Rozbiór Polski – prawda o gazie łupkowym. Dlaczego prof. Jędrysek to promuje?

Dzisiaj udostępniam fragment korespondencji, którą otrzymuję na adres redakcji. Ponieważ nie zauważyłem nigdzie zastrzeżenia co do prywatności maila, postanowiłem opublikować istotny fragment. Sprawa nie jest błaha, bowiem dotyczy utytułowanego profesora, który nie tylko promuje dewastację Polski pod hasłem wydobycia gazu łupkowego, ale jest „Inicjatorem wydobycia gazu łupkowego” w Polsce!

Zob:

Niestety, za wydobyciem gazu łupkowego stoi ta sama szajka banksterów, która dokonuje ukrytego ludobójstwa na narodach świata. Sądzę, że trzeba być łotrem lub idiotą by ich popierać. Po fragmencie korespondencji zamieszczam materiał krytyczny wobec wydobywania gazu łupkowego.

Andrzej Szubert:
Szanowny Panie psorze zwyczajny, doktorze habilitowany…Wkliknąłem się na  ten link:http://www.jedrysek.eu/

i osłupiałem…

Jest Pan promotorem bandyckiego bezmyślnego eksploatowania Matki Ziemi i niszczenia naszego środowiska naturalnego.
http://biznes.newsweek.pl/gaz-lupkowy-w-usa–eldorado-czy-katastrofa-ekologiczna,62210,1,1.html
http://www.national-geographic.pl/forum/showthread.php?t=1303
https://www.youtube.com/watch?v=C8-3HRoXblo

Jest Pan posłem do knessejmu a nie polskiego parlamentu.
Pańska partia to ProUSraelskość i Syjonizm – a nie prawo i sprawiedliwość.
Za co Pan dostał te tytuły przed nazwiskiem? Za służenie interesom żydowskich firm z USraela? Które w USraelu są w odwrocie, bo zniszczyły środowisko naturalne i teraz chcą zrobić z Polski spaloną Ziemię.
Chce Pan „suwerenności energetycznej”. A czemu nie walczy Pan o suwerenność polityczną, militarną, kulturalną i duchową Polski?
Jak widać rusofobia (bo to ona Pana napędza – jak wszystkich pisdzielców)  to patologia prowadząca do gotowości zniszczenaia własnego kraju, byleby nie kupować gazu od Rosji.
A gdybyśmy mieli rządy traktujące Rosję po przyjacielsku, gdybyśmy byli sojusznikiem Rosji – mielibyśmy gaz trzy razy taniej – jak Białoruś.
Ale do durnych rusofobów, nawet tych utytułowanych to nie dociera.
Dr Piotr Bein:
Panie otytulowany Jedrysek
Sluzy pan lobby lupkowemu = agenturze zydobanksterii. Aby utrzymac monopol na surowce energetyczne kopalniane i zlamac nieposluszne Rosję i Iran, bogate w tani gaz,  zydobanksteria inwestuje w wydobycie gazu lupkowego — drogie, niezwykle szkodliwe dla srodowiska i zdrowia czlowieka.
Z wojny zydobanksteria-ludzkosc ws. gazu, zrobil pan walke partyjna PiS/PO. Ma pan popisdzielony mozg. do miotly a nie na uniwersytet i glownego geologa Polski!

Ws. Rosji tez pokazuje pan duractwo i agenturalnosc, sluzalczosc tejze srulo-banksterii. Rosja zajmuje południowo-wschodnią Ukrainę ze względu na złoża gazu łupkowego i największe w Europie magazyny gazu w tamtym regionie.

Rosja nie okupuje Ukrainy Wsch. Donbasem zawladneli oliparchy jak Kolomojski (pan zapyta Kwacha/Sztolcmana) wlasnie dla przemyslu i zasobow naturalnych. Dla obrony podstawowych praw powstala ludnosc rosyjskojezyczna Donbasu (regiony Donieck i Lugansk, ziemie historycznie rosyjskie). Jakby chcial pan, zeby jaki wonTuSSku czy inny agent wplywu ‚wybrany’ bezprawnie oznajmil, ze Polakom niewolno uzywac swego jezyka na swej ziemi i sa obywatelami czwartej kategorii, do odstrzalu przez neobanderowskie bojowki sankcjonowane przez junte we Wszawie?
Podobnie jak Krym, za czasow ZSRR Noworosje „podarowano” republice Ukraina (sztuczny twor jak w b. Jugoslawii bez zwiazku granic z etnicznoscia, historia czy czymkolwiek), zeby w przyszlosci zniewolic cala Rosje = odwieczne marzenie chazarii (obecnie zydobanksteria, syjonisci i lubawiczerowie). Wylozone przez imama, jasno jak dla milicjanta:
Jesli pan niezrozumi szejka, tu jest w formacie naukowym:
Tamten plan srulowy zlamania w przyszlosci Rosji za pomoca zjudaizowanej Ukrainy, wciela sie na naszych oczach, a duraki (agenciury?) jak pan sluza temu bez zajakniecia sie. Mam nadzieje, ze jest pan po prostu uzytecznym durniem a nie agenciura. Jakby nie patrzec, sluzy pan wiernie srulowym bossom (dlatego uchowal sie pan w KneSSejmie!). Lepiej, gdyby pozostal pan przy poezji i zarzuconych hobby. Mniej szkod narodowi pomiatanemu przez wybranych przez pana…
pozdravP
Odpowiedź prof. Jędryska:

Szanowni Państwo

Prosze usunąc moj adres z listy dyskusyjenej

Z gory dziedkuję

moj

Prof.zw.dr hab. Mariusz-Orion Jędrysek

www.jedrysek.eu

http://www.facebook.com/jedrysek

http://twitter.com/#!/mariuszjedrysek

=====================================================

Rozbiór Polski – prawda o gazie łupkowym

Z ostatnich doniesień medialnych wynika, że gazu łupkowego może być za mało, a jego wydobywanie w Polsce może być nieopłacalne,  w związku z czym, amerykańskie firmy wycofują się z Polski i sprzedają swoje koncesje.
Gazu rozproszonego w Polsce jest naprawdę dużo, ale jego zaleganie jest wielokrotnie głębsze niż w USA i Kanadzie (średnio ok. 800 m ppt, w Polsce to 3 do 6 km), co powoduje, że jego wydobywanie jest  technologicznie znacznie trudniejsze,  bardziej  podatne na zjawiska awaryjne i katastroficzne i wielokrotnie droższe.
Zatem interes firm poszukujących i eksploatujących tylko gaz, jest w „polskim” przypadku wątpliwy. Firmy te jednak nie oddają koncesji do organu koncesyjnego, ponieważ prawdziwy interes na koncesjach w Polsce tkwi gdzie indziej.

Po pierwsze – koncesje na gaz łukowy i inne zasoby, zgodnie ze specjalnie zmajstrowanym prawem geologicznym i górniczym (Dz. U. Nr 163, poz. 981 z 9 czerwca 2011r., dalej pgg), obejmują również tzw. zasoby towarzyszące, często o nieporównanie większej wartości, jak np.  olbrzymie pokłady węgla kamiennego na Lubelszczyźnie (szacowane zasoby wydobywalne – ok. 60 mld ton), które w prezencie z koncesją na gaz łupkowy i metan z pokładów węgla dostał Chevron.

Po drugie – koncesje są instrumentem do przejęcia ziemi i wszystkich nieruchomości na terenach objętych koncesjami, a stanowi to dla gazu łupkowego, ropy łupkowej i gazu zamkniętego w pokładach piaskowca,  ok.  1/3 Polski.  Innymi  słowy,  instrumentem politycznym do rozbioru terytorialnego, zasobowego, ekonomicznego kraju. Skandalem „środowiskowym” jest np. udzielenie koncesji  na całe Bieszczady i  inne dotychczas
podlegające najwyższej ochronie obszary (Roztocze, Zwierzyniec, Puszcza Kampinoska, wiele Parków krajobrazowych wraz z ich otuliną, otuliny obszarów Natura 2000, itd.)

Po trzecie – koncesje stają się dobrym towarem handlowym oraz doskonałym instrumentem do wyprowadzania „kasy” z Polski za granice. Orlen, spółka skarbu państwa, odkupiła koncesje od ExxonMobil za ok. 2,5 mld zł, który nabył koncesje od tego samego skarbu państwa za ok. 1 mln zł i wykonał dwa odwierty rozpoznawcze za max. 200 mln zł. Lotos odkupił koncesje w cenie 65 tys. USD/km2, za którą poprzedni amerykański koncesjonariusz płacił ok. 200 zł/km2. Z punktu widzenia interesu publicznego, trudno logicznie uzasadnić takie transakcje, które jednocześnie wyjaśniają, dlaczego paliwo u nas jest drogie, choć ropa na świecie tanieje.

