29 księżyców Saturna i ich pochodzenia od asteroidów.

POTWIERDZONE: Listopad 2000 – naukowcy ogłaszają odkrycie 12 dodatkowych księżyców okrążających Saturna, co podnosi ich liczbę do 28, jeden jedynie uchodzi czyjejś uwadze, jednakże potwierdza się to co mówił Meier prawie 20 lat wcześniej; naukowcy potwierdzają prawdopodobieństwo, że księżyce powstały z asteroidów.

KONTAKT 215 (28.02.1987)

Znany jako Proroctwa Henocha (Enocha), ten kontakt zawiera ostrzeżenia dotyczące zniszczenia World Trade Center (WTC) przez terrorystów, serię wojen na świecie, które stopniowo będą wywoływane przez Stany Zjednoczone oraz działania militarne angażujące Rosję, Chiny, Francję, Niemcy, Hiszpanię, Anglię, Skandynawię, kraje Trzeciego Świata i wiele innych.

POTWIERDZONE: 11 września 2001, zniszczenie WTC; Stany Zjednoczone zaatakowały Afganistan a także Irak w czasie pisania tego artykułu.

KONTAKT 235 (03.02.1990)

Ostrzeżenie przed trzęsieniem Ziemi w Kalifornii i wybuchu wulkanu Redoubt na Alasce zapowiedziane na 28 lutego 1992.

POTWIERDZONE: Trzęsienie nastąpiło dokładnie wraz z zapowiedzianą datą. Aktywność wulkanu Redoubt rozpoczęła się 21 lutego i kontynuowała do 28 lutego, w marcu tego roku przybierając na sile.

KONTAKT 241 (03.02.1992)

Ten kontakt zawiera konkretne, potwierdzone ostrzeżenia o:

– osunięciu się ziemi w Brazylii, datowane na marzec 1992: zdarzyło się 18 marca;

– nuklearnego zdarzenia w Rosji podczas trzeciego tygodnia marca; zdarzyło się 27 tego miesiąca;

– trzęsienia ziemi w Los Angeles przewidywane na 23 lub 24 kwietnia 1992; zdarzyło się 22 kwietnia 1992;

– wybuch Etny we Włoszech w kwietniu 1992: donoszone o zdarzeniu 15 kwietnia 1992;

– erupcja Cerro Negor, Nikaragua, kwiecień 1992: zdarzyło się 9 – 12 kwietnia 1992;

– trzęsienie ziemi na obszarze Niemiec, Holandii i Belgii mające nastąpić w kwietniu 1992: zdarzyło się 13 kwietnia;

– trzęsienia Ziemi w Chinach, Birmie (obecnie Myanmar).

KONTAKT 249 (13.06.1994)

Nadal spekulatywne: W odpowiedzi na pytanie Meiera dotyczące „choroby szalonych krów” Ptaah powiedział, że „patogeny BSE nie mogą zostać zniszczone jedynie przez gotowanie mięsa i innych produktów ani poprzez wytwarzanie mięsnych pokarmów”, a temperatura potrzebna do zabicia chorobotwórczych prionów musiałaby „przekraczać co najmniej 700°C i dochodzić nawet do 1000°C w przypadku zmutowanych patogenów, które już od pewnego czasu istnieją”. Nasi naukowcy próbowali ustalić szacunkowe temperatury konieczne do zabicia chorobotwórczych prionów a teraz zbliżają się do granicy temperatur zapowiedzianych przez Plejarana Ptaaha.

KONTAKT 251 (03.02.1995)

Kontakt ten zawiera zatrważające informacje dotyczące postępów w dziedzinie technologii, tak jak stworzenie wojowników – hybryd powstałych ze zmieszania DNA człowieka i świni. Ludzie będą mieć biochipy przyczepione do zakończeń nerwów a Meier ostrzega przed złowrogim biochipowaniem związanym z satelitami typu Deep Space oraz superkomputerami.

POTWIERDZONE: Eksperymenty z ludzkim i świńskim DNA trwają przez ostatnich siedem lat; ludzie zaczęli „chipować” się. Nadal spekulatywne: Stworzenie pół – ludzi/pół – maszyn, klonów, androidów; odkrycia, które ponad wszelką wątpliwość dowodzą wcześniejszego, ludzkiego życia na Marsie; wyodrębnienie genów „starzenia się” i „agresji”; ostrzeżenia ze strony Plejaran dotyczące zderzenia się z Ziemią obiektów kosmicznych i potrzeba budowy systemu obrony przed nimi.

Autor: Michael Horn
Ilustracja: UFO Hall of Shame
Źródło: Infra

PRZYPISY

Eduard Meier w 2007 roku skończy 70 lat; artykuł pochodzi z roku 2004. Oryginalny artykuł a także wiele innych dostępne są na stronie They Fly.com – Exploring the Billy Meier UFO Contacts.

OD REDAKCJI

Informacje zawarte tutaj to jedynie część, z tych przekazanych Meierowi. Pełny tekst Proroctw Henocha a także wiele innych przepowiedni z Kontaktu 251 można znaleźć w wydanej w 2004 roku książce Guido Moosbruggera pt. „And Still They Fly!” – drugiej edycji książki „UFO z Plejad” (tytuł oryginalny: „…und sie fliegen doch!”, tytuł angielski: „And Yet They Fly!”) wydanej w 1994 roku w Polsce przez Agencję Nolpress.

221 komentarzy PROROCTWA HENOCHA Z KONTAKTÓW BILLY’EGO MEIERA / Wolne Media 2007

 • jak nie mozna bylo zlupic ,okrasc zniewolic i podbic wielkiej lechi ,sarmatow czy wandali,lub Scytow (dzisiejsi Slowianie ) to sprytni brodaci Biblisci 🙂 wymyslili ,lub „obiawil Im sie ,przyśnił sie nocy lub w dzien itp Milujacy ,zapominajacy ,przebaczakacy .nieskonczenie dobry ! dla najbardziej zbrodniczych oprawcow Bialych ludzi w Europie itp czyli …. jezuska Chrystuska Frasobliwego 🙂 Za pomoca tortur inkwizycji ,miecza i ognia przez kilka stuleci udalo sie „zaprowadzic kult . jezuska frasobliwego :)..darowania ,przebaczania ,milowania itp .Efekty jakie Biblisci osiagneli ! sa wprost „boskie” 🙂 w betoniarce Europejskiej miesza sie obecnie wszystkie narody zgodnie z zamierzeniami brodatych Biblistow:)

 • gość

  Tak banksterzy doją Grecję! Kolejna miliardowa pożyczka i obniżenie emerytur o 18%!!! Czy to samo czeka wkrótce Polskę?

