Zygmunt Wrzodak: List otwarty do Narodu Rosyjskiego i władz Federacji Rosyjskiej

List otwarty do Narodu Rosyjskiego i władz Federacji Rosyjskiej.
Prezydent Federacji Rosyjskiej, Pan Władimir Władimirowicz Putin
Przewodnicząca Rady FR, Pani Walentina Iwanowna Matwijenko
Premier FR , Pan Dmitrij Anatoljewicz Miedwiediew
Minister Spraw Zagranicznych FR, Pan Siergiej Wiktorowicz Ławrow

 

Narody Rosji, Drodzy Bracia Rosjanie!

Tysiące Polaków, wiernych Niepodległej Polsce i suwerennemu narodowi polskiemu, zarówno zorganizowani, jak i osoby nie zrzeszone jesteśmy oburzeni, zawstydzeni i nie zgadzamy się z działaniami obecnych władz i ich koncesjonowaną opozycją parlamentarną w Polsce, którzy wykonują zadania narzucone im przez ich zachodnich mocodawców.

Odegrali oni perfidną rolę w przygotowaniach i przeprowadzeniu zbrojnego zamachu na demokratycznie wybrane władze bratnich narodów Ukrainy. Awanturnicza polityka antypolskiej klasy politycznej i olbrzymie ich zaangażowanie na Majdanie, pomoc w szkoleniu i zbrojeniu faszystowskich Banderowców, którzy dla zdobycia w sposób zbrojny władzy na Ukrainie, posunęli się nawet do zabijania własnych cywilnych demonstrantów „pokojowo nastawionych” oraz funkcjonariuszy Berkutu. Polityka taka zasługuje na najwyższe potępienie. Cały imperialistyczny zachód, na czele z amerykańską administracją, juntą kijowską i marionetkami politycznymi w Polsce ma ukraińską krew na rękach.

Było to naśladowanie i kontynuacja banderowskich band, które to bandy dokonywały ludobójstwa Słowian – Polaków, Rosjan, Białorusinów, Ukraińców oraz Żydów w czasie II W.Ś., dziś w nowej formie opracowanej i wdrożonej w roku 1992, która zwie się Doktryną Wolfowitza.

To pokazuje dobitnie, jak bardzo ci marionetkowi politycy są uzależnieni i usłużni swoim mocodawcom dążącym do destabilizacji w naszym regionie. Wpisuje się to w plany tzw. zachodu mające na celu zapanowanie nad całym światem przez grupkę ludzi pociągających za sznurki i nie mających żadnych oporów w przeprowadzaniu akcji zamachów, morderstw, wzniecania rewolucji, wzniecania wojen, dopuszczając się aktów ludobójstwa i czystek etnicznych w imię budowy ,,demokracji”.

Zniewalanie narodów świata i podporządkowywanie sobie kolejnych państw poprzez obalanie rządów przekupstwem, mordami, kolorowymi rewolucjami, wojnami proxy, etc. prowadzi do ogólnoświatowej destabilizacji i do III wojny światowej.

Duża ilość polskich organizacji pozarządowych oraz tysiące Polaków nie zrzeszonych, pozbawionych głosu i możliwości dostępu do mass mediów – sprzeciwia się tym wrogim dla ludzkości działaniom i solidaryzuje się z władzami Federacji Rosyjskiej w podejmowanych działaniach, zarówno tych dotyczących Ukrainy, jak również wcześniej w sprawie Syrii oraz w wielu innych sytuacjach. Doceniamy tu, szczególną pozytywną rolę Pana prezydenta Władimira Putina.

Zaniepokojeni sytuacją polityczną, gospodarczą i finansową w świecie, a w szczególności na Ukrainie zwracamy się do władz Federacji Rosyjskiej o nieustępliwość w stosunku do władz i organizacji państw zachodnich – w tym polskich, które reprezentują dyktat neo – konserwatystów amerykańskich oraz spadkobierców ludobójczej organizacji UPA, których celem jest włączenie w swoją strefę wpływów Ukrainy bez względu na koszty i straty samej Ukrainy. Plan włączenia Ukrainy do UE , a następnie do NATO ma w swym zamyśle osaczenie Rosji z każdej możliwej strony. Świadoma część narodu polskiego, nie ulegająca kłamstwom i manipulacjom politycznym i medialnym widzi w tych działaniach dalsze zagrożenia dla wszystkich Słowian!

My, Polacy nie zgadzamy się na amerykańską opcję polityki polskiej wobec Rosji i jej władz, jak również wobec Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji. Taka polityka nie leży w interesie Narodu Polskiego, naraża nas na światowy konflikt militarny na naszym terytorium. Polacy pragną pokoju z Rosją, oczywiście w interesie godności narodowej i narodowych interesów.

Polska oraz Narody byłej Jugosławii są ewidentnym przykładem niszczenia Słowian. Prowadzona od 25 lat antypolska polityka w dziedzinie społecznej, gospodarczej, finansowej, obronnej doprowadziła wprost do likwidacji państwa polskiego oraz do niszczenia narodu polskiego ekonomicznie, fizycznie i moralnie. Przy ,,pomocy” tzw. ,,ekspertów” z zachodu zlikwidowano Polską gospodarkę. To, co Naród Polski wypracował, sprzedajni politycy w Polsce sprzedali za bezcen zachodnim inwestorom, w tym bankowość i strategiczne przedsiębiorstwa. Zachodni inwestorzy zlikwidowali konkurencję a Polacy zostali bez pracy i własności.. Skutki tzw. transformacji gospodarczej dla Polski są tragiczne. Dług publiczny Polski wynosi około 1 bln $ (jeden bilion dolarów), pomimo wyprzedaży najlepszych składników majątku narodowego, bezrobocie sięga oficjalnie 14% a nieoficjalnie bezrobocie wśród Polaków wynosi około 30%, zmuszono w sposób ekonomiczny młodych Polaków do emigracji, rozbijając rodziny. Postępowanie takie wszystkich rządów w Polsce doprowadziło do zapaści demograficznej oraz do tysięcy samobójstw szczególnie wśród młodych.

W zamian tzw. ,,zachodni wyzwoliciele” podsuwają Polakom, związki homoseksualne, przemysł pornograficzny, pedofilię, narkotyki, sekty, medialny terror, cenzurę, fasadową demokrację, lichwę, swobodny napływ imigrantów, podstępną walkę z Panem Bogiem.

Nie inaczej jest z przedstawianiem sytuacji na Ukrainie z całkowitym zakłamaniem faktów oraz fałszowania informacjami o prawdziwych sponsorach przewrotu ukraińskiego. Prym w tym zafałszowanym przekazie wiodą polskojęzyczne media, których właścicielami, decydentami i kontrolerami są koncerny zachodnie. Jest to nic innego jak zainstalowana wroga Polsce sieć propagandowa na terytorium Polski. To samo dotyczy mediów publicznych opłacanych z pieniędzy polskiego podatnika, a podporządkowanych całkowicie wrogim celom zachodu.

Zabetonowana scena polityczna w Polsce, która prawdopodobnie została zainstalowana przez obce służby specjalne, a wraz z nimi potężne korporacje zachodu, od 1989 roku z medialną tubą manipulacyjną w sposób nachalny i agresywny oszukują Naród Polski już przez ćwierć wieku.

Ostatnie wydarzenia na Ukrainie wzmogły nasze obawy o los całej Słowiańszczyzny, Polski, Europy i świata. W przypadku zwycięstwa kosmopolitycznych sił destrukcyjnych na Ukrainie, nie będzie to ich ostatni złowrogi element planu w stosunku do Słowian i innych grup narodowościowych. Już wcześniej zachodnia mafia kosmopolityczna dokonywała prób zawładnięcia Białorusi, tylko dzięki wyjątkowo silnej pozycji, sprawnemu prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence, ich niecne zamiary spaliły na panewce. Rosja również nie może ignorować zbrodniczych planów Zachodu, i jak widać z działań władz Federacji Rosyjskiej doskonale to dostrzega. Dostrzegają to również Polacy i chcąc włączyć się czynnie w odpór siłom zachodu w niszczeniu i skłócaniu narodów słowiańskich.

W związku z tym proponujemy:

– powołać Światową Radę Słowian, jako platformę kontaktu i porozumienia miedzy naszymi plemionami, która składałaby się z przedstawicieli wszystkich krajów słowiańskich wyłonionych w poszczególnych krajach słowiańskich spośród osób zaangażowanych w działalność w organizacjach opozycyjnych w stosunku do posłusznych obcym, zainstalowanych marionetkowych reżimów.

