Sir Julian Rose: Po co nam seks? … czyli o pozbawianiu kobiet i mężczyzn ich tożsamości płciowej

Sir Julian Rose„Dla tych, którzy przystosowani są do tego, by przeciwstawiać się sile życiowej stojącej za Kreacją, tłumić ją czy też dusić w zarodku, seksualność jest w rzeczy samej niebezpieczna.”

Wszechświat cechuje seksualność, płciowość. Elektryczność. Płciowość-elektryczność. Elektryczność ta jest wynikiem polaryzacji. Polaryzacji, która powoduje tarcie. Tarcie będące fundamentalną siłą życiową. Ta siła życiowa prowadzi do narodzin. Narodziny – akt prokreacji; “pro-kreacji”. Boski akt. Narodziny Wszechświata jako boskie działanie.

Działanie, u podstaw którego leży wzajemne przyciąganie pomiędzy dwiema połączonymi, wzmocnionymi przez siłę grawitacji przeciwnymi biegunami. Negatywny/pozytywny; dzień/noc; yin/yang; kobiecy/męski. Nie ma życia bez dwoistości. Nie ma dwoistości bez polaryzacji. Nie ma narodzin bez dwoistości/polaryzacji. Nie ma ewolucji bez prokreacji ani prokreacji bez płci.

Płciowość jest uświęcona. Jest to odwieczna fontanna tego, co dogłębnie kreatywne: dlatego właśnie w monotonnym świecie, w którym przetrwanie zależy od materialistycznej jednorodności myśli i sterylnego konformizmu bez działania, seksualność, czy też płciowość jest niebezpieczna.

Niebezpieczeństwo to doprowadziło do próby zneutralizowania naszej naładowanej elektrycznie rzeczywistości i dezaktualizacji roli mężczyzny, kobiety czy nawet samej prokreacji, by przygotować drogę dla robotycznej cyber-rasy, a w konsekwencji do trans-humanistycznego przejęcia naszej planety.
Spróbujmy zgłębić to zjawisko. Wyciągnąć na światło dzienne, aby wszyscy zobaczyli, co stoi za wspaniałą prawdziwością życia, śmierci i uniwersalnego ruchu, i przestali temu zaprzeczać. Jednocześnie spróbujmy też dostrzec, że istnieje okrutny plan zablokowania i odwrócenia tej wspaniałej przygody, jaka rozpościera się przed nami, czyli ewolucji Życia.

Dla tych, którzy przystosowani są do tego, by przeciwstawiać się sile życiowej stojącej za Kreacją, tłumić ją czy też dusić w zarodku, seksualność jest w rzeczy samej niebezpieczna. Zwłaszcza, że łączy się ona z narodzinami nowego życia, naczynia i posłańca uniwersalnej, duchowej kreatywności.

Siły, które przeraża ta energetyczna ekspresja kreatywnej wolności, związane są z przeciwnym stanem egzystencji. Takim, który na potrzeby niniejszego tekstu nazwiemy „anty-kreacją”. Siła taka dąży do tego, by podporządkować sobie kreatywną energię i zamienić ją w jej przeciwieństwo.

Istoty takie (i jednostki, które je posiadają), nie przeciwstawiają się istnieniu elektrycznej energii jako takiej. Nie chodzi im o to, by zniszczyć coś, co zapewnia im paliwo potrzebne do wcielenia w życie ich planu. Chodzi im o zdobycie kontroli nad nią i wykorzystanie dla swoich własnych planów. Nie pro-kreacyjnie, ale wprost przeciwnie – anty-kreacyjnie, co stanowi pewną formę aborcji życiowej.

Istoty te chcą posiąść to, co czyste, przywłaszczając sobie nieskalane energie i wykorzystując je jako amunicję w nienasyconym dążeniu do władzy, posiadania i całkowitej dominacji. Taka forma władzy nie uznaje empatii, współczucia czy miłości. Jest twarda, zimna i często bezlitosna. Zdolna do mordowania, okaleczania i niszczenia życia z chłodną pogardą.

Dla ciepłych ludzi, w których żyłach płynie czerwona krew, wydaje się to prawie niepojęte. Niepojęte, że może istnieć jednostka pozbawiona tych cech; wspierana (wielbiona) przez istoty ludzkie, które chcą naśladować jej zimną, robotyczną, agresywną siłę.

Niestety wśród tak zwanego „1%” można znaleźć takie właśnie jednostki. Pedofile czy osoby, które składają dzieci w ofierze i jednocześnie piastują wysokie stanowiska w rządzie, bankach, sądach, poczytnych gazetach czy też jako przedstawiciele innych uznawanych zawodów. Innymi słowy ludzie, którzy decydują o życiu codziennym na naszej planecie.

Celem takich ludzi jest wspieranie zewnętrznych i wielowymiarowych sił, które chcą przejąć kontrolę nad ludzkim DNA, a ludzkość zredukować do tego, by odgrywała swoją niewolniczą rolę we wspieraniu „planu anty-kreacji”.

Spore rzesze ludzi nie są w stanie (czy też nie chcą) uwierzyć, że takie jednostki i ziemskie istoty, które próbują je naśladować, istnieją i są zaangażowane w takie straszne akty przemocy w stosunku do młodych i niewinnych, którzy są wśród nas. Większość mieszkańców naszej planety nie dostrzega, że znajduje się pod działaniem programu globalnej indoktrynacji. I że ten program stanowi dominujący mechanizm kontrolny naszej neoliberalnej, korporacyjnej ery.

Jesteśmy tu po to, by pomóc zmienić tę sytuację.

Bezpłciowość, wulgaryzacja i sublimacja polaryzacji seksualnej

Spróbujmy złapać oddech na chwilę i zadać pytanie: w jaki sposób tak naprawdę obalana jest i odwracana naturalna seksualność na naszej planecie?
Wziąwszy pod uwagę fakt, że jest to kluczowy element misji dążącej do anty-kreacji, jaką metodologię stosuje się, by mieć pewność, że rozprzestrzeni się ona powszechnie?

Spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, przypominając, że nieskalana natura seksualności człowieka oraz uniwersalnej seksualności jest z natury duchowa. Jesteśmy obdarzeni tą mocą. Mocą prokreacji.