  http://www.dzienniknarodowy.pl/6437/tak-banksterzy-doja-grecje-kolejna-miliardowa-pozy/

  • P

   który to raz z rzędu?…

   „2016-08-02 20:52:00”
   „Grecy odebrali dziś obniżone emerytury. To wynik reform oszczędnościowych, na jakie zgodził się wiosną rząd Aleksisa Ciprasa w zamian za odblokowanie kolejnej transzy z trzeciego programu kredytowego dla Aten. Wśród emerytów rośnie frustracja i rozgoryczenie.
   Odebrałem dzisiaj emeryturę. O dwieście trzydzieści euro mniej – powiedział mieszkaniec Aten. Podkreślił, że to kolejna obniżka, do jakiej dochodzi podczas kryzysu w Grecji i przypomniał, że rząd Aleksisa Ciprasa obiecywał zmianę polityki oszczędności. ”

   Piątek, 17 lutego 2012
   „Grecja: Rząd obniża emerytury aż o 12 procent!
   Grecki rząd zdecydował o dalszych obniżkach emerytur. To kolejne posunięcie oszczędnościowe, których wymaga od Aten Unia Europejska i Międzynarodowy Fundusz Walutowy.”

   —–

   + jeszcze obniżka kwoty wolnej od podatku: z 8 636 do 5 681 euro. [czyli na oko -25%)…

   A wszystko to po to, by dostać kolejny kredyt („chwilówkę”), na spłatę poprzedniego kredytu…

   • greg2014

    + jeszcze obniżka kwoty wolnej od podatku: z 8 636 do 5 681 euro. [czyli na oko -25%”

    My nawet w złotówkach nie mamy tej kwoty.

 • ciekawe

  [nie dawaj mi linka do gościa, który okłamuje ludzi. M.P.]

 • Sporek

  Dla znających angielski, jako uzupełnienie powyższego artykułu polecam ten film: https://www.youtube.com/watch?v=0ogpandrwS0

 • ninanonimowa

  ————– ech …….. tylko westchnąć nam pozostało?.

  Wczoraj zwiedzałam min Opactwo cysterskie w Henrykowie. Kleryk przewodnik, w każdej sali, do której wprowadzał turystów mowę rozpoczynał OD : ruskie wojska w czasie 2 W Ś weszły do klasztoru aby rabować itd, itp. Kończył natomiast peanami na temat niemieckiej rodziny ,która mieszkała do 1945r w Opactwie. Dziękował za każdym razem bp Gulbinowiczowi z Wrocławia za odkupienie :)) Opactwa od władz. Bardzo starał się abyśmy żałowali tych dobrych Niemców co to opiekowali się Opactwem.

  Opowiadając historię Opactwa wspomniał o Księciu fundatorze. Na moje pytanie KIM BYŁ owy książę pochodzący z Zięmbic usłyszałam Ślązakiem. Jeden z turystów głośno powiedział , był Piastem! na to Kleryk przewodnik,że NIE ! polskość w tym czasie na tych terenach nie istniała. Turysta powtórzył,że był Piastem kleryk nie odezwał się więcej.

  Miasta,wsie na Dolnym Śląsku pozbawione Przemysłu upadły !. Smutkiem okrywa się Polaka serce, gdy jadąc kilometrami mija niekończące się ruiny, w których mieszka Naród polski.

  Pośród zagrzybionych, walących się domów , pysznią się jak wrzód na dupie odrestaurowane kościoły, Zamki i Pałace. Niestety nie są one już własnością Narodu polskiego a NIEMCÓW !. Polacy stanowią siłę najemną dla obsługi obiektów.

  ——————–DRANG NACH OSTEN od 960r niezmiennie TRWA.

  – -http://www.nowezycie.archidiecezja.wroc.pl/stara_strona/numery/092008/06.html

  ——————-TU ! trochę inna historia z krzyżakami w tle

  https://www.youtube.com/watch?v=t9pM_lU05I4&t=0s

  ——-TU ! NIEKOŃCZĄCY SIĘ DRAMAT słowiańskiego LUDU.

  https://www.youtube.com/watch?v=j-PPYGsFZ3U

  ———————- A TU ! pytanie JAK DŁUGO JESZCZE !! POZWOLIMY NA ZNIEWOLENIA KRZYŻACKIE Polski !?.

  https://www.youtube.com/watch?v=SwpsC_NpjB0

  • waruc

   Ninovagino, co Ciebie ciągnie na poświęconą ziemię, masochizm ?
   A może chciałaś porównać ten odrestaurowany obiekt sakralny z wrzodem na swojej pupie ?

  • Pilot - Hasbara

   „i sprasila Nina tiha, razwie ploha byt`portnihaj
   kto trusy rjiebiatam shjiot, nu kanieshno nie PILOT ”

   to urywek wiersza ktorego mi na lekcji rosyjskiego w okresie schylkowego Gomulki do mojego pustego wtedy lba i wtloczono. Wynika z Tego ze predescynacja NIN jest bycie „portnihoj tj. Krawcowa .

   Po tej wstepnej zlosliwosci, przyznaje, ze kol. NINA ma w swoich obserwacjach w/g mnie 100 % racje.
   Tam juz jest na tych „Ziemiach Odzyskanych” pozamiatane. Bede Niemieckie jeszcze w tej Dekadzie.
   Dotkiewicze wroclawskie, Szrajsery POznanskie i Pederascinscy z Sopotu tudziez Bolki-Totolotki z Danzig za
   „jurgielt ” wszystko rozszabruja.

 • ki

  http://pl.sat24.com/HD/pl/sp
  W tej chwili znad Atlantyku do Portugalii, Hiszpanii i północnej Afryki zbliża się zawiesina chemiczna, w której widać smugi pozostawiane przez samoloty.

 • ninanonimowa

  ———————————–DZIEŃ BIAŁO-CZERWONEJ

  —BRONI SIĘ BIEDNA – na zniemczanych przez KK – ZIEMIACH ODZYSKANYCH. SŁOWIAŃSKA ZIEMO !! Tobie Polacy Słowianie —POŚWIĘCAJĄ .

  http://polskabc.pl/

 • ki

  Pozwolę sobie wkleić tu najnowsze streszczenie sesji Calogera z Franczeską ze strony https://www.uniwersalnawspolpraca.pl/obce-byty-hipnoza-calogero-grifasi
  Jest tu w pigułce zawarta sytuacja, która obrazuje, na czym polegają ingerencje pasożytów w ludzką suwerenność. Bardzo ważne jest to, co jest napisane na końcu streszczenia.