– ustanowić siedzibę Światowej Rady Słowian z któryś stolic krajów słowiańskich

– głównym zadaniem ŚRS wraz ze swym zapleczem w swoich krajach byłoby opracowywanie i upowszechnianie wspólnych działań obronnych przed zniszczeniem naszej chrześcijańskiej wspólnoty słowiańszczyzny oraz stworzenie możliwości rozpowszechniania informacji dla wszystkich narodów słowiańskich.

Nasza propozycja wynika z przyspieszenia destrukcyjnych działań obozu bardzo wrogiego wobec Słowian, a zarazem z niedostatecznych możliwości swobodnych działań w rodzimych krajach. Nasze organizacje są izolowane, inwigilowane i niszczone. Nie mamy możliwości dotarcia do społeczeństwa poza przemyconymi informacjami w internecie.

Jesteśmy przeciwni wszelkim rewolucjom, wojnom, które niszczą narody, rodziny i poszczególne istoty ludzkie i dlatego też poprzez dotarcie do świadomości ogółu społeczeństw słowiańskich (i nie tylko słowiańskich) chcemy i możemy zmienić przyszłe losy naszych narodów. Jesteśmy przekonani, że wspólne przeciwstawienie się złu, będzie miało na tyle duży wydźwięk w całym świecie, że marionetkowe władze tzw. zachodu nie będą w stanie zagłuszyć naszego wspólnego, międzynarodowego stanowiska i międzynarodowych działań Wszystkich Ludzi Dobrej Woli zarówno Wschodu jak i Zachodu. Żadne pojedyncze działania nie mają wg. naszego rozeznania racji bytu. Dodatkową naszą siłą i szansą będzie wsparcie jedynychkrajów słowiańskich liczących się na arenie międzynarodowej.

Gratulujemy Wam, naszym słowiańskim braciom Rosjanom, (który jako pierwszy Naród na świecie zapłacił ogromną cenę ludobójczego bolszewizmu, sponsorowanego przez to samo środowisko lichwiarzy, co obecnie na Ukrainie), obecnych władz Federacji Rosyjskiej. Cieszymy się, że po wielu niekorzystnych latach demontażu Rosji nastąpiło jej odrodzenie, szczególnie w duchu moralnym oraz Chrześcijaństwa. Wiążemy z tą zmianą nadzieję również dla nas Polaków, którzy wielokrotnie skłócani przez polskojęzyczne media oraz 25 – letnią tą samą pasożytniczą klasę polityczną nie ulegliśmy w całości, dyktaturze propagandy oraz bankierom. W obecnej walce (póki co propagandowej i politycznej) duża część Polaków jest z Rosją, z Rosjanami, z wolnymi od wpływów zachodnich Ukraińcami i z wszystkimi Słowianami. Nasze wspólne działania muszą przynieść odpowiedni rezultat dla dobra naszych słowiańskich narodów, dla dobra ludzkości, gdyż w innym przypadku podzielimy losy Iraku, Afganistanu, Syrii, Libii, Egiptu, Jugosławii, Ukrainy i wielu innych. Tylko wielka Chrześcijańska Rosja może zatrzymać marsz ,,szatana zachodu” na nasze słowiańskie ziemie.

Pozdrawiamy Naród Rosyjski wraz z jego władzami.

Podpisy:

Profesor Anna Raźny – Kraków
Profesor Jan Szarliński – Kraków
Zygmunt Wrzodak – Poseł na Sejm IV i V kadencji, były członek Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, bloger: NEon24.pl
Mecenas Ryszard Parulski – Warszawa
Mecenas Marian Barański – Warszawa
Mgr. Tadeusz Bednarski – Poznań
Mgr. Adam Śmiech – blog jednodniówka.pl – Pabianice
Mgr. Andrzej Skorski – Warszawa
Zdzisław Jankowski – Poseł na Sejm IV kadencja
Mgr. Jerzy Truchlewski – Gdańsk
Dr. Paweł Ziemiński – Łódz
Mgr. Dariusz Kosiór – Otwock

=======================================

Zygmunt Wrzodak. Открытое письмо

Открытое письмо к российскому народу и властям Российской Федерации
Президент Российской Федерации, господин Владимир Владимирович Путин
Председатель Совета РФ, госпожа Валентина Ивановна Матвиенко
Премьер РФ , Господин Дмитрий Анатольевич Медведев
Министр Иностранных Дел РФ, Господин Сергей Викторович Лавров

Народы России, Дорогие Братья Россияне!

Тысячи поляков, преданных Независимой Польше и суверенному польскому народу, как организованные, так и люди не связанные мы возмущены и не согласны с действиями нынешних властей и их лицензированием оппозиции парламента в Польше, которые выполняют задачи навязанные им их западными хозяевами.

Они сыграли коварную роль в подготовке и проведении вооруженного покушения на демократически избранную власть братских народов Украины. Авантюрная политика антипольского политического класса и огромное их участие на Майдане, помощь в подготовке и вооружении фашистских бандеровцев, которые для захвата вооруженным путем власти на Украине решились даже на убийство своих гражданских демонстрантов „мирно настроенных” и сотрудников Беркута. Такая политика заслуживает самого высокого осуждения. У всего империалистического запада, во главе с американской администрацией, киевской хунтой и политическими марионетками из Польши на руках украинская кровь.

Это было подражание и продолжение бандеровских банд, которые совершали геноцид славян — поляков, русских, белорусов, украинцев и евреев во время II М.В., сегодня в новой форме, разработанной и развернутой в 1992 году, которая называется Доктриной Вулфовица.

Это наглядно показывает, насколько эти марионеточные политики зависимы и услужливы перед своими хозяевами, стремящимися к дестабилизации в нашем регионе. Это вписывается в планы так называемого запада имеющего целью захват власти над всем миром кучкой людей, дергающих за ниточки и не получающих ни какого сопротивления при совершении покушений, убийств, разжигания революций, войн, доводя до геноцида и этнических чисток во имя строительства “демократии”.

Порабощение народов мира и подчинение себе новых стран путем свержения правительств, подкупов, убийств, цветных революций, опосредованных войн и т.д. ведет к глобальной дестабилизации и к III мировой войне.

Большое количество польских неправительственных организаций и тысячи простых поляков, лишенных голоса и возможности доступа к СМИ — против этих враждебных для человечества действий и солидарны с властями Российской Федерации в предпринимаемых ими действиями, как в отношении Украины, так и в отношении Сирии, и во многих других ситуациях. Мы ценим ту, особую положительную роль господина президента Владимира Путина.

Обеспокоенные политической, экономической и финансовой ситуацией в мире и, в частности, на Украине, мы обращаемся к властям Российской Федерации об упорстве по отношению к властям и общественным организациям западных стран — в том числе и польских, которые представляют диктат американских неоконсерваторов и наследников преступной организации УПА, целью которых является включение в свою сферу влияния Украины, невзирая на затраты и потери самой Украины. План включения Украины в ЕС, а затем в НАТО имеет своей целью окружение России со всех сторон. Сознательная часть польского народа, не поддаваясь лжи и политическим и медийным манипуляциям, видит в этих действиях дальнейшую опасность для всех Славян!

Мы, Поляки не согласны с американской версией польской политики по отношению к России и ее власти, а также по отношению к Украине, Белоруссии, Молдавии, Грузии. Эта политика не в интересах польского народа, она толкает нас к мировому военному конфликту на нашей территории. Поляки желают мира с Россией, конечно в интересах национального достоинства и национальных интересов.

Польша и народы бывшей Югославии являются очевидным примером уничтожения славян. Осуществляемая в течении 25 лет антипольская политика в социальной, экономической, финансовой, оборонной области привела к ликвидации польского государства и уничтожению польского народа, экономически, физически и морально. При помощи так называемых ,,экспертов” с запада была ликвидирована польская экономика. То, что создал польский народ, продажные политики в Польше продали за бесценок западным инвесторам, в том числе банковское дело и стратегические предприятия.

Западные инвесторы ликвидировали конкурентов, а поляки остались без работы и собственности.. Последствия так называемой экономической трансформации для Польши трагичны. Государственный долг Польши составляет около 1 трл $ (один триллион долларов), несмотря на распродажу лучших национальных активов, безработица достигает официально 14%, а неофициально безработица среди поляков составляет около 30%, вынуждает молодых поляков к эмиграции, разбивая семьи. Такие действия всех правительств в Польше привели к демографическому краху и к тысячам самоубийств особенно среди молодых.

В обмен так называемые ,,западные освободители” подсовывают полякам, гомосексуальные отношения, порноиндустрию, педофилию, наркотики, секты, медиальный террор, цензуру, фасадную демократию, ростовщичество, свободный приток иммигрантов, хитрую борьбу с Господом Богом.