•Gaz łupkowy w Polsce jest opisywany przez polityków wszystkich opcji  parlamentarnych media jako „polski gaz”, „nasz gaz”.  

Tymczasem na skutek wydanych koncesji, zgodnie z prawem geologicznym i górniczym (pgig), gaz (jako wydobyta kopalina) należy do koncesjonariusza.
Koncesje na gaz łupkowy w 90% należą do podmiotów zależnych od kapitałów zagranicznych globalnych koncernów paliwowych a w 10% do podmiotów z polskim kapitałem będących na etapie przemian własnościowych (giełda, prywatyzacja, przejęcia itp.). Gaz łupkowy w ponad 90% już nie należy do polskich obywateli i państwa polskiego.

Nie jest nasz i nie dla nas. Właściciel gazu może go sprzedać za granicę Polski co przewiduje KPZK (Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, przyjęta przez radę Ministrów 13 grudnia 2011r.), będąca uzupełnieniem Strategii Polski, autorstwa zespołu Min. Boniego (nowa rura przez Polskę do Bałtyku), ponieważ w Polsce nie jest potrzebny.

•Gaz łupkowy przedstawiany jest przez polityków jako „nasze dobro” (J. Kaczyński),  „nasze przyszłe emerytury” (R.  Sikorski).

Społeczeństwo jest  manipulowane informacjami medialnymi, że polski obywatel skorzysta na wydobywaniu gazu łupkowego w Polsce. Wypowiedzi te krańcowo mijają się z prawdą.

Podmioty zależne od kapitału zagranicznego transferują dochody za granicę (patrz banki, hipermarkety…) a opłaty koncesyjne eksploatacyjne wynoszące 4,90 zł/1000 m3, stanowią ułamek procenta rynkowej ceny sprzedaży gazu np. w Polsce w wysokości około 450 USD/1000 m3. Z analiz wynika, ze sumaryczny bilans zysków (z opłat koncesyjnych, podatków i innych wpływów ze sprzedaży gazu łupkowego) i strat w wyniku likwidacji lub
ograniczeń działalności na terenach wydobycia (przypominających pustynię) np. turystyka, agroturystyka, rolnictwo, hodowla, leśnictwo – jest ujemny dla budżetu państwa, samorządów i obywateli, głównie mieszkańców terenów objętych koncesjami.

Budżety samorządów objętych koncesjami zmniejszą się o ok. 40%, państwo straci przynajmniej 20 mld zł rocznie, a każdy obywatel w Polsce dołoży 1000 zł/rok nawet wtedy, jeśli gaz miałby za darmo.

•„Niezależni” eksperci i inni specjaliści np. od public relations, w istocie zależni lub wynajęci przez koncerny paliwowe przekonują, że wydobywanie gazu łupkowego jest bezpieczne.  

Istnieje wystarczająca ilość dowodów na szkodliwość wydobywania gazu łupkowego metodą szczelinowania hydraulicznego, potwierdzonych badaniami (Niemcy, Francja) i zdarzeniami w czasie przemysłowej eksploatacji w USA i Kanadzie. Do rozszczelinowania pod ziemią łupków zawierających drobiny gazu, wykonuje się odwiert pionowy, a następnie szereg poziomych, odchodzących promieniście od pionowego pod ziemią. Na jeden poziomy odcinek ok. 300 m wtłacza się pod ciśnieniem 600 atm ok. 1000 – 1500 cystern wody z chemikaliami (od 1 do 25 wiader chemikaliów na 1 m3 wody), żeby  „wycisnąć” gaz na powierzchnię. Udaje się „wycisnąć” tylko 4 – 14% gazu uwolnionego pod ziemią ze skruszonych łupków, pozostała ilość (86% do 96%) rozprzestrzenia się pod ziemią we wszystkich kierunkach. Znaczna cześć zanieczyszczonego płynu szczelinującego (ok. 20%, czyli średnio od 200 do 300 cystern) wraca na powierzchnię wraz z gazem w sposób gwałtowny   i niekontrolowany, zanieczyszczając wody, glebę i powietrze.  Toksyczne zanieczyszczenia pozostałe pod ziemią, wraz z wodą i uwolnionym gazem (główny składnik to metan, 28 razy groźniejszy od CO2 gaz klimatyczny) przemieszczają się poziomo i pionowo (uskokami geologicznymi) do wód podziemnych i na powierzchnię do powietrza.

Stwarza to zagrożenia bezpośrednie (skażenia wody pitnej) i zagrożenia pośrednie, np. poprzez wnikanie gazu i toksyn do łańcucha pokarmowego ludzi i zwierząt. Na terenach wydobywczych gwałtownie zwiększa się ilość zachorowań. Wynika to ze specyfiki technologii eksploatacji, która wymaga dla równomiernego wydobywania gazu dokonywania z jednego pola wiertniczego wielu poziomych szczelinowań,  a następnie przeniesienia pola
wiertniczego obok (ok. 2 ÷ 4 km). W konsekwencji średnia ilość pól wiertniczych to 6 szt. na 1 km2, ze stałym w ciągu 10 lat i więcej natężonym ruchem ciężarówek z wodą, piaskiem i chemikaliami, ściekami poprocesowymi, stałym hałasem transportu, wież wiertniczych (pracujących całą dobę), olbrzymich sprężarek itd., czyli  życie w piekle łupkowym.

Stwierdzono, że wszystkie 44 odwierty badawcze gazu łupkowego w Polsce (do końca 2012 r.)* zostały wykonane wadliwie (niedoszczelnione).
Statystyka dowodzi, że na 100 instalacji w 1 do 2 występują awarie, a na 300 – co najmniej jedno zdarzenie o charakterze katastroficznym. Przewiduje się, że w Polsce może być od 400 tys. do 1,2 mln pól  wiertniczych, na obszarze obejmującym do 100 tys. km2, zamieszkałym przez ok. 5,1 ml osób. Oznacza to, że w sposób nieunikniony wydarzy się od 4 do 12 tysięcy różnych awarii i od 1 do 4 tysięcy katastrof zagrażających środowisku, a w konsekwencji ludziom. Zjawiska katastroficzne pogłębi brak wody pitnej, której zużycie w ciągu wieloletnich szczelinowań będzie 10-cio krotnie większe niż obecnie.

•„Dzięki  łupkom uniezależnimy się od Gazpromu”,  „będziemy bezpieczni  energetycznie”, „przeciwnicy gazu łupkowego to ekoterroryści finansowani przez Gazprom” – to najczęściej używane argumenty przez polityków i PR, przynajmniej do września 2011 roku.

Okazuje się jednocześnie, że firmy zależne od Gazpromu przejęły od firm zachodnich 21% koncesji na wydobywanie gazu łupkowego i konwencjonalnego w Polsce (co potwierdzali Główny Geolog Kraju  – Jacek Jezierski, minister spraw zagranicznych – Radosław Sikorski i wicepremier – Waldemar Pawlak, w mediach) i trudno przyjąć, żeby Gazprom lobbował przeciwko swoim koncesjom. „Afera” dotycząca wyjazdu wicepremiera do Gazpromu
udowadnia ponownie, że to politycy ze sfer rządowych są zainteresowani współpracą z Gazpromem, wbrew interesom państwa polskiego, z korupcją w tle. Ekoterroryści zatem pochodzą naprawdę z rządu a nie ze społeczeństwa.
Należy z całą mocą stwierdzić, że gaz od Gazpromu, tak jak gaz z łupków, należących obecnie w ponad 90% (w wyniku rozdawnictwa i swobodnej odsprzedaży koncesji) do firm amerykańskich, rosyjskich, chińskich – nie był i nie jest w Polsce potrzebny.
Z danych GUS (2011r.) wynika, że zużycie gazu wynosi 14 mld m3/rok, co stanowi ok. 12% energii ogółem zużywanej w Polsce, przy czym 7% to są potrzeby firm chemicznych (w tym „Azoty” tak skutecznie oddawane rosyjskiemu oligarsze) i rafinerii. Około 2,5 % energii z gazu zużywają mieszkańcy (kuchnie gazowe i termy do ciepłej wody), a około 3% energii elektrycznej w Polsce uzyskuje się z gazu.