  ” Franczeska ma problemy zdrowotne od 10 lat. Jej problemy zaczynają się od stóp, następnie nogi, żołądek, serce, skóra, zęby, włosy. Zapalenia i bóle, których lekarze nie potrafią zdiagnozować. W nocy dusi ją coś i dopiero modlitwa ” Ojcze nasz” powoduje spokój. Koło swojego lóżka widziała ektoplazmę kobiety, która chciała jej zrobić krzywdę.
  Franczeska jest z zawodu krytykiem, maluje i pisze. Ale w jej życiu zawodowym wszystko idzie nie tak. Przestała rysować i pisać. W jej życiu uczuciowym jest pustka. Przyjaciele robią jej wiele przykrości i odchodzą. Ma też myśli samobójcze. Słyszy w myśli, że jest nieudacznikiem i nie powinna żyć.
  Szukała pomocy u meksykańskich szamanów, ale oni wszyscy od niej uciekali, bo robiło im się przy niej słabo. W autohipnozie zobaczyła przy sobie dwie postacie. Jedna podobna do człowieka, ale Franczeska jest przekonana, że to nie człowiek. Drugi wyglądał jak prawdziwy kosmita, jak szarak. Widzi ich do dzisiaj. W czasie hipnozy widzi siebie we wczesnym okresie chrześcijaństwa. Jest 80 lat przed narodzeniem Chrystusa. Ma na imię Lajla, ma 16 lat i mieszka w Palestynie. Ma małego syna. Lajla ucieka przed wojskiem rzymskim. Rzymianie zabijają kobiety i dzieci. Syna Lajli zabito i ona jest w rozpaczy. Siedzi z ciałem na kolanach. Dusza dziecka udaje się do góry, uśmiecha się, bo wie, że jego życie dobiegło końca. Lajla zostaje więźniem i zmuszona jest do prostytucji w rzymskiej restauracji. Mając 23 lata popełnia samobójstwo zdobywając miecz pijanego klienta. Umierała szczęśliwa. Dusza opuściła ciało przez głowę i poszła szukać swojego syna. Spotkała go jako większego. Syn prowadzi Lejlę do źródła w górach, gdzie jest magiczna woda, która uwalnia od bólu. Rozbiera się i pływa w wodzie, a wychodząc czuje się oczyszczona. Po 7 latach Lajla inkarnowała powtórnie. Minęło 5 wcieleń do wcielenia jako Franczeska i z tych wcieleń przeniosła przemoc. Calo wraca Lajlę do momentu kąpieli i każe jej się przyjrzeć synowi. Jego DNA jest inne, nieznane. A woda oczyściła ją dla niego. Teraz widzi istotę o dużej głowie i dużych oczach, niedużego wzrostu, to szarak. On kradnie jej światło. Przysłała go ciemna istota, jak ćma. Te istoty, aby nie podlegać woli szybko chcą się odciąć, dlatego nie można do tego dopuścić. Szef szefa ukrywa się na statku kosmicznym. Jest chudy, wysoki, z żółtymi oczyma, biały, bo nie lubi światła. Ma na imię Igor. Połączył się z Lajlą w momencie śmierci syna poprzez emocje bólu. Lajli wydawało się, że tak jest dobrze. Powiedział jej, że ból zniknie. Towarzyszył jej przez wszystkie wcielenia oraz okres między wcieleniami. Franczeska była w interferencji z 5 istotami. Tworzyły grupę. Igor był straszny i podobny do człowieka, ale z ogonem jaszczurki, śliski, łuskowaty, duże czarne oczy i małe usta. Morda podobna do myszy. Był odpowiedzialny za problemy z żołądkiem i sercem, liszaj, namawianie do samobójstwa. Drugie stworzenie o imieniu Mojsiej wygląda jak szkielet, z brodą i długimi włosami, ognistych oczach, podobny do człowieka. Przybył z daleka. Był przyczyną chorób nóg, jajników, problemów z chodzeniem. W nocy dusiły ją stworzenia podobne do szarańczy, bardzo duże. Te trzy grupy połączone były ze sobą. Szefem był Samuel, czarny, podobny do człowieka, ubrany w metal. Jeden z nich związany był z Franczeską od czasów drewnianego Egiptu. Kradną jej światło. Samuel stwierdza, że nie zadowolili się tylko jej światłem, chcieli wszystko. Przeprasza ją i chce odlecieć statkiem. Franczeska widzi trzy statki, jeden duży i dwa małe. Dostali rozkaz o odlocie, ale czekają. Ich misja zakończyła się. Ale żal im zostawiać Franczeskę, ale wiedzą, że przegrali. Zanim Franczeska pozwoli im odlecieć muszą usunąć wszystkie implanty. Odlatując Samuel kiwnął Franczesce na pożegnanie.
  Kiedy Franczeska modliła się w nocy odmawiając „Ojcze nasz” szarańcza bała się i zostawiała ją w spokoju. Franczeska widzi archanioła. To istota duchowo rozwinięta, z mieczem. To ochrona.
  Ale tutaj też zaszła interferencja z Franczeską. Calo tłumaczy, że to nic dziwnego, że we wszechświecie inne istoty przychodzą z pomocą. Ale jeżeli prosisz o pomoc zachodzi interferencja. Jeżeli prosisz, to oddajesz swoją siłę i wolę. Czegoś w sobie nie widzisz, masz braki. To ty masz być panem swojej siły i woli. Niezależność i wolność od wszystkich, świadomość własnej siły. Jeżeli chcesz być wolna, nie możesz uzależniać się od innych. Ani od dużych ani od dobrych. Franczeska wyraziła wolę, aby archanioł odłączył się od niej. Odszedł zostawiając miecz. „

 • lolarz7

  marek huj

  • Pilot - Hasbara

   — odp. do Kol. Lolarz7 —

   Eeetam, od razu „hoj”. Moze na poczatek kol. nazwalby tego „marka”, wychodzac z zalozenia ze stworzeniem Boskim nawet i on jest i szansa na „opamietanie” zawsze istnieje po prostu „kutasem” albo lagodzac obyczaje rowniez jezykowe „czlonkiem”.

  • greg2014

   ‚Huj’ piszę się przez ”ch”.

   • Pilot - Hasbara

    Nie wiem, nigdy nim nie bylem 🙂 🙂 🙂

   • Polak Słowianin

    @greg2014
    lolarz7 pisze przez samo ‚h’ bo ma pewnie obrzezanego „umysła” i to tak z przyzwyczajenia zawsze coś zgubi/wytnie …
    Zresztą co tu się dużo dziwić, trudno opanować słowiański język, jak ojczysty to jidysz czy hebrajski (a może to jedno i to samo, bo nie wiem, gdyż gów.o mnie one obchodzą).
    Gdzie nie spojrzysz to wypadałoby powiedzieć im ich ukochane „szalom”, bo albo pejsaty troll, albo ich duchowa odmiana (czyt. zagorzały „patriota” żydokatolicki). Pozdrawiam Wszystkich Samodzielnie Myślących (choć próbujących tego zakazanego owocu w kończących się pejsatych czasach).

