Żydowscy rasiści naprawdę chcą unicestwić Europę

Poniższy materiał zamieszczam za zgodą autora, inż. Krzysztofa Cierpisza ze Szwecji. Umieszczam te teksty, ponieważ mają ścisły związek z artykułem z 3 maja „Jim Stone ostrzega: nuklearny szantaż możliwy już 5-6 maja”.  Na szczęście nic się dotąd nie stało, i nie sądzę by do jakiegokolwiek ataku nuklearnego fałszywej flagi doszło w najbliższym czasie. Choć z drugiej strony, Jim Stone pisze o niedawnym ataku nuklearnym Izraela, który miał miejsce w Syrii (http://www.jimstonefreelance.com), ale to jest już nieco inny temat.

Oczywiście, syjoniści, zrobią wszystko by takie publikacje podciągnąć pod antysemityzm. Nie wolno dać się jednak zdominować rasistom, którzy uzurpują sobie prawo do bycia żydem. Pamiętajmy o tym, że jest wielu żydów, którym wstyd rasistowskiej i ludobójczej polityki Izraela. Nie traktujmy więc poniższych informacji jako dowodów przeciw wszystkim żydom. Zło, które wypływa z Izraela jest złem sterowanym, głównie przez elity bankierskie – kilku rodów zwanych Illuminati.
Z drugiej strony, powinniśmy jednak wymagać od uczciwych żydów, by bronili swojego dobrego imienia, dystansując się od rasistowskiej hołoty.

================================

Żydzi grożą Europie atakiem nuklearnym.
inż. Krzysztof Cierpisz
lin do oryginału: http://gazetawarszawska.com/2012/12/07/zydzi-groza-europie-atakiem-nuklearnym/

Żydzi w świecie i w Izraelu coraz częściej mówią o zniszczeniu miast europejskich, a nawet i całego świata, przez żydowską broń masowej zagłady.

W zasadzie, to nie jest nic nowego bo zabijanie – okrutne mordowanie – goja jako posłuszeństwo żydowskiemu prawu, to jedna z cnót Talmudu i Tory „w tradycji mówionej”, które to cnoty – jako pierwsze – normalny żyd ma kształcone już od dziecka.

W latach siedemdziesiątych każdy przyzwoity żyd – o ile tylko temat rozmowy schodził na Izrael w kontekście postawy wobec niego, zajmowanej przez kraje europejskie – solennie zapewniał o tym, że jeżeli los Izraela byłby zagrożony, to za pomocą bomb walizkowych, których Izrael ma setki lub tysiące, cała Europa wyleci w powietrze.

W Gazecie Warszawskiej podajemy dwa linki, które takie wypowiedzi mogą ilustrować:

“ ‘Prime Minister, I want to be sure that I understand what you are saying…You are saying that if ever Israel was in danger of being defeated on the battlefield, it would be prepared to take the region and the whole world down with it?’ Without the shortest of pauses for reflection, and in the gravel voice that could charm or intimidate American presidents according to need, Golda replied, “Yes, that’s exactly what I’m saying.” (p. xii) 

“And I pray dearly that in the ungodly event that Tehran or its jihadi proxies (Hez’Ballah, Hamas, etc.) target Israel with a nuke, that she retaliate with everything she has at Tehran, Mecca, Medina……not to mention Europe. They exterminated all their Jews, but that wasn’t enough. These monsters then went on to import the next generation of Jew-killers.” By “Jew-killers,” she means Muslims: “This new hatred comes from Muslim immigrants. The Jewish people are afraid now.”

No I ta trzecia wypowiedź w całości, którą przełożyliśmy na polski, bo wersja angielska była bardzo popularna i w końcu warto rozpowszechnić jej wersję w tłumaczeniu. (oryginał znajduje się na końcu tego wpisu, M.P.)
(-) Redakcja

Z okupowanej Jerozolimy, (PIC)

– Znany izraelski historyk wojskowości Martin Karfeld stwierdził, że pewnego dnia Izrael może znaleźć się w sytuacji kiedy będzie zmuszony zniszczyć kontynent europejski przy użyciu wszystkich rodzajów broni, w tym jego arsenału jądrowego, jeżeli tylko poczułby się zagrożony – podkreślając – że Izrael uważa również i Europę za wrogi cel.

Nastąpiło to w wywiadzie prasowym wyemitowanym w audycji siódmego hebrajskiego radio , a który został przetłumaczony na język arabski w środę, przez centrum badań i analizy informacji prasowych.