W każdym mężczyźnie jest cząstka kobiety. W każdej kobiecie jest również cząstka mężczyzny. Dostrzegamy te cechy w sobie. Pozwalają one obu płciom wczuwać się nawzajem w siebie. Różnią się one od siebie, a jednak są wzajemnie połączone. Jeśli przyjrzymy się ich dynamice, biorą one udział w przypominającym flamenco tańcu magnetycznego przyciągania, który ma miejsce w każdym z nas; jak i pomiędzy nami. Tu rozpoczyna się miłość.

Jak nakreśliłem na początku, seksualność (dwoistość płci) jest siłą napędową uniwersalnego życia. Ruchu, zmiany, ewolucji. Bez „tarcia” wynikającego z przyciągania pomiędzy dwiema komplementarnymi przeciwnościami, żyjąca energia-materia nigdy by nie powstała. Tak więc źródło seksualności (dwoistości płci) jest święte.

Celem doktryny anty-kreacji jest rozdzielenie kochanków i skłócenie ich. Zmierza ona do tego, by wydawało się, że naturalna dwoistość stanowi konflikt, a nie rozwiązanie. By zniekształcić i wypaczyć to, co jest całością w taki sposób, by wyglądała ona jak dwa przeciwstawne elementy.

Jednym z rozwiązań „anty-kreacji” jest doskonalenie spłaszczania i płynnego przechodzenia jednego stanu w drugi, by nie wydawały się różne, ale niewyróżniające się i praktycznie pozbawione definicji. Efektem jest sterylizacja, homogenizacja i bezpłciowość. Niszczenie boskiej, naturalnej polaryzacji.

To, co jest z natury seksualne, staje się bezpłciowe. Pozbawione godności, znaczenia, szczegółów i atrakcyjności.

Inny sposób to podążanie dokładnie przeciwną drogą, które sprowadza się do jawnej seksualizacji płci. Sprawianie, by stawała się natarczywą pokusą danej chwili; „grzechem”, który staje się produktem na sprzedaż lub za darmo, jeśli ma się „szczęście”. Zwróćcie uwagę, w jaki sposób przemysł rozrywkowy wykorzystuje tę modę, niemal wpychając nam ją na każdym kroku do gardła przy pomocy takich ikon pop-rozrywki, jak Madonna, Lady Gaga czy Miley Cyrus. Wszystkie one, odziane w satanistyczne szaty i symbole saturniczne, demonstrują w dobitny sposób swoją wypaczoną seksualność.
Miliony młodych fanów czczą takie idolki – w efekcie choroba rozprzestrzenia się.

Wulgaryzacja seksualności prowadzi do pozbawiania jej istoty duchowości. Dokładnie na tym polega plan anty-kreacji. Chodzi o to, by uczynić z niej amorficzne, puste pojęcie lub wynaturzony, pseudo-erotyczny produkt. W obu przypadkach realizuje się ten sam cel: umyślne zniekształcenie wyższych mocy, którymi obdarzona jest ludzkość.

Nie myślcie, że religia jest wolna od tych machinacji. Jest głęboko zanurzona w tych praktykach. Wystarczy policzyć liczbę skandali z udziałem księży wykorzystujących dzieci, by wiedzieć, w jak wielu przypadkach niepewne i fałszywe jest w tych instytucjach rzekome zaangażowanie w autentycznie wyższe nauczanie.

Sublimacja seksualności wśród osób podążających ścieżką duchową

W świecie osób podążających ścieżką duchowego oświecenia spotykamy silną tendencję do sublimacji energii seksualnych w dążeniu do zwiększania energii duchowych. A to jest błąd, ponieważ energie te nie są oddzielnymi bytami. To jedna i ta sama energia z całą gamą barwnych ekspresji.

Mroczny piedestał, na którym zasiada klika anty-kreacji, nie jest w żaden sposób zagrożony przez te wysublimowane dążenia, ponieważ taka sublimacja sama w sobie „wynaturza naturę”, pozbawiając siłę życiową jej kluczowych składników. W zasadzie akt rozdzielania tego, co stanowi całość, jest jak najbardziej na rękę siłom anty-kreacji.

Sporo jest zamieszania wokół tego wśród ruchów New Age i innych tym podobnych ruchów duchowych. A zamieszanie jest narzędziem służącym do niszczenia naturalnej spójności i jedności. I to jest dokładnie to, co „ma” mieć miejsce. Wiele osób podążających ścieżką duchową wierzy, że konfrontacja ze sprawcami zła na tym świecie jest sprzeczna z ich poglądami. Nic więc dziwnego, że klika realizuje swój plan. Nic więc dziwnego, że nieliczni spotykają tak słaby opór w swoim dążeniu do zdominowania wielu.

Dążenie do boskości to „seksualne”/„elektryczne” przebudzenie. Dokładnie tak, jak radosny akt zjednoczenia seksualnego, który jest „duchowym”przebudzeniem. Są tym samym. I to jest właśnie wspaniała zagadka życia, której wielu nie pojmuje. A jednak musimy ją pojąć, jeśli mamy na powrót odzyskać nasze prawdziwe ja i pokonać naszych anty-kreacyjnych oprawców. Panów podziału i podboju.

Skażenie puli genów

Ściśle powiązane z procesem umniejszania ludzkości jest masowe wynaturzanie naszej diety – żywności. To tutaj na scenę wchodzi żywność genetycznie zmodyfikowana i nasiona GMO, które są narzędziami sterylizacji. W eksperymentach laboratoryjnych przeprowadzonych pięć lat temu we Francji wykazano, że szczury karmione paszą GMO po dwóch latach utraciły zdolności reprodukcyjne. Stały się bezpłodne.

Ponadto, toksyczna agrochemia, rolnictwo monokulturowe i znajdujący się w rękach korporacji globalny przemysł żywieniowy doprowadziły do zredukowania wartości odżywczych w naszym codziennym, podstawowym pożywieniu tak, że stało się ono równie wartościowe, co opakowania, w których je kupujemy. Propaganda marketingowa supermarketów przyciągnęła miliardy do świata sztucznej żywności i podupadającego zdrowia. A wszystko to jest działaniem celowym.

Inżynieria genetyczna roślin stała się czynnikiem zapobiegającym prokreacji, a w tym celu dokonuje się rażącej ingerencji w pulę genów, od której zależy życie. Jest to część tej samej gry, którą opisuję w niniejszym tekście, a która dotyczy pozbawiania kobiet i mężczyzn ich tożsamości płciowej.

Proces degradacji wdziera się wszędzie, uwzględniając język, politykę, sport, edukację, rozrywkę a nawet dom. Obecny jest na bilbordach, ekranach telewizorów oraz kin na całym świecie. A wszystko to jest częścią umyślnego planu podważania naturalnego rytmu życia typowego dla natury, ludzi i wszechświata.