 • Boru

  Napiszę w skrócie jak wyglądała moja historia z biblią i bogiem tam opisanym.

  Nie jestem przykładem buntownika od urodzenia, który zawsze odrzucał fałszywe świętości. Moja rodzina była/jest religijna, sam od dziecka próbowałem głębiej przeżywać te wszystkie rytuały kościelne. Podświadomie czułem jednak pustkę w tym, że biorę udział w czymś co nie dotyka człowieka głęboko. Kiedy przyjmowałem pierwszą komunię, liczyłem na coś mistycznego, ale mistycyzmu było w tym tyle co w staniu w kolejne do kasy. W wieku 14 zacząłem podejrzewać, że chrześcijanie kompletnie nie znają swoich biblii. Kwestia modlenia się do obrazów, wycięte drugie przykazanie, rozbite ostatnio na dwa osobne i tym podobne. W tym samym czasie zetknąłem się literaturą opisującą mistykę dalekiego wschodu. „Autobiografia Jogina” i takie tam. To był moment gdzie miałem wybór: albo idę w kierunku Wschodu, albo brnę w biblię. Miałem silny program strachu przez biblijnym bogiem. Czytałem biblię w wersji dla dorosłych od dziecka, więc to wywarło na mnie duże, negatywne wrażenie. Strach wygrał w tym momencie i zacząłem iść w kierunku nurtów protestanckich. Można to potraktować jako zmarnowane lata, ale to był mój pokrętny sposób na wybicie sobie żydowskich głupot z głowy. Poprzez obrzydzenie sobie tego do granic możliwości. Poprzez judaizowanie swojej głowy do maksimum. Doszedłem do tak „czystych” i tak „elitarnych” odłamów protestanckich, unitarian i arian, że uświadomiłem sobie, że to jest niekończące rozdrabnianie się w coraz bardziej sekciarskich klimatach. Normalny człowiek nigdy nie byłby w stanie dojść do takich zawiłości teologicznych. Nie należałem do żadnych organizacji, po prostu czytałem o tym wszystkim przez internet. Jednak nie o to chodziło tak naprawdę. Chodziło o kwestię „nowego narodzenia”. Ciągle o tym mówili „zieloni” czy inni baptyści. Ja cały czas czułem, że siedzę tylko w teologii, a kompletnie nie ma to wpływu na moje życie. Nie byłem w stanie tego odczuć, po prostu jakaś część mnie była niekompatybilna z tym całym bogiem, nie byłem go w stanie pokochać, bo to wszystko oparte było na strachu. Strach zabijał mój intelekt, zdolność zwykłego dojrzenia, jakie ja bzdury czytam. Ja jako 16 latek słuchałem ukradkiem kazań jakiś pastorów, bo szukałem tam impulsu ku wyzwoleniu, ku nowemu życiu. Nikt mi nie może zarzucić, że się nie starałem. Starałem się ale nikt tego nie dojrzał, bo tego boga po prostu nie ma, jest chorą imaginacją żydowskich kapłanów. Nie wiedziałem na czym ma polegać moje wyzwolenie w ramach tej religii. Pewnego dnia, zmęczony tym wszystkim, że staram się, że robię z siebie jakiegoś żebraka przed bogiem-tyranem, poczułem taki impuls będąc na spacerze i tak zacząłem klnąć na tego boga, najmocniej jak tylko potrafiłem. Później jeszcze niby wracałem do starego programu, ale po takim wyskoku jakaś nitka się zerwała. Nie da się tak wrócić w tryb pobożności jeśli wcześniej darło się mordę na boga słowami na K i na CH.

  To umarło jakby śmiercią naturalną. Nie potrafię odpowiedzieć jak to się stało, ale stopniowo cały ten religijny program zaczął topnieć. Jeszcze umysł próbował kombinować, żeby trzymać się Jezusa, biblii, poprzez takiego Steinera i jego antropozofie, ale dalej czułem tą samą pustkę, że to jakaś ściema. Pomimo tego, to przez niego dowiedziałem się na nowo, że Słońce to coś więcej. On identyfikował je z biblijnym Chrystusem i chociaż obecnie nic mnie bardziej nie irytuje jak łączenie jakiegoś Chrystusa ze Słońcem, to mnie wewnętrznie ruszyło. Jakbym przypominał sobie coś co od zawsze wiem.

  To był rok 2011 i ciekawa rzecz jest taka, że w tym samym czasie, parę innych osób idących podobną ścieżką, też zaczęło odrzucać te biblijne wierzenia. Naprawdę hardcorowi ludzie, którzy studiowali biblię po hebrajsku latami by być jak najbardziej czyści w swojej wierze.

  Kiedy spacerowałem i klnąłem na tego boga, to Słońce było na niebie. Odwróciłem wzrok od książeczek i ten impuls by się zbuntować pochodził tam z góry, z samego Słońca. Teraz to wiem. Ono zawsze było, jest i będzie. Nie ma nowego narodzenia w Jezusie, jest tylko nowy dzień, zima, a po niej wiosna. I to jest prosta wolność, tak zwyczajna. Jedyną rzeczą która mogła zmienić mnie wewnętrznie było realne zjawisko, realne światło, a nie wyimaginowane teologie. Nie potrafię inaczej traktować Słońca jak swojego przyjaciela i kogoś kto patrzy z góry. Ono jest realnie, a ludzie przypisują cechy fikcyjnemu bogu, które należą się Słońcu. Ono patrzy z góry, jest w niebie, jest światłością, jest wieczne, stwarza i podtrzymuje świat.

  I tak przypomina mi się ten utwór. Muniek jest zahipnotyzowany, ja to wiem, ale to co śpiewa odnosi się realnie nie do „Boga”. Najważniejszy nie jest dla mnie tu tytuł. W samym utworze nie ma słowa „Bóg”. On zawsze nosi okulary przeciwsłoneczne. Akurat tutaj ich nie ma. Jest tu więc coś więcej. Pierwszy wers niczym z Hymnu do Atona:

  Chociaż Ty jesteś z daleka, Twoje promienie są na ziemi;
  Chociaż Ty jesteś wysoko, Twoje ślady są dniem.

  https://www.youtube.com/watch?v=IeabWixUCMc

  • Rodriguez55

   Odwrócili się od stwórcy, pokłonili stworzeniu.

  • ninanonimowa

   —— DROGA SERCA -idąc nią człowiek jest już wolnym. Dokąd ona zaprowadzi ? zapewne gdzieś zaprowadzi.Dowiemy się jak dojdziemy.