Już 100 lat temu duże miasta w Polsce miały gaz sieciowy ze zgazowania węgla (gaz węglowy lub koksowniczy). Możemy zgazowywać węgiel kamienny i brunatny po wydobyciu lub wewnątrzzłożowo (instalacja w Dąbrowie Górniczej) techniką bezpieczniejszą niż dla eksploatacji gazu łupkowego.
Zasoby węgla w konwersji na gaz wystarczą na około 2000 lat obecnego zapotrzebowania.

Mamy także zasoby gazu konwencjonalnego. Powinniśmy zgazowywać przede wszystkim odpady komunalne, osady ściekowe, odpady biomasy rolniczej, hodowlanej, leśnej, przemysłu rolno – spożywczego, mięsnego itd., co w zupełności zastąpiłoby dostawy gazu z zewnątrz.

Energię w ilości wielokrotnie większej niż z gazu (metanu) możemy mieć z odnawialnych i niewyczerpywalnych zasobów energii słońca, wiatru oraz z zasobów geotermalnych.

Gaz z łupków, tak jak gaz z Gazpromu, jest potrzebny jedynie politykom, dla osiągania własnych korzyści  ze szkodą dla państwa polskiego.  Przykład – stałe negocjacje z Gazpromem, kończące się podwyżkami cen gazu w Polsce, inaczej niż z dostawami i cenami gazu dla innych krajów.

•„Polska musi mieć energię ze źródeł konwencjonalnych tj. z gazu łupkowego, atomową i z węgla (głównie z odkrywek węgla brunatnego), bo inne źródła np. OZE są małe i nieopłacalne”.    

Tak twierdzą „umoczeni” w gaz łupkowy i energetykę jądrową politycy i ich usłużni „niezależni” eksperci.
Prawda krańcowo różni się od pijaru. Niemcy, przy dwukrotnie mniejszym dostępie do terenów, niż w Polsce (dwukrotnie większe zagęszczenie ludności), produkują energię elektryczną z wiatraków i ogniw fotowoltaicznych w ilości  równej  w przybliżeniu zapotrzebowaniu na prąd u nas.  Potencjał  paliw konwencjonalnych, OZE i geotermii w Polsce jest ogromny, większy niż wszystkich krajów UE razem.

Zasoby konwencjonalne w Polsce wystarczą na ok. 700 lat. Niewyczerpywalne zasoby geotermalne dla produkcji energii elektrycznej, cieplnej i chłodu na obecnym poziomie techniki, mogą w 100% pokryć zapotrzebowanie na energię w Polsce. Energia Słońca i wiatru skumulowana na 12 m2 powierzchni, na obecnym etapie technicznej efektywności urządzeń do wykorzystania zasobów, pozwoli  na zaopatrzenie w 100% w energię elektryczną każdego Polaka (3600 kWh/rok), a 120 m2 (dachy, nieużytki, biomasa, odpady) zabezpieczy we wszystkie potrzeby energetyczno-paliwowe każdego mieszkańca.

Warto przypomnieć, że statystycznie na 1 Polaka przypada ok. 8000 m2 terenu, a 120 m2 dla energetyki zabierze 1, 5% tego terenu. Tak więc inteligentne zagospodarowanie 1,5% terenów w Polsce na cele energetyczne, zapewni w 100% potrzeby energetyczne kraju. Dla porównania – obszar zagrożony wydobywaniem gazu łupkowego to ok. 30% terenu kraju.

Ceny urządzeń OZE spadają, efektywność wzrasta, nowe projekty urządzeń eliminują zagrożenia środowiskowe (np. wiatraki o osi pionowej), a polskie wynalazki i innowacje dają nowe możliwości i perspektywy w energetyce.  Zapotrzebowanie na energię ogółem stale spada (oszczędne urządzenia elektryczne,  termomodernizacja obiektów,  samochody o mniejszym zużyciu paliwa). Polska w ciągu 10 lat może przejść na samowystarczalną
produkcję energii  i  paliw,  energetykę czystą, odnawialną, rozproszoną,  pozbawioną cenowych manipulacji, korupcji, aktów agresji i zaboru na terenach, pod którymi zalegają kopalne paliwa konwencjonalne.

•Czego politycy i media nie mówią na temat gazu łupkowego, energetyki jądrowej i odkrywek węgla brunatnego.   

„Polska energetyka” – obejmująca zasoby paliwowe, przekazane w 90% podmiotom zależnym od kapitału zagranicznego (węgiel brunatny, kamienny, ropa, gaz konwencjonalny, łupkowy i zamknięty), zakłady produkujące energię i paliwa, dystrybucje paliw i energii, sprywatyzowane, czyli przekazane podmiotom zagranicznym za 10% wartości – przestaje być polska, a dalsze działania prywatyzacyjne zmierzają do całkowitego oddania podmiotów
wytwarzania, transportu i dystrybucji energii podmiotom zagranicznym, które nie muszą dostarczać energii na rynek polski. Dotyczy to także istniejących kopalni węgla kamiennego i brunatnego wraz z zasobami, które te podmioty sobie zabezpieczyły w ostatnich latach (przykład: Vattenfal ma zamiar kupić KWB Konin i KWB Kleczew po złączeniu ich z PAK Serwisem).

Zapisy pgg pozwalają po rozpoznaniu zasobu i zażądaniu koncesji na eksploatację wg art. 15, na wyłączenie terenów z dotychczasowego zagospodarowania poprzez zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego gmin na obszarze koncesji, tworząc tereny i obszary górnicze (art. 104 w powiązaniu z art. 95 i 96). Tereny objęte koncesjami na wydobywanie gazu z łupków, węgla kamiennego czy brunatnego z odkrywek, nie będą
miały żadnej wartości, a ich właściciele na skutek wywłaszczenia lub ucieczki z terenów zagrożonych górniczo, otrzymają grosze za swój były majątek.
Koncesjonariusz po rozpoznaniu zasobu staje się jedynym dysponentem informacji geologicznej na 10 lat. jeżeli na dodatek wyznaczy obszar użytkowania geologicznego na terenach objętych koncesją, wykluczy te tereny z wszelkiej działalności inwestycyjnej, geologicznej  (np. na potrzeby geotermii, czy OZE) samorządów, innych podmiotów gospodarczych i mieszkańców.

Stan ten można określić, jako terytorialny, zasobowy, ekonomiczny rozbiór Polski.

Jednocześnie ogromne obszarowo powierzchnie rolne, dające obecnie zdrową polską żywność, poprzez zajęcie ich przez wiertnie, drogi techniczne, gazociągi lokalne i główne, zbiorniki na płuczkę, płyn szczelinujący, hałdy piasku, odkrywki węgla brunatnego, czy wreszcie pustynnienie na skutek sczerpywania wody do szczelinowania i odwadniania kopalń, staną się przez setki lat nieużytkami. Polska zdrowa żywność utraci swoją markę przy pierwszym udokumentowanym wypadku skażenia terenu, np. przez wylanie się płynu szczelinującego,  zawierającego prawie zawsze radioaktywne pierwiastki,  naturalnie występujące w skałach na głębokościach, z jakich wydobywa się gaz łupkowy. Utracimy zatem i tereny rolne dla produkcji podstawy bytu społeczeństwa – żywności i jedyny obecnie produkt eksportowy – polską zdrową żywność.

Energetyka jądrowa w Polsce również nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego. Jest nadmiar mocy nad wytwarzaniem około 30% w istniejących elektrowniach, potrzeby energetyczne nie rosną, a zgodnie z podpisanym programem klimatycznym 3 x 20 musimy zaoszczędzić ilość wytwarzanej energii o 20%, produkować energię z OZE. Jedynym logicznym wyjaśnieniem dla utworzenia z Polski  kraju energetyki  jądrowej, mającym
potwierdzenie w informacjach z Niemiec i Państwowe go Instytutu Geologicznego, który szuka dobrych lokalizacji w polskich kopalniach, jest składowane materiałów radioaktywnych z rozbieranych 18 niemieckich elektrowni atomowych.

Podsumowanie  

Energetyka i paliwa kopalne (w tym gaz), stały się w Polsce dla partii politycznych układu magdalenkowego po 1989 roku, jak inne obszary gospodarki, przedmiotem kupczenia, manipulacji, instrumentem ubożenia społeczeństwa.