Poprawność polityczna

Znajomy z Polski opowiedział mi ostatnio, jak wypełniał formularz przed wizytą u lekarza i usłyszał: „Obawiam się, że muszę zapytać o płeć”. Rzeczywiście, jest się czego obawiać. Współcześnie na bardzo wielu frontach mamy komunikację w „rodzaju nijakim”, by unikać niepoprawnej politycznie dyskryminacji płci… To chore!

Jeśli ukrywa się coś, co powinno być dostępne w sferze publicznej, strach przed podnoszeniem czegoś, czego nie „powinno” się podnosić, rośnie. Tak więc w grzecznych i towarzyskich konwersacjach nie może być niczego, co status quo uznaje za „niepoprawne”. W takich okolicznościach szybko okazuje się, że znajdujemy się w absurdalnej konwersacyjnej próżni, w której nie uchodzi powiedzieć niczego, co jest w jakiś sposób znaczące!

I tutaj widzimy, że dochodzi do podstępnej sterylizacji stosunków towarzyskich, które zaczynają opierać się na „strachu”. Strachu, że jest się innym, że nie mieścimy się w normie. I robi się pustynia. Podobna do tej, którą są rolnicze monokultury dostarczające produkty na globalny rynek żywności. Język zostaje zredukowany do maleńkiej frakcji tego, co jest w stanie wyrażać. Do pewnej formy inżynierii społecznej w całym tego słowa znaczeniu.

W tym miejscu prawdziwa komunikacja, płynąca z serca, duszy i ducha, staje się praktycznie tabu. Okrojona i spłaszczona, jak odpady w drodze na wysypisko.

Naprawdę nie jestem w stanie oddać poziomu nikczemności, jakiej dokonuje się na naszych kreatywnych, żywych zdolnościach do komunikacji, spłaszczonych przez scentralizowany system kontroli anty-kreacji, który dominuje na naszej planecie. System kontroli, który występuje pod takimi nazwami, jak rząd, religia, komisja, korporacja, uniwersytet, wojsko czy media.

Inżynieria społeczna języka

„My ludzie” w okropny sposób dopasowujemy się do tej otwartej i podstępnej inżynierii społecznej. Również ci, którzy powinni wiedzieć lepiej.
Popularnym przykładem jest pozornie niewinne, aczkolwiek wykorzystywane z pewną dozą nonszalancji angielskie wyrażenie „you guys”. Cała godność i naturalna duma ulatnia się w jedną sekundę, w której święta kobieta i święty mężczyzna zostają kolokwialnie spłaszczeni i sprowadzeni do homofobicznego określenia, które do niedawna używane było wyłącznie w kontekście rodzaju męskiego: „a guy”, czyli facet. Teraz już nie. Teraz kobiety stają się mężczyznami, facetami. Wszyscy jesteśmy „guys”. Nieważne. To jest fajne. Cool. I „niedyskryminujące”. O tak, oczywiście. Nazywanie mężczyzny mężczyzną i kobiety kobietą to dyskryminacja.

Tak więc wszyscy jesteśmy bezpłciowi albo unisex, czy też rodzaju nijakiego albo w ogóle pozbawionymi rodzaju stworzeniami, które panicznie boją się tego, co święte w naszej kobiecości i męskości. We wspaniałej elektro-magnetycznej odmienności związanej nieodłącznie z naszą seksualnością. Odmienności, która odzwierciedla boską dwoistość Wszechświata.

„Jak na górze, tak na dole”, drodzy przyjaciele. Czas, abyście zaczęli być wierni temu, kim jesteście. Kim jesteśmy. I zachęcam was całym sercem do tego, byście nie dali się złapać w pułapkę prowadzącą do degradowania i umniejszania tego, co leży w samym centrum wyjątkowych, nawzajem się uzupełniających różnic między nami.

To właśnie jest celem, jaki próbują osiągnąć siły anty-kreacji. Ich przedstawiciele wiedzą, że kiedy magnetyczna siła boskiego tańca dwoistości zostanie osłabiona do punktu, w którym wewnętrzne jądro wypadnie z dynamiki z wirującymi elektronami (kochankami), to, co leży u podstaw odśrodkowej ekspansji wszechświata, natychmiast znajdzie się w stanie kryzysu.
„You guys”, jakkolwiek niewinnie to nie brzmi, jest proroczym przykładem nadchodzącego kryzysu.

Jeśli subtelne, ekstatyczne napięcie przestanie mieć znaczenie na Ziemi (jak na górze tak na dole), my Ziemianie będziemy winni osłabienia nie tylko naszego życia, ale całego życia. Makrokosmos i mikrokosmos są uzupełniającymi się wzajemnie odbiciami (jak na górze tak na dole). Mamy wpływ na ewolucję kosmosu tak, jak on wpływa na nas. Ten boski taniec jest po prostu tym, co nasz wrodzony ludzki potencjał próbuje nieustannie wyrazić w pełni tutaj, na Ziemi.

Poziom wyrażania (sztuka) wskazuje na poziom naszego kreatywnego rozwoju i ekspresywności. Różne poziomy przejawiania się kreatywnej ekspresji wyznaczają plan dla trwającej ewolucji całej ludzkości.

Rewolucja na wyciągnięcie ręki

Wydaje się, że jesteśmy na krawędzi pomiędzy przełomem a załamaniem. Być może brzmi to zbyt optymistycznie, ponieważ załamanie jest ewidentne, a przełom dużo mniej. Jednakże to, co widoczne, jest zaledwie maleńkim ułamkiem tego, co istnieje w tym wszechświecie, więc nie powinniśmy pozwolić, by zdominowało to nasze nastroje.

Mówi się, że „najciemniejsza godzina jest tuż przed świtem”, więc przyparci do muru, za który nie możemy przejść, odkrywamy siły, z posiadania których nie zdawaliśmy sobie zupełnie sprawy.

Podczas gdy wydaje się, że ludzkość jest rozdzielana przez celowo zaprogramowany chaos programu anty-kreacji, tak naprawdę zbliża się ona do stanu dynamicznej jedności na niewidocznym, głębszym poziomie. Wszystkie próby zmierzające do tego, by to, co wybitne, stało się niewyróżniającym, to, co głębokie – powierzchownym, boskie – satanistycznym, a pełne – pustym, wydobywają na powierzchnię to, co ma moc odwrócenia tego strasznego ucisku i odkupienia chwały życia.