  • busia

   jeszcze daleka droga cie czeka do tego prawdziwego boga,powola cie kiedy bedzie chcial ,on przemawia cichym skromnym milczeniem a ty masz bardzo pokretny umysl w tym momencie.

   • greg2014

    A ty już znalazłaś, zachowujecie się tak jakbyście pili z
    bogiem bruderszafta.
    Naczytaliście się książeczek i wszystko wiecie, uprawnia
    was to do ocen sekciarze.

    Gdzie zaczyna się wiara kończy się rozum, co widać.

    • waruc

     „…Gdzie zaczyna się wiara kończy się rozum, co widać…”
     Zgodnie z Twoim twierdzeniem, posiadłeś wiarę absolutną 🙂

    • busia

     wiara nie polega na czytaniu ksiazeczek ,do wzystkiego trzeba dorosnac karakanie

    • greg2014

     KOlego wa-ruc masz jakieś odchyłki , i to w kierunku
     samogwałtu, auto-erotyzmu, innych dewiacji raczej też,
     to można odnaleźć w komentach.

     Może nie jest to groźne, ale powinno cię zaniepokoić.

    • greg2014

     ”wiara nie polega na czytaniu ksiazeczek ,do wzystkiego trzeba dorosnac karakanie”

     Rzekła ”wielka” busia przez małe ”by”.

    • greg2014

     ”wiara nie polega na czytaniu ksiazeczek”

     Bez tego byście byli jak goryle we mgle, jeszcze
     musi to przeczytać facet w sutannie, wtedy ma power.
     Wiara to wielka aberracja umysłu.
     Masz prawo się nakręcać, ale nie zamęczaj innych.

    • waruc

     Jednostki patologiczne, nawet w jeździe konnej doszukują się podtekstów erotycznych. Co do samogwałtu, to chyba seks na własną rękę jest Ci zdecydowanie bliższy 🙂

    • Pilot - Hasbara

     Apeluje niniejszym do kol. „Greg2014” o nieprzesladowanie i zaprzestanie uzywania „nietolerancyjnych” epitetow
     w stosunku do Brata – „polskiego” Ukrainca 🙂 🙂 🙂

    • greg2014

     Co do samogwałtu, to chyba seks na własną rękę jest Ci zdecydowanie bliższy”

     Uderz w stół, musisz być baardzo samotny.
     Są portale randkowe, próbuj, nie zniechęcaj się.
     Pokrywasz smutek wesołkowatością, ale wiedz, że będę cię
     wspierał mentalnie.
     Jakby co pisz.

    • waruc

     Bóg zapłać, dobry człowieku, też się będę za Ciebie modlił 🙂

    • Boru

     Wiara polega właśnie na czytaniu książeczek. Czytasz, albo słuchasz kogoś kto czytał te święte książeczki i twój mózg dostraja się do specyficznego trybu hipnotycznego. W tym stanie, kiedy zdarzy ci się coś dobrego, to dziękujesz bogu, bo to dzięki wierze w niego, a jeśli zdarzy się coś złego, bo „bóg wystawia na próbę”. Nie ma czegoś takiego jak „żywa wiara nie oparta na samej ideologii”. Wiara taka to dopasowywanie interpretacji życiowych okoliczności do tego, by zgadzało się to z przekazem świętej książeczki. Nie ma w tym nic żywego, anie głębokiego, to jedynie tryb zidiociałego androida.

    • Boru

     Samogwałt jest jak najbardziej w porządku. Nie wiem w czym problem 😛

    • waruc

     W nidomagającym nadgarstku 🙂

   • Boru

    @busia tak, czeka mnie daleka droga, jednak to już nie będzie droga prowadząca do twojego „Boga”. Gdy człowiek już coś wie, to nie ma możliwości wrócić do wiary, która jest sprzeczna z tym, co poznał osobiście. To już po prostu nie wróci, nie ma takiej fizycznej możliwości. Czeka mnie daleka droga ku wyzwoleniu, bo tak jak wszyscy tutaj, żyję w niewolniczym systemie. Nie powiem o sobie, że jestem niewolnikiem. Żyję w niewoli, tak, to prawda. Nie jestem jednak już niewolnikiem, bo to nie kwestia okoliczności lecz stanu serca.

    Gdybyście mieli serca, nie mielibyście do mnie zastrzeżeń, lecz mielibyście zastrzeżenia do swojego „Boga”, który był całkowicie obojętny na młodego człowieka go szukającego. Nie mam jednak „żalu do Boga”, bo po prostu poznałem, żę go nie ma. Śmieje się sam z siebie, ze swoich schizów na tej ścieżce, kiedy go szukałem. Jedyną siłą, która sprawiała, że nie odrzuciłem tego od razu kiedy miałem np. 15 lat, która zabijałą moją zdolność rozpoznania prawdy od fałszu, był zwykły strach.

    Co do „odwrócenia się od stwórcy i zwrócenia ku stworzeniu”. Jest dokładnie na odwrót. Zamieniliście stwórcę na stworzenie, z siły stwarzającej i podtrzymującej, dającej światło i mądrość, zrobiliście twór jakiegoś psychopatycznego boga. Pierwotnym kultem, jeśli kultem można to nazwać, było czczenie natury, a nie jej rzekomego stwórcy. To wy się odwróciliście od Słowiańskiej kultury, zamieniając ją na żydowską.

 • Kochani a najwazniejsze to trwac w nadziei nie jesteśmy tu sami.Myślę że doswiadczacie pomocy z góry.Jesteś w Warszawie czy Krakowie przechodzisz ulica mijasz mnie a nawet nie wiesz kim jestem.

 • Jakiś program przekreca moje treści.Najważniejsze to trwać w miłości kochać każdego człowieka współczuć upadajacym pomagać im powstać.Dobrze się odżywiać unikać cukru żywności przetworzonejzatrutej

 • Posłał nie do żydów a do każdego człowieka.Trudno nam to zrozumieć jak to możliwe.Że Stwórca przyjął ludzką postać i b ył z nami fałszywie oskarzyli ukrzyzowali.Po śmierci Pana nastała Wielka ciemność i co najważniejsze rozdarta się któraś w świątyni czyli ludzkość odstąpił odkupienia wszyscy ludzie dobrej

  • Pilot - Hasbara

   — do Kol. Leszek —

   Pisze szanowny Kolega : „…Najważniejsze to trwać w miłości kochać każdego człowieka współczuć upadajacym pomagać im powstać …”

   Mam zwiazku z tym w kontekscie mojego nizej zamieszczonego wpisu na MP sprzed paru dni do szanownego Kolegi zapytanie teologiczne nastepujace :

   Jezeli wiec ,jak twierdzi ten byly V-ce Rektor Akademii Papieskiej w Watykanie, polowa Kaplanow Katolickich na calym Swiecie penetruje ( albo daje sie penetrowac ) Wspolbraciom w Kaplanstwie wzglednie Wiernym w odbyt i kiszke stolcowa, to za kogo ja sie mam modlic i komu pomoc wstac ? Tym „dupcacym” Braciom w Kaplanstwie , tym „dupconym” czy tym 50 % jeszcze niezdecydowanym ?