“Mamy setki głowic nuklearnych i rakiet, które mogą osiągać różne cele w sercu kontynentu europejskiego, w tym dalej niż granice Rzymu, stolicy Włoch,” powiedział Karfeld dodając, że większość stolic europejskich stanie się pierwszymi celami dla izraelskich sił powietrznych.

Izraelski historyk potwierdził zdolność Izraela do zniszczenia całego świata, gdy tylko poczuł, że jego istnienie stałoby się zagrożone.

Jeżeli chodzi o Palestyńczyków, historyk powiedział, że Izrael w chwili obecnej realizuje konkretną strategię w oparciu o masową deportację narodu palestyńskiego i ma zamiar wydalić wszystkich Palestyńczyków bez wyjątku, ale czeka na odpowiedni moment, aby wykonać ten krok.

“Dwa lata temu, [było] tylko 7-8% [siedmiu do ośmiu procent] Izraelczyków wierzyło w takie rozwiązanie wobec Palestyńczyków i zaledwie dwa miesiące temu, odsetek ten wzrósł wśród Izraelczyków do 33 procent, ale dziś, według sondażu przeprowadzonego przez Instytut Gallupa, ta liczba wzrosła do 55 procent, “zauważył.

Historyk podkreślił, że Izrael musi wykorzystać jakieś zdarzenie, które da mu okazję do wydalenia Palestyńczyków, jak stało się w masakrze Deir Yassin w 1948 roku.

Odpowiadając na pytanie, czy Izrael nie obawia się o zakwalifikowane go jako państwa przestępczego w przypadku takiego wydalenia Palestyńczyków, powiedział: “Izrael jest państwem, które nie dba o to, co mówią o tym inni, i trzeba pamiętać powiedzenie byłego ministra obrony Moshe Dayana, kiedy on powiedział, że: “Izrael musi postępować jak dziki pies, bo powinien być bardziej niebezpieczny wobec innych, niż dać się skrzywdzić.

=====================================

Żydowskie nawolywanie do ludobójstwa.
inż. Krzysztof Cierpisz
link do oryginału: http://gazetawarszawska.com/2012/11/22/pam-geller-says-if-iran-attacks-israel-should-nuke-europe/

Poniżej są dwa linki do artykułów, w których jest mowa o żydowskim nawolywaniu do aktów ludobójstwa przeciw Europe I jej społecznościom – poprzez użycie izraelskich ładunków nuklearnych. Do takich aktów nawołują prominentni żydzi – USA i Europa. Sprawy te są powszechnie znane w szerokim świecie.

Do podobnych aktów terroru, nawoływała również Golda Meir – były premier Izraela.

Łowcy ksenofobi, nietolerancji i antysemityzmu nie specjalizują się ludobójstwie, a raczej w masowym wampiryzmie, więc nikt nie ściga tych przestępców nawołujący do zbrodni przeciw narodom.
(-)Red.

Pam Geller says, “If Iran attacks, Israel should nuke Europe”.
Pam Geller is a darling of Fox News and the Republican Party. Apparently, suggesting that Israel should murder millions of Europeans is a “mainstream” notion.
Radical Jewish anti-Islamic activist and Fox News regular Pamela Geller said on her blog in 2010: “And I pray dearly that in the ungodly event that Tehran or its jihadi proxies (Hez’Ballah, Hamas, etc.) target Israel with a nuke, that she retaliate with everything she has at Tehran, Mecca, Medina……not to mention Europe. They exterminated all their Jews, but that wasn’t enough. These monsters then went on to import the next generation of Jew-killers.” By “Jew-killers,” she means Muslims: “This new hatred comes from Muslim immigrants. The Jewish people are afraid now.”
Geller shares a similar view with Israeli advocates of “The Samson Option”: if Israel is to be destroyed by nuclear attack, it should destroy the whole world by unloading its entire nuclear arsenal upon it.
Ideas like this will get you cozy with GOP leadership?

==================================

I na koniec w całości cytuję artykuł nt. wypowiedzi Martina Karfelda, o której była mowa w pierwszym artykule inż. Cierpisza. Pan Cierpisz zmieścił go pod tytułem „Źródło tego tekstu jest starannie usuwane z internetu”. I dlatego też należy go powielać, ponieważ jest to konketny dowód na totalne zagubienie żydowskich elit, które nie zdają sobie sprawy jaką krzywdę robią wszystkim żydom.
Uczciwym żydom można tylko krzyknąć: „obudźcie się i odsuńcie tych chorych ludzi od władzy, zanim nastąpi nowy, tym razem prawdziwy Holocaust”.

Źródło tego tekstu jest starannie usuwane z internetu

OCCUPIED JERUSALEM, (PIC)– Noted Israeli military historian Martin Karfeld stated that Israel could find itself one day forced to exterminate the European continent using all kinds of weapons including its nuclear arsenal if it felt its demise neared, stressing that Israel also considers Europe a hostile target.