Не иначе представляется ситуация на Украине с полным перевиранием фактов и фальсификацией информации о реальных спонсорах украинского переворота. Лидерами в этом сфальсифицированном потоке являются польскоязычные СМИ, владельцами которых, руководителями и контроллерами являются западные концерны. Это не что иное, как установление враждебной Польше пропагандистской сети на территории Польши. То же самое касается и средств массовой информации, оплачиваемых за счет денег польского налогоплательщика, и подчиненных полностью враждебным целям запада.

Забетонированная политическая сцена в Польше, которая вероятно была установлена иностранными спецслужбами, а вместе с ними и могущественными корпорациями запада, с 1989 года из медиального лживого рупора наглым и агрессивным способом обманывает польский народ уже четверть века.

Последние события на Украине усилили наши опасения о судьбе всего восточного славянства, Польши, Европы и мира. В случае победы космополитических деструктивных сил на Украине, это не будет их последним зловещим пунктом плана в отношении славян и других национальных групп. Ранее западная космополитическая мафия предпринимала попытки овладеть Белоруссией, только благодаря исключительно сильной позиции эффективного президента Александра Лукашенко её подлые намерения провалились. Россия также не может игнорировать коварные планы Запада, и как видно из действий властей Российской Федерации прекрасно это видит. Это признают и поляки, и желают активно присоединиться к противодействию силам запада в деле уничтожения и стравливания славянских народов.

В связи с этим, мы предлагаем:

– создать Всемирный Совет Славян, как платформу для контакта и взаимопонимания между нашими племенами который состоял бы из представителей всех славянских стран, выделенных в отдельных славянских странах из числа лиц вовлеченных в деятельность организаций оппозиционных по отношению к послушным чужим, установленным марионеточным режимам.

– установить местонахождение Всемирного Совета Славян в одой из столиц славянских стран

– главной задачей ВСС вместе со своим тылом в своих странах была бы разработка и распространение совместных оборонительных действий перед лицом уничтожения нашей христианской, славянской общины и создание возможности для распространения информации для всех славянских народов.

Наше предложение связано с эскалацией разрушительных действий лагеря сильно враждебного по отношению к славянам, а также с недостаточной возможностью свободных действий в родных странах. Наши организации изолированы, отслеживаемы и уничтожены. Мы не имеем возможности достучаться до общества после промытой информацией в интернете.

Мы против всяких революций, войн, которые уничтожают народы, семьи и отдельных людей и поэтому тоже достучимся до сознания широких славянских сообществ (и не только славянских), мы хотим и можем изменить будущую судьбу наших народов. Мы уверены, что совместное противостояние злу будет иметь достаточно большой отклик во всем мире, что марионеточные власти так называемого запада будут не в состоянии заглушить нашу совместную международную позицию и международные действия Всех Людей Доброй Воли как Востока так и Запада. Дополнительно наша сила и возможность будет поддержана славянским населением на международной арене.

Мы поздравляем Вас, наших славянских братьев россиян (которые как первый народ в мире заплатил огромную цену убийственному большевизму, спонсорской поддержке того самого ростовщического окружения, что сейчас на Украине), нынешних властей Российской Федерации. Мы рады, что после многих неблагоприятных лет уничтожения России пришло ее возрождение, особенно в моральном духе и Христианстве. В связи с этими изменениями надежда также для нас, поляков, которые постоянно агитируемые польскоязычными медиа и 25 — летним паразитированием политического класса, не поддались в целом диктатуре пропаганды и банкирам. В нынешней борьбе (пока пропагандистской и политической) большая часть поляков с Россией, с россиянами, со свободными от западных влияний украинцами и со всеми Славянами. Наши совместные действия должны принести соответствующий результат на благо наших славянских народов, на благо всего человечества, потому что в противном случае мы разделим судьбу Ирака, Афганистана, Сирии, Ливии, Египта, Югославии, Украины и многих других. Только великая Христианская Россия может остановить марш ,,сатаны запада” на наши славянские земли.

Поздравляем Русский Народ вместе с его властями.

Подписи:
Профессор Anna Raźny — Краков
Профессор Jan Szarliński — Краков
Zygmunt Wrzodak — Депутат Сейма IV и V созывов, бывший член Национальной Комиссии NSZZ Солидарность,
блогер: NEon24.pl
Адвокат Ryszard Parulski — Варшава
Адвокат Marian Barański — Варшава
Tadeusz Bednarski — Познань
Adam Śmiech — блог jednodniówka.pl — Pabianice
Andrzej Skorski — Варшава
Zdzisław Jankowski — Депутат Сейма IV созыва
Jerzy Truchlewski — Гданьск
Доктор Paweł Ziemiński — Лодзь
Dariusz Kosiór – Отвок

Na podst: http://budni.kz/zygmunt-wrzodak-otkrytoe-pismo/

458 komentarzy Zygmunt Wrzodak: List otwarty do Narodu Rosyjskiego i władz Federacji Rosyjskiej

 • joprkp

  Czym wschod mialby nas przekupic? Niczym poprostu pozwoli używać własnych zarówek produkować włąsne tansze leki, wywalić cale te uninje wymogi, a na dodatek marchewka znów stanie się warzywem^^. A rynek zbytu na mięso znów byłby unormowany^^ gaz tańszy.

 • joprk

  jeśli dla coraz to większej grupy jedynym rozwiązaniem będzie łączenie sie z słowianami, to trzeba brać pod rozwage iż ktoś się narobił aby stworzyć przekonanie iż to jest jedyna możliwość, zobaczymy jak sie będzie rozmnażać wiara.

 • joprk

  Pan Marek w roli chorego pastora głoszącego kilka porpagand naraz, trzeba sie zdecydować chcą nas zabić czy zjednoczyć^^.

 • Макс

  Кто все эти люди ? Польские коммуняки ? Похоже те кто это подписал хотят снова стать российской колонией…идиоты.

  • mrowka3

   Prawdopodobnie masz rację Maks , byłby OGÓLNOŚWIATOWY ZWIĄZEK KOLONII SŁOWIAŃSKICH / OZKS / zjednoczonych pod egidą i maczugą Butina – ze stolicą w Moskwie . Tutejsi uważają ,że to najlepsze wyjście dla rozindywidualizowanych , niepokornych Polaków .
   Skąd oni wytrzasnęli te elitarne odpady , które wysmarowały dziwaczny tekst do wschodnich wybawców ? Ci idioci chyba nawet nie z rodzimych użytecznych idiotów/ cyt. Maks /.

 • mrowka3

  Czy nie jest trochę niewygodna ta maleńka liczba czołobitnych podpisanych pod listem ?

  • Bon Ton

   nie liczy sie ilość, lecz jakość i treść. oraz odwaga.

   • mrowka3

    Strach albo walcowanie mózgu , a nie odwaga .Jakość podyktowana tymi czynnikami to bylejakość .

    • o

     A ty mórwka3 zapewne wybierasz się na wojnę z Ruskimi, czy chcesz wojować cudzymi rękami ?

    • mrowka3

     No z pewnością nie byłyby to twoje ręce – zerówko .Zawsze walczę własnymi , zresztą nie nawołuję do wojny .

    • ALFA

     Oj mrowka3 sra w gacie z zenonkiem.

    • o

     mrówka3, ale zgoda cię mierzi, co ?

    • mrowka3

     Poniekąd , zerówko , mierzi mnie zgoda na błędne rozwiązania .

    • o

     A twoim zdaniem, jakie rozwiązania są słuszne ?

    • mrowka3

     Nie wiem . Wiem jednak , czego robić nie należy .Pewna analogia do raka w ostatnim stadium – nie znasz skutecznego środka ale nie zgodzisz się na eutanazję .

    • o

     O jakiej eutanazji mówisz ?

     Unikanie wojny, szukanie zgody, porozumienia utożsamiasz z eutanazją ?

    • mrowka3

     Daj spokój zerówka ,robisz podchody , jak przedszkolak .

    • o

     No tak, rozmowę wprost nazywasz podchodami.

     Najwyraźniej to ty się w nie zabawiasz wykręcając się od odpowiedzi.

     Bądź uczciwa i odpowiedz na pytanie, wówczas będziemy mieli okazję poznać twoje prawdziwe intencje.

 • 1920

  12 человек из 40 миллионов написали. Эти 12 людей помёт красноармейцев. Ну а что поляки думают о руских, то, наверно, каждый, даже колхозник- вспомните Евро 2012. Поляки и европейцы лучше к цыганам относятся, чем кацапов с монгольской балалайкой.

  И мы, европейцы, напоминаем Вам что 2 мировай война началась 1 сентября 1939 года из-за пакта Молотова-Рибентропа. Хвала Всевышнему ваш союзник фашист оманул вас через 2 года и атаковал вал, чтоб вы поняли, что такое война. 17.09.1939 или Катынь 1940 что-то Вам окупанты с красной армии говорит или нет?