   Odpowiedz na moje powyzsze pytanie ma dla mnie exystencjalne wrecz znaczenie gdyz obserwuje u siebie w zwiazku z w/w dylematami teologicznymi poczatki rozdwojenia jazni (rozdarcia wewnetrznego) co znow w kontekscie mojej obecnej terapii psychiatrycznej wplywac bedzie na nia wiecej niz destruktywnie.

   Z gory dziekuje Koledze LESZEK za odpowiedz.

   Pilot Hasbara

   ” …Brat-Zyd Bardzo Wysoki Polskojezyczny Dostojnik Katolicki z Watykanu niejaki Charamsa ( byl nota bene wicerektorem Akademii Papieskiej w tymze i Watykanie gdzie i do dzisiaj tam i ze swoim „partnerem” harcuje) wlasnie byl wydal ksiazke za 19.99 Euro w jezyku „RFN”-owskim

   Stawia teze ten ze Brat, ze polowa ksiezy katolickich na Swiecie ( 50 %) to sa Homosexualisci a w obu Amerykach to nawet 60 % ich jest.

   No wiec ten Brat-Charamza zyjacy z Partnerem dalej w Watykanie sugeruje posrednio , to co u Protestantow juz dawno jest „normalna normalnoscia”, aby lepiej zrozumiec Biblie i wskaznik ten procentowy zdecydowanie podwyzszyc

   Mimo ze Biblia w wielu miejscach potepia Homosexualizm nazywajac go „obrzydliwoscia i nawet w Sodomie i Gomorze Bog Ojciec ta „Berlinska Parade Milosci” wypalil ogniem, siara i smola jak Tatar jakis sredniowieczny to jednak
   Brat-Chamsa jako byly Rektor Akad. Paieskiej widzi to inaczej ( pewnie byl protegowanym Blogoslawionego Julka Paetza albo tego drugiego Blogoslawionego Wesolego Arcybiskupa Amb. W Haiti ktory tak metodycznie , zeby nie powiedziec w przemyslowy sposob dupcyl malych Murzynkow ,ze go Jezuita Argentynski robiacy ostatnio za Prezia zdegradowal do szeregowego „czlonka” i wsadzil do „lochow Watykanskich” gdzie tenze czekajac na rozprawe sadowa jako ob. Wesolowski bardzo taktownie odszedl „na atak seca” do „Domu Ojca”.

   http://www.morgenpost.de/vermischtes/article210390963/Ex-Priester-50-Prozent-des-gesamten-Klerus-sind-schwul.html

 • Przestanmy obwiniać naród wybrany za wszelkie zło.40 lat na postyni mieli doświadczenie to nie znaczy ze Pan Bóg przestał ich kochać każdy człowiek jest ważny dla Stworcy.A mordercy kłamcy oszuści zdziercy są w każdym narodzie.Posiadanie to wysocy cimnoblodyni z zielonymi dużymi oczami Plejadanki w większości blondynki z pięknymi oczami.

  • Admin

   To po cholerę Bóg wysłał Jezusa do żydów, skoro oni tacy dobrzy?

   • Admin.
    Komentarz WSZECHCZASÓW.
    Brawo !

   • Ania

    Najwyraźniej jednak wymagali ulepszenia.

    My nie .

   • qdwax

    na czym opieracie swoje tezy o jakimś bogu i jakimś tam zbawicielu jezusie? Zapomnieliście, że to żydzi napisali biblię i wszystko idzie jak po sznurku do samego końca. Polska umrze bo oddajecie część i chwale diabłu i fałszywym bożkom

    • greg2014

     Jak potraktować biblię dosłownie, to już w historii z Kambodży mamy przykład.

     ”Jezus otwarcie mówił , że jest ŚWIATŁEM Chrystusem a ówcześni żydzi byli wyznawcami Chrystusa i dla tego ukrzyżowali Jezusa. W latach 60-tych XX wieku Sanchedryn przeprowadził rewizję wyroku z przed dwóch tysięcy lat i orzekł, że Jezus Chrystus został skazany na ukrzyżowanie zgodnie z obowiązującym wówczas żydowskim prawem !

     No i jeszcze wiesz kim był idol czerwonych khmerów w Kambodży ? Tak właśnie zgadłeś ! To był Jezus Chrystus.

     Czerwonym Khmerom wpadła w ręce biblia i oszaleli z zachwytu. Po przeczytaniu biblii zaczęli stosować wszystkie zapisane w niej prawa „DOSŁOWNIE bez PRZENOŚNI i INTERPRETACJI ” na swoich obywatelach.
     Efekt działalności czerwonych khmerów do dzisiaj zna każda cywilizowana i miłująca pokój istota na ziemi jak i każdy psychopata szukający dobrych wzorców.”

   • spoko

    Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów.

    Jana 4:22

    Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pańskiej stanie mocno na
    wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej
    popłyną,mnogie ludy pójdą i rzekną: Chodźcie, wstąpmy na Górę Pańską do
    świątyni Boga Jakubowego! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami.
    Bo Prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pańskie – z Jeruzalem.

    Izajasza 2:2,3

   • Boru

    Nie powiedziałbym, że Bóg wysłał Jezusa do Żydów. Raczej, że Żydzi wysłali ideę o Jezusie do wszystkich narodów, by wierzyli w ich boga.

   • Boru

    Dla mnie, cały ten anty-żydowski motyw w chrześcijaństwie, że Żydzi zabili Jezusa, jest takim trikiem, którzy ma namieszać w głowie. Oni zawsze wszystko na odwrót komplikują, tak, że człowiek chcą jedno, osiąga coś zupełnie przeciwnego. To taki bufor bezpieczeństwa, bo kiedy człowiek orientuje się, że pewna specyficzna samo-wybrańców nad nim stoi, to automatycznie pojawia się pragnienie sprzeciwu. No i taki „sprzeciw” dostaje w postaci religii, które jest przecież „anty-żydowska”. Żydzi zabili nam Jezusa! Do piekła z nimi! I później w imię tej anty-żydowskiej religii, przybywają tacy „antysemici” do przykładowo Ameryki i tacy Indianie, co nawet nie wiedzieli, że jacyś Żydzi są, nagle budzą się w żydowskim matriksie, którego fundamentem jest Jezus i jego dobra nowina.