W tej sytuacji społeczeństwo polskie, w obliczu bezpośredniego zagrożenia, musi podjąć właściwe działania, korzystając z konstytucyjnych praw i obowiązków suwerena władzy RP. Rozwiązaniem koniecznym jest delegalizacja koncesji na gaz łupkowy i inne paliwa, weryfikacja prywatyzacji energetyki, czyli działań sprzecznych z wolą obywateli i interesu RP.
Mutacje partii okrągłostołowych, które wydały w latach 1994 – 2012 koncesje na zasoby, w tym paliwa kopalne, tj SLD, PiS, PO, PSL, przy pełnej akceptacji innych ugrupowań, sejmu, senatu, prezydentów ustanowiły podstawę do realnego rozbioru terytorialnego, zasobowego, ekonomicznego Polski. Autorów tego stanu trzeba traktować jak zwykłych przestępców, zdrajców, dywersantów i paserów.

„Afera” drugiej nitki jamalskiej, nie skutkująca żadnym faktem gospodarczym, jest hucpą polityczno – medialną, jedną z tych, które mają na celu zakrycie rzeczywistego zamachu na suwerenność Polski.

Zbigniew Tynenski – niezależny ekspert ds. energetyki
Prezes stowarzyszenia
Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Łodzi

*źródła informacji:
http://www.cire.pl;
ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze – Dz. U. 2011 Nr 163 poz. 981; rocznik statystyczny GUS z 2011r.; Ekspertyza Parlamentu Europejskiego „Wpływ wydobycia gazu łupkowego i ropy łupkowej na środowisko naturalne i zdrowie ludzi” – 06.2011r. ; Ekspertyza – dr. Marc’a Durand (do pobrania na stronie http://www.obywatelekontroluja.pl ); Rezolucja Parlamentu Europejskiego  z 21.XI.2012r. w sprawie wpływu działalności wydobywczej gazu
łupkowego i ropy łupkowej na środowisko (2011/2308 (INI)); TVP Info Łódź, 13 maja 2013r.


52 myśli na temat „Rozbiór Polski – prawda o gazie łupkowym. Dlaczego prof. Jędrysek to promuje?

 1. W Niemczech ludzie narzekają na duży szum tychże wiatraków…. w Polsce ponoć nielegalnie buduje się te farmy wiatrakowe na Pomorzu, pomimo sprzeciwu ludności… no nie wiem czy te wiatraki to dobry pomysł… osobiście nie chciałbym przeżywać tortur chińskich mając w niedalekiej odległości te wiatraki… toż to człowieka może psychicznie wykończyć taki ciągły szum…
  zastanawiam się dlaczego nie idzie się w kierunku rozwoju energii orgonowej?? To z pewnością jest przyszłość… a i naukowców mamy w Polsce wybitnych…

  • Jaki szum?? Dewotom w baniakach szumi a do tego nuda miedzy mszami doskwiera to sie za oplowanie wiatrakow wziely. Troche rozsadku +ew.doswiadczenia organoleptyczne i da sie te wiatraki polubic.

   • Ironizator… – mimo,że Cię lubię, jesteś idiotą!

    Tzw.zachód płaci ogromne pieniądze, żeby się pozbyć WIATRAKÓW.

    Polska kolejnym złomowiskiem!

    3tys.za „złomowanie” wiatraków płacą + dopłaty unijne za/na rozwój, czyli zniszczenie energetyki habitatu (środowiska)

    • Ranisz me uczucia… a wystarczy wszystkie me posty przez pryzmat nicka przepuscic by nabraly sensu i spojnosci rzeczywistosciowej.
     co do wichor, to jak dzis do niszczenia czegos doplacaja to znaczy ze to zdrowe I pozyteczne, czy tylko ja na tym wyj… do gory dupa swiecie zyje?

  • Ludzie skanczcie z tym pisaniem.Wezimy sie konkretnie do roboty
   WLADZA to poprostu ZDRAJCY.I na co czekasz obywatelu POLSKI Na co czekasz ?Na co czekasz?Bron siebie I swoja rodzine Bron swoje westerplatte.
   Czy bedziesz siedzial cicho lub bedziesz politycznie poprawny czy bedziesz wspulpracowal z ZDRAJCAMI. Wszyscy jako zwykli ludzie jestesmy do EKSTERMINACJI…JUZ SIE ODBYWA LUDOBUJSTWO.Wiec WSZYSTKICH bez wyjatku ktorzy wspieraja wladze SA TWOJMI MORDERCAMI.To ludzie swiatowej finansjery ktora darzy do wymordowania 90% LUDNOSCI SWIATA.POLACY OBUDZMY SIE W KONCU.

   • „Ludzie skanczcie z tym pisaniem.Wezimy sie konkretnie do roboty”
    Sciagaj Polakow z zagranicy niech walcza, bo inaczej beda musieli odrobic socjal jako mieso armatnie.Nie ma nic za darmo.
    A tu pisza osoby starsze.Malo mlodych.
    Musisz budzic mlodych.Powodzenia

    • O tym wlasnie od dawna mowie. Nie jestesmy w dupie bo „oni” maja wszystkie asy poupychane po rekawach. Jestesmy w dupie bo nie ma komu z ta banda zgredow walczyc a garstka ktora ma pojecie o walce takiej czy owej jest w wiekszosci tak ulomna ze nie wiedza ze trwa wojna a juz tym bardziej z Kim… it’d itp
     Czas sie modlic ludzie….

    • Patrząc na naszą szkolną młodzież, to sami pacyfiści nie licząc ‚wojennego’ przeszkolenia co do uzbrojenia w odpowiedniej marki telefon, ciuchy i fury rodziców 😀 😀 🙁

     Straszne, ale prawdziwe.

    • czy to wszystko mialo by miejsce gdyby czlowiek nie znal czlowieka,
     tak dobrze im sie udaje , poniewaz my na to przystajemy, to wszystko nam sie podoba , nie chce nam sie o nic walczyc, bo boimy sie stracic wygody jakie to niewolnictwo nam zapewnia,
     i tego , ze zabiora nam to co sprawia nam falszywe ,,przyjemnosci,,
     szuwaxpl,
     to nie wina mlodziezy , to wina tych ktorzy krztaltuja ich rozwoj
     ktorzy kieruja nimi i ucza , bo dzieci do momentu dojrzalosci sa jak gabki chlona wszystko, zalezy tylko czym bardziej nasiakna,
     to my dorosli powinnismy im wpajac co dobre,
     jak ma patrzec na swiat mlody czlowiek ,jesli matka i ojciec daja mu wszystko co chce , a zeby pokazac sie przed ludzmi strja go w
     najbardziej wyszukane cuda,
     ucza ,ze pieniadze to cos najcenniejszego , a afiszowanie swojego bogactwa jest dobre
     kto w tych czasach mowi dziecku , nie to ci nie potrzebne , bo to
     szkodzi -tobie
     nawet jak kogos nie stac staje sie na glowie, zeby to kupic , bo dziecko sasiadow to posiada, ach dlugo by pisac
     ludzie poprostu w ktoryms momencie gdzies zboczyli , nawet nie wiem
     kiedy , bo 30 lat temu byl inny swiat, a to tak nie wiele czasu
     stalo sie cos dziwnego , nagle stalismy sie inni,
     ja nie moge tego pojac, czy to ta chemia w jedzeniu i na niebie
     czy szatan juz tu jest , czy zbliza sie to co nie uniknione,
     czy dlatego, ze ludzie zapominaja o Bogu i stali sie balwochwalcami
     modla sie nie do Boga tylko swoich wybrancow,
     nie wiem czlowiek jest inny …
     religie, beztroska mlodziez,rodzice prowadzacy nie ta droga co nalezy ,tworcy nwo,inwigilacja,
     szkoly nie uczace zycia, rzady sprzedajne -to wszystko efekty , ale nikt jeszcze nie odkryl przyczyny tego wszystkiego,
     a co nia jest ?

   • Infra steki… umoczeni 24/7 jestesmy w szambie elektromagnetycznym generowanym przez rozne nadajniki (komunikacyjne zwlaszcza) ktore jak wiem z autopsji obojetne na funkcjonowanie organizmow zywych bynajmniej nie jest. A wy z wiatrakami (doslownie) walczyc bedziecie. Nie zapomnijcie ponazekac na poludniowo-wschodni wiatr…

 2. POLSKA najbogatszym krajem świata – mlekiem i miodem płynącym!!
  POLACY żądają od żydów zamieszkałych w POLSCE spłat szkód, jakich dopuścili się wobec NARODU POLSKIEGO, w okresie od rozpoczęcia II WŚ do nadal!! – 1 transza to ok. 2 tyś bilion (bn) zł + odsetki!
  POLSKA najbogatszym krajem świata – mlekiem i miodem płynącym!??