Mamy moment krytyczny w wielkim dramacie człowieka i wszechświata. Moment, w którym można uchwycić prawdę obiema rękami i ponieść ją dalej. Ponieść ją dalej w duchu radosnego ofiarowania cennego daru dla źródła, z którego wzięło się życie. By zwrócić coś, co ze strachu i egoizmu chcieliśmy zatrzymać tylko dla siebie; a przez to zniekształciliśmy nie do poznania.

Kiedy czcimy dar Życia, jako wyjątkowy dar, którym w istocie jest, budzi się w nas spontanicznie olbrzymia wdzięczność, odbijająca się echem do dalszych sfer egzystencji jako uzdrawiająca fala. Dokładnie w tym samym momencie posłańcy i podżegacze sił anty-kreacji zostają zdmuchnięci w tył. I tracą przyczepność oraz przestają dominować nad tymi, którzy do tej pory stanowili pożywkę dla ich pasożytniczej egzystencji.

Naszym obowiązkiem – i tylko naszym – jest uwolnienie wszechświata od tych posłańców destrukcji. Zostaliśmy obdarzenie zdolnością, która pozwala tego dokonać i musimy iść odważnie do przodu, by to osiągnąć.

Tak, drodzy przyjaciele, ten wielki dzień jest tak blisko – lub tak daleko, jeśli nadal będziemy zaprzeczać. Jeśli będziemy zaprzeczać naszej wrodzonej dwoistości. Jeśli nie będziemy wychwalać piękna dwóch archetypowych kochanków. Jeśli nie weźmiemy udziału we wspaniałym tańcu życia.

Możemy wziąć w nim udział lub odejść z tego życia jako cienie naszego prawdziwego ja; amorficzne próżnie w bezpłciowym wszechświecie.
Korzystajcie z tej wspaniałej chwili. Jej bogactwo i kuszące piękno znajduje się w zasięgu każdej kobiety i każdego mężczyzny, którzy chcą w pełni przyjąć radosny dar Życia

Przekład: Zofia Pasternak


Julian Rose jest wczesnym pionierem rolnictwa ekologicznego w Wielkiej Brytanii, pisarzem, filozofem, aktorem i międzynarodowym aktywistą. Jest autorem dwóch uznanych książek: Zmieniając kurs na życie oraz W obronie życia. Więcej informacji na temat autora można znaleźć na stronie internetowej: www.renesans21.pl

186 komentarzy Sir Julian Rose: Po co nam seks? … czyli o pozbawianiu kobiet i mężczyzn ich tożsamości płciowej

 • B

  https://www.youtube.com/watch?v=QQFoN6YWfO8
  ORGAZM JEST ZBOCZENIEM STWORZONYM PRZEZ VIBRACJE EGO

 • lincz

  „Andrzej Nikodemowicz: zamach w Londynie ma odwrócić uwagę od czegoś znacznie ”
  Będzie wznowienie ?

  • Majestic

   gdzie to powiedzial ? dla mnie to fałszywa flaga , nawet jak to fakt to na zamówienie zbyt często ostatnio cytują Prezydenta Turcji no i ten ostatni incydent w Holandii , dziwna koalicja przeciwko ISS ? mam nadzieje że Prezydent Putin nie da się wrobić w te rozgrywki , wyczuwam że komuś zależy aby w europie zrobić krwawa jatkę i wprowadzić stany wojenno -wyjątkowe .

 • gość

  100 mln euro na remonty dróg. Polski rząd po raz kolejny pożyczył pieniądze Ukrainie

  „Polska ratuje ukraińskie drogi” – poinformowała we wtorek po południu kijowska telewizja „24 Kanał”. Informację tę powieliły inne media ukraińskie, podając że polski rząd przeznaczył na modernizację infrastruktury transportowej na Ukrainie 100 mln euro.

  http://www.pch24.pl/100-mln-euro-na-remonty-drog–polski-rzad-po-raz-kolejny-pozyczyl-pieniadze-ukrainie,50349,i.html

 • czaro

  Link do debaty :

  https://www.youtube.com/watch?v=DdFCjdUL6V4

  Link do moich komentarzy :

  https://youtu.be/OAfYdS9H_MM

  Link do audycji w Niezależnej Telewizji N

  https://www.youtube.com/watch?v=PA2cMPWiREk

  Pozdrawiam,
  Jerzy Zięba

 • sprawdzam

  Przypominam: 2/3 Polaków zarabia mniej niż średnia krajowa.

  http://biznes.onet.pl/wiadomosci/energetyka/polacy-ogrzewaja-domy-na-kredyt-to-dodatkowy-stres/g9jl2g
  Ogrzewanie na kredyt. Wielu Polakom brakuje pieniędzy na rachunki

 • kk7qq

  Przypadkiem mam teraz ptaszki (dzieci dostaly w prezencie )
  i niechacy przeczytalam sklad karmy wiec skojarzylo mi sie co mozna uczynic dla swiata i pewnych zmian w tym zakresie 🙂

  • sprawdzam

   Też muszę taką ‚karmę’ nabyć.

   • Majestic

    w karmie raczej jest odmiana przemysłowa , „sadzić ” najlepiej na nieużytkach w okolicach chaszczy miedzy lasem a lakami trawami w okolicach rzek gdzie pokrzywy ciernie itp , chodzi o to aby była możliwość samoistnego rozprzestrzeniania , tereny podmokle albo zalewowe w miarę niedostępne itp ,praktycznie wszędzie tam gdzie natura sama się rządzi a czlowiek jest tam znikomo obecny , taki jest pierwszy etap ,to umożliwi pobieranie szczepek z żeńskich okazów i dalszej produkcji lekarstw , zaś zmiana krajobrazu z czasem przestanie dziwić i zwracać uwagę , jedynym wrogiem mogą być watahy moherowe , no i ci co wiedza bardzo dużo o życiu i zdrowiu https://www.youtube.com/watch?v=2OcXIhOOVTE

    • Polak Słowianin

     Dobre 🙂 Ten kalkstein (znafca, jak większość tych parchów w knesejmie) potwierdził tylko, że jest szeregowym tępym pionkiem od wykonywania rozkazów z góry. Jedyne chyba co potrafi dobrze, to liczyć na ile grabią co roku gojów w Polsce.

 • Ania

  Unia Europejska zakazała ziołolecznictwa.