 • Братья Поляки ,не дадим нас поссорить выродкам из Америки !Не верьте продажным СМИ , Россия не желает зла , мы хотим жить вместе с Польским народом.Появляется все больше людей в мире которых достала Американская демократия .Я рад ,что нас наконец услышали братья Поляки.Polacy bracia, niech nas nie kłócić maniaków Ameryki:. Nie wierz uszkodzony nośnik, Rosja nie chce zła, chcemy żyć razem z Polską narodom.Poyavlyaetsya więcej ludzi na świecie, którzy wzięli demokracji amerykańskiej Cieszę się, że wreszcie usłyszałem braci Polaków.

 • […] do Narodu Rosyjskiego i władz Rosji, który opublikowany został na tym blogu (link), wywołał burzę komentarzy oraz reakcję, zarówno ze strony […]

 • ALFA

  Na granicy polsko-ukrainskiej stoi pociag z odpadami nuklearnymi. Europa potrzebuje Ukrainy jako wysypisko,a zwykli ludzie beda umierac.
  https://www.youtube.com/watch?v=NTakOrCLvnI

  • Irina

   Właśnie! Może oto chodzi całej UE? Ludzie, opamiętajcie się!!!Ktoś rozpoczyna wojnę żeby jeszcze bardziej wzbogacić się!Rosjanie a nie rząd Rosyjski nie chcemy wojny!!!Rosja dąży do rozwoju ekonomicznego kraju!Chcemy współpracować ze wszystkimi!Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków!

   • o

    Irina,

    100% racji ! Musimy się jednoczyć, żeby nam „ktoś” nie zrobił wojny !

    Priorytetem wszystkich ludzi na świecie powinien być POKÓJ ! PEACE !

    I wszystkie mądre głowy o dobrych i uczciwych sercach powinny się skupić na tym, jak przeciwdziałać zamiarom i poczynaniom złych, podstępnych ludzi, którzy przy pomocy wojny, kosztem ogromnego cierpienia i śmierci, chcą załatwiać swoje interesy.

    Jeżeli ktokolwiek, pod obojętnie jakim płaszczykiem, usiłuje nas skłócać, nastawiać przeciwko sobie, wbrew obiektywnym faktom (kto tak naprawdę prowokuje i wszczyna wojny, najczęściej „w trosce o pokój” – niezła przewrotność), należy go uznać za wroga, człowieka złej woli, mającego ukryte, złe zamiary.

    Trzeba to widzieć i skłócających – przeważnie w sposób zakamuflowany, udający dobro – prowokatorów, właściwie oceniać, demaskować i bronić się przed nimi. Co najmniej werbalnie.

    Szczególnie należałby mieć na uwadze część polityków i dziennikarzy, ale także „zwykłych” trolli.

    Pozdrowienia dla blogowiczów z Rosji i innych krajów, którzy starają się zrobić wszystko, żeby uniknąć najgorszego.

    Także dla Monitora z podziękowaniem za inicjatywę.

 • osamaobama

  monitorpolski Chyba masz rację, wróg naszego wroga jest naszym sprzymierzencem, też się podpisuje pod tym listem. Zmienię nawet ip ze 40 razy żeby na wyborczej zagłosować na TAK. Wiem też że tv trwam i rm nigdy tego nie pokaże bo to rusofoby. Niech pamiętają że jeśli nie połączą sił, eurosodoma zniszczy kościół szybciej niż najgorsza wersja komunizmu. A z domu Bożego zrobią wybiegi mody lub muzea dzieł sztuki, teatralne. To pierwsze już zrobili w Polsce, do wszystkiego są zdolni.
  Wszystko w imię nowej religi New Age, zastąpi stare fanatyczne religie. Tak więc kaznodzieje, jeżeli chcecie mieć nadal posadki walczcie z zachodem UE głosząc o nich prawdę. Widzę w sciekomediach jak i was Kościół niszczą i upodlają, dlatego trzeba połączyć siły w walce z Antychrystem, no bo przecież naród Dana wprowadza te wszystkie euro nowości i prawa. Kogo jest najwięcej we Francji, to zagroził Niemcom że jeżeli zabronią obrzezania oni opuszczą ten kraj i Niemcy ulegli. Niemcom też się to niepodoba dlatego były wycieki że koresponduja z Rosją. Gdy UE się rozsypie granice znowu się zmienią i tak samo zachód Francja, Niemcy i Rosja wchłoną niektóre ziemie. Max Kolonko dobrze gada, UE padnie, a granice niektórych państw zostaną wytoczone nowym szlakiem najmocniejszych panstw europejskich i Rosji. Oby nie czekał Polski jak i niektórych krajów czwarty czy tam któryś rozbiór Polski. Popatrzcie na statystyki UE takie kraje jak Niemcy i Francja które ja założyły najwięcej dostają z niej kasy, mają najwiekszy wpływ, choć nie mają nawet wojska.

 • […] Zygmunta Wrzodaka do Narodu Rosyjskiego i władz Rosji, który opublikowany został na tym blogu (link), wywołał burzę komentarzy oraz reakcję, zarówno ze strony ścierwomediów, jak i samych […]

 • Kuba

  Jeszcze trochę i ogłosicie Putina obrońcą wiary, kościoła i Polski. Może już przygotowujecie referendum w sprawie przyłączenia do Rosji?

  • Ciekawyyy

   Jeśli presja USA zmusi Putina do działań zbrojnych to referendum okaże się zbędne 😀
   Problem w tym że ludzie czują się oszukani jako obywatele U.E.
   i zwisa im masowo ideologia czy to jakiegoś kościoła czy to jakiegoś zbawcy Putina bo zawsze przyjmą każdą która w ich mniemaniu zagwarantuje znośniejszą egzystencje.

  • Ciekawyyy

   Od paru już lat poważnie się głowie czy aby nie wynieść się definitywnie na Białoruś okrutnego dyktatora Łukaszenki 😀
   bo w ,,sprywatyzowanej” Polsce właśnie niedawno ,,sprywatyzowano” me składki emerytalne nie to żebym cierpiał głód ale już teraz czuje zapach śmietnika a jeszcze starcem nie jestem.
   Będę wreszcie mógł mieszkać bliżej Cara Putina 😀

  • monitorpolski

   A masz jakąś inną opcję?
   Jeśli Polacy nie potrafią się oprzeć syjonistycznej inwazji, to co jest lepsze ginąć z przymusowych szczepień i oprysków, czy łączyć się z mocniejszymi, którzy są w opozycji do ludobójców?

   • Ciekawyyy

    (((A masz jakąś inną opcję?)))
    Z istoty tego pytania wynika tak nachalna kontrPutinowska propaganda w naszym oficjalnym ścieku medialnym bo większość ludzi w Polsce opowiedziała by się za opcją Putina.Ugina a jak na razie są medialnie urabiani.
    Przeciętny cżłowiek nie zdaje sobie sprawy ze śmiertelnych szczepionek czy chemtrailsów o pomniejszych masowych akcjach w żywności nie wspominając w końcu każdy zawsze żyje aż do śmierci a że przeciętnie nastąpi dużo szybciej to zagadnienie jednostce nie znane.

 • easy raider

  Jesteście zdrajcami Polaków i dobrze o tym wiecie, nie ma z kim pisać, użerajcie się z nimi ja stąd odchodzę.

  • Ciekawyyy

   Easy Raider dlaczego Twoim zdaniem są zdrajcami Polaków i może tak konkretniej uściślił kto ?

 • easy raider

  Te żydosyjonopedały z buśkami ;)))))) i czterema !!!!. To przypadek? Myślałem że jesteście mądrzejsi i nie dacie się nabrać na to scierwo chazarskie.

  • sprawdzam

   Nic tu po Tobie. Za dużo wiemy i za dużo już na tym blogu przeżyliśmy, aby dać się Tobie wkręcić.

   • Leszek

    A wy którzy nagle straciliście polską tożsamość na rzecz słowiańskiej nie próbujecie „przypadkiem” wkręcic ludzi w projekt Dugina?

    • Ciekawyyy

     Przeraża Cię Leszku ten projekt Dugina ?
     Nic się nie martw wschód to Słowianie jak i my Twój ksiądz będzie tylko nosił brodę pomodlisz się z prawej do lewej no i zmieni się tylko centrala bo Chrystus ten sam.
     Cóż to za różnica dla wiernego Chrystusowi czy Polska jest chrześcijańska katolicko czy prawosławnie ?