    Mam dobrą nowinę od Jezusa. Aż odetchnąłem z ulgą .. w końcu info potwierdzone 😉

    https://www.youtube.com/watch?v=8-lp6KeKHJE

    (to żarcik, jakby co)

   • Boru

    Popełniłem kiedyś tłumaczenie pewnego filmiku, który w skrócie wyjaśnia, dlaczego chrześcijaństwo nie jest tamą chroniącą przed potopem islamu:

    https://www.youtube.com/watch?v=16x82JNn4Ac

 • Boru

  Temat Żydów jak choćby wyżej wspomniany Meier to jest temat kluczowy, ale tak zwane anty-spiskowe środowiska mogą o tym mówic jedynie z perspektywy chrześcijańskiej czyli nota bene żydowskiej. Bardzo dobrze zrozumiałem model funkcjonowania takich środowisk m. in na przykładzie tego forum. Keshe, Meiery i inne Żydki jako środek zaradczy przciwko „złym Żydom”. Myślicie, ze jak długo da się z ludzi idiotów robić?

 • greg2014

  Dieta ketogeniczna daje nadzieję na leczenie zaburzeń ze spektrum autyzmu – Paul Fassa

  http://szczepienia.wybudzeni.com/2017/04/30/dieta-ketogeniczna-daje-nadzieje-leczenie/

 • greg2014

  III RP – PAŃSTWO MAFIJNE, NIE PŁAĆ LEKARZOM – UZDRÓW SIĘ SAM, POBUDKA Z MATRIXA, POLSKA SIĘ BUDZI :-), STAN ŚWIADOMOŚCI ZIEMIAN, STARCIE CYWILIZACJI: PRO-LIFE VS. ANTI-LIFE, WSPÓŁCZESNA POLSKA JEST POD OKUPACJĄ

  Zamiast kosmicznego Zioła Mocy, George Soros proponuje Polakom RODakom Słowianom zmieszanie świętego genomu naszej Rasy z… myszami

  https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2017/04/30/choroba-lesniowskiego-crohna-konopie-i-myszy/

  MEDYCZNA MARIHUANA POWODUJE CAŁKOWITĄ REMISJĘ CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO CROHNA
  http://konopielecza.pl/medyczna-marihuana-powoduje-calkowita-remisje-choroby-lesniowskiego-crohna/
  Zamiast leczącego większość przypadłości gadziej epoki kosmicznego Zioła Mocy, George Soros proponuje Polakom RODakom Słowianom zmieszanie świętego genomu naszej boskiej Rasy z genomem… myszy .

  Zamiast doskonale leczących m.in. chorobę Leśniowskiego–Crohna konopi, zaprojektowana i nadzorowana przez gadzią rasę tak zwana zachodnia medycyna proponuje Słowianom zawierający mysie geny „lek” infliximab.

  Ciary po plecach, ale kto ma nerwy na wodzy, może sobie poczytać:
  http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,1521 … oxSpecLink

  Bracia Słowianie, co my na to?…

  A my na to:

  Uwalniamy Konopie, naszą świętą słowiańską roślinę… Wysiewamy ją, gdzie się tylko da.

 • Ania

  http://WWW.GLOBALINCIDENTMAP.COM

  Type: EarthQuake
  3 hours ago
  Magnitude: 6.3
  DateTime: 2017-05-01 09:18:17
  Region: Southeastern Alaska.
  Depth: 0
  Source: GeoScience Australia

  Alaska z 6 ? Poraz pierwszy widze.

 • czaro

  Dr Hubert Czerniak o ministrze zdrowia

  https://www.youtube.com/watch?v=BbzD0H-QPJc&t=14s

 • ignacy

  witam – mysle , ze to na pozor wygląda ok. – ale tylko na pozor – to stek głupot , kłamstw i chrej wyyobraxni – to i tak się już dzisiaj nie zgadza
  apel : nie stosujcie az takich oszolomow – tj. nie drukujcie debilnych tektow tj tekstow ludzi chrych tj do leczenia w psychiatryku –
  powodzeni

  w większości przypdkow was portl sieje zgniliznę morlna , straszy i demoralizuje – nie wim – może wszyscy ndajecie się do psychiatry ? – pewnie trzeba was umowic na wizyte

  czesc

  • Majestic

   „sieje zgniliznę morlna , straszy i demoralizuje ” to znaczy że obecna moralność nie jest zgniła nie straszna i nie demoralizująca ? Panie Ignacy to jak lądowanie na księżycu w studyjnej scenerii Gratuluje! chyba nie jesteśmy tacy sami o NIE https://www.youtube.com/watch?v=Ql4X37ZQFQU

  • Pilot - Hasbara

   — odp. do Kolegi „ignacy” —

   Dziekuje za oferte w imieniu wszystkich „wyznawcow” MP 🙂 🙂 🙂
   Mnie niech Pan do tego Psychiatry juz nie umawia bo juz od pol roku regularnie co tydzien na terapie i chodze.
   Jestem ale tzw. „trudnym przypadkiem” bo Helmuth tutejszy mowi, ze Postepow u mnie nie widzi.
   ( pewnie zarobic chce Bydlak jeden na nowe wycieraczki do swojego Porsche )

    • Pilot - Hasbara

     To tej ironii mojej kol. „Greg2014” nie wychwycil ?

    • greg2014

     Wychwycił.
     Może ktoś inny znajdzie alternatywę dla ogłupiających
     ”leków” antydepresyjnych z fluorem.
     Problem jest poważny.

     Stary artykuł:
     ”To już nie są żarty ! 40% mieszkańców Europy cierpi na choroby psychiczne. W Polsce akurat łatwo wyjaśnić , bowiem wyniki badań pokrywają się z ilością wyborców glosujących na PO. ( 🙂 )
     To już nie są żarty ! 40% mieszkańców Europy cierpi na choroby psychiczne. Takie informacje podawała światowa prasa.

