Wskazania wahadełka cz. 2

Uwaga: bardzo proszę o nie promowanie na tej strony jakichś „Potockich” i wszelkiego innego typu bałwanów i ściemniaczy. Żydowskiej Rezerwy Federalnej im się zachciało kurwa jego mać.

Nanowahadełko własnej konstrukcji, którym "badałem"

Nanowahadełko własnej konstrukcji, którym „badałem”

Podaję kilka ciekawych „danych”, które otrzymałem posługując się wahadełkiem. Możecie sami popróbować i sprawdzić czy się mylę.

Ilość Polaków mieszkających w Polsce 32 mln 468 tys
Ilość osób z obywatelstwem polskim za granicą 5 mln 670 tys
Ilość obywateli Ukrainy mieszkających w Polsce 5 mln 867 tys w tym 20% obywatelstwo polskie
Ilość obywateli krajów arabskich mieszkających w Polsce 846 tys w tym 50% obywatelstwo polskie
Ilość obywateli Izraela mieszkających w Polsce 6 mln 420 tys, w tym 80% obywatelstwo polskie
Ilość obywateli USA mieszkających w Polsce 64,200, w tym 80% obywatelstwo polskie
Ilość obywateli Rosji mieszkających w Polsce 62,000, w tym 70% obywatelstwo polskie
Ilość obywateli Chin mieszkających w Polsce 757,000, w tym 70% obywatelstwo polskie

Procent homoseksualistów w polskim Sejmie kobiety – 20%, mężczyźni 60%
Procent polityków w Sejmie – pedofilów 30%
Procent męskich członków PiS – pedofilów 4%
Procent męskich członków PO – pedofilów 9%
Procent męskich członków Ruchu Kukiza – pedofilów 0,3%
Procent męskich członków PSL – pedofilów 4%
Procent męskich członków Nowoczesna – pedofilów 16%
Procent posłów morderców dzieci w Sejmie 2%
Procent żydów w polskim Sejmie ok. 70%

Ilość czynnych pedofilów ok 347 tys
Ilość satanistycznych morderców dzieci 570
Ilość zaginionych dzieci w 2017 r. 249,000
Adopcje zagraniczne 67,000
Przeznaczone na organy 135,000
Ilość zamordowanych dzieci w mordach rytualnych w 2016 r 34362
Ilość zamordowanych dzieci w mordach rytualnych w 2017 r 33679 (do tej pory)

Przypominam, że nie są to żadne „dane”, są to po prostu wskazania wahadełka, które się powtarzały przy każdym „badaniu”. Możecie to traktować podobnie do snu osoby jasnowidzącej, czy też ankiety firmy marketingowej. Swoją drogą, czyż nie powinny być opublikowane dane oficjalne na te tematy? Wtedy nie spekulowali byśmy…

336 komentarzy Wskazania wahadełka cz. 2

 • łajza

  NOACHICKIE PRAWO HALACHY –
  ZAOCZNYCH WYROKÓW NA GOJACH WCHODZI W ŻYCIE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Jest to milion razy ważniejsze niż ACTA i co – cisza!

  Przypominam podejście noachitów do gojów –
  Każdy nie nawrócony goj musi zginąć (skąd my to znamy), każdy nawrócony, musi udowodnić swoje nawrócenie zabijając nienawróconych, a następnie każdego podejrzanego, czyli wszystkich „nie z krwi noachickiej”.
  „jedyną religią światową ma być wkrótce judaizm z jego systemem etyczno prawnym.”
  Prawo Noachickie:
  Istnieje ponadto pewna dodatkowa okoliczność godna naszej uwagi. Otóż nieomal każde opracowanie nt. prawa noachickiego w ten czy inny sposób nawiązuje do biblijnego incydentu związanego z miastem Sychem (Rdz 34), oraz sposobem potraktowania jego mieszkańców przez synów Jakuba za porwanie ich siostry – Diny. Wiele przemawia za tym, iż historia ta stanowi klucz do zrozumienia specyfiki prawa noachickiego. Jak głosi Księga Rodzaju, mieszkańcy Sychem pomimo zbiorowego przyjęcia przez nich wiary Jakubowej i poddania się obrzezaniu – na trzeci dzień, gdy cierpieli boleści spowodowane tym zabiegiem i nie mogli skutecznie walczyć, zostali pozbawieni broni a następnie wymordowani przez synów Jakuba, którzy w ten sposób zemścili się za porwanie i „zgwałcenie” swej siostry, pomimo zawartego wcześniej układu pokojowego. Rabiniczne uzasadnienie tego czynu jest proste: mieszkańcy Sychem, widząc bezprawne czyny swego władcy przyglądali się temu biernie a więc byli za to bezprawie współodpowiedzialni.”
  Innymi słowy za bierność jesteś winny i zamordowany.