  Tak właśnie jest!! Ponieważ POLSKA ma 2 tyś bilionów (bn) zł do odebrania od żydów zamieszkałych w POLSCE i od IZRAELA!! Tylko taki drobiazg: POLACY muszą przejąć uprzednio rządy w POLSCE od żydów!! Tak nam POLAKOM, dopomóż BÓG!!

  Wyliczenia należności przysługujących NARODOWI POLSKIEMU od żydów, mam z Facebooka od znajomego, który je też ma od znajomych na FB: Maciej Stępień: Dzięki mojemu znajomemu z FB Jerzy Kowalski: „UDOSTĘPNIAM dzięki Pani Teresie Sikorze i dzięki mojemu znajomemu z FB”:

  CZEMU BANDA ZDRAJCÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZAJMUJE SIĘ UKRAINĄ, NIOSĄC ZAGROŻNIE DLA POLSKI, KIEDY SAMA JEST ZANURZONA W SZAMBIE PO USZY!!! ZNOWU TROCHĘ CIEKAWYCH SPRAW:

  Afery, grabieże i straty Polski:
  http://trzcinska.neon24.pl/post/106528,polska-najbogatszym-krajem-swiata-mlekiem-i-miodem-plynacym

 3. ALFA@ tylko pamiętaj, iż Polaków nas nie ma tu pełne 38-40 mln, tylko może z tak połowę tych rdzennych prawdziwych. Tak samo jak w Szkocji, może ich tam było tych rdzennych około 40%, reszta to nowo przybyli osadnicy i mieszańcy. U nas chcą zrobić to samo pod pozorem tolerancji, Polaków rdzennych ma się za nic miesza z błotem, a promuje w tv, radio wszelkich obcokrajowców, byle kto tu przyjedzie inny i zarabia kasę jak normalny europejczyk. Jeszcze niech pootwierają tak granicę na przyjezdnych jak w Wielkiej Brt. i będzie mordobicie Polaków na ulicach, wpierw pójdą na mord znienawidzeni katolicy, potem reszta niedobitków na tle wojenek religijnych i konfliktów. Widziałeś oburzenie górników, zaraz zomo ich okrążyło i chcieli pałować chłopów których oszukano za kilku tych złodziejskich oligarchów prezesów, którzy zarabiali po 100 tys zł na miesiąc i pochowali się w budynku, potem spieprzyli, aby nawet nie musieli się tłumaczyć. To jest wina wyłącznie tylko Polaków, że tak pozwolili się omotać i pozwolić na to wszystko skorumpowanym draniom z układami i klanami rodzinnymi. Kupujesz telewizor za 2000 tys zł żeby oglądać manipulację i drwiny w kabaretach z Narodu Polskiego, do tego musisz go jeszcze dożywotnio spłacać po postacią przymusowego haraczu RTV. W tym kraju chyba tylko bezdomny jest jak RoobinHood, unika tym chorym sitwom i układom mafijnym.

  • @patriota tak wiem .Czasami sie zastanawiam czy jest nas z 15-20 mln.Ach szkoda juz pisac.
   Polacy dalej spia.

   • ALFA wiesz dlaczego Bo mamy wyprane muzgi.Ta wieczna miloscia I pokora wzgledem tych co cie przesladuja.No I czekamy na cud z nieba Az PAN JEZUS przyjdzie I uratuje Polskie bo my nic juz niemozemy zrobic.Tu tkwi blad I Narod POLSKI SOBIE TO ZAKODOWAL.A ze jestesmy z natury leniwi to sobie to tlumaczymy.A co my mozemy zrobic NIC.To jest wlasnie grzech NARODU POLSKIEGO.Dla tego spimy intelektualnie I duchowo.W tym wszystkim pomogli glowni arcykaplani KOSCIOLA KATOLICKIEGO,;Nycze dziwisze michaliki Ktorzy usypiaja NASZE DUCHA.Musimy zrobic porzadek z ta tak zwana jelita intelektualna POLSKI.POPATRZ POLAKU NA ICH RYSY TWARZY.I ZASTANOW SIE JAK NAS ROBIA W KONIA.Wiec walcz POLAKU GDYZ SWOJA BIERNOSCIA NA TO ZASLUZYLESZ I DOBRZE CI TAK.

   • a jak nie spia to sluchaja zyda Rydzyka albo w siedza kosciele.

    Tzn modla sie ale o co…bo to juz tak ze 100 lat a Polska w przepasc coraz glebsza wpada.

    A KK coraz potezniejszy.

    • @GCW Rydzyk nie wygląda mi na żyda, za dużo mówi o Polsko-Języcznych mediach. Chociaż nie może na antenie mówić bezpośrednio, dlatego często zgania na wykupienie Polskich ziem, zakładów przez zachodnie niemieckie firmy. Ale pewnie dużo agentów, którzy tam są i działają są w jakimś sensie żydami to jest pewne. Zwróciło moją uwagę ostatnio, jak różni ludzie dzwonią i się skarżą na antenie iż są prześladowani przez masonerię, zaraz są zbywani przez ojca tekstem typu: ani my, ani oni zapewne nie mają złych zamiarów. To jak to oni, albo my, to księża należą do tych lóż, jakim prawem w imieniu masonerii to wypowiedział? Czegoś tu nie rozumiem, parę dni temu był taki telefon i taka odpowiedź, możecie pobrać i przesłuchać. Tematy masońskie są blokowane w zarodku i tyle. Tak samo ostatnio stają się modne homoseksualne lobby i widoczne, ponoć cały kanał TTV powstał w takim lobby, sami samotni faceci go prowadzą i realizują. Pytanie czy jak by nie było KK i nadal ludność Polska miała by swoich słowiańskich bogów typu ROD, czy nie było by tak samo jak teraz? Twierdząc że jedna religia nas utula i robi z naszych potomków mięczaków i naiwnych uległych ludzi, może być mylne. Ale ktoś inny powie, że może to równie dobrze być plan zniewolenia Polaków i odciąganie ich od własnych spraw, typu Ty nadstaw policzek, a my Cię okradniemy i zdegenerujemy twoje pociechy.

 4. Ostatnie wypowiedzi prezydenta RP pana Bronisława Komorowskiego odnośnie powstrzymywania państwa rosyjskiego na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych to nowy problem w relacjach międzypaństwowych. Nie zdarzyło się bowiem jak dotychczas, żeby jedno państwo nie mające konfliktu/zatargu z innym państwem – deklarowało wobec niego tyle złych intencji jak robi to obecnie Polska wobec Federacji Rosyjskiej. Nawet jeżeli państwa arabskie krytykowały Izrael w największych latach świetności Ligii Arabskiej – to robiły to zbiorowo – blokiem. To zupełnie inna krytyka niż krytyka jednego państwa wobec drugiego państwa – na forum najważniejszej przecież organizacji międzynarodowej, to naprawdę zapowiedź wydarzenia bez precedensu.

  Czy władze w Polsce dążą do zerwania relacji dyplomatycznych z Federacją Rosyjską? Niestety na to wskazuje nasza polityka „rugowania” Rosji z instytucji międzynarodowych i regionalnego systemu porozumień.
  Można zapytać czy władze w Polsce są naprawdę już tylko rzecznikami nowych władz na Ukrainie, bezmyślnie powtarzającymi ustalenia ukraińskiej propagandy? Czy rządzący w Polsce nie są w stanie – przynajmniej przemilczeć tej pełnej nienawiści, jednostronnej – rusofobicznej retoryki wojny, jaką posługuje się Kijów, co do którego retoryki nie można przecież wymagać, jednakże od niezaangażowanego sąsiada – można i wypada. Władze w Polsce zapomniały, że nie jest dobrze mierzyć kogoś i oceniać, albowiem można nagle być zmierzonym wedle dokładnie tej samej miary, jaką się stosuje. Co wówczas? Kto, jak kto ale właśnie w Polsce powinniśmy o tym pamiętać – nauka Września 1939 poszła w las? Przecież pamiętny Wrzesień wynikał wprost z naszej polityki, skutki to zderzenie słabości z błędami.

  Dlaczego Polska ma stać się rzecznikiem SPRAW za które nie odpowiada i nie poznosi odpowiedzialności?
  http://obserwatorpolityczny.pl/?p=25860

 5. Nie możliwe aby na Lubelszczyźnie było 60 mld ton zasobów wydobywalnych węgla. Sama Bogdanka ma ok 250 mln ton. Zasobów wydobywalnych może być około 60 mln, ale nie mld. Sprawdźcie to bo cały artykuł traci na wiarygodności.