    • kk7qq

     Duzo ludzi po prostu lubi sie leczyc ,
     np chodzenie do psychologa czy psychiatry juz nie jest jak niegdys wstydem poniewaz co piata osoba juz glosno sie przyznaje ze sie „leczy” ,
     te „leczenie” mam chwilami wrazenie jakby w modzie jest .
     Wspominalam kiedys ze poznalam np.sporo kobiet bedacych w ciazy bioracych psychotropy … ich lekarze zapewniaja ze bez szkody dla dziecka i dla nich …szkoda nawet komentowac 🙁 biora to latami ,niewiem jak koncza… na szczescie nie mam z nimi kontaktow i nawet nie chce miec bo jakiekolwiek perswazje by je odwlec od tego sa na nic ,na reszte tematow tym bardziej gluche ,
     przeraza je to wszytsko i przerasta . Zapomnienia szukaja np.w ekstrawaganckich zakupach , „wielkim swiecie ” ,one czesto naleza wlasnie do tych „elit.wyzszych sfer ”

     Depresja i inne psychiczne problemy mysle ze braki mineralow i wiatmin sie wiaza z takm stanem ale chyba tez czesto wynikaja z nadmiaru czasu i byc moze pewnego zastoju,
     Depresje miewaja ludzie nie majacy celu w zyciu ,lub ze zbyt wysokimi wymaganiami .
     Osoby tzw. slabe psychicznie czestokroc w wyniku traumy z dziecinstwa , czesto zamiast wychowania otrzymujace ostra „tresure” ktora okalecza na cala zycie tj. jednostki wyjada bez szwanku silniejsze ,odporniejsze na zyciowe porazki inni beda sie roztrzasac ,rozpaczac nad byle glupstwami by popasc np w fazei koncowej w depresje lub inne wywolane swoim stanem umyslu psychozy .

     Czasy obecne takze bardzo sprzyjaja by coraz wiecej osob wpadalo w takie rozne stany,doly i zapascie .

    • greg2014

     ”kk7qq
     3 maja 2017 at 10:23
     Duzo ludzi po prostu lubi sie leczyc ,”

     To też fakt, ”leczyć”, mieć pół szafki ”leków”,
     narzekać na ból w krzyżu, pogadać w przychodni.
     Niestety.

  • potargana

   Nie rozumiem, po co zdegustowany Ignacy tutaj wlazl.
   Zalecam waleriane.

 • gość

  Zapadła decyzja w sprawie GMO w Polsce! Niektórzy będą wściekli

  http://pikio.pl/wp-content/uploads/2017/05/pjimage197.jpg

  Słychać różne głosy na temat żywności modyfikowanej genetycznie. Jedni twierdzą, że jest lepsza, drudzy podnoszą argumenty o jej nienaturalności. Inni mówią, że wszystko jest tak naprawdę genetycznie modyfikowane, a kolejni doszukują się teorii spiskowych związanych z GMO.

  Wszystko jedno, kto co uważa, ponieważ PiS właśnie wprowadza ostateczne regulacje odnośnie do GMO. Decyzja zapadła, a teraz jest procedowana w sejmie. Polski rząd w osobie wiceministra środowiska wypowiedział się oficjalnie na ten temat.

  – Resort środowiska jest zdecydowanym przeciwnikiem upraw GMO w Polsce; stanowisko rządu w tej sprawie jest jednoznaczne – powiedział wiceszef resortu Andrzej Szweda-Lewandowski.

  W parlamencie trwają obecnie prace nad nowelizacją Ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Zdaniem polityków przygotowujących zmianę, nie ma tam żadnej furtki dla GMO. Projekt przewiduje jedno rozwiązanie pozwalające na hodowle i uprawy produktów modyfikowanych genetycznie. Te wszakże będą mogły być realizowane jedynie w wyznaczonych strefach. Na ich utworzenie zgodę będzie wydawać minister środowiska pod bardzo rygorystycznymi warunkami.

  Przeciwnicy tych rozwiązań, zwłaszcza zwolennicy GMO będą niezadowoleni. Sprawa wygląda poważnie. Rząd jest w swoich działaniach bardzo zdecydowany.

  – Zgadzamy się z postulatami przeciwników GMO, bo rząd, jak i Ministerstwo Środowiska są przeciwnikami prowadzenia upraw genetycznie modyfikowanych w naszym kraju. Ponadto, jest ramowe stanowisko rządu ws. GMO. Wskazuje ono, że Polska będzie dążyć do bycia krajem wolnym od GMO – czy to chodzi o uprawy, pasze czy żywność – jednoznacznie kwituje sprawę wiceminister Szweda-Lewandowski.

  Źródło: wrealu24.pl

  http://pikio.pl/zapadla-decyzja-w-sprawie-gmo-w-polsce-niektorzy-beda-wsciekli/

  • Max77

   Korupcja będzie kwitła po to będą te przepisy

  • puk puk

   „Niektórzy”?

   To jest jawna kpina z wszystkich Polaków!

   inaczej mówiąc, We the People jesteśmy przeciw, a NAWET ZA!!!

   Projekt przewiduje jedno rozwiązanie pozwalające na hodowle i uprawy produktów modyfikowanych genetycznie.”

   Przecież to jest jawne sankcjonowanie GMO!

   Bandyci, ludobójcy, zbrodniarze wprowadzają GMO.

   Jeżeli teraz Polacy nie zaprotestują, to po nas.
   Cały euroregion pt. Polska, jest „wyznaczoną strefą hodowli i upraw GMO”, tak jak eksperymentów medycznych zwanych szczepieniami.

   Trzeba koniecznie zapisać nazwiska projektodawców i głosujących, aby po wydostaniu się chociażby jednego ziarenka, czy zarodka, natychmiast ich rozstrzelać.

   Zapis w takiej formie oznacza, że cała odpowiedzialność spadnie na ministra środowiska, i to ma być to zabezpieczenie przed następnym ministrem;

   ale niech się nie łudzą, rozstrzelać można i należ również tych, którzy stworzyli takiego konia trojańskiego, oraz wszystkich którzy się do tego przyczynili!!!

 • gość

  Kim straszy Żydów. Zobacz co na to polscy internauci!

  – Korea Północna zagroziła Izraelowi. Kim Dzong Un oskarżył żydowskie państwo o nielegalne posiadanie broni atomowej – poinformował serwis o2.pl Wszystko przez ostatnią wypowiedź izraelskiego ministra obrony, który w wywiadzie dla prasy nazwał Kim Dzong Una „szaleńcem, który dowodzi grupą radykałów”. Korea odpowiedziała komunikatem mówiącym, że Izrael „powinien dwa razy pomyśleć” o konsekwencjach agresywnej kampanii przeciw ich państwu. Koreańczycy zapowiadają także, że „ośmielając się uderzać w godność przywódcy Korei”, Żydzi muszą być gotowi ponieść karę. Co ciekawe, groźby wyrażone reżymu Kima wywołały spory aplauz polskich internautów (czytelnicy o2.pl i Wirtualnej Polski informującej o zdarzeniu przekierowując na stronę o2.pl).

  http://prawy.pl/50075-kim-straszy-zydow-zobacz-co-na-to-polscy-internauci/

 • gość

  Alfabet Jerzego Roberta Nowaka – Andrzej Duda

  https://youtu.be/8SCP0kwUvM8