  „Jak głosi rabin Yirmeyahu Bindman w swoim opracowaniu zatytułowanym „Siedem przykazań noachickich”4, a upowszechnianym przez afiliowany przy RBA Instytut Noachicki, „religia żydowska zapewnia wszystkim nie-Żydom, bez względu na rasę, klasę społeczną i pochodzenie narodowe, kompletne założenia (przykazania) niezbędne do bezpośredniego przejścia na judaizm w sposób doskonale dostosowany do ich potrzeb – założenia te pochodzą z tego samego źródła Boskiego objawienia co proroctwo Mojżesza. Są to prawa noachickie”.
  Zdaniem Bindmana, jedynie uniwersalna wiara żydowska oferuje nie-Żydom coś, czego inne religie nie mogą zaoferować – „znak autentyczności”.
  Ze wspomnianego opracowania wynika, iż zamiast dziesięciu przykazań zawartych w Dekalogu według kodyfikacji noachickiej będzie obowiązywać tylko siedem przykazań:
  1. zakaz bałwochwalstwa (idolatrii)
  2. zakaz przeklinania Imienia
  3. zakaz pewnych przestępstw seksualnych
  4. zakaz morderstwa
  5. zakaz kradzieży
  6. zakaz spożywania „żywych” części zwierząt
  7. nakaz uznania noachickiego systemu sądowniczo-prawnego, zapewniającego nadzór nad wypełnianiem pierwszych sześciu przykazań.
  Jeśli porównać powyższą listę z odpowiednim miejscem Księgi Rodzaju okaże się, że jedynie dwa „przykazania” dają się odnieść bezpośrednio do biblijnego przymierza Boga z Noem i jego potomstwem. Są to: zakaz morderstwa (Rdz 9,5: „Upomnę się o waszą krew przez wzgląd na wasze życie – upomnę się o nią u każdego zwierzęcia. Upomnę się też u człowieka o życie człowieka i u każdego – o życie brata”) oraz zakaz spożywania żywych części zwierząt (Rdz 9,4: „Nie wolno wam tylko jeść mięsa z krwią życia”). Pozostałe pięć jest najwyraźniej skutkiem owego„znaku autentyczności”, o którym wspominał rabin Bindman.
  Gdyby natomiast skonfrontować z dotychczas obowiązującym Dekalogiem, na którym wszak oparta jest cała cywilizacja chrześcijańska, okazuje się, iż skoro usunięte zostały niektóre przykazania zatem można już w zasadzie:
  1. pożądać własności bliźniego,
  2. a nawet być może składać fałszywe świadectwo przeciw niemu, skoro było ale już nie jest to już zakazane…
  2. a nawet być może składać fałszywe świadectwo przeciw niemu, skoro było ale już nie jest to już zakazane wprost,
  3. na tej samej co wyżej zasadzie wolno nie szanować ojca swego i matki (zapewne po to, aby jak pamiętamy, dzieci mogły przeklinać swoich rodziców, że uczyli je „fałszywej” religii),
  4. nie święcić dnia świętego, w niedzielę (a nawet w szabat, żeby można było usługiwać w tym czasie starszym braciom w wierze),
  5. mieć innych bogów przed swoim Bogiem, tym bardziej, iż w okresie przejściowym nie wiadomo za bardzo kto Nim jest, a kto tylko idolem – bożkiem
  Nie można nie wspomnieć, iż tym sposobem „cofnięte” do czasów Noego chrześcijaństwo zostaje za jednym zamachem wyzute z dziedzictwa, jakie uzyskało dzięki śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu a równocześnie postawione w stan oskarżenia o idolatrię. Jednocześnie, niejako tylnymi drzwiami, przywraca się starotestamentalną zasadę „krew za krew, oko za oko, ząb za ząb”.
  Jeśli chodzi o zakaz „spożywania żywych członków zwierząt”, jego wprowadzenie wydawałoby się w dzisiejszych czasach bezcelowe. Jednak tylko pozornie, bowiem prowadzi ono do objęcie wszystkich nie-Żydów bez wyjątku niektórymi judaistycznymi przepisami dotyczącymi czystości i nieczystości (koszerności) pokarmów. Jest to zarazem ewidentna próba…

  • łajza

   Jest to zarazem ewidentna próba uchylenia słów Chrystusa, iż nie to czyni nieczystym, co wchodzi do ust, ale to co z nich wychodzi.
   Z dalszej części tekstu rabina Bindmana wynika, najkrócej mówiąc to, że dzięki ograniczeniu przykazań z dziesięciu do siedmiu, jak również złagodzeniu rygorów dotyczących m.in. dochowywania szabatu starsi bracia w wierze, tj. Żydzi, zyskają dzięki temu świadczenie usług przez Noachitów w czasie, kiedy sami będą się modlić podczas szabatu, za co w zamian bracia noachiccy uzyskają prawo do istnienia w postaci „udziału w przyszłym świecie”, tj. w wymarzonym mesjanistycznym raju.”
   http://konwentnarodowypolski.wordpress.com/2013/12/07/fundamentalizm-zydowski-chabad-lubavitch/

   „religia żydowska zapewnia wszystkim nie-Żydom, bez względu na rasę, klasę społeczną i pochodzenie narodowe, kompletne założenia (przykazania) niezbędne do bezpośredniego przejścia na judaizm w sposób doskonale dostosowany do ich potrzeb – założenia te pochodzą z tego samego źródła Boskiego objawienia co proroctwo Mojżesza. Są to prawa noachickie”.
   Jednak wykładnia tych praw – halacha, jednoznacznie wskazuje, że prędzej czy później wszyscy nie żydzi z urodzenia będą winni i zgładzeni.
   Tak więc jest to podstęp (ulubiona zagrywka noachitów), jak te niby 20%, które ma przetrwać depopulację, jest głoszone tylko po to, aby owieczki i barany nie buntowały się mając nadzieję,że uda im się załapać do tego miliarda.

 • ryszard

  Chazarowie/Izraelczycy/6 mln 420 tys, w tym 80% obywatelstwo polskie,masz pesele? i numery dowodów?
  wojna idzie i znowu 6 mln ich tu wybija ,400 tyś max reszta to mieszańce wejdź na żydowskie fora
  masz spisy pomordowanych i liczebność gmin żydowskich,jaja sobie nie rób.