 6. List otwarty do prezydenta Władymira Władymirowicza Putina.
  „DOWIEDZIELIŚMY się PO NIEWCZASIE, że PLAN ZROBIENIA w POLSCE PRZEWROTU był ZNANY MASONERII w POLSCE już w 1976 roku … DOWIEDZIELIŚMY się, że TEN PRZEWRÓT, ta CAŁA HUCPA z „SOLIDARNOŚCIĄ” to BYŁO od „A” do „Z” zrealizowane PRZEDSTAWIENIE …” !!!
  Władymir Władymirowicz Putin

  Prezydent Federacji Rosyjskiej

  Ambasada Rosji w Polsce

  Warszawa, ul. Belwederska 49
  List otwarty

  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

  Szanowny Panie

  W dniu, w którym Polakom zdobyć się na taki gest jest najtrudniej, pragniemy wyrazić życzliwość i solidarność z narodem rosyjskim, gdy wrogie strefy wpływu wywierają na Wasze suwerenne państwo tak z zewnątrz jak i od wewnątrz wielką presję.

  Chcemy z całą mocą podkreślić, że osoby mające obywatelstwo polskie, pełniące prominentne funkcje w polskim życiu publicznym, nastawiające nas Polaków i opinię międzynarodową przeciwko Rosji i Rosjanom nie mają na to naszej zgody.

  O sprawach trudnych w naszych obecnych i historycznych relacjach powinniśmy rozmawiać bez niesłowiańskich pośredników.

  Roman Dmowski, klasyk polskiej polityki, wskazał na podstawową zasadę, że każdy naród powinien być gospodarzem w swoim suwerennym państwie. Tego właśnie domagamy się – my przeciwnicy – zawłaszczenia i podporządkowywania Polski przez obce strefy wpływu.

  Z zazdrością, wstydem i zażenowaniem, ale z zadowoleniem i z podziwem zauważamy, że Rosja po 2000 roku plasuje się w awangardzie państw, które krnąbrnie, wbrew hegemonom światowego zepsucia i złodziejstwa, chcą realizować własną politykę. Jest jeszcze wiele do zrobienia, ale już dziś chcemy Wam pogratulować postawy i wielu pozytywnych dokonań. Podziękować za przykład, jaki dajecie. Lekcję dla wszystkich narodów. Prawdą jest, że aby przetrwać, jako ludzie, jako narody, jako cywilizacje musimy walczyć. Między innymi za taką postawę winią Was obrońcy „praw człowieka”. Oskarżenia takie noszą w rzeczy samej znamiona pochwały, gdyż za nimi stoją rzeczywiście tylko obrońcy prawa do destrukcji, złodziejstwa i terroryzowania narodów.
  http://konwent-narodowy-pol.neon24.pl/post/113027,list-otwarty-do-prezydenta-wladymira-wladymirowicza-putina

 7. Dowody ujawniające, kto dał władzę ISIS i jak zostało to przeprowadzone

  Islamskie ugrupowanie bojowników ISIS – dawniej znane jako Al-Kaida w Iraku, a ostatnio przemianowane na tzw. Islamskie Państwo – to twór rodem z koszmarów. Są oni bezwzględnymi, fanatycznymi mordercami z poczuciem misji, a misją tą jest zlikwidowanie każdego, kto wyznaje inną religię lub ma inny światopogląd, i narzucenie prawa szariatu. Z masowymi egzekucjami, ścinaniem głów, a nawet krzyżowaniem, jakich się dopuszczają w swoim parciu do celu, obnoszą się z dumą, nagrywając widea i puszczając je w sieć, żeby zobaczył je cały świat. Jest to nowe oblicze zła.
  Ukryte pochodzenie ISIS
  Czy bylibyście zainteresowani dowiedzeniem się, kto pomógł tym psychopatom zdobyć władzę? Czy chcielibyście poznać, kto ich zbroił, finansował i szkolił? Czy bylibyście zainteresowani dowiedzeniem się, dlaczego?
  http://pracownia4.wordpress.com/2014/09/20/ukryte-pochodzenie-isis/

  • Sam obama powiedział: „Państwo Islamskie nie jest tak naprawdę islamskie”, za co zebrał ostrą krytykę architektów.

 8. Podług mnie świat wygląda tak.
  90% baranów do strzyżenia gdy jest pokój , tyle samo baranów jako mięso armatnie gdy jest wojna.
  Coś ponad 9 % „kapo” czy jak kto woli owczarków do pilnowania. Poniżej 1 % właścicieli stada.
  Wiele było wojen i przewrotów na przestrzeni wieków , lecz proszę zauważyć że w zasadzie nic nie wniosły. Może chwilowo ? Atakowanie poszczególnych „owczarków” niczego nie zmieni.(mało tego ci z poniżej 1% chętnie nich poświęcą by pokazać baranom że wygrali i coś zmienili). Na ich miejsce wyszkoleni są nowi i tylko czekają na swój moment. Porządek świata jest ustalony. Barany są za głupie by dobrać się do „skóry” architektom , a tylko to może przynieść zmianę.”(Przynajmniej nie udało im się od ładnych kilku tysięcy lat ziemskich.)”

  • Najwazniejsze, zeby hamburgery zrobily porzadek z ta sitwa.Ale to jest kraj najwiekszych grubasow .Wiedzieli jak ich utuczyc i narod nieruchawy schorowany,ale jeszcze daja rade latac po marketach bo sa promocje.I tak jest u nas.Edukacja na zero i tak robia w kazdym kraju. Telefony komorkowe maja moc spalania komorek mozgu i narod nie mysli.Matki czas pomyslec koniec telefonow dzieciom.Koniec z nowosciami techniki.Bo dzieci choruja ,a wy nie wiecie od czego.

  • Don Pedro ja sam bym tego lepiej nie ujal. Ale jest tu jedno ale. Otoz nie podajesz nazwy tych architektow.

 9. Groteskowy „rycerz kresowy” i jego giermek

  Komorowski i Siemoniak – obaj marionetkowi politycy, służący za narzędzie polityki amerykańskiej – wikłają Polskę w konsekwencje swych wasalnych zachowań.

  Obaj tytułowi bohaterowi, czyli prezydent Bronisław Komorowski ( zwierzchnik polskich sił zbrojnych) oraz minister obrony narodowej i od dziś wicepremier – Tomasz Siemoniak, z tego co wiem, nigdy nie byli w wojsku, ale to właśnie oni wydają się określać obecną politykę wojskową w Polsce.

  B.Komorowski udaje, że ma coś do powiedzenia w tworzeniu tzw. polsko-litewsko-ukraińskich sił odstraszania, które są jakąś karykaturalno-groteskową wschodnią flanką NATO, a T.Siemoniak imituje wzmacnianie siły militarnej wojska polskiego.

  Obaj marionetkowi politycy, służący za narzędzie polityki amerykańskiej, niestety wikłają Polskę w konsekwencje swych wasalnych zachowań. Wchodzimy wraz ze zdestablilizowaną i zrujnowaną Ukraina w rolę kresowego harcownika polityki USA, w ich globalnej rozgrywce z Rosją.

  Należy postawić coraz bardziej kategoryczne pytanie obu „zmilitaryzowanym cywilom” : kto im dał legitymację do narażania Polaków na niebezpieczeństwo, a może nawet na ludzkie ofiary?! jakim prawem nie liczą się oni nie tylko z Konstytucją Rzeczypospolitej, ale także z fundamentalnymi zasadami narodowego bezpieczeństwa oraz polskim interesem państwowym?!

  http://wps.neon24.pl/post/113023,groteskowy-rycerz-kresowy-i-jego-giermek

 10. Tak wiec drodzy rodacy.Nie zyjemy w panstwie prawa.Nie zyjemy w rzeczywistym panstwie Polskim.Tylko w Niemiecko=zydowskim konsorcjum tzw.(Unia=jewropejska).Gluwni spasorzy tego przedstawienia ktore skanczy sie totalnym ludobujstwem STOIA macherzy z Wall Street z ONZ z NATO z WHO z Fundacji Batorego z Fundacji Adenaera I innych slug (szatana).No przecierz widzicie to sami co sie dzieje.Wiec co tu sie oszukiwac.POWSTAC z tych kolan NIEWOLNICY wlasnych pragnien.