    • Leszek

     Ja nie mam księdza.Z tobą kolego nie mam zamiaru pisać bo jesteś co najmniej niepoważnym człowiekiem a jako ze nienawidzisz chrześcijaństwa w złośliwy i świadomy sposób wiem jakiego ducha jesteś.Skoro nie potrafisz być szczery przed samym sobą to na jakiej podstawie można oczekiwać że będziesz szczery wobec drugiej osoby?
     Natomiast dla tych którzy nie wiedzą informacja.Projekt ten zakłada dwie strefy wpływów w Europie, niemiecką i rosyjską.Inne państwa mają być tej dominacji poddane.Ale wpierw usunięcie wpływów USA z Europy.I tutaj opcja dobrowolnego odrzucenia tych zależności przez państwa europejskie na zasadzie zbiorowego przebudzenia, powiedzmy wiosny ludów, albo wyzwolenie krajów Europy przez Rosję po kolei kończąc na Portugalii.To wszystko ma się stać dla powszechnego pokoju i dobra ludzi.No i jest w tym wątek słowiański którego centrum jest Rosja – misja dziejowa.Tylko że ja nie wierzę w takie frazesy że oto jesteśmy słowianami i w związku z tym miłujemy się i wyświadczamy sobie dobro.
     Wojna nie jest dla mnie tematem do żartów.

    • CIekawyyy

     O kurcze nienawidzę chrześcijaństwa i jestem nieszczery 😀
     Przecież szczerze ba demokratycznie co logiczne napisałem iz chrześcijanin katolicki z Polski po fuzji narodów słowiańskich musiał by przyjąć prawosławie – bo prawosławnych chrześcijan jest po prostu więcej 😀
     Po za wszystkim jeszcze mamy w Polsce trochę feudalny lecz jednak kapitalizm w którym klient nasz pan , ja płacę (w postaci podatków ) na Kościół katolicki i wymagam aby był taki jak realia wymagają tak że czekam na Popów 😀
     Miło że streściłeś ramy planu Digina , dobrze aby każdy śmiertelnik zdał sobie sprawę że bankrut USA działa jak zdesperowany szaleniec i wielu wyjść nie ma jednym z praktycznych jest stworzenia zarzewia (Ukraina) wojny pomiędzy U.E. a Rosją na której jak zawsze ich lobby zbrojeniowe i inne Monsato by zarobiły odbijając hurtowego producenta dolara od dna.

    • Leszek

     @CIekawyyy
     Nie odniosłem się do twojego ostatniego wpisu ale do wielu poprzednich popełnionych przez ciebie na ten temat.Nie na temat katolicyzmu bo ta twoja krytyka nie interesuje mnie, ale na temat chrześcijaństwa.
     Czy to nie ty napisałeś że jeśli nie ma się poznania odnośnie jakiejś sprawy należy powiedzieć: NIE WIEM?
     Dlaczego nie zastosujesz tej zasady do siebie?
     A na pewno powinieneś bo wypisywałeś niedorzeczności w swoim drwiąco złośliwym stylu.
     Tylko że ja nie wierzę że nie wiesz.Buszujesz po internecie, jesteś oczytany, sprawy doskonalenia duchowego leżą w kręgu twoich zainteresowań.Więc nie wierzę żebyś przynajmniej szczątkowo nie zetknął się z Biblią, z świadectwami o cudach i uzdrowieniach dokonywanych w chrześcijaństwie, z zarysami drogi zbawienia, albo żebyś przynajmniej nie słyszał że są inne wyznania niż katolickie.
     Więc załóżmy że są dwie opcje.
     Pierwsza – jesteś nieświadomy rzeczy a mówisz o niej źle.
     Nie wiem jak ty odczytujesz w swoim duchowym poznaniu taka postawę. bo dla mnie jej źródłem jest wewnętrzna nienawiść. Nie piszę o emocji. Stan ducha jako źródło.Gdyby była miłość nie czyniłbyś tego.
     Nie masz miłości ale nie znasz rzeczy też nie mówisz.Ale ty mówisz.
     Druga opcja -jesteś świadomy rzeczy ale mówisz o niej źle ukrywając część swojej wiedzy dlatego że masz upodobanie żeby o tej rzeczy źle mówić i drwić z niej.
     W takim przypadku jesteś kłamcą i niepoważnym człowiekiem.
     Obie opcje świadczą przeciwko tobie.

    • Ciekawyyy

     Malujesz mnie Leszku jak przestępce ,,popełniającego” w swych wpisach krytykę chrześcijaństwa a przecież powinienem użyć swego sentencjonalnego NIE WIEM.
     Biblie czytałem w młodym wieku , ba… moja była żona bawiła się w Zborze w Świadkową Jehowy i tą interpretację poznałem aż do znudzenia a że jestem kłamcą i niepoważnym człowiekiem
     jak sobie domniemasz to również rozumiem i wcale się nie obrażam , przecież każdy ma prawo do oceny.
     Równie dobrze mógłbym nienawidzić wyznawców kultu kargo
     za ich swoista naiwność ma się rozumieć 😀

    • Leszek

     @Ciekawyyy

     „Taki przymiotnik teoretycznego przydałem chrześcijaństwu jedynie na gruncie porównania z Islamem a przede wszystkim z systemami praktyk d.wschodu.
     Po za paciorkami i kulturowo dostosowanymi/ustalanymi zazwyczaj w centrali Vatycan obrzędami w chrześcijaństwie
     nie istnieją żadne praktyki pracy z ciałem czy umysłem
     wszystko ogranicza się do aktu wiary na gruncie rozważań intelektualnych z pomocą interpretacji zapisków Biblii.
     W średniowieczu to się chociaż samobiczowali, często mnisi w zakonach stosowali ścisły post ba..nawet samotność w celach a dzisiaj ZERO tylko teoretyczna ,,święta” papka no i wiara.”

     Naprawdę nie słyszałeś o tym że w chrześcijaństwie mamy do czynienia z czymś takim jak Duch Święty?
     Z Jego działaniem i darami?
     Czy udajesz?
     Znasz Biblię a piszesz takie rzeczy?
     Np.: „…pokój Boży przewyższający wszelki rozum strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie” – to nie jest dla ciebie praca z umysłem?I to człowieka z żywym Bogiem…

    • Ciekawyyy

     Duch Święty i jego ewentualne działania ograniczają się w WIERZENIE (to taka zdolność psychologiczna)iż On działa i jeśli uznajesz taki stan wiary za prace z umysłem to najzwyczajniej nieporozumienie ponieważ w systemach d. wschodu po przez pracę z umysłem rozumie się aktywne działanie tegoż umysłu i nie jest on tożsamy li tylko z samym mózgiem.
     NIE WIEM jak oddziaływuje Duch Święty na danego jego wyznawcę oraz jakimi darami ponieważ nie mogę doświadczać czyimiś doświadczeniami.
     Nie odnosiłem się do Ciebie osobiście w żadnym poście tamtego wątku o OBE a chrześcijaństwo to Ty osobiście czy jak mam to niby pojmować ?
     Jeśli w jakiś sposób uraziłem Leszku Twe jak to ująć wyznanie lub akt wiary to przepraszam
     Dobranoc.

    • Leszek

     @Ciekawyyy

     Wiara czynna w chrześcijaństwie to nie ludzkie wierzenie ale nowy zmysł wewnętrzny którego człowiek w sposób naturalny nie ma – zablokowany z powodu grzechu – służy on do komunikacji i poznania Boga.Nie wiesz o tym a powinieneś.Dlatego wtrąciłem się w wątku dotyczącym OBE bo poruszana była sprawa opanowania i używania umysłu i twoje stwierdzenie w tej sprawie odnośnie chrześcijaństwa pokazało twoją ignorancję.I nie tylko.
     Jak rozumieć sprawę chrześcijaństwa?W prosty i logiczny sposób.
     Nauka jest wyłożona w Ewangeliach i Listach apostolskich.Jeśli chcesz coś oceniać i poczuwasz się do tego to jest punkt odniesienia.Daje to możliwość weryfikacji czy zasady tej nauki są położone u podstaw tego co oceniasz i są realizowane czy nie.Wtedy zamiast z powodu czyjegoś życia i uczynków drwić z chrześcijaństwa może raczej stwierdziłbyś: ty nie jesteś chrześcijaninem?
     To po prostu odpowiadałoby prawdzie.A najlepiej byłoby wrócić do prostszego sposobu określania rzeczy, bo chrześcijanin to uczeń Jezusa Chrystusa.Więc podstawowe określenie tożsamości: jestem uczniem albo nie jestem uczniem.
     Jestem pewien że co do innych spraw swojego życia kierujesz się zdrową logiką.
     Gdy kupujesz but który jest podróbką i przestaje ci się podobać to nie wieszasz psów z tego powodu na twórcy oryginału i nie mówisz że jego buty są do niczego bo wiadomo że on nie ma z podrobionym towarem nic wspólnego.Chcesz oryginał musisz ponieść odpowiednie koszty.Tak samo żeby być uczniem trzeba ponieść koszty.A bez tych kosztów można sobie przykleić samą nazwę.