  „W państwach należących do Unii Europejskiej wprowadzono restrykcyjne prawo delegalizujące setki naturalnych ziół leczniczych używanych na naszym kontynencie od pokoleń. Według brukselskiego reżimu celem jest ochrona konsumentów przed potencjalnie niebezpiecznymi dla zdrowia „tradycyjnymi” medykamentami.
  Według nowej dyrektywy UE, lekarstwa pochodzenia ziołowego będą musiały być rejestrowane. Produkty będą musiały spełniać kryteria bezpieczeństwa, jakości i standardów produkcji. Dodatkowo wymogiem jest dołączanie do produktów informacji o możliwych skutkach ubocznych. Producenci preparatów ziołowych twierdzą, że nowe regulacje wypchną ich z rynku i zmuszą do zamknięcia firm.

  Naukowcy, prowadzący w 2009 roku badanie dla brytyjskiej agencji farmaceutycznej MHRA (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency) poinformowali, że 26% dorosłych w Wielkiej Brytanii przynajmniej raz w ciągu ostatnich dwóch lat używało preparatu ziołowego. Przeważnie produkty te są kupowane w sklepach ze zdrową żywnością i w aptekach. Powszechnie stosuje się zioła takie jak echinacea (na przeziębienia), dziurawiec ( depresja, niepokój) i waleriany stosowane przy bezsenności.

  Brytyjska agencja twierdzi, że dzięki regulacji unijnej może się udać wpoić obywatelom bardziej uważne stosowanie lekarstw pochodzenia ziołowego. Po wspomnianych badaniach stwierdzono, że 58% respondentów uważa te produkty za bezpieczne, dlatego, że są pochodzenia naturalnego. Według oponentów ziołowe leki mogą powodować szkodliwe efekty uboczne.

  Według naukowców dziurawiec może zaburzać działanie pigułek antykoncepcyjnych, podczas gdy miłorząb I żeńszeń rzekomo znane są z tego, że reagują ze specyfikiem rozrzedzającym krew o nazwie Warfarin. W lutym tego roku wspomniana agencja MHRA zdelegalizowała odchudzającą herbatkę z wiciokrzewu japońskiego twierdząc, że zawiera dwa razy więcej ziołowego xenicolu niż jest to dozwolone.

  Od tej pory producenci preparatów ziołowych będą musieli udowodnić, że ich produkty są zrobione zgodnie ze standardami i zawierają stałą i jasno oznaczoną dawkę. Produkty znajdujące się w sprzedaży będą mogły być w obiegu do czasu przekroczenia dat ich przydatności. Dla nowych specyfików konieczne będzie przejście skomplikowanejprocedury akceptacyjnej. Dopuszczone preparaty ziołowe będą odpowiednio oznakowane a pozostałe staną się nielegalne.”

  http://ryszardpiotrnisza.blogspot.com/2017/03/unia-europejska-zakazaa-zioolecznictwa.html?spref=fb

  • sprawdzam

   https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2016/04/02/polacy-rozsiewajmy-konopie-nasza-swieta-slowianska-rosline-gdzie-sie-tylko-da/
   NIE PŁAĆ LEKARZOM – UZDRÓW SIĘ SAM, ZIOŁA – boski nektar Matki Ziemi
   Polacy, rozsiewajmy konopie, naszą świętą słowiańską roślinę, gdzie się tylko da…

   cannabis
   Zapraszam do wzięcia udziału w akcji siania konopi – wszędzie: na miedzach, nieużytkach, pod lasem, między krzakami…, aby ponownie spopularyzować tę wspaniałą roślinę i pokazać, że obiegowa opinia na jej temat to tylko propaganda przemysłu farmaceutycznego, który boi się, że straci swoje kolejne miliardy, gdy ludzie zaczną korzystać powszechnie z dobrodziejstw tej rośliny.

   Moc ludzi wolnych tkwi w wiedzy, dlatego zapraszam również do wysłuchania cyklu wykładów i wywiadów szczegółowo i merytorycznie prezentujących skalę dezinformacji o konopiach, ich historię oraz zastosowanie w różnych dziedzinach życia.

   autor: Alex Berdowicz

   źródło: porozmawiajmy.tv/kwietniowa-akcja-alex-berdowicz/

  • P

   To jest bardzo stary news …z 2011 roku (np. 2011-05-02).
   http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/unia-europejska-zakazala-ziololecznictwa

   „Od tego weekendu w państwach należących do Unii Europejskiej wprowadzono restrykcyjne prawo delegalizujące setki naturalnych ziół leczniczych używanych na naszym kontynencie od pokoleń. Według brukselskiego reżimu celem jest ochrona konsumentów przed potencjalnie niebezpiecznymi dla zdrowia „tradycyjnymi” medykamentami.”

   ****

   Z nieco innej beczki.
   W internecie można kupić różne zioła, np. popularny korzeń z pokrzywy. Sprzedawcy jednak zastrzegają, że sprzedają to „dla piesków i kotków”… Widać, że boją się mieć do czynienia z urzędasami, że sprzedają cokolwiek dla ludzi. Bo wiadomo, sanepid, inspekcja handlowa itp itd…

  • Graża

   napisałabym ze mogą mnie … ale tego też nie mogą, zasieję i zbiorę! na łace, w lesie, na skwerze! siejmy zioła gdzie się da! nie już wyjścia trzeba olać te głupoty nazywane prawem

 • Tomisław

  Atak w Londynie: Taranował ludzi autem, a potem zaatakował policjantów nożem – RMF24.pl
  http://www.rmf24.pl/fakty/news-atak-w-londynie-taranowal-ludzi-autem-a-potem-zaatakowal-pol,nId,2372538

 • ciekawe

  W Rosji mowa o islamizacji Rosji jest zakazana i karana po tym filmie doznałem wstrząsu zawsze byłem pewny ,że Putin nad tym panuje ale to nie prawda dla mnie szok.https://www.youtube.com/watch?v=w-OCLO7ffoo

  • ninanonimowa

   —– prowokator -ten DUPEK jewrejski działa przeciwko Polsce. Napluć w dziób to za mało !!.

   • Majestic

    tak scierwa w akcji , zdominowali wszystkich prawicowców używają ich zamiast megafonów .

    • sprawdzam

     łącznie z prowadzącym … rozgrywają nas naokoło
     i myślą, że tego nie widzimy.

     Daruj sobie ciekawy takie źródła. Leć z nim na onet, chociaż przypuszczam, że i to za ciężka działka, bo czytelnicy onetu już dawno przejrzeli na oczy.
     Może na interii dasz radę.