 11. @GCW Rydzyk nie wygląda mi na żyda, za dużo mówi o Polsko-Języcznych mediach. Chociaż nie może na antenie mówić bezpośrednio, dlatego często zgania na wykupienie Polskich ziem, zakładów przez zachodnie niemieckie firmy. Ale pewnie dużo agentów, którzy tam są i działają są w jakimś sensie żydami to jest pewne. Zwróciło moją uwagę ostatnio, jak różni ludzie dzwonią i się skarżą na antenie iż są prześladowani przez masonerię, zaraz są zbywani przez ojca tekstem typu: ani my, ani oni zapewne nie mają złych zamiarów. To jak to oni, albo my, to księża należą do tych lóż, jakim prawem w imieniu masonerii to wypowiedział? Czegoś tu nie rozumiem, parę dni temu był taki telefon i taka odpowiedź, możecie pobrać i przesłuchać. Tematy masońskie są blokowane w zarodku i tyle. Tak samo ostatnio stają się modne homoseksualne lobby i widoczne, ponoć cały kanał TTV powstał w takim lobby, sami samotni faceci go prowadzą i realizują. Pytanie czy jak by nie było KK i nadal ludność Polska miała by swoich słowiańskich bogów typu ROD, czy nie było by tak samo jak teraz? Twierdząc że jedna religia nas utula i robi z naszych potomków mięczaków i naiwnych uległych ludzi, może być mylne. Ale ktoś inny powie, że może to równie dobrze być plan zniewolenia Polaków i odciąganie ich od własnych spraw, typu Ty nadstaw policzek, a my Cię okradniemy i zdegenerujemy twoje pociechy.

  • Widzisz sam to ladnie opisales.
   A Rydzyk to zyd (nazwisko zydowskie) przeszkolony w Niemczech przez CDU i CSU.

   Ale to nie ma wiekszego znaczenia kim on jest wazne jest jakie ma tu u nas zadanie do wykonania a z tego co sam piszesz to idzie mu calkiem niezle.

   Ps Nowaka tez pogonil z RM

 12. Przed siedzibą MSA uczestnicy protestu wysypali na stertę ziemniaki i karczochy, których nie udało im się sprzedać, dorzucili palety i stare opony, a potem wszystko podpalili.

  Burmistrz sąsiedniej miejscowości Saint-Martin-des-Champs, Francois Hamon, powiedział mediom, że rolnicy zdewastowali następnie siedzibę MSA, a potem ją podpalili. Zbudowany zaledwie dwa lata temu gmach został zniszczony, zawalił się dach.

  Demonstranci przejechali następnie przed siedzibę urzędu podatkowego w centrum Morlaix. Wyrzucili na stertę warzywa i nawóz, wyłamali drzwi urzędu, powybijali okna, a potem podłożyli ogień. Całkiem nowy budynek, w którym mieścił się urząd podatkowy, został całkowicie zniszczony.

  Burmistrz Morlaix, Agnes Le Brun, skarżyła się na bezsilność wobec protestujących, podkreślając, że w mieście prawie nie ma sił porządkowych.

  Premier Francji Manuel Valls potępił demonstrantów, wskazując, że uniemożliwiali oni straży pożarnej gaszenie budynków. Zapowiedział pociągnięcie winnych do odpowiedzialności.

  http://wiadomosci.onet.pl/swiat/gwaltowny-protest-rolnikow-w-bretanii/50×78

  • komentarz:
   ~taka_prawda : Wiecie juz dlaczego Francuzi pracujac najkrocej w Europie maja proporcjonalnie najwyzsze zarobki, opieke medyczna i sa potega?
   Bo oni sie nie piepsza, jak im sie cos nie podoba to PROTESTUJA i ich rzadzacy nie maja innego wyjscia jak tylko dostosowac polityke i finanse do zadan obywateli.
   W Polsce rzadzacy robia co chca, nikt sie nie liczy z obywatelami bo co im taki „Kowalski” moze zrobic? Moze sobie najwyzej popisac na forum. I to ocenzurowanym.

   • Bo Francuzi maja jaja ! Santa ,mialam dzis tez o tym napisac ale …

    Wlasnie wrocilam stamtad i zastanawialam sie jak na zabitej dziurze w sklepie za byle jaki lakier do paznokci chca 7 € ?! 😉

    Mysle ze ten incydent powinen byc przykladem dla Europy ,dla spoleczenstwa ze najwyzszy czas wziasc sprawy we wlasne rece ! Zeby nasi ,mizernoty polityczne drzaly przed nami a nie na odwrot ,to w nas jest sila 🙂

 13. https://www.youtube.com/watch?v=gVqqkx_xQYA&list=UUN4mm7HcfpjgVYQUeqRkCuQ

  Najlepszy odcinek na Max TV. W końcu same konkrety. Brawa za odwagę ! 100 % zgadza się z moimi poglądami na temat wojny i zagrożenia. Niesamowite! Warto było mieć Kolonko w subskrypcjach. Pozdrawiam Panie Mariuszu. Tak trzymać. Panie pobłogosław swój naród (chrześcijaństwo) bo nadszedł czas wypełnienia przepowiedni, a zboże już dojrzało… nadszedł czas żniwa. Módlcie się skur….

  • Na tym polega dezinformacja.
   Gdzie jest mowa o nazistowskich korzeniach UE? http://www.relay-of-life.org/pl/chapter.html
   Gdzie mowa o masonerii w UE, która wybrała Tuska? http://fallingmasonry.info/masonic-mps.html
   Gdzie mowa o tym, że samolot zestrzelony nad Ukrainą jest tym samym, który „zaginął” nad Oceanem Indyjskim? http://www.abeldanger.net/2014/08/the-mh370-cover-up-ga-telesis.html?m=1
   Platforma Europejska jest platformą Unii? Gówno prawda, jest to platforma syjonistycznego żydostwa, które chce przejąć Polskę.
   itd, itp. Jedna wielka ściema dla ignorantów, którym się wydaje, że Max ujawnia prawdę.
   Skandaliczna jest jego relacja nt. „Kalifatu”, nic nie mówi, że ISIS to była Al Kaida, twór Mossadu / CIA.

   Poza tym, nie widzę żadnych związków Kolonko z chrześcijaństwem, wspomnę choć że pracuje dla syjonistycnzego Huffington Post.
   PROSZĘ MI TU NIE ZAMIESZCZAĆ LINKÓW DO TEGO PANA.

   • Wiadomo ze maxiu wali w chuja i mowi tylko o tym o czym mu pozwola, ale faktem rowniez nie zaprzeczalnym jest, ze retoryka i sposobem przekazywania informacji, w wielu przypadkach staje sie bardzo skutecznym narzedziem do wstepnego otwierania oczu.

  • Tasiu@ Ja kiedys tez wierzylam Maksiowi. Do momentu obejrzenia odcinka, gdzie mowil o WTC 9/11. Sluchaj/czytaj miedzy wierszami, bo reszta to tylko TLO. 🙂

 14. Sprawa przeciwko Sławomirowi Andrzejowi Zakrzewskiemu

  Zapraszam 22 września 2014 godzina 9:00

  Sprawa przeciwko Sławomirowi Andrzejowi Zakrzewskiemu.

  Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia
  Marszałkowska 82 (wejście od ul. Żurawiej)
  Sala 448
  XK576/12 (w sprawie zdarzeń z 21 lipca 2009 – pacyfikacja KDT)

  Telefon do Sławka komórka 669 309 605

  Mają być wysłuchani świadkowie oskarżenia.
  Policjanci Grochowski, Komorowski,
  komornik(KDT) Ryszard Moryc.

  Prokuratura stawiała Zakrzewskiemu zarzut, że pobił uzbrojonych policjantów i obrażał zatrudnionych przez komornika Moryca ochroniarzy z firmy „Zubrzycki”, która jakoś tak wyszło, że wygrywa większość przetargów na usługi ochroniarskie. Nawet mieli być policyjni świadkowie.

  Zaproponowano ugodę. Miał się przyznać do tego czego nie zrobił, dostać wyrok w zawiasach i karę pieniężną. Sławek na to się nie zgodził. Mimo groźby nie zamierza przyznawać się do niepopełnionego czynu.

  Proszę o wsparcie tego zacnego człowieka, który upomniał się o polskie sprawy występując przeciwko okupacyjnemu systemowi i spychaniu Polaków do roli niewolników. Tego nie rozumieli nawet eksmitowani kupcy.

  Zabrakło im rozumu i odwagi aby takie tematy podejmować. Z różnych, pewnie w obiektywny sposób usprawiedliwionych powodów, pewnie nie będzie ich stać na jakieś odwiedziny i paczki do więzienia.