This came in a press interview broadcast by the seventh Hebrew radio and was translated on Wednesday into Arabic by the press information analysis and study center.

“We have hundreds of nuclear warheads and missiles that can reach different targets in the heart of the European continent, including beyond the borders of Rome, the Italian capital,” Karfeld said, adding that most of the European capitals would become preferred targets for the Israeli air force.

The Israeli historian reiterated Israel’s ability to destroy the whole world whenever it felt its existence would be doomed to extinction.

As for the Palestinians, the historian said that Israel at the present time pursues a specific strategy based on mass deportation of the Palestinian people and has intentions to expel all Palestinians without exception, but it is awaiting the right moment to take this step.

“Two years ago, there was only seven to eight percent of the Israelis believing in this solution towards the Palestinians and just two months ago this percentage rose amongst the Israelis to 33 percent, but today, according to a survey conducted by Gallup institute, this figure surged to 55 percent,” he noted.

The historian highlighted that Israel must take advantage of any incident that would give it a golden opportunity to expel the Palestinians as happened in Deir Yassin massacre in 1948.

Replying to a question whether Israel does not have fears of being classified as a criminal state if it expelled Palestinians, he said, “Israel is a state that does not care about what others say about it and you must remember the saying of former defense minister Moshe Dayan when he said that ‘Israel must always act as a wild dog because it should be dangerous in the eyes of others, rather than be harmed.’”

430 komentarzy Żydowscy rasiści naprawdę chcą unicestwić Europę

 • jowram

  Artymowicz: „Ich Troje w jednej motorynce”

  3 szkoły, 4 instruktorów, 300 h lotu przez 10 lat, czyli „Ich Troje w jednej motorynce”

  posted by MatkaKurka on pt., 10.05.2013 – 18:24

  http://kontrowersje.net/3_szko_y_4_instruktor_w_300_h_lotu_przez_10_lat_czyli_ich_troje_w_jednej_motorynce

  Ten załgany pajac z tym co sobą reprezentuje, dzień w dzień poniewierał nieżyjących pilotów, w tym Protasiuka z nalotem 3500 godzin w lotach odrzutowych, załogowych, wojskowych, cywilnych i klasy VIP. Błazen skamle za każdym razem, gdy się ujawnia jego podobiznę i dorobek, gdy się mówi o jego rodzinie resortowej. Skamle ten sam błazen, który nazwał mordercami pilotów, dokładnie tak jak żule, które namalowały po nocy „mordercy” w pobliżu domu, gdzie mieszka żona i dzieci śp. majora Grzywny .

  Skamle błazen słysząc o esbeckiej naturze i broni się jak smarkaty, przed dziadkiem, ojcem i wujkiem resortu, podczas gdy sam nazywa zmarłego męża i ojca, generała Błasika „chujem”.

  • Bolek

   Caly obecny szatanski establishment polityczny Polski.Jest do usuniecia i ta za pomoca sily.Niszcza nam Kraj i zycie.A my jak stado zachipnotyzowanych baranow pedzanych do zezini.

   • experto

    Siłą to środek ostateczny – być może będzie do tego musiało dojść.
    Ale może można to zrobić prościej i łatwiej?

 • Aśka

  A to nam się dzisiaj reklamka na stronę przyplątała. Nauka języka h.
  Jej adres:

  googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CnPxhsDOOUaKYA4eB_AaS94HIDrrOnskD2pazqWPAjbcBEAEgoa2tGVDVm_ujA2DppM-F8BqgAZHDsP8DyAECqAMByAPRBKoEtgFP0Ls1K3anHRtW_G8u-xHJIaUBwX89mWWVwmGLpCKj8sT8UuQYHaD1fU0LIkkOyaM5JBEpGCgxtV29S3uG0mwUyk3bTo3yyNvCy6gGln-jJdepbiTJsjyZjla7FQuTq_MDOBhyfVWH_yFE6fA8NL5wFTC4OJxt862yLbR5tQh2lIsGRZyaTngkWFWHPhFB95lunBsLADuCE4uC1TNwN6GJf0OOEgY9MwyC11YDS0q0f_dIUkDvL6AGAoAH17xP&num=1&sig=AOD64_0nBHCkp_NlimJ2fuwGz5W9W7LRpA&client=ca-pub-3478239137446069&adurl=http://eteacherhebrew.com/landing-page/learn-hebrew-or-biblical-hebrew-online-general-2%3Fcid%3D5211%26adgroup%3Djews&nm=2&mb=2