  • Polak Słowianin

   Ten niejaki marcin rola (jaka jego rola to ja wiem) to pejsaty troll. Jego ścierwokanał miała uwiarygonić ustawka grzegosza „szczęść boże” brałuna z ziomalem serecheche wajsem i gadka o odszkodowaniach dla pejsów w wysokości 65 mld petro-gó.no wartych dolarów (po co im te 65, jak co roku wiele mld wyprowadzają poprzez lichwę żydobanksterską? https://www.youtube.com/watch?v=5BxBpz-3Uw0). Sam się na początku dałem na niego nabrać. Później widziałem na tym hasbarskim kanale jak ten rola uskutecznia nawijkę z „bohaterem antysystemowym” kukisem (no na tego, to nabrałem się okrutnie – nie twierdzę jednocześnie, że wszyscy w tym ugrupowaniu to antypolacy) i ziomalem z jego „grupy” – cichą rewelacją ostatnich „wyborów” tj. lider pejsatej partyji razem (nie trzeba mieć sokolego wzroku, żeby zobaczyć iż to pejsaty parch o „swojsko” brzmiącym nazwisku). Promocja samych „bohaterów” na tym pejsatym kanale. Także ten rola, ma rolę grania tej ustawki i zapędzania na „właściwą” barykadę naiwniaków.

 • Ania

  „Rzeczpospolita – Roman Dmowski: Siła narodu leży w jego zorganizowaniu.
  POLITYKA 20.03.2017 16:24 8 komentarzy

  UE to nie Europa!

  UE to żydowska narośl na organizmie narodów Europy.

  UE to żydowska, syjonistyczna, nowotworowa, narośl pasożytująca na organizmie narodów Europy. Narośl zaimplantowana nam, Europejczykom, ponad 1500 lat temu przez chrześcijański Kościół żydowierczej religii. Po upadku w XVIII w. Świętego Imperium Rzymskiego, na jego gruzach zaczął się ponownie odradzać w XX w. ten złośliwy nowotwór – teraz nosi nazwę Unia Europejska.

  Żydo-katolicy w Polsce do dzisiaj nie rozumieją co się właściwie stało i co dzieje się z ich ojczyzną.

  „Kościół nie może nigdy pozwolić na nadużywanie go do antyeuropejskiej demagogii oraz podsycania antyeuropejskich nastrojów. Dla zjednoczonej Europy nie ma bowiem alternatywy.”

  przestrzegał JPIIparlamentarzystów austriackich – Rzym, 23 marca 1997 roku.

  „Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód, a także dążenie do stabilizacji monetarnej powinny prowadzić do coraz ściślejszego wzajemnego powiązania narodów (…)”

  wskazywał JPIIsłuszny kierunek korpusowi dyplomatycznemu akredytowanemu przy Stolicy Apostolskiej – 10 stycznia 1998

  Żydowska gadzinówka A.Michnika w obliczu nieuchronnego upadku tego żydowskiego nowotworu podejmuje propagandową akcję pn.”
  http://wps.neon24.pl.neon24.pl/post/137599,ue-to-nie-europa

  Nic dodać, nic ująć

 • ciekawe

  [nie podajemy tu linków do psychopaty z żydowskiego TVN, który tak zmasakrował żonę, że o mało co jej nie zabił. Doskonale wie o tym krakowska policja.]

  • ciekawe

   Co najciekawsze w tym filmie jeden z informatorów powiedział ,że jest bardzo duży przemyt mułzumanów z Ukrainy do polski gdzie służby ukraińskie i przemytnicy robią na tym kasę inny z informatorów mówił o apartamentach na Mokotowie , które zostały zbudowane przez podejrzanych deweloperów gdzie normalnie nikt inny z Polaków nie może kupić tam mieszkania.

 • sprawdzam

  Naszej. To znaczy jakiej? Kogo ten gościu reprezentuje?
  Pytania kierowane tylko do osób, którzy święcie wierzą, że on nas Polaków reprezentuje.

  Mówi też coś o ‚opętaniu’, więc z niektórymi się porozumie.

  http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/kaczynski-izrael-jest-przyczolkiem-naszej-kultury-na-bliskim-wschodzie
  Kaczyński: Izrael jest przyczółkiem naszej kultury na Bliskim Wschodzie

 • sprawdzam

  Kolejny sędzia – złodziej

  http://prawy.pl/48006-sedzia-zlapany-na-goracym-uczynku-na-kradziezy-50-zl-na-stacji-benzynowej-nie-przyznaje-sie-do-winy/
  Sędzia złapany na gorącym uczynku na kradzieży 50 zł na stacji benzynowej nie przyznaje się do winy
  Michał Miłosz
  Opublikowano 21 marca 2017
  Komentarze

  Wiceprezes Sądu Rejonowego w Żyrardowie Mirosław T., który składał wyjaśnienia przed rzecznikiem dyscyplinarnym, nie przyznał się do świadomego zaboru 50 zł na szkodę jednej z klientek stacji paliw.

  Zastępca rzecznika dyscyplinarnego płockiego Sądu Okręgowego, któremu podlega sąd w Żyrardowie, przedstawił wcześniej sędziemu Mirosławowi T. zarzut popełnienia przewinienia dyscyplinarnego. 3 marca Mirosława T. na stacji paliwowej w miejscowości Wężyki ukradł 50 zł należące do jednej z klientek. Sprawa wydaje się bezsporna w świetle zgromadzonego w sprawie materiały dowodowe, w tym zapisu monitoringu ze stacji paliw. Sędzia zabrał położony na ladę przez kobietę banknot, gdy ta na chwilę odwróciła się. „Sędzia usłyszał w poniedziałek zarzut deliktu dyscyplinarnego, a następnie złożył obszerne wyjaśnienia przed zastępcą rzecznika dyscyplinarnego. W tych wyjaśnieniach nie przyznał się do świadomego zaboru pieniędzy”— powiedziała rzeczniczka płockiego Sądu Okręgowego Iwona Wiśniewska-Bartoszewska.

 • ciekawe

  KSIĘŻYCOWE DREWNO – UKRYTA PRAWDA O DRZEWACH I DREWNIE NA NOWO ODKRYTA
  https://www.youtube.com/watch?v=hjW4gGwEdeE

 • kk7qq

  Musialbys wykrzyczec to z tuba w centrum na ulicy ,dzien po dniu by dotarlo
  Tego typu strony czyta zaledwie niewielki procent spoleczenstwa druga czesc wyznaje inne autorytety i jesli w codziennych szmatlawcach czy tv nie bedzie o tych roznych zagadnieniach czyli problem nie istnieje wedlug nich ,co gorsza nazwa je teoriami spiskowymi .