  Dariusz Benedykt Ciesielski

  Komentarz. Sprzeciw wobec wojny z Rosją naszych polskich patriotów dostrzeżony przez rosyjskie media:

  http://www.vesti.ru/doc.html?id=1983840&cid=9#

  Serdecznie dziękujemy za obronę Prawdy i opór przeciwko mainstreamowej machinie kłamstwa wszystkim Polakom, którzy uczestniczą w antywojennych demonstracjach. W imieniu redakcji, a303.

  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/sprawa-przeciwko-slawomirowi-andrzejowi-zakrzewskiemu-2014-09

 15. List otwarty do prezydenta Federacji Rosyjskiej Władymira Władymirowicza Putina

  Szanowny Panie

  W dniu, w którym Polakom zdobyć się na taki gest jest najtrudniej, pragniemy wyrazić życzliwość i solidarność z narodem rosyjskim, gdy wrogie strefy wpływu wywierają na Wasze suwerenne państwo tak z zewnątrz jak i od wewnątrz wielką presję.

  Chcemy z całą mocą podkreślić, że osoby mające obywatelstwo polskie, pełniące prominentne funkcje w polskim życiu publicznym, nastawiające nas Polaków i opinię międzynarodową przeciwko Rosji i Rosjanom nie mają na to naszej zgody.

  O sprawach trudnych w naszych obecnych i historycznych relacjach powinniśmy rozmawiać bez niesłowiańskich pośredników.

  Roman Dmowski, klasyk polskiej polityki, wskazał na podstawową zasadę, że każdy naród powinien być gospodarzem w swoim suwerennym państwie. Tego właśnie domagamy się – my przeciwnicy – zawłaszczenia i podporządkowywania Polski przez obce strefy wpływu.

  Z zazdrością, wstydem i zażenowaniem, ale z zadowoleniem i z podziwem zauważamy, że Rosja po 2000 roku plasuje się w awangardzie państw, które krnąbrnie, wbrew hegemonom światowego zepsucia i złodziejstwa, chcą realizować własną politykę. Jest jeszcze wiele do zrobienia, ale już dziś chcemy Wam pogratulować postawy i wielu pozytywnych dokonań. Podziękować za przykład, jaki dajecie. Lekcję dla wszystkich narodów. Prawdą jest, że aby przetrwać, jako ludzie, jako narody, jako cywilizacje musimy walczyć. Między innymi za taką postawę winią Was obrońcy „praw człowieka”. Oskarżenia takie noszą w rzeczy samej znamiona pochwały, gdyż za nimi stoją rzeczywiście tylko obrońcy prawa do destrukcji, złodziejstwa i terroryzowania narodów.

  Oczywiście też odnotowujemy, że na rosyjskich salonach pojawiają się ważni przedstawiciele kosmopolitów z branży kupieckiej. Takie zdarzenia pobudzają naszą wyobraźnię i skojarzenia z podobnymi wizytami na warszawskich, nawet rządowych salonach.

  Nad Wisłą radzą sobie nieźle i robią sobie całkiem intratne interesy. Wcale nas nie dziwi, że próbują coś uhandlować w dużo większej, silniejszej i bogatszej Rosji.

  Czasem przyjeżdża ktoś taki do Polski. Podaje się za Rosjanina, ale zdradzają go niesłowiańskie rysy. Był ostatnio taki jeden, co nawet miał nierosyjskie nazwisko i chciał na wzór złodziei z „Zachodu” „uwłaszczyć się”(kupić coś za psi grosz) na polskim narodowym majątku w branży chemicznej. Media w Polsce zaalarmowały, że to Rosjanie chcą kupić polskie „Azoty”. Polacy nie uwierzyli, bo my takich „Rosjan” znamy. Jest ich u nas całkiem sporo.

  Ze smutkiem zauważyliśmy nazbyt serdeczne kontakty niektórych polityków rosyjskich ze skompromitowaną złodziejstwem częścią elit Trzeciej RP. Budziło to niekorzystne komentarze i obniżało prestiż Rosji. Wielu Polaków z zazdrością i życzliwością odnotowało wydarzenia późniejsze, konstatując, że stosunek do złodziejstwa naszych słowiańskich i chrześcijańskich narodów jest taki sam.

  Dowiedzieliśmy się po niewczasie, że plan zrobienia w Polsce przewrotu był znany masonerii w Polsce już w 1976 roku. Już wtedy było zaplanowane połączenie państw niemieckich i wtedy też była mowa o krzywdach terytorialnych, jakich podobno Niemcy od nas doznały. Dowiedzieliśmy się, że ten przewrót, ta cała hucpa z „Solidarnością” to było od „a” do „z” zrealizowane przedstawienie, zaplanowane przez obce i krajowe, już wcześniej „sprywatyzowane”, służby. W doprowadzeniu do tego przewrotu i zagospodarowaniu sceny politycznej po przewrocie duże znaczenie miał złodziejski element miejscowy i obcy. Wbrew temu, co głosi legenda – mit „Solidarności” bazą ideową konstruktorów przewrotu nie był patriotyzm ani myśl narodowa. Była nią prywata, zaprzaństwo, darwinizm, kosmopolityzm, trockizm.

  Po 1980 roku zostaliśmy wepchnięci do niemieckiej strefy wpływów. Proszę sobie wyobrazić, co to oznaczało dla naszego narodu w czasie „namawiania” nas do Unii Europejskiej. Mieliśmy z wszystkich mediów tylko pro-unijną propagandę. Stają nam przed oczyma naciski grup polityczno-medialnych przed referendum w sprawie przyłączenia Polski do Unii w roku 2003. Niektórzy z nas padli wtedy ofiarą służb mundurowych przymuszanych do szykanowania i usuwania przeciwników UE.

  więcej http://konwentnarodowypolski.wordpress.com/2014/09/20/list-otwarty-do-prezydenta-federacji-rosyjskiej-wladymira-wladymirowicza-putina/

 16. Co się stało z naszą Polską z naszym pięknym krajem
  Coś jest chyba nie tak chociaż była rajem
  To, że dobrze było wszyscy pamiętają
  Co się dzisiaj dzieje młodzi uciekają
  Wszystko się zmieniło lecz w tą gorszą stronę
  Kiedy nas wciągnęli w swoją eurozonę
  Wyjeżdżają ludzie za chlebem z ojczyzny
  Bo nie wytrzymują tej strasznej drożyzny
  Dziś jest bardzo różnie bogactwo i bieda
  Jeden ma pałace drugi nie ma chleba
  Co się porobiło każdy teraz kradnie
  Jak tak dalej pójdzie to Polska upadnie
  Dobrze nam się żyło aż ktoś pożałował
  I chyba dlatego ten los nam zgotował
  Dzisiaj większość ludzi pozbawiono pracy
  Trzeba coś wymyślić by było inaczej
  Dawniej była praca naród żył z godnością
  Ale to historia to już jest przeszłością
  Lecz mała iskierka gdzieś się w sercu żarzy
  Trzeba mieć nadzieję że się coś wydarzy
  Ludzie mają gdzieś rządzących obietnice
  Mają dość wszystkiego idą na ulice
  Muszą się zjednoczyć i rząd ten obalić
  Żeby kraj ratować żeby kraj ocalić
  Kiedyś była Polska czy Polska ludowa
  A dziś nie wiadomo wszystko w rękach boga
  Musi się obudzić naród bo to już agonia
  Jutro to być może judeopolonia
  Trzeba bronić swego kraju bo nikt nie chce chyba
  Zamiast orła białego mieć gwiazdę dawida.

 17. Piotr Moskwa, Zbigniew Kękuś, Michał Dembowski, Włodzimierz Knurowski i inni w Proteście Przeciwko Bezprawiu Rzecznik Praw Obywatelskich 25 września 2014 roku w Warszawie

  Jeśli interesuje Ciebie walka z Bezprawiem ?
  Jeżeli interesuje Ciebie państwo, które w końcu zadba o każdego obywatela polskiego – zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej ?
  Nie ociągaj się !
  Stań do Protestu i pokaż tej władzy, że masz dość jej Bezprawia !
  Teraz dowiedz się więcej. Przeczytaj informację i przekaż dalej – http://www.infoekspres.pl/2014/09/23/piotr-moskwa-zbigniew-kekus-michal-dembowski-wlodzimierz-knurowski-i-inni-na-protescie-przeciwko-rzecznik-praw-obywatelskich-25-wrzesnia-2014-roku-w-warszawie/

Możliwość komentowania jest wyłączona.