   • nemo

    Tak zwana „nauka”, przejęta całkowicie przez syjonistów ( tak jak KRK), to zestaw religijnych ograniczeń (dogmatów), aby utrzymać owieczki i barany ,w niewolniczym poddaństwie i ogłupieniu.

    Tak jak religia miała inkwizycję i kata,
    tak nauka ma ostracyzm i seryjnego samobójcę + finansowanie jedynie słusznego kierunku „rozwoju” np.”badanie życia seksualnego muszek tzetze.

    https://www.youtube.com/watch?v=JsaZFKvqdEU

    „Umysł to mózg, a plazma to stan ciekły materii, nic poza materią nie istnieje, itd.”

    Ps.
    „„…pokój Boży przewyższający wszelki rozum strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie” – to nie jest dla ciebie praca z umysłem?” – oczywiście, że nie, nie ma tam nie tylko pracy ale nawet miejsca na nią. Wszystko za człowieka zrobił Jezus, Duch Św. i „pokój boży” – raj w czystej postaci.

    • Leszek

     @nemo

     Po prostu nie rozumiesz co czytasz.
     Dlatego że z Pismem jest tak że właściwe zrozumienie nie jest dostępne dla niewierzącego człowieka.
     Dopiero szczera wiara w Chrystusa otwiera możliwość zrozumienia.Bóg tak to urządził aby była sprawiedliwość, aby ci którzy są mądrzy na tym świecie i używają swej mądrości dla własnej korzyści i wywyższenia a maluczkich uciskają nie mogli posiąść i tego co jest prawdziwym bogactwem.Jest więc taka brama.Dlatego najpierw jest wiara, potem doświadczenie a potem zrozumienie które to doświadczenie potwierdza.I to zrozumienie nie jest z człowieka.Nauka o zbawieniu nie pochodzi od człowieka i człowiek nie może jej przejąć ani jej unicestwić.To nie zestaw dogmatów ale dobra nowina o tym że jest ofiara gładząca grzechy na skutek przyjęcia której można doznać odpuszczenia grzechów, czego z kolei skutkiem jest pokój z Bogiem i dostęp do łaski, której działanie ma zasadniczo na celu odrodzenie człowieka według zamysłu Boga, to jest bez skażenia.Reszta służy utwierdzeniu człowieka na tym miejscu i drodze aby na niej pozostał.Można to przekręcić albo sfałszować, dorzucić truciznę która wszystko obróci człowiekowi wniwecz.I w tym miejscu się z tobą zgadzam.Ale to było zapowiedziane od początku.Ale powiedz czy ktoś kto jest godzien zbawienia i poznania prawdy mógłby się nabrać na plewy?Albo jaki ma sens budowanie czegoś na martwych dogmatach skoro nauka o zbawieniu zakłada od podstaw budowanie na doznaniu Boga żywego?To są dwie różne drogi które dzieli przepaść i nie da się mieszać jednej z drugą.Albo Bóg i objawienie albo umysł cielesnego człowieka, a cielesny człowiek to władza szatana.Dlatego nadzieja zbawienia duszy która chce czerpać życie z obu źródeł rozpadnie się jak rozdwojone królestwo.Judasz poniekąd jest tego przykładem.

     „„…pokój Boży przewyższający wszelki rozum strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie” – to nie jest dla ciebie praca z umysłem?” – oczywiście, że nie, nie ma tam nie tylko pracy ale nawet miejsca na nią. Wszystko za człowieka zrobił Jezus, Duch Św. i „pokój boży” – raj w czystej postaci.

     Od początku potrzebna jest praca w postaci współdziałania ze strony człowieka.No i cnota zwana wytrwaniem.Wychodzisz jak Abraham ze swojego miejsca nie wiedząc dokąd idziesz ,nie wiesz jak wygląda zbawienie i nie wiesz jak wygląda życie którego uczestnikiem masz się stać.Na początku jest w ogóle trudność aby wewnętrznie trwać przed Bogiem bo przecież człowiek jest wrośnięty w życie sam ze sobą,to wymaga pracy nad umysłem aby ukonstytuować się w wewnętrznym człowieku. „..ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego byście mogli rozróżnić co jest dobre, miłe i doskonałe..” Dalej jest potrzebne wytrwanie w świetle gdy umysł jest polem walki na którym następuje sąd nad życiem duszy aby oddzielić w niej to co winne jest odcięcia od tego co może być odkupione.Krzyż dotyczy całości życia i wymaga stałej pracy umysłu. „..ci którzy należą do Chrystusa ukrzyżowali ciała swoje wraz z namiętnościami i żądzami..”
     Do tego dochodzi niezależne od tego co powyżej poznanie i wyposażenie które przychodzi od Boga a czego pośrednikiem jest umysł człowieka.
     Duża część tego odbywa się w bólach i stanowi wielkie obciążenie dla duszy.
     Dalej pracą umysłu jest też wytrwanie przy świetle i rozróżnieniu woli bożej.
     A jest to wszystko czymś co odbywa się poza zwykłym ziemskim trybem życia i stanowi pracę człowieka w uświęceniu.
     Taki człowiek nosi w sobie dwa rodzaje życia – świecki, bo żyje między ludźmi niewierzącymi żyjącymi swoim sposobem, których musi rozumieć, oraz życie które w nim się odradza,którego oni nie znają i które ich nie obchodzi, i wobec którego z natury – bez świadomej złej woli – są wrogami.
     Dodatkowa stała praca umysłu aby temu sprostać i wyjść z tej konfrontacji zwycięsko.

     To w skrócie ze strony człowieka po to aby uczestniczyć w tym: „…pokój Boży przewyższający wszelki rozum strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie”

     Ciekawa i trudno dostępna książka związana z tematem:
     https://app.box.com/s/ai62cf4iwjh8drxmtt2c

  • o

   Tak jest, @easy raider – łatwy łupieżco.

   Wszak raider – to po ang. łupieżca.

   Masz bardzo wymownego nicka.

   @Sprawdzam, ma rację, nie rób obciachu.

 • easy raider

  Te nicki które mają od razu blog jakiś w tekscie to też nie syjonistyczne ścierwa? Możecie mi nie wierzeć ale jeszcze mp odechce się tych dwulicowych żydosyjonistycznych udawaczy. Wredne sekty masonskie czeka taki los na jaki zasłużyli. teraz zauważyłeś że „Słowianie, my lubim pisanki | Listy ateisty” jak i te nie polskie nicki, mają tak samo ukryty blog w nicku.
  Szkoda im odpisywać to jest dno, było i będzie. Nie ma porządnych żydosyjonistów, to jest ostatnie dziadostwo tego świata, gnijcie w piekle syjonistyczne chazary.

  • monitorpolski

   easy rider, czy to jest aż tak ważne kim są ci ludzie co piszą?
   Ważne jest to, że list odniósł skutek – cała Polska huczy, z Wyborczą włącznie. Zabolało, a przecież o to chodziło p. Wrzodakowi, nieprawdaż? Niejednego ten list obudzi, bo dowodzi, że w Polsce są jeszcze ludzie trzeźwo myślący, nie poddający się hipnozie ścierwomediów. A to ma daleko idące konsekwencje.

   Poza tym, ja nie widzę nic złego w treści rosyjskich wpisów, które w więszości są głosami nawiązującymi do pokoju i wspólnej walki ze złem. Jakaż to ma być dezinformacja?