  Staram sie byc optymistka jednak marnie widze to wszytsko ,wiekszosc tkwi w jakims letargu ,otepiala i nawet jesli przedstawic im miliony dowodow na cos pojda w zaparte ze jest inaczej .

  • Polak Słowianin

   „Musialbys wykrzyczec to z tuba w centrum na ulicy” – masz odpowiedź. Oni boją się takich „desperatów”, którzy gotowi są to właśnie robić. Choć początkowo może to mieć marny odsetek przebudzonych, to w podświadomości ta informacja zostaje. Później jednak wystarczy mały impuls, który tych początkowych ignorantów wrzuci na właściwe tory. Najważniejsze, aby dostali informację, a ziarno w pewnym momencie „zakiełkuje”. Widzę to wśród wielu tych, którzy to co im mówiłem na początku wyśmiewali. Największe gó.no, które najtrudniej wyrzucić z ich głów, to stwierdzenie, z którym spotykam się najczęściej -> „a co my tam możemy?”. Z takim podejściem bezradności – NIC. Jednak, gdy odrzucisz tą bezradność i zaczniesz o tych rzeczach MÓWIĆ, to możemy wszystko. Wystarczy TYLKO I AŻ MÓWIĆ i nie bać się osądów innych. Od pewnego czasu mam w du.ie czy ludzie będą myśleć, że jestem jakimś dziwolongiem z innej planety, czy oszołomem. Jestem tym kim ja osobiście się czuję, a nie wytworem wyobraźni i osądów innych. Główna rzecz, to wyrzucić to gó.no NIEMOCY z ludzkich głów, bo taki człowiek nie myśli o jakimkolwiek działaniu. Wystarczy, że każdy z nas zrobi „odrobinę”, to sumując te „drobiny” mamy siłę przebicia. Na koniec zacytuję Witka Muzyka Ulicy -> „Pamiętaj, pamiętaj, masz serce wolności, pamiętaj, pamiętaj, nie kupi cię nikt”. Ps. Nie przekonujcie nikogo na siłe, bo stanie jeszcze bardziej okoniem. Nie ma sensu, jeżeli w danym momencie nie jest gotowy (efekt wielu lat indoktrynacji), ale przyjdzie ten czas, że będzie (może nie każdy, ale przeważająca większość).

 • Majestic

  ludzie włączajcie się do powstrzymania NWO nie bądźcie bierni i neutralni , bo to jest bardzo złudne , nie czekajcie aż będziecie Sami ofiarami dyktatury i bezprawia , bo lament zaczyna się dopiero wtedy gdy jest już za późno, w każdej dziedzinie tak jest! ,kastrowanie młodzieży obowiązkowe szczepienia wysokie kary za odmowę szczepień rakotwórcze GMO Wszędzie jest Ludobójstwo! wojen z armatami już nie potrzebują, są inne metody , miejcie litość dla tych których zajmna Wasze miejsca których urodzicie i wychowujecie , bierność Wasza to wyroki śmieci i kalectwa, tułaczki i braku Matki Ojca Ojczyzny która przygarnie uchroni wspomoże .

  • Pogoda

   Majestic, jak Ty żyjesz na co dzień, w jakim zawodzie jesteś ( ogólnie chociaż jaka branża, bez szczegółów)?
   Pozdrawiam

   • Weda

    analogia nasuwa się sama:
    jak mówi , tak pisze
    i wszystko jasne, mogę się mylić…

   • Majestic

    żyje ponad „czasem” zgodnie z sumieniem ,obserwuje wynaturzoną ludzkość w drodze do samozagłady , rzeczywistosc jest zmanipulowana do granic wytrzymałości , fakty są nie tyle straszne co względnie szokujące , czas nie istnieje , jutro za miesiąc rok , wczoraj ,20 lat temu, jest teraz, to kwestia usadowienia , robiłem wykonywałem wiele zajęć ,które musiały się dokonać , obecna praca -zajęcie podobnie , czysta kreacja w tym przypadku świadoma w ostatecznej fazie odmówiona ale tło energetyczne musiało pozostać i trzeba w tym trwać , niema przypadków . Pozdrawiam

 • P

  @sprawdzam, może dlatego, że te podlinkowane posty odnoszą się do posta będącego w moderacji?

  A umieściłem sensacyjną informację, nt mind control. WAT oficjalnie na swojej stronie zorganizowała konferencję, w trakcie której odbyła się prezentacja wyników Programu Strategicznego – Nowe Systemy Uzbrojenia i Obrony w Zakresie Energii Skierowanej. Oficjalnie przyznali, że prowadzą 6 projektów, napisali kto to robi, jaki zakres badań…
  Wiadomo, że są u nas oficjalnie prowadzone eksperymenty medyczne, a teraz wojskowa uczelnia przyznaje się też do prowadzenia badań mind control…

  https://youtu.be/XG26aULZgL4?t=1273
  http://www.wat.edu.pl/?p=9493

  • Majestic

   tak wczoraj Janusz Z wspominał ,Zapraszam Wszystkich Przebudzonych na Otwarte Forum Dyskusyjne na NTV jestesmy siostrzana strona w odniesieniu do MP tematy są zbieżne jak i poglądy odwiedzających, forum jest moderowane ze wzgledu na kilka ataków ze strony płatnych trolli próbujących rozbić alternatywne myślenie i postępowanie Moc z Nami ! Musimy się Jednoczyć bo inaczej to zagłada , następne pokolenia przeklną bezduszność i przyzwolenie na destrukcje trolli, awanturników , dywersantów wywalać na zbity pysk , bo to obcy i opłacani w dodatku za pieniądze ofiar .

  • sprawdzam

   Jak post jest w moderacji, to w zakładce go nie widać.

  • sprawdzam

   Dwa przynajmniej teraz są do przeczytania, a ten ostatni nadal nie.

   • P

    Ten ostatni był powtórzony, więc Admin go skasował. I dobrze, bo przynajmniej nie ma zdublowanych postów.

 • P

  !!!!!!!!!!!!!!!

