Szwecja na progu wojny domowej, informacja bezpośrednia od szwedzkiego księdza!

muslimsbonnWszystkie wpisy mojej znajomej na ten temat na Facebook zostały wykasowane.  Oto szybkie tłumaczenie:
Szwecja jest rozrywana na strzępy przez muzułmańskich imigrantów i uciekinierów. Służby policyjne i bezpieczeństwa wołają o pomoc i jest tylko kwestią czasu, że nastąpi interwencja militarna z zewnątrz by uchronić kraj przed katastrofą humanitarną. Dane które wyciekły pokazują, że jest 61 stref gdzie prawo nie obowiązuje (tzw. lawless zones). W zeszłym roku było ich 55, a wzrost obejmuje nie tylko ich liczbę, ale i zajmowany przez nie obszar.
Szwedzki Szef Policji, Dan Eliasson wystąpił w państwowej telewizji i apelował wołając: pomocy, pomocy! Ostrzegał, że szwedzka policja nie jest już w stanie utrzymać prawa i dlatego konieczna jest pomoc ze strony wszystkich dobrych sił działających w tym państwie.
Johan Patrik Engellau, ekspert do spraw destabilizowanych krajów i laureat szwedzkiego medalu Seraphima w 2011 roku, pracujący obecnie dla ONZ i innych organizacji w kryzysowych obszarach ostrzega: „Obawiam się, że mamy do czynienia z końcem dobrze zorganizowanej i egalitarnej Szwecji jaką znaliśmy do tej pory. Osobiście, nie zdziwił bym się gdyby doszło do wojny domowej. W niektórych obszarach ona już praktycznie się toczy”.

Peter West 59 mins · Sweden is being torn to pieces by Muslim immigrants and refugees. Law enforcement is crying out for help, and it is only a question of time before the country will need military intervention from abroad in order to avoid a humanitarian catastrophe. A leaked report concludes that the number of lawless areas (commonly referred to as “no-go zones”) in Sweden now totals 61. That is up from 55 in just one year’s time. This increase includes not only the total number, but also the geographical size of these areas. Sweden’s National Police Commissioner, Dan Eliasson, spoke on national television and pleaded for assistance: “Help us, help us!,” he said, while warning that Swedish police forces no longer can uphold the law and therefore must ask all good powers in the country to support them. A research expert regarding destabilized countries and 2011 recipient of Sweden’s Order of the Seraphim medal, Johan Patrik Engellau, has been working with organizations such as the UN and others that operate in crisis areas. He warns: “I’m afraid it is the end for the well-organized, decent and egalitarian Sweden we have known up to now. Personally, I would not be surprised if a form of civil war occurs. In some places, the civil war has probably already begun.”

więcej: https://www.jihadwatch.org/2017/06/sweden-on-the-brink-of-civil-war-national-police-chief-help-us-help-us

176 komentarzy Szwecja na progu wojny domowej, informacja bezpośrednia od szwedzkiego księdza!