 • Irina

  Уважаемые Поляки! Россия, Беларусь, Украина – как три славянских сестры! Мы все: Россияне, Белорусы, Украинцы обращаемся к вам Полякам – брату славянину! Мы знаем Историю Польши, Историю Польского Народа, наполненную трагедиями, лишениями и героизмом! Мы любим и знаем Вашу культуру, Ваших писателей, ученых, кинорежиссеров, артистов, певцов. В нас всегда воспитывали чувство дружбы к славянским народам! И мы, и вы,каждый из нас – потомок славного рода и наследник великих многовековых традиций. В каждом из нас течет священная кровь. Наша история – это наша гордость: сотни тысяч героев, отдавших жизнь во славу Родине, и простых людей, трудящихся на пользу обществу, ученых, писателей, художников, спортсменов, простых рабочих, верных Отечеству генералов и рядовых, – принадлежат к Великому Славянскому Роду. Славянин! Наши предки завещали нам землю, они дали нам право владеть ею, и никто не смеет отбирать у нас это право. Никто не смеет унижать нас, никто не смеет притеснять нашу волю. Брат! Сотни тысяч людей в разные исторические периоды положили головы в кровавых битвах для того, чтобы сохранить нашу Землю в неприкосновенности и передать ее нам. Для того, чтобы Мы жили свободно, спокойно, радостно, светло, независимо, наши отцы, деды, прадеды порой шли по трупам чужеземцев-захватчиков, падали, но всегда вставали, и никогда не гнули головы под ударами. Братоубийственные войны, развязанные врагами, не разрушили наше братство. Поляки! Россия и Россияне, Беларусь и Белорусы, Украина и Украинцы НЕ ХОТЯТ ВОЙНЫ!!! Западные СМИ ведут агрессивную политику по отношению к России, используя для этого Украину и расжигая тем самым братоубийственную войну! И что очень прискорбно – лживую политику! Это очень расстраивает и настораживает! В век компьютеризации существует много возможностей узнать правду! Поляки, не позвольте американской пропаганде ввергнуть Европу в войну с Россией! Стараниями Америки произошла трагедия в Украине! На славянские земли пришла огромная беда!Снова бандеровцы-фашисты маршируют с факилами и знамёнами со свастикой по улицам украинских городов!Они снова вскидывают руки и кричат бандеровские лозунги!Давайте остановим, пока не поздно эту коричневую чему, о которой так старательно умалкивает Западная пресса! Давайте объединяться против агрессиной американской политики! Давайте строить мир! Давайте сотрудничать, развиваться экономически! Окружив Россию НАТОвскими войсками ничего хорошего не принесёт нашим Народам! УСЛЫШТЕ НАС БРАТЬЯ ПОЛЯКИ!С уважением ко всему Польскому Народу –
  Игорь Чернокнижников (г.Сургут Россия),Алла Петрова (г.Москва, Россия),Игорь Слабоспицкий (Хруст) Тольятти Россия,Марина Салихова (Россия,Кипр),Светлана Грязнова (г.Мурманск Россия),Владимир Титовец (г.Минск Беларусь),Татьяна Ожередова (г.Мариуполь Украина),Вадим Вакуленко (Украина,Германия), Николай Ватькал (г.Красноармейск Украина), Ирина Понятовска (Польша,Беларусь),Сергей Статьев (г.Ставрополь Россия),Валерий и Галина Лебедевы (г. Санкт-Петербург Россия),Александр Солодовник (г.Луганск Украина),Валентин Полонский (г.Мариуполь Украина),Антонов Эдуард (г.Кострома Россия),Светлана Чупахина (г.Орёл Россия), Светлана Попова (Португалия,Россия),Сергей Уранов (г.Борисов Беларусь)

 • Всегда с уважением относился к польскому народу.

 • […] Dla zaostrzenia smaku przed lekturą tego niezwykłego dzieła przytaczam fragment dyskusji pod listem (opublikowanym m.in. tutaj): […]

 • Виктор

  Спасибо за тёплые и здравые слова! Давно пора.

  • Jarek

   Victor,

   let us do something about this issue.

   We could accept Imperial Russian Federation dominance in Slavic world if you can respect our independence and national pride.

   Let us cooperate instead of fighting. This work to do for years, but we should start right away.

   Long live to Matter Russia!

   Jarek

 • Control

  Witam

  Poniżej link , darmowy licznik statystyk (on line )
  https://www.stats4u.net/pl

  POzdrawiam

 • […] Источник Информации Оригинал публикации […]

 • Marek Kielanowski

  chyba autor (autorzy???)zapomniał połknąć tych różowych pigułek co doktor zapisał, albo nawąchali się jakiegoś zielska…

  A tak poważnie…
  ktoś kto wypisuje takie bzdury chyba nigdy nie był dalej niż nad Bugiem, a podręcznik do historii to widział tylko przez szybę w księgarni. Argumentacja na poziomie Paliknota skrzyżowanego z Żyrinowskim. Kagiebista Putin obrońcą słowiańszczyzny…. uuuhhaha… no niestety – nie mogę poważnie… Panowie – weźcie te pigułki!!!!

  • monitorpolski

   Widać, że autor tego komentarza kompletne nie zdaje sobie sprawy z tego co się dzieje na tzw. „zachodzie” a także nie zna historii (nie mówię o dezinformacji z tzw. „podręczników”). Dlaczego np. w tzw. „Dołach Katyńskich” leży 48,000 pomordowanych Rosjan? Rosjanie ich zabili?
   To właśnie na tym polega tragedia, że dajemy się ponieść nienawiści do Rosjan, podczas gdy po cichu przygotowywana jest rzeź na ludzkości, jakiej świat jeszcze nie widział. Pierwsze jej skowronki już są: ludobójcze szczepienia, GMO, opryski chemiczne, aspartam, fluor, nie mówiąc już o ataku na rodzinę, religię, etykę i podstawy cywilizacji łacińskiej. Kto to robi – Putin?

  • Lucek

   Mówisz o tych podręcznikach które uczą o 6 milionach zabitych żydów w tzw. holocauście ? Czy może o tych w których Piłsudski to bohater, a może jeszcze o tych że rewolucja bolszewicka nie była przygotowana przez żydów ?

   Chłopie wyrzuć tv przez okno, zacznij czytać i kojarzyć fakty, a dodatkowo odpuść sobie jedzenie śmieci, zakupy w aptekach bo widzę że masz umysł zaśmiecony.

   Zielsko się pali i Tobie by się przydało zajarać to może by Cię oświeciło.

   • monitorpolski

    To jest skutek hipnozy założonej na tzw. „inteligencji” przez syjonistyczne media. Syjoniści zawsze wykorzystują wzajemne animozje pomiędzy narodami, żeby je skłócić i uniemożliwić współdziałanie. Siła wspólnoty jest największą bronią gojów, dlatego to się rozbija w zanadrzu wszelkimi sposobami. Nie sądzę by Marek Kielanowski był częścią hasbarskiej agentury, która nota bene jest bardzo rozbudowana w Polsce, poddaje się on jedynie potężnej hipnozie „strachu przed Rosją i Putinem”.
    Ma ograniczone informacje o tym kto i w jakim celu dokonał zamachu na Rosję i stworzył totalitarny ZSRR. Nie zważa na to, bądź też nie wie o tym co Putin zrobił dla Rosji i jakie są tam tendencje. wszyscy się zgodzą z tezą, że przeciwstawianie się ludobójstwu jest działaniem na rzecz dobra. Zatem, dlaczego mamy się bać Putina? Bo co, że był w KGB? A ilu polityków w Polsce wpółpracuje z Mossadem, który ma te same korzenie co NKWD?
    Jak się przyjrzeć dokładniej sprawie Czeczenii, to też wyjdą jasne konkluzje, że terroryzm czeczeński był i jest inspirowany przez te same siły, które dokonały puczu na Ukrainie!

    • Majka

     Hej panie Marku. Sorry,ze ja tak nie na temat. Co sadzi pan o akcji pana Zbigniewa Stonogi ? Wczoraj zamiescil w sieci ten oto film . https://www.youtube.com/watch?v=xcI-rcgaQqM.

     Wrzucilam tu juz wczesniej linka do tej sprawy, ale jakos przepadl bez echa w natloku innych waznych spraw…
     Pozdrawiam.Maja

    • monitorpolski

     Nie całkiem jeszcze wiem co o tym sądzić, nie poznałem pana Stonogi osobiście. Nie podoba mi się, że nawołuje do „usunięcia rządzącej ekipy przez wybory”. Przecież wybory są fikcją. Poza tym z wszystkim co mówi zgadzam się. Być może ruszy ludzi, bo już ma duże poparcie.

 • Sylwia

  Polacy oni maja swojego facebooka VK chyba moze nas przyjma:)))tam mozna pisac i poznawac ludzi ,a facebooka zydowskiego wywalmyyyy

 • Алексей

  добрый день!
  спасибо большое польским братьям! три раза посещал Речь Посполитую Польшу на автомобиле из Москвы и отдыхал в городах Бяла-Подляска, Збучин(Хромна),Варшава, Рава-Мазовецкая, Краков, Катовице, Рыбник, Острава, Оломоуц,Пётркув-Трыбунальский, Ченстохова, Радом, Люблин, Кельце, Лодзь, Ополе, Познань.И нигде не видели негативного отношения к россиянам.

  dzień dobry!
  Dziękuję bardzo polskich braci! trzykrotnie odwiedził Rzeczpospolita Polska samochodem z Moskwy, a reszta w miastach Biała Podlaska, Zbuchin(Chromna), Warszawa, Rawa Mazowiecka, Kraków, Katowice, Rybnik, Ostrawa, Ołomuniec, Piotrków Trybunalski, Częstochowa, Radom , Lublin, Kielce, Łódź, Opole, Poznan.I nigdy nie widziałem negatywny stosunek do Rosjan….

  http://www.youtube.com/watch?v=wDXMQWcCDY0
  это мое видео.