  Wojskowa Akademia Techniczna chwali się na swojej stronie ( http://www.wat.edu.pl/?p=9493 ) konferencją pt: „Broń skierowanej energii – podsumowanie wyników Programu Strategicznego”

  Powiedział o tym fakcie Janusz Zagórski w swjej audycji w NTV Alternews – 21.03.2017 (od min 21:15): https://youtu.be/XG26aULZgL4?t=1275

  Na stronie Wojskowej Akademii Technicznej wciąż jeszcze jest dostępny ten materiał, a w nim czytamy m.in:

  „Broń nowej generacji, broń skierowanej energii to współczesne wyzwanie związane ze stosowaniem coraz bardziej precyzyjnych środków rażenia, kierowanych w konkretne miejsca i cele. Broń elektromagnetyczna nie musi wyrządzać bezpośrednich szkód, a jest bardzo skuteczna, może być użyta nie tylko w warunkach wojennych, ale również pokojowych np. do tłumienia demonstracji, opanowania agresywnych jednostek bez powodowania uszczerbku na zdrowiu. Broń taka jest już coraz bardziej realna, czego dowodzą wyniki prowadzonych prac naukowo-badawczych w tym zakresie.”

  „W ramach Programu konsorcja naukowo-przemysłowe realizują 6 Projektów:

  Impulsowe Działa Elektromagnetyczne,
  Metody i Sposoby Ochrony i Obrony przed Impulsami HPM,
  Infrastruktura badawcza w zakresie nowych technologii związanych z generatorami do wytwarzania wysokomocowych impulsów promieniowania elektromagnetycznego, anten nadawczych impulsów HPM, HPRF, RFDF, technologii materiałowych związanych z ochroną i obroną, aparatury pomiarowej,
  Laserowe Systemy Broni Skierowanej Energii, Laserowe Systemy Broni Nieśmiercionośnej,
  Badania i symulacje skutków oddziaływania impulsów HPM,
  Mikrofalowa Broń Obezwładniająca.

  W skład konsorcjów wchodzą uczelnie, instytuty badawcze i przedstawiciele przemysłu w tym: PW, PWr, PG, AMW, ITWL, ITE, WITU, WIHiE, ITME, PIT RADWAR, PCO S.A., ZM Tarnów, Mesko, ZDZ Kraków, CTM S.A., PSTS, PGZ S.A., Radiotechnika marketing sp. z o.o., QWED, Kubara-Lamina. Liderem czterech pierwszych projektów jest Wojskowa Akademia Techniczna, a kolejne dwa prowadzą Politechnika Wrocławska oraz PIT RADWAR. Całością Programu zarządza przedstawiciel przemysłu – PIT RADWAR.”

  ***
  Warto to sobie zarchiwizować, wydrukować, zrzuty ekranu. Pewnie nie długo zdejmą.

 • ninanonimowa

  ————MERKEL JEST ŻYDÓWKĄ / widziałam film gdzie biegle mówi w jidisz / język niemiecki to:

  Prajidysz (ok. 1000 – 1250). Na podstawie średniowysokoniemieckich dialektów powstają zręby języka jidysz. W tamtym czasie jidysz stanowi jeszcze integralną część dialektów średniowysokoniemieckich, choć należy go już traktować jako socjolekt konfesyjny, przyswoił on sobie bowiem bogate słownictwo hebrajskie i aramejskie, oraz przechował pozostałości z wcześniejszego, romańskiego substratu językowego.
  Jednocześnie jest to początek „wielkiej emigracji” Żydów do Europy Wschodniej, a przede wszystkim na ziemie polskie. Częściowo na skutek interakcji językowej z miejscową ludnością chrześcjiańską do jidysz zaczęły przenikać elementy słowiańskie, możliwy był również wpływ zasymilowanych językowo Żydów żyjących już w tamtym okresie w Polsce, mówiących być może jakąś odmianą żydowskiego języka słowiańskiego.

  Starojidysz (1250 – 1500). Z powodu licznych prześladowań wzmaga się emigracja żydowska na ziemie polskie. Dochodzi do zerwania więzi terytorialnej pomiędzy językiem macierzystym (średniowysokoniemieckim), a jidysz. Jednocześnie w tym czasie jidysz rozpada się na dwie grupy dialektalne: wschodniojidysz i zachodniojidysz.

  Średniojidysz – (1500 – 1700). Centrum życia religijnego i kulturalnego wspólnoty aszkenazyjskiej przenosi się definitywnie na ziemie polskie, a wschodnie dialekty jidysz stają się jedynymi reprezentantami tego języka. Dialekty zachodnie, choć przetrwały do XIX wieku, nie były w stanie wytrzymać konkurencji z językiem niemieckim.

  Nowojidysz (1700 – ). W tym czasie jidysz uzyskuje rangę języka literackiego i staje się do czasu II Wojny Światowej najważniejszym językiem żydowskim.

  ————–MAX KOLONKO mówi o wizycie Merkel w USA i przedstawicielach Firmach niemieckich,których zabrała ze sobą.Firmy współpracowały w czasie 2 Światowej z Hitlerem. Są to Żydoniemieckie firmy ,jak wiele innych żydoniemieckich firm, które wzbogaciły się na 2 Światowej , oczywiście kosztem TEŻ !! życia własnego Narodu. PO TRUPACH Narodów europejskich ŻYDOSKIE NIEMCY idą dalej ……..dokąd dojdą ?.

  https://www.youtube.com/watch?v=HmmURnvrJLE

  • takie tam...

   Czy to by miało oznaczać, że Żyd o nazwisku „Rotenschwanz” (jak w 2:54 tego żydowskiego zestawu: https://www.youtube.com/watch?v=0IF9y5d5fe8 ) powinien w ORYGINALE nazywać się jakoś tak w stylu „czerwonych.j”? 🙂 Ale czyż nie tak właśnie kiedyś ZBIOROWO określało się żydokomunę w Polsce? 🙂
   Jak się to plemię żmijowe ZAMASKOWAŁO – nawet powłaziło to diabelstwo w „święte szaty”, wierząc, że NAS w ten sposób łatwiej OSZUKAJĄ i ZNISZCZĄ:
   https://www.youtube.com/watch?v=dA8M6D_j7Eo !!! 🙂

   Ale oto mamy zapowiedź końca panowania tej DIABELSKIEJ ZARAZY w Polsce:
   https://www.youtube.com/watch?v=Yh25gpomihg – b’żydula (czyli cała ta żydowska OB-ŻYD-LIWOŚĆ, jaką nam tutaj zainstalowały te beSStie rodem z piekła) jest już w Polsce spalona i zatopiona!
   🙂