Zapper infradźwiękowy w ścianie – jedna z tajnych metod wykańczania ludzi.

Mam dowód na ataki bronią infradźwiękową