 • Control

  Давайте не будем нарушать pejsatych с бородой

 • Control

  Брат Росияние , Брат Słование
  Не możему прцеграс з diabłем

 • Łukasz

  pozdrowienia dla braci ,wielka moc plynie do was z Polski!!!!!!!

 • Maksym

  Братья поляки!!! Пора положить конец тысячелетней конкуренции и недоверию! В Советское время я не слышал о Польше ничего, кроме: „Наши польские друзья.” Но враг создал миф о Катыне -его надо развеивать!

  • teq

   „Но враг создал миф о Катыне” a ty kto ? wnuk enkawudzisty z Katynia ?

 • sprawdzam

  Gazeta Wybiórcza, a za nią onet zamieścił dzisiaj art na temat tego listu.
  Jest tam też sonda. Oto jej wyniki:
  Twoim zdaniem
  Czy podpisałbyś się pod podobnym listem?
  Tak 43 %
  Nie 57 %

  http://wiadomosci.onet.pl/swiat/gazeta-wyborcza-slowianie-z-polski-do-przyjaciol-moskali/ldlr9

  Poczytajcie też komentarze, które nijak mają się do wyników sondy.

 • POLAK

  Jedynymi braćmi Polaków byli i są tylko Węgrzy i każdy Polak to powie. A rosja to cyryliczna cywilizacja wschodu, zawsze była zacofana i biedna i nigdy nie miała i nie ma żadnych sojuszników. Pozdrowienia z EURO 2012 🙂

  • Maksym

   Миф.Россия несёт в себе мессианскую идею. Москва-Третий Рим. Приняла эстафету веры из Констанинополя. Единственный народ, который сопротивляется Сатане всегда (кто разгромил фашистов?)Кто сейчас против западных сатанинских стандартов , кто против расчеловечивания человека?.

 • Alex

  I am not surprised that Polish economy got screwed after socialist camp collapsed. The West don’t want us to be strong, when we (ex-socialist countries) entered the Western market it was obvious that we were given seond roles in it, it’s just the way it works. Yet, we all hate each other and fight with each other all the time (I mean peoples of Eastern Europe) instead of at least trying to unite so we can compete with the West. So, obviously our misunderstandings and brawls are in the best interest of the Western Europe and the US. Divida et impera – an approach used by ancient Romans still works nowadays.

 • Roman

  Dziekuje za wsparcie, Panowie.
  Zawsze wiedzialem, ze wiecej nas laczy, niz dzieli, a to co dzieli jest sztuczne.

  Mecenas Roman Iwaniuchin, St.Petersburg, Rosja

 • Раиса

  Спасибо, Братья!

 • Юлия

  Братья славяне! Не верьте лжи о России! Мы всегда недоумеваем, почему такая резко негативная позиция Польше по отношению к братской России. Мы с вами! Долой оккупантов! Гоните их со своей территории. Отстаивайте интересы народа Польши и всех славян! Их девиз – разделяй и властвуй не пройдет!

 • joprk

  Hah ten Perykop, zapewne zmienil role na tym blogu poraz wtórny.

 • Andrzej

  Szanowny Panie Wrzodak,nie ceniłem Pana, gdyż to Pan będąc w „Solidarności” przyczynił się do upadku Polski.Teraz jednak wiem, że to i tak nie miało znaczenia gdyż „sznurki” zmian nie były w naszych rękach i wszystko co nastąpiło później i tak by się stało.Taki LIST w pełni popieram bo inaczej nas, słowian nie będzie. Już teraz, na kiedyś naszych zakładach pracy, wiszą przed wejściem amerykańskie flagi.Gdyby to była ambasada obcego kraju to zrozumiałe ale w tej sytuacji to pokazuje czym MY jesteśmy.Nasza wielowiekowa historia sąsiadów Rosji obfituje w wiele całkowicie zakłamanych kart, że wspomnę tylko 17 września 1939r (tzw.nóż w plecy) jaki to nóż gdy Polska już padła a Alianci nie oddali ani jednego wystrzału.Ziemię na którą wkroczyła Armia Czerwona i tak zamieszkiwała mniejszość Polska a nasze dowództwo Naczelne zakazało strzelać do Rosjan.Nie wyjaśniona do dziś a „rozdmuchana” przez Goebbelsa sprawa Katynia (członek rodziny też tam leży) i jeszcze czy w naszej,Polskiej historii był taki król który nam dał takie jednorodne narodowościowo zwarte państwo jak zrobił to Stalin? Nie było takiego.I ostatnia sprawa dot.wolności, bo mało kto wie, że w ostatnich 100 latach z rąk Rosji 3 razy otrzymaliśmy wolność,przypomnę 1918 rok-Lenin,1945 rok-Stalin i 1993 jeśli ktoś twierdzi, ze to była „okupacja” a nie gwarancja pokoju i rozwoju.Pozdrawiam

 • AK

  Zgadzam się z Autorem,że robi się nam pranie mózgu,odbierajśc prawo do rzetelnych informacji.Nie chcę opinii dziennikarzy,ani polityków,chcę informacji,nie potrzebuję,żeby ktoś mi narzucał poglądy.Przemilcza się perfidnie,co wyprawia pseudorząd w Kijowie z ludźmi na Wschodzie Ukrainy,gdzie giną i znikają ludzie,faszyści się panoszą. media manipulują słownictwem w taki sposób, żeby apriori wywołać określone skojarzenia.Kwaśniewski jako prawa ręka syna Bajdena będzie pomagał rozgrabić na Ukrainie to co tam jeszcze pozostało.Nie możemy dać się oszukać,bo z nami mogą zrobić to samo.

 • Яков

  Коментарии тут излишны. Очень дельное и давно напрашивающееся предложение. И название очень подходящее – СССР – Союз Суверенных Славянских Республик. Респект ВАМ. в головах которых родилась эта идея. Греков и Киприотов тоже надо пригласить, хоть они и не славяне, но менталитет у них славянский.

  • ALFA

   Наши народы прошли много и далее возбуждено нас друг против друга. Гармонию и любить его pokój.Nie пусть кочевников нас podzielić.W наших народов надежды на мир.
   https://www.youtube.com/watch?v=8Y4_2Qa0QQs

    • hawryluk

     Zgadzam sie z bracimi Rosjanami.Ale nie zgadzam sie z banderowcami Ktorzy nazywaja sie ukraincami.Banderowiec platny pacholek niemiecko zydowskich syjonistyczno ugrupowan.
     I wy macie czelnosc mowic ze jestescie wielkimi ukraincami.
     Jest sa zwklymi bandytami.Ktorzy mordowali dzieci I starcow tylko zato ze byli Polakami.My wiemy ze macie swojych ludzi w wladzach naszych.Ba sa nawet zlokalizowani.Nie bujcie sie banderowcy chcecie zabijac my wiemy otym.To wiec gnido banderowska ze tez bedziesz zabity.BA JESZCZE WROCIMY NA NASZE KRESY.I naczej zdechniecie z glodu. I bedziecie parobkami zachodnich oligarchow noszacych jarmulki .Wy nie jestescie zandnym narodem tylko zmutowanym wirusem Niemieckich sluzb (abwehera).Ktorzy chca byscie nas Polakow wyrzneli I zrobili dla nich poletko.Potem was czeka ten sam los.Glaby

 • Marek Chatou

  CALKOWICIE SIE ZGADZAM. wiem co pisze bo przezylem Powstanie Warszawskie i zawsze pragnalem wiedziec dlaczego. dzis wiem dosc dokladnie gdzie /ten/ swiat zmierza. tego swiata najwiekszym pragnieniem jest sklocic slowian aby ich wytepic. ale jesty jeszcze Bog i on ma ostatnie slowo i to ostatnie slowo nalezy do niego. byli tacy co podniesli reke na Niego. i dalej chca teraz na caly swiat. udalo sie im to tylko polowicznie. ich plany beda pokrzyzowane.

 • Max

  Dziękuję, nasi polski bracia! Trzymuję was!!!

 • uczciwy litwin

  Со всем согласен. Не знал как в Польше, но в Литве идет жуткая кампания против России. Если политические проходимцы и явно и не хотят войны, но все признаки показывают что возможна война НАТО с Россией или ее союзниками. Так как много раз утверждая что Россия есть враг – происходит само собой выполнающеюся пророчество. Я литовец и единственный славянский язык которого я хорошо знаю есть русский.

 • Спасибо за шаг к возрождению Славянского Единства. Опять мы начинаем сопротивление Зверю на последнем докате… Только бы теперь успеть остановить его, пока Зверь не разжег Армагеддон.

 • Sebastian

  Popieram w 100%! Podpisuję się również!

 • Елена

  Слава Богу, славяне!!!

 • jasna

  pridružujem se objavljenom tekstu iz Hrvatske